Skip to main content

Kruunuvuorensillan muotin kastelu

Tiedote 27.6.2024

 

Kruunuvuorensillan kansirakenne valetaan osissa. Seuraavaksi valetaan sillan väliaikaisen veneväylän ylittävän kansilaatan lohko. Ennen valua tulee puinen muottirakenne kastella, jotta muottirakenne saadaan tiiviiksi. Veneaukon kohdalla kasteluvettä valuu sillalta alas.

Kastelua tehdään 28.-30.6. välisenä aikana vuorokauden ympäri.


Merihaansillan kantta valetaan 1.-3.7.

Tiedote 27.6.2024

Merihaansillan kolmas, keskimmäinen kansilohko valetaan heinäkuun alkupäivinä. Työ aloitetaan maanantaina 1.7. noin klo 12 ja se jatkuu yhtäjaksoisena arviolta kolmen vuorokauden ajan.

Valu ei ole kovaa melua aiheuttavaa työtä, mutta yöllä pienemmätkin äänet saattavat ymmärrettävästi häiritä. Pahoittelemme tätä.


Syvätiivistys alkaa 24.6. Hakaniemenrannassa

Tiedote 18.4.2024

Hakaniemenrannan uusia meritäyttöjä aletaan syvätiivistää 24.6.2024 alkaen. Syvätiivistys on melua aiheuttavaa työtä, muttei sitä yleensä koeta niin häiritsevänä kuin esimerkiksi lyönti- tai porapaalutusta. Syvätiivistystä tehdään arkisin klo 7-18, ja työvaiheen arvioidaan kestävän heinäkuun puoleenväliin saakka.

Myös ruoppaus sekä louheenajo meritäyttöihin jatkuvat edelleen.


Siltasaarenkadulla tehdään melua aiheuttavia töitä 25.6. alkaen

Tiedote 20.6.2024

Siltasaarenkadun remontti etenee ja uusia alueita on otettu työn alle Hakaniemen torin ympäristössä.

25.6. alkaen torin laidalla tehdään kovaa melua aiheuttavia töitä, kuten vanhojen pintarakenteiden purkua, pontinlyöntiä ja mahdollisesti louhintaa. Näitä töitä tehdään arkisin klo 7-18.

Kovaa melua aiheuttavat työt kestävät arviolta heinäkuun puoleenväliin saakka.

Kruunusillat tarjoaa korvatulppia työmaan ympäristössä liikkuville. Niitä löytyy kahdesta muovisesta postilaatikosta, jotka on kiinnitetty sekä torin että Siltasaarenkadun puolelle työmaata reunustaviin aitoihin.


Metroliikenteessä on merkittäviä poikkeuksia kesällä – näin liikenne kulkee

Metroliikenne ei kulje kaikille asemille kesällä. Rautatientorin metroasema on suljettu 3.6.-1.9. välisen ajan, eikä Helsingin keskustan läpi voi matkustaa metrolla. Mellunmäen asema on kiinni 3.6.-8.9., ja myös Myllypuron ja Kontulan asemat ovat osan kesästä suljettuina.

Rautatientorin metroasema on suljettu kesän ajan, koska asemalla tehdään muutostöitä muun muassa paloturvallisuuden ja liikennöinnin sujuvuuden parantamiseksi. Kuva: Antti Honkala

Helsingin metro on palvellut yli 40 vuotta. Metrojärjestelmää ja metroasemia tulee huoltaa, jotta metro palvelee myös tulevina vuosikymmeninä. Kesällä 2024 parannetaan Rautatientorin metroaseman paloturvallisuutta sekä korjataan Kontulan ja Mellunmäen välissä sijaitsevia Länsimäentien metrosiltoja ja Kontulan metroaseman laiturialuetta.

HSL järjestää poikkeusten aikana korvaavaa bussi- ja ratikkaliikennettä. Matkustajille korjaustöistä aiheutuvaa haittaa pyritään vähentämään tekemällä useita parannustöitä saman liikennekatkon aikana.

Metroliikenne Helsingin keskustan läpi

Rautatientorin metroasema on suljettuna kolmen kuukauden ajan kesäkuun alusta syyskuun alkuun. Katkon aikana Helsingin keskustan läpi ei voi matkustaa metrolla. Metro kulkee kesällä työmaiden takia tavallista harvemmalla vuorovälillä. Metron pääteasemat keskustassa ovat Kamppi Espoon suunnasta ja Helsingin yliopisto Itä-Helsingin suunnasta.

Kampin ja Helsingin yliopiston välisen osuuden voi kulkea kävellen tai raitiovaunulla. Raitiovaunu 9 ja metroa korvaava linja 9B kulkevat Hakaniemen, Kaisaniemenkadun, Rautatieaseman ja Simonkadun raitiovaunupysäkkien kautta. Helsingin yliopiston asemalla raitiovaunut pysähtyvät Kaisaniemenkadun pysäkillä, ja Kampin metroasemaa lähinnä oleva pysäkki on Simonkatu.

Paloturvallisuuden lisäksi myös Rautatientorin aseman ulkoasu kohenee, kun muun muassa valaistusta uudistetaan.

Metro kulkee tiheimmillään Helsingin yliopiston ja Itäkeskuksen välillä 5 minuutin välein ja Kampin ja Kivenlahden välillä 6 minuutin välein. Poikkeuksen aikana kaikki Espoon-suunnan metrojunat ajavat Kivenlahteen asti. Metro kulkee Espoosta vain Kamppiin asti.

Metroliikenne Itäkeskuksen ja Mellunmäen välillä
 

Mellunmäen metroasema on kiinni kolmen kuukauden ajan kesäkuun alusta syyskuun 8. päivään saakka Länsimäentien ylittävän metrosillan korjauksen takia. Kontulan asema on suljettuna 24.6.–4.8. aseman peruskorjauksen takia. Lisäksi Myllypuron metroasema on kiinni 8.7.–4.8. metroradan siltojen peruskorjausten takia.

Metroa korvaa bussilinja 99M. 99M ajaa Kontulan ja Mellunmäen välillä 3.–23.6. ja 5.8.–8.9. Kun Kontulan metroasema on suljettu juhannuksen jälkeen, 99M ajaa Itäkeskuksen ja Mellunmäen välillä.

Myös normaalisti kulkevat bussilinjat, kuten Mellunmäen ja Kontulan asemien kautta kulkeva runkolinja 560, tarjoavat korvaavia yhteyksiä. Linjat 92, 94 ja 95 kulkevat tavanomaista tiheämmin.

Raitiovaunulinjoilla 1, 2, 4, 8 ja 10 on reittimuutoksia maanantaista 3.6. alkaen. Kuva: Beatrice Bucht

Raitiovaunujen reitit muuttuvat

Kesäkuun alusta myös raitiovaunujen reitit muuttuvat. Raitioliikenteeseen vaikuttavat Mannerheimintien katutöiden eteneminen Oopperan risteykseen, Crusellinsillan korjaus Jätkäsaaressa sekä pienemmät työmaat. Reittimuutoksia on linjoilla 1, 2, 4, 8 ja 10 maanantaista 3.6. alkaen. Raitiolinjat säilyvät samoilla poikkeusreiteillä syksyyn asti.

Lisäksi kesän aikana on poikkeuksia junaliikenteessä: rantaradan liikenne katkeaa kuukaudeksi Leppävaaran länsipuolella juhannuksen jälkeen, ja pääradalla junat kulkevat tavallista harvemmin.

Helpoiten oman reitin selvittää HSL-sovelluksen tai Hsl.fi Reittioppaan avulla. Kesän reittejä voi tutkia jo nyt, kun matkan päivämääräksi valitsee 3.6. tai myöhemmän ajankohdan.


Pysäköintipaikat siirtyvät Pohjoisranta 20-24 edustalla

Tiedote 7.6.2024

Kadun pintarakennetöiden takia Pohjoisranta 20-24 kiinteistöjen edessä olevat pysäköintipaikat siirtyvät väliaikaisesti Pohjoisranta-pääkadun varteen vinopaikoiksi 10.6.2024 alkaen.

Järjestely on voimassa arviolta 5.7.2024 saakka.


Kruununhaassa Pohjoisranta 26:n kohdalla tehdään kovaa melua aiheuttavaa porapaalutusta 12.6.2024 alkaen

Tiedote 6.6.2024

Vanhan Hakaniemensillan purku on edennyt ja sen kohdalle tehtävät pohjanvahvistustyöt voidaan aloittaa. Pohjoisranta 26:n kohdalla aloitetaan 12.6.2024 porapaalutus, joka kestää arviolta 19.7. saakka. Porapaalutusta tehdään arkipäivisin (ma-pe) klo 7-18.

Työvaiheesta aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia halukkaille: niitä on noudettavissa postilaatikosta, joka sijaitsee Välikadun ja Pohjoisrannan risteyksessä.

Pahoittelemme työn aiheuttamia häiriöitä.


Kaistansulku hidastaa keskustan suuntaan menevää autoliikennettä Sörnäisten rantatiellä torstaina 6.6. klo 9.30 jälkeen

Tiedote 5.6.2026

Kruunusillat-raitiotien sähkönsyöttöaseman rakentamiseen liittyvät nostotyöt hidastavat keskustan suuntaan menevää moottoriajoneuvoliikennettä Sörnäisten rantatiellä torstaina 6.6. klo 9.30 alkaen muutamien tuntien ajan.

Nostotöiden takia uudelta, Hakaniemensillalle johtavalta Merihaankadulta joudutaan sulkemaan yksi kaista. Merihaankatu yhdistää Sörnäisten rantatien uuteen Hakaniemensiltaan, joten vaikutus ulottuu Sörnäisten rantatielle.

Vaikutukset jalankulkuun

Ei vaikutuksia

Vaikutukset pyöräilyyn

Ei vaikutuksia

Vaikutukset joukkoliikenteeseen

Ei vaikutuksia

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteeseen

Yksi ajokaista keskustan suuntaan suljetaan tilapäisesti klo 9.30 alkaen, joten liikenne voi hidastua.


Pylonin kiipeävä muotti

Tiedote 4.6.2024

 

Pylonin jalat kohoavat kiipeävän muottirakenteen suojassa kohti korkeuksia. Tämän viikon valujen jälkeen länsijalan betonirakenteen yläpinta kohoaa +54,4 m korkeuteen ja itäjalan korkeus on +46,6 m.

Jalat kohoavat eritahtisesti työteknisistä syistä. Eritahtisella nousulla varmistetaan se, että muotit eivät ota kiinni toisiinsa, kun muotteja nostetaan seuraavalle valutasolle.

Pyloni rakennetaan kansitason yläpuolisilta osiltaan kiipeävän muotin tekniikalla. Kiipeävä muotti on vanerisen kuution suojassa. Kuution koko on noin 8 m * 10 m * 7 m. Valuosan betonoinnin jälkeen annetaan massan kovettua tiettyyn lujuuteen. Tämän jälkeen muotit irroitetaan valupinnasta. Muottitason alapuolelta ylöspäin nousee samalla suojaseinin pylonirakenteen ympäröimä hoitotaso. Hoitotasolta valettu betonipinta tarkastetaan, sekä suoritetaan tarvittavat jälkityöt. Muotti ”kiipeää” tunkkaamalla, kiskojen avulla ylöspäin seuraavan valujakson rakentamista varten.  

Nyt rakennettava osuus tasosta +25 m tasoon +78 m on nimeltään pylonin alaosa. Se koostuu kahdesta erillisestä jalasta. Jalat ovat rakenteeltaan onttoja, toisessa jalassa on huoltoportaat ja toisessa jalassa huoltohissi, joka kulkee +98 m korkeuteen.  

Rakentuakseen pyloni tarvitsee kaverikseen torninosturin. Nosturin koukkukorkeus on tällä hetkellä +78 m ja huippu on +93 m tasossa. Nosturia korotetaan vielä kerran pylonin kohotessa. Silloin nosturin koukkukorkeus tulee olemaan +148 m ja nosturin korkein osa eli huippu tällöin +163 m korkeudessa.

Valmistuttuaan pyloni tulee kohoamaan +135 m korkeuteen vedenpinnasta ja kun otetaan huomioon myös merenpinnan alapuolinen rakenne, on pylonin kokonaiskorkeus peruslaatan alapinnasta pylonin huippuun noin 145 m. Pyloni on yksi Kruunuvuorensillan välituista ja siihen tukeutuu vinoköysiosuuden teräspalkistot. Vinoköysiä tulee yhteensä 17 paria pylonin molemmin puolin.

Kuluvan vuoden aikana pyloni kohoaa jo yli 100 metrin korkeuteen. Pyloni valmistuu vuonna 2025 ja silta avataan liikenteelle vuonna 2027.


Kruunuvuorensillan työt

Tiedote 29.5.2024

 

Kruunuvuorensilta on jaettu kolmeen osaan. Palosaaren puoleinen tulosilta sisältää sillan välituet 1–5 ja on pituudeltaan 250 m. Kruunuvuorenrannan puoleinen tulosilta on pituudeltaan 420 m ja sisältää välituet 7–14. Sillan vinoköysiosuus on pituudeltaan 520 m.

Työt ovat käynnissä jokaisella osuudella.

Sillan betonikansi on valettu kokonaisuudessaan Palosaaren puoleisen tulosillan osuudella. Nyt tulosillalla tehdään sääsuojateltan sisällä sillankannen vesieristystä. Silta on suojattu sääsuojateltalla noin 150 m  matkalta. Vesieristeenä käytetään kaksinkertaista epoksitiivistystä ja kaksinkertaista kermieristystä. Vesierityksen jälkeen valetaan raitiotiealueelle suojalaatta, tehdään betoninen keskikaide ja asfaltoidaan kevyenliikenteenväylä.

Palosaaren tulosilta

Vinoköysiosuuden kansilaatan valut on myös käynnissä. Valuja on tehty tällä hetkellä Kruunuvuorenrannan puolelta noin 70 m ja Palosaaren puolelta noin 20 m.

Vinoköysiosuus ja Kruuunuvuoren tulosilta

Kruunuvuoren puoleisen rannan tulosillan kansilaatta on myös kokonaisuudessaan valettu. Kansilaatan päälle tulevaa ratalaattaa on valettu jo ensimmäinen 40 m osuus ja seuraavan ratalaattaosuuden raudoitustyöt ovat käynnissä. Välitukien 9 ja 11 välisellä osuudella tehdään vesieritystä. Vesieristyksen päälle tehdään suojalaatta ja betoninen keskikaide. Betonikaiteen korkeus on 600 mm ja betoniosuuden päälle asennettavan teräskaiteen kanssa koko keskikaiteen korkeus kevyenliikenteen puolelta tulee olemaan 1200 mm.


Vanhan Hakaniemensillan purku on aloitettu

Tiedote 24.5.2024

 

Vanhan Hakaniemensillan purkutyömaa 23.5.2024

Uusi Hakaniemensilta otettiin käyttöön 20.5.2024, ja vanhan sillan purku on aloitettu. Melua aiheuttavaa purkutyötä tehdään pääsääntöisesti arkisin klo 7-18.

Satunnaisesti joudutaan tekemään myös viikonlopputyötä. Lauantaina 25.5. tehdään asfaltin ja kaiteiden poistoa klo 8-16, koska maanantaina 27.5. alkavaa raskasta purkutyötä ei voida aloittaa ennen kuin kyseiset valmistelevat työt on saatu tehtyä.

Sillan purku valmistuu kokonaisuudessaan syyskuun aikana.

Purkutöiden edistyttyä riittävästi aloitetaan myös melua aiheuttavat pohjanvahvistustyöt vanhan sillan kohdalla molemmin puolin salmea. Näistä töistä tiedotetaan erikseen aikataulujen varmistuttua.


Hakaniemenrannassa aloitetaan louheenajo meritäyttöihin 29.5.2024

Tiedote 23.5.2024

Kruunusillat-allianssi on aloittanut Hakaniemenrannan uusien meritäyttöjen rakentamisen merenpohjan ruoppauksella huhtikuussa 2024. Ruoppaus on edennyt suunnitellusti, ja toukokuun viimeisellä viikolla aloitetaan myös täyttötyöt. Ruopattua merenpohjaa täytetään kivilouheella, jota ajetaan Hakaniemenrantaan suoraan Laakson sairaalan louhintatyömaalta.

Työn tehostamiseksi ja työn kokonaiskeston lyhentämiseksi louheenajoa tehdään ajalla 29.5.-12.7. arkisin klo 7-21. Pidempi päivittäinen työaika lyhentää louheenajon kokonaiskestoa useita viikkoja, koska näin louhetta voidaan ajaa suoraan toiselta työmaalta ilman välivarastoinnin tarvetta. Ilta-aikaan kuljetus on myös sujuvampaa ja nopeampaa kuin vilkkaamman liikenteen aikana, ja näin vähennetään sekä ruuhkautumista että liikenteestä syntyviä päästöjä.

Louheenajoa tehdään tämänhetkisen arvion mukaan elo-syyskuulle 2024 saakka, mutta ilta-aikaan tehtävä ajo päättyy 12.7.2024. Sen jälkeen louhetta ajetaan arkisin klo 7-18.  

Louheenajosta ja kuormien purusta syntyy melu- ja pölyhaittaa. Pölyhaittaa ehkäistään kastelulla ja kuljetusreitin säännöllisellä pesulla.

Kuorma-autot ajavat Hakaniemenrantaan ja sieltä pois Merihaan pysäköintilaitoksen kautta. Useista tutkituista reittivaihtoehdoista tämä valikoitui sekä turvallisimmaksi että liikenteellisesti toimivimmaksi. Sörnäisten rantatielle on tehty louheenajoa varten oma liittymä, jonka avulla vältetään varsinaisen liittymän ruuhkaantuminen ja kuorma-autojen seisominen pysäköintilaitoksessa. Väliaikaista liittymää varten Sörnäisten rantatieltä jouduttiin kaatamaan yksi puistolehmus. Sen tilalle istutetaan uusi lehmus työvaiheen valmistuttua.


Hakaniemen uusi silta avautui käyttöön

Helsingin Hakaniemensillan uudistusprojekti on merkittävä kaupunkisuunnittelun ja infrastruktuurin kehityshanke, joka on nyt saavuttanut tärkeän virstanpylvään uuden sillan avautuessa liikenteelle maanantaina 20.5.

Uuden Hakaniemensillan Avajaiset

Uusi Hakaniemensilta, joka on yksi Helsingin keskeisimmistä silloista, avattiin juhlallisesti liikenteelle. Jalankulkijat ja pyöräilijät pääsivät ensimmäisinä nauttimaan sillan tarjoamista uusista reiteistä. Avajaispäivänä jalankulkijat saivat myös ainutlaatuisen tilaisuuden kävellä ajoradalla, kun sillalla vietettiin avajaisjuhlia. Tästä syystä jalankulku aloitettiin jo kello 12.00 kun muu liikenne sai sillan käyttöönsä kahta tuntia myöhemmin.

Liikennejärjestelyt ja Purkutyöt

Vaikka uusi silta on nyt avattu, vanhan sillan purkutyöt ja niistä aiheutuva melu jatkuvat vielä. Uuden sillan länsireunalle suunniteltu jalankulku- ja pyöräilyväylä ei ole vielä käytössä purkutöiden vuoksi, ja sen odotetaan avautuvan käyttöön syksyllä. Purkutyöt alkoivat heti seuraavana päivänä avajaisten jälkeen, ja ne vaikuttavat myös vesiliikenteeseen, joka kokee katkoksia elokuussa.

Silta ja Sen Ympäristö

Uusi silta on 230 metriä pitkä ja 4,7 metriä korkea, mikä on matalampi kuin vanha silta. Tämä mahdollistaa lisätilan joukkoliikenteelle, kävelylle ja pyöräilylle. Alueelle on suunnitteilla myös uusia asuntoja ja oleskelupaikkoja rantaan, mikä tekee Hakaniemestä entistä keskeisemmän paikan Helsingissä.

Tulevaisuuden Näkymät

Hakaniemen alueen kehitys on osa laajempaa suunnitelmaa, joka sisältää Kruunuvuorensillat, joiden on määrä valmistua seuraavana vuonna. Raitiotieyhteys Hakaniemen ja Laajasalon välille on kuitenkin suunnitteilla vasta vuodelle 2027.

Liikennejärjestelyjen Muutokset

Uuden sillan avaus ja jatkuvat purkutyöt vaikuttavat liikennejärjestelyihin alueella. Hakaniemen puolella otetaan käyttöön Merihaankatu, ja väliaikainen liikenneympyrä korvataan liikennevaloilla. Kruununhaan puolella jatkuvat tilapäiset liikennejärjestelyt, ja uutta ramppia rakennetaan Siltavuorenrannan suuntaan.


Uusi Hakaniemensilta otetaan käyttöön 20.5.2024

Tiedote 13.5.2024

 

Uusi ja vanha Hakaniemensilta rinnakkain toukokuun 2024 alussa.

Sörnäisten rantatiellä sijaitseva, Siltavuorensalmen ylittävä uusi Hakaniemensilta otetaan käyttöön maanantaina 20.5.2024.  

Käyttöönotto aloitetaan klo 12 kaikille avoimella yleisötilaisuudella, joka järjestetään sillan Hakaniemen puoleisessa päässä. Jalankulkijat pääsevät siis sillan ajoradoille kävelemään, ehkä jopa tanssahtelemaan, ennen sillan avaamista autoille. Moottoriajoneuvoille silta avataan noin klo 14. Siihen saakka vanha Hakaniemensilta on normaalisti liikenteellä.

Liikennejärjestelyt muuttuvat

Sörnäisten rantatiellä oleva väliaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä, kun uusi silta otetaan käyttöön 20.5.

Kun uusi silta avataan liikenteelle, siirtyy moottoriajoneuvoliikenne uudelle linjaukselle molemmin puolin siltaa. Hakaniemen puolella otetaan käyttöön uusi sillalle johtava Merihaankatu. Väliaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä.

Uuden sillan idänpuoleinen, eli meren puolella oleva, jalankulku- ja pyöräilyväylä avataan liikenteelle jo 20.5. aamupäivällä. Näin sitä pitkin on mahdollista tulla klo 12 alkavaan avajaisjuhlaan. Läntinen eli vanhan sillan puolella oleva jalankulun ja pyöräilyn väylä voidaan ottaa käyttöön vasta sitten, kun vanha silta on purettu ja sen kohdalla on tehty kaikki tarvittavat pohjanvahvistus- ja kadunrakennustyöt. Tästä syystä myös Sörnäisten rantatieltä pohjoisen suunnasta pääsee uudelle sillalle toistaiseksi vain kadun itäreunan jalankulku- ja pyöräilyväylää pitkin. Näkinkulku ja vanhan sillan alittavat jalankulku- ja pyöräilyväylät poistuvat tilapäisesti käytöstä. Näkinkulun jalankulku- ja pyöräilyreitti siirtyy Hakaniemenkadun itäreunaan.

Kaikki Sörnäisten rantatien ja Haapaniemenkadun risteyksen suojatiet ovat käytössä. Myös uudelle, sillalle johtavalle Merihaankadulle avataan suojatie. Lopulliset liikennejärjestelyt saadaan käyttöön tämän vuoden loppuun mennessä.

Pyöräily on Kruununhaassa kiertoreitillä arviolta kesä-heinäkuun 2024 vaihteeseen saakka.

Myös Kruununhaassa liikennejärjestelyt ovat tilapäisiä, sillä sielläkin tehdään vielä pohjanvahvistus- ja kadunrakennustöitä vanhan sillan kohdalla. Kruununhakaan rakennetaan esimerkiksi uusi ramppi, jota pitkin autoilijoiden on sen valmistuttua mahdollista kääntyä sillan pielestä Siltavuorenrantaan. Pohjoisranta 20-24 -kiinteistöjen kohdalla tehtävien töiden takia pyöräily ohjataan kesä-heinäkuun vaihteeseen saakka Pohjoisrannasta kiertoreitille Välikatu-Kristianinkatu-Maurinkatu-Liisankatu. Lopulliset järjestelyt saadaan Kruununhaassakin käyttöön tämän vuoden loppuun mennessä.

Miksi Hakaniemensilta uusittiin?

Alkuperäinen Hakaniemensilta on valmistunut vuonna 1961, ja se on jo huonokuntoinen. Sillan uusimistarve on ollut lähtölaukaus koko alueen kehittymiselle, ja se on tuonut mukanaan mahdollisuuksia parantaa myös kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteyksiä.

Uusi silta yhdistää vanhan tavoin Kruununhaan pohjoispuolen ja Sörnäisten rantatien, mutta se on vanhaa siltaa matalampi. Matalampi rakenne tarkoittaa vanhan sillan massiivisten ramppien poistumista ja tilaa uudisrakentamiselle. Rakenteellisesti uutta Hakaniemensiltaa voidaan pitää melko poikkeuksellisena, sillä siinä ei ole ollenkaan yläpuolista tuentaa. Yleensä jänneväliltään näin pitkässä sillassa on vinoköysi- tai riippurakenne. Tähän siltaan sellaista ei ole haluttu kaupunkikuvallisista syistä: uusi silta ei matalan linjakkaana nouse vanhan tavoin esiin ympäristöstään. Siitä suunniteltiin niin kevytrakenteinen, ettei se vaadi yläpuolista tuentaa.

Vanhan sillan purku aloitetaan 21.5.2024

Vanhan Hakaniemensillan purku aloitetaan maasiltojen eli rannan puolella olevien siltaosuuksien osalta heti uuden sillan käyttöönoton jälkeen, mutta kokonaisuudessaan purkutyö valmistuu vasta syksyn aikana. Meren päällä olevat osat puretaan siten, että vesiliikenteelle aiheutuu katkoja vasta elo-syyskuun vaihteessa. Tällainen työjärjestys on mahdollinen, koska sillan alle asennetaan väliaikaisia tukipukkeja.

Veneily Hakaniemensillan ali on täysin suljettu loppukesällä 2024 seuraavina aikoina:

ti 13.8. klo 00.01 – to 15.8. klo 23.59
ti 20.8. klo 00.01 – to 22.8. klo 23.59
ti 27.8. klo 00.01 – to 29.8. klo 23.59

Muulloin Siltavuorensalmen läpi pääsee veneilemään. Jos pystymme perumaan jonkin em. kolmesta katkosta, tiedotamme asiasta verkkosivuilla https://kruunusillat.fi/veneilijoille/ ja Facebookissa: www.facebook.com/kruunusillat  

Sillanrakennus- ja purkutyöt vaikuttavat siltojen alituskorkeuteen vielä veneilykauden 2024 ajan siten, että alikulkukorkeus on 3,5 metriä. Kaikkien töiden valmistuttua alikulkukorkeus on veneilykaudesta 2025 alkaen 4,7 metriä.


Kruunusillat kehitti infrahankkeiden hiilijalanjäljen laskentaa

Tiedote 16.5.2024

 

Kruunusillat laski raitiotiehankkeen ilmastovaikutukset. Laskennassa syntyi merkittävää infrahankkeiden päästölaskentatietoa, joka luovutettiin Suomen ympäristökeskuksen CO2-tietokantaan hyödynnettäväksi.

Laskentaan sisältyi kolme uutta siltaa, noin kahdeksan kilometriä uutta raitiotietä teknisine järjestelmineen sekä raitiotien käytöstä ja kunnossapidosta 50 vuoden* aikana syntyväksi arvioidut päästöt. Yhteensä päästöt olisivat noin 129 000 tCO2e**. Rakentamisen aikana näistä syntyy noin 97 800 tCO2e (76 %) ja käytön, huoltojen ja elinkaaren loppuvaiheen aikana noin 31 200 tCO2e (24 %).

Yhteispäästöt vastaavat noin 12 900 keskivertosuomalaisen vuotuisia päästöjä, tai vuosi sitten käytöstä poistetun Helsingin Hanasaaren hiilivoimalan noin kahden kuukauden päästöjä.

Merkittävimmät päästöt aiheutuvat rakennusaikaisten materiaalien, esimerkiksi betonin, teräksen, asfaltin ja kalliomurskeen, valmistuksesta sekä raitiotien käytönaikaisesta energiankulutuksesta.

Rakentamisen päästöjä on työmaalla vähennetty seuraavilla tavoilla: valitsemalla vähäpäästöistä betonia, kierrätettyjä kivituotteita ja muita rakennusmateriaaleja, hyötykäyttämällä työmaan massoja työmaan sisällä sekä käyttämällä uusiutuvaa dieseliä työkoneissa.

Miksi hankkeen hiilijalanjälkeä ei laskettu jo aikoja sitten?

Kruunusillat-yhteys päätettiin suunnitella siltoja pitkin kulkevana raitiotienä jo vuonna 2008. Tuohon aikaan missään liikennehankkeessa ei vielä tehty hiilijalanjäljen laskentaa.

Infra-alan hiilijalanjäljen laskenta on kehittynyt paljon viime vuosina. Helsingin kaupungilla on ollut tässä työssä merkittävä rooli yhdessä Väyläviraston ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Tulevaisuudessa laskentaa voidaan käyttää suunnittelun ja päätöksen teon tukena. Kruunusillat-hanke on pyrkinyt tukemaan kansallisen päästötietokannan kehitystä luovuttamalla luomansa hankekohtaisen päästötietokannan myös muiden käyttöön.

Onko nyt saatu laskentatulos hyvä vai huono?

Ei voida yksiselitteisesti sanoa päästölukua, jonka perusteella Kruunusillat olisi hyvä tai huono päästöjen suhteen. Ilman uutta siltayhteyttä Laajasaloon ei olisi voitu kaavoittaa lähes 20 000 asukkaalle uusia asuntoja. Näin ollen hiilijalanjäljen todellinen vertailuvaihtoehto liittyisi siihen, missä ja miten nämä 20 000 ihmistä asuisivat Laajasalon sijaan ja miten liikkuisivat. Tämä olisi hyvin vaikea laskea.

Julkisuudessa usein ilmastoystävällisenä esitetty lauttaliikenne ei olisi puolestaan täyttänyt Laajasalon uudelle joukkoliikenteelle asetettuja palvelutavoitteita.

Lisäksi Kruunusillat-raitiotie muodostaa osan kaupungin verkostomaisesta joukkoliikenteestä, eikä sitä ole mielekästä tarkastella yksinään. Se on osa toimivaa kokonaisuutta. Kruunusillat-raitiotie muun muassa ehkäisee itämetron ylikuormittumista.

*50 vuotta valittiin käytön ja kunnossapidon tarkasteluajaksi, koska se on yleinen tapa infrahankkeiden elinkaaripäästölaskennassa. On silti hyvä huomioida, että esimerkiksi Kruunuvuorensillan tekninen käyttöikä on 200 vuotta.

**CO2e = hiilidioksidiekvivalentti, joka kuvaa kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta kuin ne olisivat hiilidioksidia.

LisätiedotLaskentaraportti

https://kruunusillat.fi/content/uploads/2024/05/KS_000_VAS_Esitys-Kruunusillat-hankkeen-kokonaishiilijalanjalki-ID-47522.pdf

Pääkaupunkiseudun EU-tavoitteet: Euroopan unioni tarvitsee vahvoja kaupunkeja

Tiedote 8.5.2024

Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat julkistaneet yhteiset tavoitteensa Euroopan parlamentin tulevalle kaudelle 2024–2029. Suomen pääkaupunkiseutu toimii paitsi koko maan kehityksen veturina, myös tulevaisuuden ratkaisujen luojana Euroopassa.

Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteiset EU-tavoitteet rakentuvat neljän teeman ympärille. Teemat ovat demokratia ja hyvinvointi, kaupunkipolitiikan asema EU:ssa, kilpailukyky ja vihreä siirtymä sekä energiamurros. Kuva: Paavo Jantunen

Helsinki, Espoo ja Vantaa katsovat, että vain kaupunkien avulla Euroopan unioni pääsee tavoitteisiinsa. Kaupungit ovat kaikista lähimpänä kansalaisia ja toimivat demokratian vetureina. Vuoteen 2050 mennessä 80 prosenttia Euroopan asukkaista asuu kaupunkialueilla.

Pääkaupunkiseudun yhteiset EU-tavoitteet rakentuvat neljän teeman ympärille. Teemat ovat demokratia ja hyvinvointi, kaupunkipolitiikan asema EU:ssa, kilpailukyky ja vihreä siirtymä sekä energiamurros.

Kaupunkipolitiikka vahvemmin EU:n agendalle

Kaupunkipolitiikan aseman vahvistamiseksi EU:ssa kaupunkipolitiikka pitäisi nostaa korkeammalle EU:n agendalla ja osaksi EU:n politiikka-alueita. Pääkaupunkiseudun kaupungit katsovat, että EU-asioissa tarvitaan enemmän ja järjestelmällisempää vuoropuhelua EU:n ja kaupunkien sekä valtion ja kaupunkien välillä.

Kaupunkipolitiikka tarvitsee parempaa koordinointia ja sisällyttämistä EU:n agendaan, ja pääkaupunkiseudun kaupungit esittävät, että EU-komissioon on nimettävä kaupunkipolitiikasta vastaava varapuheenjohtaja.

– Sekä EU:n ja kaupunkien että Suomen valtion ja kaupunkien tulee luoda rakenteet aktiiviselle keskinäiselle vuoropuhelulle, jotta kaupunkien tarpeet huomioidaan EU-päätöksenteossa ja sen valmistelun eri vaiheissa sekä tasoilla. Kaupungeissa toimeenpannaan merkittävä osa EU-politiikkaa ja -lainsäädäntöä ja toisaalta vain kaupunkien avulla EU pääsee tavoitteisiinsa”, pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat toteavat.

Demokratiaan ja hyvinvointiin kuuluu mm. eriarvoisuuden vähentäminen

Demokratian ja hyvinvoinnin teemassa pääkaupunkiseutu nostaa esiin, että kaupunkeja on edesautettava eriarvoisuuden vähentämisessä, syrjäytymisen estämisessä ja hyvien väestösuhteiden edistämisessä.

Myös kehittyneemmille eurooppalaisille alueille on varmistettava EU:n tuki asumisen ja liikenteen parantamiseen segregaation ja kaupunkiköyhyyden ehkäisemiseksi.

– Pääkaupunkiseudun kaupungeissa alueellinen eriytyminen korostuu vahvemmin kuin muissa Suomen kaupungeissa. Tämä haaste on monisäikeinen ja sen torjunta vaatii useita eri toimia. Helsinki pyrkii eri keinoin torjumaan segregaatiota, mutta valtion sekä EU:n tukea tarvitaan, sanoo Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Kilpailukyvyn ja vihreän siirtymän edellytykset luodaan kaupungeissa

Pääkaupunkiseudun kaupungit painottavat, että kilpailukyvyn edellytykset ja vihreän siirtymän ratkaisut luodaan kaupungeissa, joten kaupunkien kehitystä on vahvistettava näissä asioissa.

Kaupungit, geopolitiikka ja huoltovarmuus on huomioitava liikenneratkaisuissa. Lisäksi yritysten ja kuntien sääntelytaakkaa on vähennettävä.

– Pääkaupunkiseutu on Suomen ja Euroopan mittakaavassa tärkeä kasvun veturi, jossa rakennetaan myös EU:n strategisen autonomian kannalta kriittisiä teknologioita. Hyvä esimerkki keskeisestä hankkeesta EU:n globaalille kilpailukyvylle on valtavan kasvupotentiaalin omaava, Espoon Otaniemessä rakentuva Kvanttinova, toteaa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Kaupungeille tukea energiamurroksessa

Energiamurroksessa pääkaupunkiseudun EU-tavoitteena on, että kaupunkeja tuetaan systeemisessä muutoksessa, jolla luodaan edellytyksiä esimerkiksi kestävälle kehitykselle.

Kaupungit myös tarvitsevat tukea rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi sekä järkeviä linjauksia ja riittävää tukea päästöjen vähentämiseksi.

– Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat ympäristöasioiden edelläkävijäkaupunkeja, joiden tavoitteena on olla hiilineutraaleja vuonna 2030. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme tiivistä yhteistyötä ja tukea EU:lta. Pohjoiseurooppalaisilla kaupungeilla on keskeinen rooli innovatiivisten teknologioiden käyttöönotossa rakennusten energiankäytön tehostamisessa, sekä liikkumisen ja energiamurroksen ratkaisujen skaalaajina, sanoo Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila.


Sörnäisten rantatiellä ja Haapaniemenkadulla tehdään melua aiheuttavaa yötyötä 2.-3.5. välisenä yönä

Sörnäisten rantatiellä ja Haapaniemenkadulla tehdään melua aiheuttavaa työtä torstain 2.5. ja perjantain 3.5. välisenä yönä. Työvaiheessa tehdään ajoratamerkintöjä, johon liittyy kovaäänistä jyrsintätyötä.

Tiemerkinnät tehdään upottamalla ne asfalttiin, jolloin ne kestävät paremmin vilkkaasti liikennöidyillä kaduilla.

Työ on tehtävä yöaikaan liikennehaittojen minimoimiseksi. Paikalla on liikenteenohjaus.


Laajasalontiellä tehdään yötöitä 29.-30.4.

Kruunusillat-työmaalla Laajasalontiellä tehdään melua aiheuttavaa liikennevalojen tunnistesilmukoiden asentamista asfaltin alle. Työ tehdään yötyönä maanantain ja tiistain välisenä yönä, klo 22-05.

Työ joudutaan tekemään yöllä, koska liikenteen häiriö halutaan minimoida.

Pahoittelemme suuresti aiheuttamaamme häiriötä.


Miltä Merihaka näyttää tulevaisuudessa?

Tule ja osallistu keskusteluun!

Näkymä Hakaniemenrannalta kohti etelää, Helsingin kaupunki / Tengbom Oy, 2024.

Helsingin kaupunki on tekemässä Merihaan alueelle suunnitteluperiaatteita. Suunnitteluperiaate-työssä selvitetään, mitä Merihaan alueella tulisi vaalia sekä mitä ja minne olisi mahdollista rakentaa tulevaisuudessa. Työssä tarkastellaan Merihaan ominaispiirteitä ja laaditaan reunaehtoja alueen kehittämiselle. Lisäksi tavoitteena on alueen liittyminen nykyistä paremmin ympäröivään kaupunki-rakenteeseen sekä reunoilla sijaitseviin meri- ja puistoalueisiin. Tavoitteena on saada suunnittelupe-riaatteet valmiiksi syksyllä 2024. Voit kertoa näkemyksesi ja kommentoida esillä olevaa suunnittelu-periaatteiden ehdotusta!

Kerro mielipiteesi verkossa tai tilaisuuksissa

Voit tutustua suunnitteluperiaatteiden ehdotukseen sekä kertoa mielipiteesi verkkokyselyssä 29.4.-26.5.2024 välisenä aikana osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/merihaka. Kerro kantasi -sivulla voit myös katsoa lyhyen videon, jossa suunnittelija esittelee ehdotuksen.

Voit myös tutustua mahdollisiin vaihtoehtoihin kaupunkimallin avulla osoitteessa https://eu.opencitiesplanner.bentley.com/kymp/merihaansuunnitteluperiaatteet

Järjestämme Merihaassa pop-up-päivystyksen, jossa voit tutustua ehdotukseen ja keskustella kaupungin suunnittelijoiden kanssa. Suunnittelijat ovat tavattavissa Merihaan Kylätuvalla osoitteessa Haapaniemenkatu 14 seuraavasti:

 • keskiviikkona 15.5. klo 16–19
 • torstaina 16.5. klo 11–14

Lue lisää osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/merihaka tai https://hel.fi/merihaka 


Veneilijä, huomioi ruoppauskalusto Siltavuorensalmen ja Hernesaaren välisellä alueella ajalla 15.4.-15.6.2024

Tiedote 22.4.2024

 

Ruoppauskalustoa Hakaniemenrannassa. Etualalla olevan ruoppauslautan takana näkyvät sekä valkohyttinen hinaaja (vasemmalla) että proomu (oikealla).

Kruunusillat-allianssi ruoppaa merenpohjaa Hakaniemenrannan edustalla Siltavuorensalmessa 15.4.2024 alkaen. Ruoppaustyöstä syntyviä maamassoja kuljetetaan Hernesaareen maanantaista lauantaihin klo 7-18 ainakin kesäkuun puoleenväliin saakka.

Ruoppausta tehdään rannan lähistöllä ruoppauslautalta käsin. Kuljetusyksikkö muodostuu hinaajasta ja proomusta, jotka on kytketty toisiinsa hinausköydellä. Yksikön pituus köysineen on noin 75 metriä.

Kuljetusyksikön ohjattavuus ja hallittavuus nopeissa käännöksissä on rajallinen. Hinaajat ilmoittavat Helsinki VTS VHF71 -kanavalla kaikista liikkeistään liikkuessaan merialueella, joten ammattiliikenne saa kokonaiskuvan liikenteestä. Sen sijaan huviveneilijät eivät useinkaan kuuntele VHF71-kanavaa, eivätkä siten tiedä ennalta kuljetusyksikön sijaintia.

Yleisen turvallisuuden vuoksi sekä ruoppaustyömaan että kuljetusyksiköiden lähistöllä tulee veneillä matalilla nopeuksilla. Kuljetusyksikkö tulee ohittaa vähintään 100 metrin etäisyydeltä. Hinaajan kuljettajan tervehtiminen, lyhytkin molemminpuolinen katsekontakti ja rauhalliset suoraviivaiset kurssinmuutokset varmistavat kaikille osapuolille turvallisen merellä liikkumisen.


Kaisantunneli avautuu 4. toukokuuta – tervetuloa juhlimaan avajaisia!

Tiedote 17.4.2024

Kaisantunnelin avajaisia juhlitaan lauantaina 4. toukokuuta. Tapahtuma alkaa kello 12 Kansalaistorilta pormestari Juhana Vartiaisen juhlapuheella. Uuteen tunneliin pääsee nauhanleikkuun jälkeen noin kello 13.

Tunnelissa on rinnakkain neljä metriä leveä pyörätie ja 3,5 metriä leveä jalkakäytävä.

Uusi jalankulun ja pyöräliikenteen yhteys antaa aihetta juhlaan, sillä se helpottaa liikkumista Kaisaniemenpuiston ja Kansalaistorin välillä. Alikulku lyhentää matkaa radan puolelta toiselle noin 600 metriä, minkä lisäksi sitä käyttävä välttää liikennevalot neljässä risteyksessä rautatieaseman edessä. 

Tunnelin yhteydessä oleva Pyörätalli avautuu myöhemmin alkukesällä. Se parantaa merkittävästi pyöräliikenteen palveluita Helsingin keskustassa. Talliin tulee pyöräpaikkoja noin 900 pyörälle sekä pyörien pesu- ja huoltopiste, ja siellä tulee toimimaan myös yksityinen pyöränhuoltoyritys. Myös erilaisten pyörätyyppien kuten sähköpyörien tarpeet on huomioitu. Pyörätalli on Kaupunkiliikenne Oy:n hallinnoima.

Kestävän liikkumisen juhlaa

Avajaistapahtumassa puheensa pitävät pormestari Vartiaisen lisäksi kaupungin, Kaupunkiliikenteen sekä tunnelin urakoitsija Destian edustajat. Puheiden jälkeen avajaiskansa siirtyy uudelle tunnelille, jonka läpi päästään kulkemaan pormestarin johdattamana ensimmäistä kertaa noin kello 13.

Tapahtuman juontajana on aina reipas ja valovoimainen Mikko ”Peltsi” Peltola. Musiikkia tarjoilee trubaduuri Vihtori Maijanen, ja jännitystä tuo onnenpyörä. Samaan aikaan Kansalaistorilla on pääkaupunkiseudun Pyöräilyviikon avajaiset, jossa on mahdollisuus tutustua muun muassa kaupunkipyöräpalveluun ja saada opastusta pyörien käyttöön. Kansalaistorilta lähtee Pyöräilyviikon koko perheen Liikennerauhan Pyöräparaati klo 13. Tervetuloa mukaan juhlistamaan kestävää liikkumista ja pyöräilyn iloa!

Kaisantunnelin urakan toteutusvaihe alkoi huhtikuussa 2021. Tunneli on noin 220 metriä pitkä, noin 8 metriä leveä ja 3 metriä korkea. Pyörätie on 4 metriä leveä ja jalkakäytävä 3,5 metriä leveä. 

− Urakka on ollut pitkä ja erittäin vaativa, koska tunnelia on rakennettu käytössä olevien junaraiteiden alla vilkkaalla päärautatieasemalla. Esimerkiksi tuetut kaivannot ja kallion louhinta on pitänyt suunnitella tarkkaan ja toteuttaa junaliikenteen ehdoilla lyhyissä aikaikkunoissa. Nyt on aika juhlia onnistunutta lopputulosta, joka tulee ennusteiden mukaan palvelemaan vilkkaimpina päivinä jopa 10 000 pyöräilijää vuorokaudessa, sanoo projektinjohtaja Jukka Repo kaupunkiympäristön toimialalta. 


Ruoppaustyöt ovat alkaneet Hakaniemenrannassa Hakaniemensillan itäpuolella 15.4.2024

Tiedote 15.4.2024

 

Ruoppauskalustoa Hakaniemenrannassa 15.4.2024. Kaivinkoneella työskennellään ruoppauslautalta käsin ja ruopattu maa-aines lastataan vieressä olevaan palkoproomuun. Hinaaja kuljettaa proomut Hernesaareen ja takaisin.

Merenpohjan ruoppaustyöt ovat alkaneet Hakaniemenrannassa 15.4.2024 ja etenevät kesän aikana rantaviivan suuntaisesti Hakaniemensillasta Merihakaan päin. Ruoppausta tekemässä on yksi hinaaja ja kaksi proomua, jotka kuljettavat ruoppausmassoja Hernesaareen. Ruoppauksesta ei aiheudu kovaa melua ympäristöön.

Ruoppauksen tarkoituksena on puhdistaa merenpohja savesta ja muusta pehmeästä maa-aineksesta, jotta myöhemmin tehtävät meritäytöt voidaan tehdä kiinteälle pohjalle.

Meriveden samentumista ruoppausalueen ulkopuolella torjutaan siltti- ja kuplaverhoin.

Ruoppausta tehdään Hakaniemensillan itäpuolella alkusyksyyn 2024 saakka ja se jatkuu sen jälkeen sillan länsipuolella.


Hakaniemenrannassa ratatyöt vaikuttavat moottoriajoneuvoliikenteeseen 10.-11.4. välisenä yönä

Tiedote 10.4.2024

 

Vaihteen asennuksen ajan Hakaniemenrannan itään suuntautuva moottoriajoneuvoliikenne on kiertoreitillä.

Hakaniemenrannan ja Hakaniemenkadun risteysalueelle asennetaan uuden Kruunusillat-raitiotien vaihdetta keskiviikon 10.4. ja torstain 11.4. välisenä yönä klo 20-06.

Asennuksen ajaksi Hakaniemenrannan itään päin suuntautuva ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreiteille. Hakaniemenkadulla on kuitenkin mahdollista jaa molempiin suuntiin.

Vaihteen asennus ei ole varsinaista kovaa melua aiheuttavaa työtä, mutta jonkinlaisia kolahduksia varmasti syntyy. Myös ajoneuvojen vilkkuvat valot ja peruutusmerkkiäänet saattavat häiritä.


Yötöitä Hakaniemessä viikoilla 15 ja 16

Tiedote 8.4.2024

Kevät kiihdyttää erilaisia pintarakenne- ja muita asennustöitä Hakaniemen alueella. Osa töistä joudutaan tekemään yöaikaan, jottei liikenteelle aiheutuisi kohtuutonta haittaa.

Maanantain 8.4. ja tiistain 9.4. välisenä yönä Sörnäisten rantatiellä, Näkinsillan pohjoispuolella asennetaan kaivonkansia. Työhön liittyy ajoittaista, kovaa melua aiheuttavaa asfaltin piikkausta. Samalla alueella asennetaan myös viimeisiä liikennevalojen induktiosilmukoita, eli sahataan asfalttia moposahalla. Induktiosilmukoiden asennus saattaa kestää lauantaihin 13.4. saakka.

Keskiviikon 10.4. ja torstain 11.4. välisenä yönä tehdään asfaltin jyrsintää Sörnäisten rantatien ja Haapaniemenkadun risteyksessä. Työstä aiheutuu melua.

Samana yönä (10.-11.4.) asennetaan raitiotien vaihdetta Hakaniemenkadun ja Hakaniemenrannan risteysalueella. Asennus ei ole varsinaista kovaa melua aiheuttavaa työtä, mutta jonkinlaisia kolahduksia varmasti kuuluu. Myös ajoneuvojen vilkkuvat valot ja peruutusmerkkiäänet saattavat häiritä.

Ensi viikolla (vko 16) tehdään viimeiset pinta-asfaltoinnit yötyönä Sörnäisten rantatiellä. Työhön on varattu kaikki yöt maanantaista perjantaihin (15.-19.4.).

Kun työ vaatii kaistansulkuja, paikalla on aina liikenteenohjaus.

Pahoittelemme töistä aiheutuvia häiriöitä.


Asuntoinfo 2024 kokosi Helsingin kaupungintalolle yhteen alan osaajia

Asuntoinfo 2024 järjestettiin helmikuun lopulla. Tänä vuonna painotettiin kaupunkiuudistusalueita sekä alueita, joita rakennetaan ja kehitetään kovaa vauhtia eteenpäin.

Kalasatama on yksi uusia, rakentuvia alueita Helsingissä. Kuva: Tero Pajukallio

Tapahtuman avasi kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki

<– Asuntorakentamisessa elämme hyvin poikkeuksellista aikaa – erityisesti vapaarahoitteista asuntotuotantoa on alkanut vähän ja tällaisena tilanne jatkuu selvästi vielä jonkin aikaa. Tässä tilanteessa kaupunki voi kuitenkin tehdä paljon. Investoimme kaupunkiin ja luomme edellytyksiä sille, että asuntorakentaminen voi käynnistyä nopeasti sitten kun aika on sille kypsä, Sinnemäki sanoi. 

Puheenvuorossaan hän nosti esille, että kaupunki kasvattaa kaavavarantoa ja pitää investoinnit korkealla tasolla. Hän kertoi, että kaupunki investoi asuinalueiden esirakentamiseen ja katurakentamiseen ja tänä ja tulevana vuonna erityisen paljon puistoihin ja hyviin koulu- ja päiväkotitiloihin. 

– Nyt on oikea aika myös lisätä kykyä vastata aikamme moniin suuriin kriiseihin, sanoo kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki. 

Hän kertoi puheenvuorossaan, että Helsinki on ottanut ensimmäisenä kaupunkina käyttöön sitovan tavoitteen asuntorakennusten elinkaaren aikaiselle hiilijalanjäljelle ja tässä kaupunki kannattaa kaikkia rakentamisen toimijoita kasvattamaan osaamista vähähiilisessä rakentamisessa. Helsinki laskee tänä vuonna ensimmäistä kertaa kaupunkilaisten luontojalanjäljen.

 – Tästä uraauurtavasta työstä saamme varmasti uusia näkemyksiä ja ideoita siihen, miten rakentamisen alan luontovaikutuksia voidaan pidentää ja löytää keinoja luontopositiivisiin ratkaisuihin, sanoo Sinnemäki. 


Kaupunkiuudistusalueet ja rakenteilla olevat, uudet Helsingin asuinalueet rakentamisen keskiössä

Asunto-ohjelmapäällikkö Hanna Dhalmann nosti esille, että valtion vetäydyttyä aktiivisesta asuntopolitiikasta, kaupungin rooli korostuu. Lisäksi uusi AM-ohjelma 2024 on valmistelussa. AM-ohjelma määrittelee kaupungin tavoitteita mm. asuntotuotannon määrään ja laatuun, asuntotuotannon hallinta- ja rahoitusmuotojakaumalle, asuinalueiden kehittämiselle, tontinluovutukselle sekä maapolitiikalle ja kaavoitukselle. 

Dhalmann korosti, että Helsinki varmistaa jatkossakin riittävän ja monipuolisen asuntotuotannon. Tavoitteena ovat vaihtelevat ja laadukkaat asuinympäristöt, erilaisia tarpeita vastaavat asunnot sekä alueellisesti sekoittunut asuntokanta.

Kaupunkiuudistuksella Helsinki ehkäisee asuinalueiden välistä eriytymistä sekä varmistaa alueiden tasavertaisen kehittymisen. Kaupunkiuudistusta tehdään vuoteen 2035 asti Malminkartanossa ja Kannelmäessä, Malmilla, Mellunkylässä sekä Meri-Rastilassa. Tavoitteena on lisätä kaupunkiuudistusalueiden elinvoimaa, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta alueiden omaleimaisuutta vaalien.

Kaupunkiuudistusalueille rakennetaan tulevaisuudessa lisää monipuolista asuntovalikoimaa nykyisille ja uusille asukkaille.

Asuntoinfossa esiteltiin laajasti myös projektialueita ja uusia, kehittyviä alueita. Länsisataman, Kalasataman, Pasilan ja Kruunuvuorenrannan rakentaminen on hyvässä vauhdissa ja alueet tarjoavat jo nyt kodin kymmenille tuhansille helsinkiläisille. Seuraava merkittävä aluerakentamiskohde tulee olevaan Malminkenttä. Projektialueiden lisäksi Helsinki kasvaa raiteiden, Raide-Jokerin ja Läntisen bulevardikaupungin, varsille. Asuntorakentamisen kannalta uusia avauksia tullaan lähiaikoina näkemään myös Huopalahden portin ja Hakaniemen alueilla.


Sörnäisten rantatiellä tehdään melua aiheuttavia yötöitä 2.-5.4.2024

Tiedote 28.3.2024

Sörnäisten rantatiellä tehdään melua aiheuttavaa työtä heti pääsiäisen jälkeen kolmena yönä, tiistaista 2.4. perjantaihin 5.4. Työ on ns. moposahalla tehtävää asfaltin sahausta ja se liittyy liikennevalojen induktiosilmukoiden asennukseen.

Työ on tehtävä yöaikaan liikennehaittojen minimoimiseksi. Paikalla on liikenteenohjaus.

Pahoittelemme häiriöitä.


Pääsiäisen työt

Tiedote 28.3.2024

Teemme pääsiäispyhinä tavanomaisia rakennustöitä, kuten maankaivuuta ja asennuksia Sörnäisten rantatiellä, Hakaniemensillalla, Kruunuvuorensillalla ja Koirasaarentien itäpäässä. Vältämme kovaa melua aiheuttavia työvaiheita.

Hyvää pääsiäistä!


Hakaniemen ja Kruununhaan kevät ja kesä -24

Tiedote 25.3.2024

 

Vanha ja uusi Hakaniemensilta rinnakkain 20.3.2024. Kuvasta näkee hyvin, ettei uuden sillan kansi nouse vanhaa siltaa korkeammalle, vaikka jostain päin katsottuna siltä saattaa näyttää.

Poikkeuksellisen kylmä ja runsasluminen talvi alkaa olla takanapäin. Talven aikana suuri osa katutöistä on ollut tauolla, koska pintarakenteiden teko ei ole kylmällä säällä mahdollista laadullisista syistä. Kaivantoja on kuitenkin voitu kaivaa lähes normaaliin tapaan, ja tehdä niissä erilaisia kunnallisteknisiä kytkentöjä. Valaisimia ja yhteiskäyttöpylväitä, joihin tulee valojen lisäksi myös uuden raitiotien ajolangat ja erityisen vankat perustukset, on pystytetty. Myös siltatyömailla töitä on tehty läpi talven.

Maaliskuussa säät ovat jo sallineet kiveys- ja asfaltointitöitä, joita onkin tehty useissa eri paikoissa – erityisen vilkkaasti Haapaniemenkadun risteysalueella, sillä Haapaniemenkatu palautettiin viime viikolla kaksisuuntaiseksi kaduksi. On hyvä huomioida, että uusien liikennevalojen lopullinen ohjelmointi on vielä kesken, ja vaatii vielä pieniä lisäasennuksia. Niinpä esimerkiksi Haapaniemenkadulta Sörnäisten rantatielle saapuvien autoilijoiden liikennevalot eivät vielä välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla, mutta tilanne korjaantuu muutaman viikon sisään.

Uusi ja vanha Hakaniemensilta tahdistavat työtä

Katseet ovat edelleen tiukasti uuden Hakaniemensillan käyttöönotossa, joka tapahtuu alkukesästä. Tällä hetkellä siltatyömaalla keskitytään jo erilaisiin pintarakennetöihin ja varusteiden, kuten kaiteiden ja valaisimien, asennukseen.

Uuden sillan käyttöönotto tarkoittaa liikenteen siirtymistä kokonaan uudelle linjaukselle molemmin puolin siltaa. Katujärjestelyjen täytyy siis olla ennen sillan avausta sillä tolalla, että liikenteen siirto on mahdollista.

Lopullisia, katusuunnitelmien mukaisia järjestelyjä ei ole kuitenkaan mahdollista tehdä vielä joka paikkaan, koska vanhan Hakaniemensillan purku tahdistaa useita työvaiheita. Purku aloitetaan maasiltojen eli rannan puolella olevien siltaosuuksien osalta heti uuden sillan käyttöönoton jälkeen, mutta kokonaisuudessaan silta on purettu vasta syyskuussa. Meren päällä olevat osat puretaan siten, että vesiliikenteelle aiheutuu katkoja vasta elo-syyskuun vaihteessa. Tällainen työjärjestys on mahdollinen, koska sillan alle asennetaan väliaikaisia tukipukkeja.

Heti, kun maasiltojen purku on tehty, voidaan aloittaa molemmin puolin vanhaa siltalinjausta ne katutyöt, joita ei ole ennen purkua päästy tekemään. Kruununhaan puolelle rakennetaan esimerkiksi uusi ramppi, jota pitkin autoilijoiden on sen valmistuttua mahdollista kääntyä sillan pielestä Siltavuorenrantaan. Hakaniemen puolella vanhan sillan kohdalle tehdään vielä kunnallistekniikkaa, katua ja jalankulku- ja pyöräilyväyliä liittymineen.

Sörnäisten rantatietä aamu-usvassa 21.3.2024

Lopputilanteen mukaiset katujärjestelyt saadaan pääosin käyttöön jo vuoden 2024 loppuun mennessä linjoilla Sörnäisten rantatie – Merihaankatu – Hakaniemen silta – Pohjoisranta, Sörnäisten rantatie – Miina Sillanpään katu, ja Näkinkuja – Hakaniemenkatu.

Vanhan sillan purku mahdollistaa viimeiset pohjanvahvistustyöt molemmin puolin siltaa, joten melua aiheuttavia töitä on luvassa kesäkuusta elokuulle. Myös ponttikaivantoja joudutaan vielä valitettavasti tekemään Hakaniemen puolella, esimerkiksi torin ympäristössä. Lisäksi on hyvä huomioida, että vanhan sillan purkutyöstä aiheutuu koko alueella melua ja pölyä pitkin kesää. Pölyn leviämistä pyritään ehkäisemään erilaisilla toimenpiteillä, kuten kastelulla.

Kruununhaan työt

Kruunusillat-allianssin työt Kruununhaassa valmistuvat lähes kokonaan tämän vuoden aikana, ja ensi vuodelle jää korkeintaan jotain pieniä viimeistelytöitä, kuten istutuksia. Ennen kuin allianssi pääsee keräämään kaikki työkoneensa pois alueelta, on jäljellä vielä kovaäänisiä työvaiheita: joudumme aloittamaan pohjanvahvistustyöt vanhan sillan kohdalla heti, kun uusi on käytössä ja vanhaa siltaa purettu riittävästi pois.

Rakennamme vanhan sillan kohdalle vielä puuttuvan 1500 m2 paalulaatan, ja poraamme maahan yhteensä 4,5 km porapaalua uutta ajoramppia varten. Kovaa melua aiheuttavat työt valmistuvat tämänhetkisen arvion mukaan elokuun loppupuolella.

Aloitamme näiden töiden valmistelun jo tällä viikolla purkamalla pois vanhan, Pohjoisranta-kadun Välikadun kohdalla ylittävän kevyen liikenteen sillan. Silta korvataan tilapäisellä louhepenkereellä, joka on jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käytössä uuden sillan käyttöönottoon saakka. Sen jälkeen sitä ei enää tarvita, koska samanlaisia korkeuseroja ei uusissa katujärjestelyissä enää ole.

Sivuhuomiona mainittakoon tässä kohti, että kaupunki on kertonut kaatavansa Siltavuorenrannasta kolme huonokuntoista jalavaa maaliskuun viimeisellä viikolla. Puihin on tarttunut pakuri, joka on näivettänyt ne.

Siltavuorenrantaa 20.3.2024

Merihaan edusta ja Merihaansilta

Hakaniemenrannassa odotellaan jo kovasti meren sulamista, jotta Merihaan edustan ruoppaus- ja täyttötyöt voidaan aloittaa. Ne valmistuvat kokonaisuudessaan tämän vuoden loppuun mennessä. Luvassa on jonkin verran melua ja häiriötä erityisesti louheen ajosta. Täyttötyöstä aiheutuu myös pölyä, jota yritetään hallita mahdollisimman hyvin esimerkiksi kastelun ja katujen säännöllisen pesun avulla.

Hakaniemenrannassa Merihaan edustalla aloitetaan ruoppaus- ja täyttötyöt heti jäiden lähdettyä. Kuva otettu 20.3.2024

Merihaansillan rakentaminen etenee tämän vuoden loppuun mennessä siihen pisteeseen, että siellä päästään tekemään jo kiskoasennuksia. Sillan käyttöönotto tapahtuu tämänhetkisen tiedon mukaan koko Kruunusillat-raitiotiehankkeen valmistuessa. Emme vielä osaa sanoa, onko jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden mahdollista päästä Merihaansillalle tai muille raitiotiesilloille jo ennen raitiotien liikennöinnin aloittamista.

Merihaansilta 20.3.2024

Ratatyöt

Kruunusillat-raitiotien kiskoasennuksia päästiin jo viime vuonna tekemään Hakaniemenrantaan muutamaan kohtaan. Seuraavaksi asennetaan raitiotien vaihde Hakaniemenrannan ja Hakaniemenkadun risteysalueelle. Asennus tehdään viikolla 15 yötyönä, ja siitä parin viikon sisään tehdään vielä tarvittavat betonivalut myöskin yötyönä. Nämä öiset asennukset ja valut eivät ole erityisen kovaa melua aiheuttavaa työtä, mutta jonkinlaisia kolahduksia, piippauksia ja vilkkuvia valoja on varmasti luvassa. Liikenne ohjataan työn ajaksi kiertoreiteille.

On mahdollista, että muitakin kiskoasennuksia tehdään Hakaniemenrannassa jo tänä vuonna, lähinnä purettavan sillan kohdalla sekä Hakaniemenrannan itäpäässä. Kiskoasennukset riippuvat kuitenkin täysin muiden töiden edistymisestä, ja joka tapauksessa viimeiset kiskot asennetaan vasta vuonna 2025.

Hakaniemenkadun ja Hakaniemenrannan risteysalueelle asennetaan huhtikuussa raitiotien vaihde.

Siltasaarenkadun remontti etenee

Siltasaarenkadun alle asennettavien uusien putkien ja kaapeleiden asennukset saadaan pääpiirteissään valmiiksi jo tämän vuoden aikana. Tällä hetkellä ollaan töissä kadun itäreunassa, ja kesän aikana siirrytään länsireunalle. Metallitaloa reunustava tukimuuri puretaan, ja tilalle rakennetaan uusi.

Vuoden 2025 keväällä Siltasaarenkadulle tulee raitiovaunuliikenteen katko, jonka aikana remontoidaan radan osuus. Remontin aikana raitiovaunut kääntyvät Ympyrätalon luokse rakennettavassa väliaikaisessa kääntöpaikassa. HSL tiedottaa katkon ajankohdasta ja vaikutuksista oman aikataulunsa mukaan.

Valmistakin saadaan

Tämä kesä ja loppuvuosi näyttävät asukkaille sen, että valtavan suuren kaupunkikehitys- ja perusparannushankkeen valmistumiseen aikataulussaan voi todellakin uskoa. Pala palalta alueella päästään nauttimaan viimeistellyistä pinnoista ja uusista, toimivista reiteistä. Hakaniemensilta, Sörnäisten rantatie, Näkinaukio ympäristöineen, Näkinkuja ja Hakaniemenrannan länsiosa ovat tänä vuonna valmistuvia kohteita. Tosin allianssi ei rakenna Näkinaukiota lopputilanteen kaltaiseksi puistomaiseksi aukioksi, vaan se jää vielä asfalttipintaiseksi kentäksi odottamaan kaupungin jatkotoimia. Moniin muihin paikkoihin, kuten Sörnäisten rantatielle, istutamme uusia puita ja pensaita jo tänä vuonna, joten vehreyttäkin on alueen asukkaille luvassa.

Näkinsiltaa ja Näkiaukiota 20.3.2024.

Kruunusillat-raitiotien rakentaminen etenee myös aikataulussaan, ja matkustajaliikenteen on määrä alkaa reitillä vuonna 2027. Kalasatamasta Pasilaan -raitiolinjalla 13 aloitetaan koeliikenne jo ensi kuussa, ja mikäli kaikki sujuu suunnitellusti, Nihdin asukkaat pääsevät uusille raiteille jo kesän aikana.


Haapaniemenkadun liikenne palautuu kaksisuuntaiseksi välillä Sörnäisten rantatie – Hämeentie 21.3.2024 alkaen

Tiedote 19.3.20204

 

Sörnäisten rantatie ja Haapaniemenkadun risteysalue 19.3.2024

Kruunusillat-raitiotien, siihen liittyvien katujärjestelyjen sekä uuden kunnallistekniikan rakentaminen Hakaniemessä ja Sörnäisten rantatiellä on edennyt suunnitellusti, ja Haapaniemenkatu voidaan palauttaa moottoriajoneuvoliikenteelle kaksisuuntaiseksi kaduksi myös välillä Sörnäisten rantatie – Hämeentie.

Järjestely astuu voimaan torstain 21.3. aikana.

Vaikutukset jalankululle

Vaikutukset pyöräilylle

Ei vaikutusta.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutusta.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Sörnäisten rantatieltä voi jälleen kääntyä Haapaniemenkadulle kohti Kalliota.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi

Jaa:


Kruunuvuorensillan torninosturin korotus

Tiedote 21.3.2024

 

Kruunuvuorensillan torninosturia korotettiin viikonlopun ja alkuviikon aikana, ja nyt nosturin ns. koukkukorkeus on +78 m. Nosturia korotetaan pylonin rakentamisen edetessä vielä kahdesti ja lopullinen koukkukorkeus tulee olemaan +148 m.

 

Torninosturi korottaa itsensä tukikehikon avulla.

Torninosturi ei tarvitse korotukseen mitään ulkopuolista autonosturia, vaan nosturi korottaa ns. itse itsensä. Nosturin rungon ympärillä on tukikehikko, joka on kiinnitetty kääntökehään. Kääntökehästä irrotetaan runkotapit ja nosturin omalla hydraulitunkilla tunkataan tukikehikko ylöspäin, jotta runkopala voidaan vinssata paikoilleen. Lisättävät runkopalat nostetaan korkeuksiin tällä samalla nosturilla. Nyt tehdyssä korotuksessa lisättiin nosturiin yhteensä viisi runkopalaa, yhden runkopalan korkeus on kuusi metriä. Ennen varsinaista tunkkausta, torninosturi tasapainottaa itsenä koepainolla, jotta runkotapit voidaan irrottaa.

Lisättävät runkopalat nostetaan korkeuksiin samalla nosturilla.

Seuraavassa nosturin korotuksessa koukkukorkeus tulee olemaan +113 m ja silloin nosturi harustetaan eli tuetaan teräsputkien avulla pyloniin +63 m korkeudelta.


Pohjoisrannassa puretaan pois vanha kevyen liikenteen silta maaliskuun viimeisellä viikolla

Tiedote 21.3.2024

 

Kuvassa näkyvä kevyen liikenteen silta puretaan pois ja korvataan louhepenkereellä. Työn ajan jalankulku ja pyöräily opastetaan kiertämään sillan takana näkyvää reittiä pitkin.

Kruununhaassa Välikadulta Hakaniemensillalle kulkeva metallirakenteinen, jalankulkua ja pyöräilyä palveleva silta puretaan pois viikolla 13. Sillan tilalle rakennetaan väliaikainen louhepenger, jota pitkin jalankulku ja pyöräily tapahtuu uuden Hakaniemensillan käyttöönottoon saakka.

Purkutyön sekä penkereen kasaustyön ajan jalankulku ja pyöräily ohjataan lyhyelle kiertoreitille.

Lopullisessa tilanteessa ei siltaa eikä pengertä enää tarvita, sillä tasoerot poistuvat ja kulku sillalle tapahtuu suojatietä pitkin.


Metallitalon (Hakaniemenranta 1) edustalla muutoksia jalankulun reitteihin 20.3. alkaen

Nykyinen Metallitalon esteetön luiska poistuu käytöstä ja se korvataan väliaikaisella luiskalla.

Siltasaarenkadun remontissa uusitaan Metallitaloa reunustava tukimuuri. Vanhan tukimuurin purku on käynnissä.

Keskiviikkona 20.3. Metallitalon vanha kulkuluiska Hakaniemenrannan ja Siltasaarenkadun risteyksen luona suljetaan. Jalankulkijat voivat silti kulkea Metallitalon ylätasanteella, ja pääsevät toisesta päästä portaita pitkin katutasoon John Stenbergin rantaan. Metallitalon edustalle on rakennettu myös väliaikainen kulkuluiska, jota pitkin reitti on esteetön.

Väliaikainen kulkuluiska on käytössä noin kolme kuukautta.


Sörnäisten rantatiellä suljetaan tilapäisesti suojatie perjantai-aamuna 15.3.

Tiedote 14.3.2024

Asfaltointityö aiheuttaa muutoksia jalankulun reitteihin Sörnäisten rantatiellä, Haapaniemenkadun risteyksen luona perjantaina 15.3.

Työn ajan Sörnäisten rantatien Haapaniemenkadun kohdalla ylittävä suojatie on suljettu, ja jalankulku ja pyöräily ohjataan ylittämään katu joko Näkinsiltaa tai Kaikukadun siltaa pitkin.

Työ aloitetaan aamulla klo 6, jolloin suojatie suljetaan. Suojatie palautuu käyttöön arviolta klo 9 mennessä. Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä.


Merihaan kaavoitus

Tiedote 8.3.2024

Kaavoituksesta on saatu ilmoitus, että Merihakaa koskevat suunnitteluperiaatteet ovat valmistuneet.

Kaupunkiympäristön johtoryhmä saa ne esiteltäväksi tulevassa teemakokouksessaan maaliskuun puolessa välin, ja jos niihin ei tämän käsittelyn jälkeen ole tulossa merkittävästi muutoksia ovat suunnitteluperiaatteet tulossa nähtäville. 

Kaupunkilaisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä suunnitteluperiaatteista. Nähtävillä olosta kaupunki ilmoittaa erikseen verkkosivuillaan ja siitä tiedotetaan myös tällä kanavalla.

Kun suunnitteluperiaatteet ovat olleet nähtävillä ja lautakunta on ne vahvistanut, käynnistämme arkkitehtien Aarti Ollila Ristola kanssa jatkosuunnittelun tavoitteena selvittää nyt suunnitteluperiaatteissa olevan valokulmavaatimuksen vaikutuksen rakennusten sijoitteluun, kerroskorkeuksiin ja kerrosalamääriin. Tämän suunnitteluvaiheen valmistuttua esitellään ne osakasyhtiöiden hallitusedustajille Merihaka foorumissa.


Tuulen vaikutus Kruunuvuorensiltaan

Tiedote 6.3.2024

 

Kruunuvuorensillan pituus on 1191 m. Sillassa on kaksi maatukea ja 11 välitukea. Sillan vinoköysiosuuden pituus on 260 m ja tällä vinoköysiosuudella ei ole kiinteitä välitukia vaan silta ns. roikkuu vinoköysien varassa pyloniin eli sillan keskitukeen tukeutuen.

Sillan suunnittelussa on huomioitu tarkasti tuulen vaikutus valmiiseen rakenteeseen.

Sillankannen kokonaisliike avomereltä puhaltavissa myrskyissä on suurimmillaan suuruusluokaltaan 90 mm pystysuunnassa ja 30 mm vaakasuunnassa. Pylonin huipussa vaakasuuntaan (tuulen suunnassa) noin 0,8 m.

Suunnittelussa varaudutaan hirmumyrskyihin, ja 200 v. toistumisvälin myrskyssä vastaavat arvot kannessa 220 mm ja 60 mm sekä pylonin huipussa jopa 1.7 m.

”Kokonaisliike” tarkoittaa, että tuulen vaikutus koostuu hitaasti vaihtuvasta osasta (jota on vaikea aistia/nähdä) ja nopeammin vaihtelevasta värähtelystä. Sillan suuresta koosta johtuen, tuo värähtelykin on hidasta (jaksonaika n. 4 sekuntia kannen pystyvärähtelyssä). Kannen värähtelyyn liittyvät kiihtyvyydet ovatkin pienempiä kuin monessa tavanomaisessa kevyen liikenteen sillassa.


Sörnäisten rantatiellä tehdään yötöitä 11.-14.3.2024

Tiedote 7.3.2024

Sörnäisten rantatiellä tehdään viikolla 11 kaivuu- ja lastaustyötä yötyönä.

Työ tehdään yöllä, koska päiväsaikaan ajokaistojen alueella tehtävästä työstä aiheutuisi kohtuutonta haittaa liikenteelle.

Liikenne kulkee koko työn ajan vähintään yhdellä kaistalla suuntaansa.

Pahoittelemme häiriöitä.


Köysikoteloiden valmistus on aloitettu

Tiedote 29.2.2024

 

Kruunuvuorensillan pyloniin asennettavien köysikoteloiden valmistus on aloitettu. Köysikotelot valmistetaan Nordecin konepajalla Ylivieskassa, niin kuin muutkin kruunuvuorensillan teräsrakenteet. Köysikotelot ovat kooltaan noin 5 m pitkiä, noin 3 m korkeita ja noin 2 m leveitä teräslaatikoita. Ne asennetaan pyloniin päällekkäin, 101-122 m korkeudelle.

Köysikoteloita tulee yhteensä seitsemän ja jokaiseen koteloon kiinnittyy 8–12 köyttä. Köysien toinen pää kiinnitetään sillan vinoköysiosuuden ankkuriputkiin. Köysi koostuu yksittäisistä vaijereista ja vaijereiden määrä köysissä vaihtelee 19-61 kpl välillä. Köydet ovat pituudeltaan noin 90-260 m ja köyttä tulee yhteensä noin 500 km.

Nyt terästehtaalla on valmistuksessa kolme ensimmäistä köysikoteloa. Ensimmäinen kotelo on miltei valmis ja seuraavat valmistuvat hyvällä tahdilla. Kun hitsaustyöt ja tarvittavat tarkastukset on suoritettu, kotelot siirtyvät pintakäsittelyyn ja siitä eteenpäin kohti Kruunuvuorensiltaa.


Mihin Kruunusillat-hanketta tarvitaan?

Kysymyksien sarja

Laajasalon alueen on ennustettu kasvavan reilusti vuoteen 2040 mennessä. Kruunuvuorenrantaan rakentuu uusi yli 13 000 asukkaan kaupunginosa ja muualla Laajasalossa maankäytön tiivistäminen mahdollistaa asunnot noin 7500 uudelle asukkaalle. 

Nykyinen liikenneverkko ei turvaa toimivaa liikennettä tulevaisuuden Laajasalossa ja Kruunuvuorenrannassa. Esimerkiksi metron on ennustettu ylikuormittuvan tulevaisuudessa.

Kruunusillat-hankkeen tavoitteena on järjestää kasvavalle Laajasalolle sujuva ja viihtyisä raitioliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteys, mikä samalla tukee kaupungin tavoitetta lisätä kestävien kulkumuotojen osuutta liikenteestä.

Uusi yhteys liittää Laajasalon uudet asuinalueet suoraan kantakaupunkiin. Matka keskustan ja Laajasalon välillä lyhenee ja nopeutuu. Laajasalon raitiotiestä voi vaihtaa Nihdissä Kalasataman raitiotiehen, jolla pääsee Pasilaan.

Toisaalta myös liikenneyhteydet Kalasataman eteläosasta keskustaan paranevat selvästi hankkeen myötä.

Lisää aiheesta


Jalankulun reitteihin muutoksia Metallitalon (Hakaniemenranta 1) ympäristössä 19.2. alkaen

Tiedote 15.2.2024

Siltasaarenkadun katuremontti etenee ja aiheuttaa muutoksia jalankulun reitteihin Metallitalon välittömässä läheisyydessä.

Siltasaarenkadun ja Hakaniemenrannan risteyksessä, Metallitalon kulmalla sijaitsevat rappuset poistetaan käytöstä maanantaista 19.2. alkaen. Viereinen luiska jää toistaiseksi käyttöön, ja jalankulku tapahtuu sitä pitkin.

Myöhemmin keväällä jalankulku siirtyy väliaikaiseen kävelyputkeen, jonka käyttöönotosta tiedotetaan myöhemmin.


Onko pituudella jänneväliä?

Tiedote 15.2.2024

 

3D mallinnus uudesta Kirjalansalmen sillasta. Kuva: Väylävirasto

Kruunuvuorensilta on valmistuessaan Suomen pisin silta, siinä on Suomen korkein pyloni ja sillalla tulee olemaan myös pisin jänneväli. Mutta näin ei tule olemaan kauaa.

Paraisilla rakennetaan Kirjalansalmen siltaa, jossa tulee sillan valmistuttua olemaan meitä pidempi jänneväli.

Sillan jänneväli on sillan välitukien välinen etäisyys. Kruunuvuorensillan pisin jänneväli on 260 m ja Kirjalansalmen sillan jänneväli tulee olemaan 265 m.

Pituudessa ja pylonin korkeudessa Kruunuvuorensilta tulee säilyttämään ykköspaikan. Kruunuvuorensillan pituus on 1191 m ja Kirjalansalmen sillan pituus tulee olemaan 650 m. Kirjalansalmen siltaan rakennetaan kaksi pylonia, joiden korkeus on 83 m, kun Kruunuvuorensillan pyloni kohoaa 135 m korkeuteen. Pyloni on sillan välituki, johon sillan vinoköysiosuus kiinnittyy teräsvaijereiden avulla.   


Jalankulun reitteihin muutoksia Metallitalon (Hakaniemenranta 1) ympäristössä 19.2. alkaen

Tiedote 15.2.2024

Siltasaarenkadun katuremontti etenee ja aiheuttaa muutoksia jalankulun reitteihin Metallitalon välittömässä läheisyydessä.

Siltasaarenkadun ja Hakaniemenrannan risteyksessä, Metallitalon kulmalla sijaitsevat rappuset poistetaan käytöstä maanantaista 19.2. alkaen. Viereinen luiska jää toistaiseksi käyttöön, ja jalankulku tapahtuu sitä pitkin.

Myöhemmin keväällä jalankulku siirtyy väliaikaiseen kävelyputkeen, jonka käyttöönotosta tiedotetaan myöhemmin.


Hakaniemenrannassa aloitetaan rantarakenteiden purku viikolla 7

Tiedote 7.2.2024

Kruunusillat-allianssi valmistautuu aloittamaan Hakaniemensillan itäpuolella, Merihaan edustalla ruoppaustyöt jäiden lähdettyä.

Ruoppausten valmistelu aloitetaan rantamuurin purkutöillä 12.2.2024 alkaen. Purkua tehdään rammeroimalla eli iskuvasaralla, ja siitä syntyy ajoittaista melua. Melu ei ole kuitenkaan yhtä voimakasta kuin esimerkiksi paalutusmelu.

Purkutyö valmistuu arvion mukaan maaliskuun loppuun mennessä.

Pahoittelemme häiriöitä.


Hakaniemen uudistus jatkuu

Julkinen tiedote

Me Kruunusillat-raitiotien tekijät rakennamme teille myös uutta rantaa ja katuja sekä uuden Hakaniemensillan. Lisäksi korjaamme viemäreitänne, vesijohtojanne sekä sähkö- ja telekaapeleitanne.

Vuonna 2021 pääsimme jo hyvään alkuun: Rakensimme väliaikaisen paineviemärin korvaamaan uuden Hakaniemensillan takia poistettavan viemärin ja teimme neljäsosan Hakaniemenrantaan kadun alle tarvittavista paalulaatoista. Lisäksi uusimme mittavan määrän kunnallistekniikkaa molemmin puolin Siltavuorensalmea.

Olette huomanneet, miten työmaa haittaa arkeanne. Olette silti ollut ymmärtäväisiä ja kärsivällisiä. Kiitos! Valitettavasti helpotusta ei ole vielä luvassa. Työmme päättyvät vasta vuonna 2026.

Vuonna 2022 rakennamme entistäkin ahkerammin: Tavoite on, että uusi Näkinsilta valmistuisi vuoden lopussa vanhan paikalle. Jatkamme salmen molemmin puolin kunnallistekniikan uusimista ja rantarakentamista sekä teemme salmessa ruoppausta ja täyttöä.

Teemme työsillan Hakaniemensillan rakentamista varten ja aloitamme sillan rakentamisen. Silta valmistuu vuonna 2024. Pohjoisrannan tielinjaus siirretään kevään aikana kauemmaksi rannasta työmaa-alueiden laajentuessa. Lisäksi työskentelemme Kalasataman Nihdissä ja merellä.

Työmaat aiheuttavat haittaa

Elämä työmaan laidalla on ikävää. Haittaamme arkeanne, vaikka emme haluaisi.

Työmaat aiheuttavat turvallisuutenne takia muutoksia liikkumiseen. Opastamme reitit kadulla hyvin. Jos näin ei ole, antakaa meille palautetta. Kerromme myös ennalta nettisivuillamme ja Facebookissa tulevista muutoksista.

Työmme aiheuttaa melua ja pölyä, joita torjumme kaikin käytettävissä olevin keinoin. Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin kello 7-18, mutta toisinaan ympäristöviranomaisen antaman luvan mukaisesti klo 22 asti tai viikonloppuisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On silti tosiasia, että myös muut työmme voivat häiritä.

Tietoa saatavilla:

 • Facebook: www.facebook.com/kruunusillat
 • Twitter: www.twitter.com/kruunusillat
 • Verkkosivu ja palautelomake: www.kruunusillat.fi
 • Joukkoliikenteen muutokset: HSL, www.hsl.fi ja www.reittiopas.fi, p. 09 4766 4000
 • Mahdollisista lyhyistä vesi- ja sähkökatkoista kerrotaan huoneisto- tai rappukohtaisilla tiedotteilla.
 • Hakaniemen muut hankkeet: www.uuttahelsinkia.fi/hakaniemi Työmaapäivystys p. 040 484 2320

 


Helsingin uusi maamerkki kohoaa yli sataan metriin jo tänä vuonna

Tiedote 24.1.2024

 

Uuden Kruunuvuorensillan keskituki eli pyloni on nyt kohonnut sillan kansitasoon, noin 20 metrin korkeudelle merenpinnasta. Kuluvan vuoden aikana ylitetään sata metriä ja valmistuessaan pylonin huippu on 135 metrin korkeudella.

Ilmakuva Kruunuvuorensillan pylonin rakentamisesta. Kuva: HTJ

Pyloni on näkyvin Kruunuvuorensillan tukirakenteista ja siihen tukeutuu vinoköysiosuuden teräspalkistot. Vinoköysiä tulee yhteensä 17 paria pylonin molemmin puolin.

Jos huomioidaan myös merenpinnan alapuolinen rakenne, on pylonin kokonaiskorkeus peruslaatan alapinnasta pylonin huippuun noin 145 metriä.

Pyloni rakennetaan kansitason yläpuolisilta osiltaan ns. kiipeävän muotin tekniikalla. Valuosan betonoinnin jälkeen annetaan massan kovettua tiettyyn lujuuteen. Tämän jälkeen muotit irrotetaan valupinnasta. Muotti ”kiipeää” tunkkaamalla, kiskojen avulla ylöspäin seuraavan valujakson rakentamista varten.

Muottitason alapuolella ylöspäin nousee samalla pylonirakenteen ympäröimä hoitotaso. Hoitotasolta valettu betonipinta tarkastetaan sekä suoritetaan tarvittavat jälkityöt.

Betonin valukertoja pylonissa tulee yhteensä noin viisikymmentä ennen kuin pyloni on huipussaan. Nyt valuja on tehty kahdeksan ja seuraava valu on vuorossa helmikuussa. Pylonin betoniraudoitus on suunniteltu tavallisesta raudoituksesta poiketen korvaamalla osa harjateräsraudoitteesta 50 mm korkealujuustangoilla eli SAS-tangoilla.

Pyloni on perustettu kalliovaraisena ja alemman peruslaatan perustamistaso on 9,5 metriä merenpinnan alapuolella. Pylonin alempi peruslaatta on kooltaan 18 x 18 x 4,5 metriä ja sen muottina toimi kallioon louhittu potero. Tämän kalliovaraisen peruslaatan päälle valettiin toinen, kooltaan hiukan pienempi peruslaatta. Alempi peruslaatta tehtiin vedenalaisena työnä, mutta tämän päälle tulevat rakenteet tehdään kuivatyönä. Näiden peruslaattojen päälle tulee pylonin jalusta.

Rakennettavan pylonin osat ovat perustus, jalusta, sidepalkki, pylonin alaosa, pylonin yläosa ja köysialue sekä pylonin huippu. Pylonin jalusta on alue, joka alkaa merenpinnan alapuolelta ja ylettyy 19,5 metrin korkeuteen. Jalusta on umpinainen teräsbetonirakenne.

Sidepalkiksi sanotaan osuutta 19 metrin korkeudesta 25 metrin korkeuteen. Sidepalkissa yhdistyvät kannen teräsrakenne ja pylonirakenne toisiinsa. Sidepalkin yläpuolelta, 25 metrin tasosta 78 metrin korkeudelle on pylonin alaosa. Alaosan kaksi haaraa (jalkaa) ovat rakenteeltaan onttoja, toisessa jalassa on huoltoportaat ja toisessa jalassa huoltohissi, joka kulkee 98 metrin korkeuteen.  Portaat jatkuvat huipulle asti.

Sidepalkit pylonin alueella.

 Pylonin teräsrakenteen asennuksenaikainen työtaso rakenteilla.

78 metrin korkeudelta alkaa pylonin yläosa ja tämä osa kohoaa aina tasolle 101 metriin. Tällä alueella pylonin haarat yhdistyvät taas yhdeksi rakenteeksi. Köysialue alkaa korkeudelta 101 metriä ja päättyy 124 metrin korkeuteen.

Köysitasolta huipulle on matkaa vielä kolme valujaksoa, kunnes saavutetaan taso +135 metriä. Pylonin huipulla on ”parveke”, joka mahdollistaa muun muassa lentoestevalojen huoltamisen. Huipulle asennetaan myös salamasuojauksena toimiva salamamasto.

Pyloni valmistuu vuonna 2025 ja raitiotien matkustajaliikenne alkaa sillalla vuonna 2027.


Portaat Maurinkadulta Pohjoisrantaan ovat pois käytöstä toistaiseksi

Tiedote 23.1.2024

Sähköverkon liitostöiden vuoksi Maurinkadulta Pohjoisrantaan laskeutuvat portaat poistuvat käytöstä 24.1.2024 arvion mukaan ainakin muutamiksi viikoiksi.

Korvaava reitti kulkee Välikadun kautta.


Hakaniemenrannassa tehdään kovaa melua aiheuttavaa pontinlyöntiä 24.1. alkaen

Tiedote 18.1.2024

Kunnallistekniikan uusimisen vaatimia kaivantoja tuetaan Hakaniemenrannassa ponttiseinin, ja pontinlyönnistä aiheutuu ajoittaista melua 24.1.2024 alkaen. Tämän työvaiheen arvioitu kesto on maaliskuun loppuun.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin kello 7–18, mutta toisinaan ympäristöviranomaisen antaman luvan mukaisesti klo 22 asti tai viikonloppuisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt yleensä arkena klo 7–18. On silti tosiasia, että myös muut työmme voivat häiritä.

 

Kruunuvuorensillan alle yli 40 km suojaputkea

Tiedote 11.1.2024

 

Kruunuvuorensillan alle asennetaan massiivinen suojaputkipatteristo. Asennettavia suojaputkia tulee yli 40 km ja sillan valmistuttua operaattorit asentavat niihin omat kaapelinsa. Kaapeleissa tulee aikanaan liikkumaan mm. valaistuksen sähkö ja siltaan asennettavien valvontakameroiden lähettämää kuvaa.

Suojaputkien asennuksen yhteydessä putkiin laitetaan valmiiksi vetonarut helpottamaan myöhemmin tehtäviä kaapelivetoja. Sillan pituuden takia sillan alle tehdään myös erillisiä vetotasoja, jotta kaapeleiden veto onnistuisi helposti.

Suojaputket asennetaan erilliselle kannakehyllylle, jotka roikkuvat paikoillaan kiinnikkeiden varassa. Kiinnikkeet on asennettu kannen muottityön yhteydessä kannen alapinnan muottina toimivaan raakaponttilautaan. Näistä kiinnityselementeistä roikotetaan poikittaiset kannakkeet, joihin varausputket asennetaan. Kannakehyllyt sijaitsevat kahden metrin välein, jotta putket eivät roiku hyllyllä. Putket myös sidotaan kannakkeisiin kiinni, etteivät ne pääse liikkumaan kaapelivetojen aikana. Kiinnisidonta myös estää putkien liitoksia irtoamasta toisistaan.

Käytettävien suojaputkien väri on musta. Suuren putkimäärän takia suojaputket asennetaan paikoin jopa viiteen kerrokseen. Varausputkien koko vaihtelee 50 mm ja 160 mm välillä ja yhden putkielementin pituus on 6 m.


Joulukuuset kerätään kiinteistöistä maksutta alkuvuoden aikana

Tiedote 4.1.2024

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) kerää joulun jälkeen kymmeniätuhansia joulukuusia hyödynnettäväksi. Jokainen voi jättää oman kuusensa jätetilansa läheisyyteen tai toimittaa maksutta Sortti-asemalle. Valtaosa kerätyistä kuusista haketetaan ja hyödynnetään tukiaineena biojätteen kompostoinnissa.

Käytetyn joulukuusen voi joulun jälkeen jättää oman kiinteistön jätekatoksen viereen tai toimittaa Sortti-asemalle veloituksetta. Kuusesta tulee poistaa kaikki koristeet ennen pois viemistä. Kuva: Jussi Hellsten

HSY kerää jälleen joulukuuset asuinkiinteistöistä, kouluilta ja päiväkodeista pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Kuusien keräyksestä ei peritä erillistä maksua.

Joulukuusi tulee jättää näkyville kiinteistön jätetilan tai -astioiden välittömään läheisyyteen. On kuitenkin huomioitava, ettei kuusi tuki kulkuväyliä tai hankaloita kenenkään liikkumista. Niitä ei saa viedä sisälle jätetilaan, eikä niiden päälle saa kasata lunta. Suurin osa kuusista viedään Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen haketettavaksi, jolloin ne voidaan hyödyntää tukiaineena biojätteen kompostoinnissa.

– Viime joulun jälkeen veimme noin 64 000 joulukuusta hyötykäyttöön. Joulukuusien määrä on pysynyt lähes samana jo vuosien ajan. Keräämme suurimman osan kuusista biojäteastioiden tyhjennysten yhteydessä alkuvuodesta, pääasiassa tammi–helmikuun aikana, kertoo HSY:n käyttöpäällikkö Juho Nuutinen.

Jos kiinteistöllä ei ole erillistä biojätteen keräysastiaa, kuuset kerätään sekajäteastioiden tyhjennyksen yhteydessä. Tällöin ne päätyvät jätevoimalaan, jossa niistä tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä.

Yksittäiset kuuset voi viedä tammikuun aikana maksutta myös HSY:n Sortti-asemalle. Sinne tuodut kuuset kuljetetaan Ämmässuolle haketettavaksi.

– Saamme kuusista yli sata tonnia haketta, jota voimme käyttää tukiaineena biojätteen kompostoinnissa biojätteen käsittelylaitoksessamme. Biojätteen keräyksen laajentuessa kaikkiin kiinteistöihin pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella saamme yhä suuremman osan kuusia hyötykäyttöön Ämmässuolla. Kuusesta täytyy poistaa kaikki koristeet ennen pois kantamista, muistuttaa HSY:n toimintovastaava Christoph Gareis.

Lajittelethan myös teko- ja ruukkukuuset oikein

Rikkinäinen tai uudelleenkäyttöön kelpaamaton tekokuusi, joka on valmistettu muovista ja metallista, lajitellaan sekajätteeksi. Isoista tekokuusista helposti irrotettavat metalliosat voi lajitella kiinteistön metallinkeräysastiaan. Jos tekokuusi ei mahdu kiinteistön sekajäteastiaan, sen voi viedä HSY:n Sortti-asemalle. Sortti-asemalla tekokuusesta veloitetaan sekajätehinnaston mukaisesti.

Noin metrin mittaisten ruukkukuusien suosio on viime vuosina noussut. Ruukkukuusen voi säilyttää kodin koristekasvina tai istuttaa omalle pihalle keväällä. Jos ruukkukuusta ei halua säilyttää, sen voi poistaa ruukusta, ravistella enimmät mullat pois juurista biojätteen keräykseen ja toimittaa kuusen sellaisenaan joulukuusikeräykseen Sortti-asemalle tai jätetilan viereen.

Myös joulukukkien ruukuista tulevan pienehkön määrän multaa voi laittaa biojätteeseen. Pienet pöytäkuuset voi suoraan lajitella multineen biojätteeksi, kunhan uudelleenkäyttöön kelpaamattomat ruukut lajitellaan aina materiaalin mukaisesti muovi- tai sekajätteeksi.


Etkö ennättänyt syksyllä robottibussin kyytiin Kalasatamassa? Tutustu taideteokseen nyt

Tiedote 4.1.2024

Taiteilija Laura Beloffin ja työryhmän toteuttama R-Bus oli tapahtumallinen taideteos, jossa itseohjautuva robottibussi liikkui Kalasataman kaduilla elokuussa 2023.

 

R-bus on osa Kalasataman ja HAM Helsingin taidemuseon A Stream among Streams -ympäristötaidekokonaisuutta. Kuva: HAM/Sonja Hyytiäinen

Laura Beloff on kiinnostunut siitä, kuinka arkeamme ohjaavat monet piiloon jäävät algoritmit ja älyteknologia, joiden toimintaan meidän on luotettava. Itseohjautuva robottibussi oli aktiivinen toimija, joka valitsi reittinsä sattumanvaraisesti algoritmien avulla ennalta määritellyn alueen sisällä Kalasatamassa. Teos herätteli kävijöitä pohtimaan, minkälainen kokemus syntyy, kun annamme robotin ottaa reitistämme ohjat.

Bussin sisällä soi vieras mutta kuitenkin tutunoloinen äänimaisema. Robottibussiin striimattiin reaaliaikainen äänimaisema, joka syntyi, kun Kalasatamaan sijoitetut laitteet poimivat alueen eliöiden ja ympäristön ääniä. Tekoäly analysoi ja täydensi tätä reaaliaikaista äänimaisemaa tunnistamalla miltä äänitaajuuksilta puuttuu eliöiden ääniä ja tuottamalla kuvitteellisten eliöiden ääniä, jotka täydensivät tyhjät taajuudet. 

Kalasatamaa rakennetaan yhä, ja urbaanin ja luonnonympäristön suhde ovat alueella murroksessa. Teos viritti pohtimaan vaikutustamme ympäristöömme ja sen ekologiaan: ihmiset tuottavat esimerkiksi paljon ääniä, joihin eliöt koettavat sopeutua muun muassa muokkaamalla oman äänensä taajuutta.

R-bus on osa Kalasataman ja HAM Helsingin taidemuseon A Stream among Streams -ympäristötaidekokonaisuutta, jonka ovat kuratoineet Aleksandra Kiskonen ja Kristiina Ljokkoi. Kokonaisuuteen kuuluvat teokset valmistuvat Kalasatamaan seuraavan vuosikymmenen aikana, ja ne liitetään Helsingin kaupungin taidekokoelmaan.

Taiteilija Laura Beloffin lisäksi työryhmässä olivat mukana Marko TandefeltPetri RuikkaCalvin Guillot SuarezJani HietanenSebastian SchlechtAndrea ManciantiJohn W. Fail ja Esther Saraste.

Alla olevalla videolla voit tutustua tarkemmin R-Bus-teokseen.

Video aiheesta tästä linkistä


Siltasaarenkadun tammikuussa alkava katuremontti aiheuttaa isoja muutoksia Hakaniemen liikenteeseen 4.1. ja 8.1. alkaen

Tiedote 21.12.2023

 

Siltasaarenkatu 14.12.2023.

Suurimmat muutokset ovat Hakaniemen torikadun yksisuuntaistaminen alkaen 4. tammikuuta ja Siltasaarenkadun Hakaniementorin ja Pitkänsillan välisen osuuden yksisuuntaistaminen alkaen 8. tammikuuta.

Hakaniemen torikatu muuttuu yksisuuntaiseksi joukkoliikennekaduksi 4.1.2024

Hakaniemen torikatu muuttuu Kallion suuntaan yksisuuntaiseksi välillä Hakaniemenranta-Miina Sillanpään katu, ja katu varataan ainoastaan bussiliikenteelle ja bussien taukopaikoille. Muu moottoriajoneuvoliikenne ohjataan Hakaniemenkadulle.

Hakaniemen torikatu muuttuu yksisuuntaiseksi joukkoliikennekaduksi 4.1. alkaen.

Vaikutukset jalankululle

Viherniemen puiston läpi kulkeva jalankulkuyhteys siirtyy kulkemaan Hakaniemenrannan kautta.

Vaikutukset pyöräilylle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Linjojen 623, 633, 643, 643K taukopaikat ja lähtöpysäkit siirtyvät Hakaniemen torikadulle 7.1. alkaen. Linjojen 711, 721 ja 731 lähtöpysäkit säilyvät Hakaniemen torikadulla. Linjojen 73 ja 74 pysäkki siirtyy Siltasaarenkadulta Hakaniemen torikadulle 7.1. yhden päivän ajaksi, jonka jälkeen se siirtyy Karhupuistoon (8.1. alkaen).

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Hakaniemen torikatu muutetaan yksisuuntaiseksi joukkoliikennekaduksi. Muu moottoriajoneuvoliikenne ohjataan Hakaniemenkadulle.

Siltasaarenkadun pohjoisen suuntaan kulkeva liikenne ohjataan John Stenbergin rannan kautta kulkevalle kiertoreitille 8.1. alkaen

Siltasaarenkadun ajoneuvoliikenne keskustan suunnasta ohjataan 8.1. alkaen John Stenbergin rantaan. Tällä hetkellä John Stenbergin ranta on yksisuuntainen keskustan suuntaan, mutta ajosuunta kääntyy 8.1. toisin päin.

Keskustan suunnasta tuleva liikenne ohjataan Pitkänsillan jälkeen John Stenbergin rantaan.

Vaikutukset jalankululle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset pyöräilylle

Pitkänsillan itäreuna on jo aiemmin muutettu kaksisuuntaiseksi jalankulun ja pyöräilyn väyläksi. Pyöräliikenne on siirretty pois John Stenbergin rannan ajoradalta.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Bussit 23, 61, 61N, 64, 65, 66, 67, 67N, 71, 73N, 74N, 75, 77, 77N, 78, 78N, 79N, 600, 611, 611B, 614, 617, 633N, 717, 717K, 717N, 718, 718A, 721N, 731N, 739, 785, 785K, 787, 787A, 787K, 788, 788K pohjoisen suuntaan ajavat 8.1.2024 lähtien Siltasaarenkadun pysäkeille H2401 ja H2403 John Stenbergin rannan kautta.

Pysäkki H2063 (Siltasaarenkatu) poistuu käytöstä 7.1.2024. Linjojen 623, 633, 643, 643K lähtöpysäkit siirtyvät Hakaniemen torikadulle.

Linjojen 73 ja 74 päätepysäkki siirtyy Karhupuistoon: pysäkki H2424 Fleminginkadulla. Väliaikainen pysäkki H2151 on Sörnäisten metroaseman luona Hämeentiellä.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Toinen moottoriajoneuvoliikenteen kaista pohjoisen suuntaan suljetaan Unioninkadulla Liisankadun jälkeen. Tällä varmistetaan raitiotieliikenteen sujuvuus. Siltasaarenkatu pohjoisen suuntaan suljetaan kokonaan moottoriajoneuvoliikenteeltä välillä John Stenbergin ranta – Hakaniemenranta.

Kiertoreitti kulkee John Stenbergin rantaa pitkin Hakaniemenrantaan ja takaisin Siltasaarenkadulle. Hakaniemenrannan ja Siltasaarenkadun risteyksessä vasemmanpuoleinen kaista on vain keskustan suuntaan kääntyville ja oikeanpuoleinen kaista Kallion suuntaan kääntyville. Liittymäalueen väistämisvelvollisuudet muuttuvat.   

Kääntyminen Pitkänsillanrantaan keskustan suunnasta tultaessa kielletään myös yöaikaan.

Yllä mainitut järjestelyt ovat tämänhetkisen arvion mukaan voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi

Siltasaaren katuremontin vaiheet

Kruunusillat-allianssi on jo syksyn ajan valmistellut Siltasaarenkadun katuremonttia Pitkänsillan pohjoispuolella, John Stenbergin rannan risteyksen tuntumassa. Varsinainen katuremontti käynnistyy tammikuussa uusin liikennejärjestelyin, jotka muuttuvat työn edetessä.

Remontti on suunniteltu tehtäväksi seuraavissa vaiheissa:

 • 1. vaihe eli kadun itäreuna talven ja kesän 2024 aikana
 • 2. vaihe eli kadun länsireuna syksyn ja alkutalven 2024 aikana
 • 3. vaihe eli raitiotien osuus keväästä 2025 eteenpäin. Remontti valmistuu tämänhetkisen arvion mukaan viimeistään alkuvuonna 2026.

Kruunusillat-hankkeesta tehdään digitaalinen kaksonen

Tiedote 14.12.2023

 

Kruunusillat-hankkeen työmaa Hakaniemessä.

Kruunusillat-projektin toteuttamista rakennustöistä koko hankealueella tehdään ns. digitaalinen kaksonen eli ”sähköinen näköispainos”, joka luovutetaan tilaajalle eli Helsingin kaupungille varsinaisen valmiin rakennushankkeen lisäksi.

Digitaalinen kaksonen ei ole ihan mikä tahansa kylkiäinen. Sen tekeminen on nyt yksi lisätyövaihe muun dokumentoinnin lomassa, mutta myöhemmin sen olemassaolo helpottaa ja nopeuttaa lukemattomien ihmisten työtä – lähitulevaisuudessa ja vielä vuosikymmenien päästä.

Mikä ihmeen digitaalinen kaksonen, ja mitä varten?

Lyhyesti kuvailtuna digitaalinen kaksonen on hankkeen tietomalli, joka sisältää muutakin tietoa kuin pelkät mallinnetut rakenteet. Ei siis voida puhua pelkästä 3D-mallista, vaan laajemmasta kokonaisuudesta.

Se on koko toteutunut rakennushanke sähköiseen muotoon tallennettuna, juuri sellaisena ja niillä tiedoilla kuin se on oikeasti maastoon tehty, ja vielä sitäkin laajempi tietokokonaisuus sisältäen erilaista aineistoa eri lähteistä koottuna. Sitä voidaan kutsua myös nimellä toteumamalli, vaikkei sekään nimenä täysin vastaa sitä laajuutta, mitä digitaalisella kaksosella tarkoitetaan.

”Päätimme Kruunusillat-allianssissa, että digitaalisen kaksosen fokus on maanalaisissa rakenteissa. Sitten, kun kaikki on valmista, ne eivät tietenkään ole enää näkyvissä”, kertoo allianssin mittauspäällikkö Jari Pelkonen.

Viimeiset 50 vuotta, jolta ajalta dokumentaatiota käytännössä on, nämä maanalaiset rakenteet ovat näkyneet piirustuksissa pelkkinä viivoina.

”Viivojen perusteella on vaikea hahmottaa, minkälaisia rakenteita maan alla todellisuudessa on. Sen sijaan 3D-mallin avulla on helppo hahmottaa rakenteiden muodot ja volyymit”, kuvailee tietomallikoordinaattori Slava Ivanov, joka toteuttaa Kruunusiltojen digitaalisen kaksosen. Hän kiinnostui mallintamisesta toimiessaan laatuinsinöörinä Raide-Jokeri -projektissa, ja lähti opiskelemaan alaa.

Koska tarkkaa dokumentaatiota ei vanhastaan ole olemassa, esimerkiksi Kruunusillat-projektin suunnittelijat ja rakentajat joutuvat koko ajan elämään muuttuvien lähtötietojen ja yllätysten keskellä. Maan alta saattaa löytyä käytännössä mitä tahansa. Kruunusillat-hankkeessa rakentamista ovat hidastaneet esimerkiksi maan alta löytyneet vanhat rakennusten perustukset ja jopa vanha hissi. Myöskään vanhojen putkien tai kaapelien sijainneista tai omistajuudesta ei aina ole olemassa tarkkaa tietoa.

Putkia kaivetaan esiin varovasti, mutta silti tulee välillä putki- ja kaapelirikkoja, jotka paitsi hidastavat rakentamista, aiheuttavat myös harmia asukkaille.

Vasemmalla perinteistä toteuma-aineistoa (piirustus) ja oikealla siitä tehty 3D-malli, joka näyttää paremmin, mitä maan alla todellisuudessa on.

Hyötyä alusta loppuun

Tietomallista on hyötyä rakenteen koko elinkaaren ajan.

Toteutusvaiheessa, eli kun rakennetaan, voidaan mallin avulla tehdä työmaaseurantaa ja laadunvarmistusta.

”Aina ei ole mahdollista tehdä kaikkea juuri niin kuin on suunniteltu. Täytyy tehdä siten, kuin maan alle mahtuu, ja varmistaa vielä paikan päällä esimerkiksi vedenjuoksukorko eli se, että vesi juoksee aina haluttuun suuntaan. Kruunusillat-allianssissa on mitattu ja mallinnettu työn aikana myös vanhoja rakenteita työnaikaista suunnittelua varten. Nämäkin tiedot tulevat nyt dokumentoitua yhteen paikkaan ja niitä voi helposti verrata alkuperäiseen suunnitelmaan”, Ivanov kertoo.

Käytön aikana ja omaisuudenhallinnassa: kun rakenne (esimerkiksi viemäri tai sähkökaapeli) on valmis ja käytössä, tietomallin avulla sen käyttö ja kunnossapito on helpompaa.

Purkuvaiheessa: kun kohde vanhenee ja se puretaan, tai muuten suunnitellaan alueen jatkokehitystä, voidaan digitaalista kaksosta käyttää lähtötietoina uusille suunnitelmille.

Sähköinen muoto mahdollistaa erilaiset liitetiedostot eli ominaisuustiedot. Uusi viemärikaivo voidaan vaikkapa videokuvata sisältä ennen kuin se peitetään, ja video voidaan liittää tietomalliin materiaali- ja mittaustietojen kanssa. Kaapeleihin ja muihin eri toimijoiden kohteisiin saadaan liitettyä niiden omistajatiedot.

”Kun joskus tulevaisuudessa seuraavat rakentajat tulevat töihin tälle alueelle, he eivät tämän digitaalisen kaksosen ansiosta enää joudu kohtaamaan yllätyksiä. Heillä on tarkkaa tietoa kaikesta, mitä maan alla on ja missä kohti ne sijaitsevat, toisin kuin meillä. Tämä nopeuttaa ja selkeyttää heidän työtään huomattavassa määrin”, Ivanov kuvailee.

Digitaalinen kaksonen on laaja ja monipuolinen tietopaketti.

Todellista edelläkävijyyttä

Kruunusillat-hankkeen digitaalinen kaksonen on monin tavoin ensimmäinen laatuaan: aiemmin tällaista ei ole näin isosta ja laajalle alueelle levittäytyvästä rakennushankkeesta tehty. Yksittäisistä silloista tai taloista on toki tehty aiemminkin mallinnuksia.

Idea kaksosen eli toteumamallin tekemiseen tuli alun perin tilaajalta eli Helsingin kaupungilta osana sen datastrategiaa: https://digi.hel.fi/esittely/helsinki-datastrategia/ . Strategian tavoitteena on, että Helsingin tuottama data on maailman käytettävintä ja käytetyintä kaupunkidataa vuoteen 2025 mennessä.

”Kerätyn datan ja analytiikan hyödyntäminen mahdollistaa tiedolla johtamisen: kaupunki voi tehdä tulevaisuudessa päätöksiä paremmilla lähtötiedoilla, ennustaa eri toimenpiteiden vaikuttavuutta ja automatisoida päätöksentekoa. Lisäksi mitattuun dataan perustuva tieto tarjoaa työkaluja tuleviin investointeihin sekä kaupungin kunnossapitoon ja omaisuudenhallintaan”, kommentoi projektipäällikkö Miikka Gröndahl Helsingin kaupungilta.

”Ymmärsimme hankkeella heti digitaalisen kaksosen laajan käyttöpotentiaalin, ja lähdimme innolla mukaan kehittämiseen. Tärkeää on myös se, että samalla tulee huomioutua Traficomin määräys 71, joka astuu voimaan tämän vuoden lopussa. Se velvoittaa kaikkia verkkotoimijoita toimittamaan tiedot verkoistaan Sijaintitietopalveluun. Määräys koskee viestintä-, energia-, vesihuolto- ja liikenneverkkotoimijoita”, Pelkonen jatkaa.

Uusi toimintamalli opettaa kaikkia hankkeen osapuolia kehittämään omaa toimintaansa sellaiseksi, jossa tieto varmasti tulee dokumentoitua käytettävään muotoon.

”Esimerkiksi mittaushenkilöt on ohjeistettu tuottamaan maastosta tietoa digitaalisen kaksosen edellyttämään muotoon. Kaikki digitaalisen kaksosen sisältämä data maanalaisista rakenteista perustuu aina mitattuun tietoon”, painottaa Pelkonen. 

Tiedon käytettävyys on varmistettu eri keinoin.

”Käytämme avointa tiedonsiirtoformaattia, joka on yhteensopiva todella monen alustan kanssa”.

Tältä näyttää luovutusvalmis digitaalinen kaksonen.

Testaa itse!

Tietomallinnus alana kehittyy koko ajan, mutta kaikkeen ei ole tietenkään valmista tai juuri kyseiseen työhön soveltuvaa työkalua saatavilla. Slava Ivanov onkin itse kehittänyt Kruunusiltojen digitaalisen kaksosen luomiseksi uuden, helppokäyttöisen työkalun, jolla hän luo piste- ja viiva- aineistoista tietomalleja.

”On tyypillistä, että isot, Kruunusiltojen kaltaiset rakennushankkeet vievät koko alaa eteenpäin. Niihin hakeutuu ja valikoituu töihin sellaisia osaajia, jotka ovat valmiita tekemään asioita uudella tavalla. Asiaa ja aihepiiriä pitää johtaa, ja esimerkiksi rakennusalan digitalisaatio on vielä hyvin projekti- ja urakoitsijakohtaista. Ehkä jonain päivänä digitaalinen kaksonen on arkipäivää pienemmilläkin työmailla”, Jari Pelkonen vielä summaa.

Voisiko sinusta tulla tulevaisuuden osaaja, tietomallintaja? Käy testaamassa Slava Ivanovin kehittämää mallinnusohjelmaa ilmaiseksi täällä: www.plainview.fi.


Siltavuorenrannasta poistuu kadunvarren pysäköintipaikkoja 18.12. alkaen

Tiedote 14.12.2023 

Uuden Hakaniemensillan rakentaminen on edennyt niin pitkälle, että keväällä 2021 molemmille puolille salmea perustetut työmaakoppikylät joudutaan nyt siirtämään kauemmaksi siltatyömaasta.

Kruununhaassa koppikylä siirtyy vuodenvaihteessa Siltavuorenrantaan kadun pohjoisreunaan. Siirtoa on jo valmisteltu esimerkiksi viemäröinnin rakentamisella. 18.12.2023 alkaen Siltavuorenrannasta poistuu koppikylän takia 20 kadunvarren pysäköintipaikkaa.

Pysäköintipaikat ovat pois käytöstä tämän hetkisen tiedon mukaan vuoden 2025 loppuun saakka.

Hakaniemen puolella koppikylä siirtyy torin viereen hiekkakentälle vuodenvaihteen jälkeen.


Varo heikkoja jäitä Kruunusiltojen työmaa-​​alueilla!

Tiedote 13.12.2023

 

Viilentyneen ilman seurauksena on siltatyömaan ympäristön meri alkanut jäätymään.

Hakaniemen, Merihaan, Sompasaaren, Korkeasaaren, Mustikkamaan ja Kruunuvuorenrannan välisillä merialueilla tehdään rakennustöitä. Meri ei työmaa-alueilla tai niiden läheisyydessä ole kestävässä jäässä.

Pysythän oman turvallisuutesi vuoksi poissa työmaa-alueilta, kuten silloilta ja niiden läheisyydestä!


Hakaniemenkatu avataan moottoriajoneuvoliikenteelle 14.12.2023

Tiedote 8.12.2023

 

Hakaniemenkatu avataan läpikulkuliikenteelle 14.12. Bussipysäkit siirtyvät Miina Sillanpään kadulta Hakaniemenkadulle ja Hakaniemenrantaan.

Toukokuussa 2023 aloitettu Hakaniemenkadun remontti on valmistunut, ja katu avataan jälleen läpikulkuliikenteelle torstaina 14.12.2023. Samalla Miina Sillanpään kadulla olevat väliaikaiset bussipysäkit poistuvat käytöstä, ja bussit siirtyvät käyttämään Hakaniemenkadulla ja Hakaniemenrannassa olevia pysäkkejä.

Hakaniemenkadun avaaminen mahdollistaa alueella muita uusia liikennejärjestelyjä, joita toteutetaan vaiheittain vuodenvaihteen molemmin puolin. Järjestelyjen tarkoituksena on mahdollistaa Siltasaarenkadun katuremontin aloittaminen heti vuodenvaihteen jälkeen. Seuraava askel on Hakaniemen torikadun muuttuminen yksisuuntaiseksi joukkoliikennekaduksi tammikuun alkupuolella. 

Kaikista uusista järjestelyistä tiedotetaan erikseen lähempänä niiden toteutumisajankohtaa.

Vaikutukset jalankululle

Ei vaikutuksia. Jalkakäytävät molemmin puolin Hakaniemenkatua ovat normaalisti käytössä, kuten ovat olleet jo jonkin aikaa.

Vaikutukset pyöräilylle


Hakaniemenkadulla pyöräily tapahtuu lopputilanteen mukaisesti ajoradalla. Pyöräliikenne opastetaan edelleen Sörnäisten rantatieltä Hakaniemensillan vieressä kulkevaa reittiä pitkin Hakaniemenrantaan, eikä Hakaniemenkadulle.

Vaikutukset joukkoliikenteelle


Linjat 55, 85N, 86N, 87N, 90A, 90N, 92N, 94N, 95N, 96N ja 97N ajavat jatkossa Hakaniemenkadun kautta. Pysäkki H2522 keskustan suuntaan sijaitsee Hakaniemenkadun ja Hakaniemenrannan risteyksessä. Pysäkki H2521 idän suuntaan sijaitsee Hakaniemenkadulla.

Miina Sillanpään kadulta poistuvat pysäkit H2509 sekä H2501.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Hakaniemenkadun moottoriajoneuvoliikenne on kaksisuuntainen. Kadunvarsipysäköintiä ei vielä tässä vaiheessa oteta käyttöön bussiliikenteen takia, vaan tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2024 lopulla.

Myös Hakaniemenkujan yksisuuntaisuus käännetään alkuperäisen tilanteen mukaiseksi: kulku Hakaniemenkadulta Miina Sillanpään kadun suuntaan.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi


Yötöitä 10.-15.12.2023

Tiedote 8.12.2023

Näillä näkymin sunnuntain ja maanantain välisestä yöstä 10.-11.12.2023 alkaen aina torstain ja perjantain väliseen yöhön 14.-15.12.2023 asti asennamme katuvaloja yötyönä koko Laajasalossa.

 • Haakoninlahdenkadun risteys: Paikalla on liikenteenohjaajia. Luvassa on hetkellisiä pysähdyksiä moottoriajoneuvoliikenteessä.
 • Koirasaarentie välillä Haakoninlahdenkatu-Stansvikintie: Koirasaarentien pohjoinen ajokaista on suljettu. Liikenteenohjaajat ohjaavat moottoriajoneuvoliikenteen vuorottelevana eteläkaistaa pitkin. Kaistansulku ei vaikuta katuosuuden bussiliikenteeseen tai -pysäkkeihin, sillä se tehdään bussikatkon aikaan.
 • Koirasaarentie välillä Gunillantie-Jurmonkuja: Koirasaarentien eteläinen ajokaista on suljettu. Liikenteenohjaajat ohjaavat moottoriajoneuvoliikenteen vuorottelevana pohjoiskaistaa pitkin. Eteläpuolen kiinteistöille ajo sallitaan ohjatusti. Kaistansulku ei vaikuta katuosuuden bussiliikenteeseen tai -pysäkkeihin, sillä se tehdään bussikatkon aikaan.
 • Koirasaarentie välillä Jurmonkuja-Reiherintie: Pohjoinen ajokaista on suljettu. Liikenteenohjaajat ohjaavat moottoriajoneuvoliikenteen vuorottelevana eteläkaistaa pitkin.
 • Laajasalontie: Paikalla on liikenteenohjaajia. Luvassa on paikallisia kaistansulkuja sekä etelään että pohjoiseen päin, mutta kumpaankin suuntaan on vähintään yksi kaista käytössä.

Haluamme häiritä asukkaiden unta ja alueen liikennettä mahdollisimman vähän. Aloitamme Haakoninlahdenkadun risteyksestä ja etenemme kohti Yliskylää sitä mukaa kuin ehdimme. Siksi emme pysty sanomaan etukäteen, minä yönä olemme missäkin kohdassa.


Helsingin kaupunkistrategian uusi yhteenveto kokoaa keskeisiä onnistumisia ja haasteita

Tiedote 7.12.2023

Helsingin Kasvun paikka -kaupunkistrategiasta on valmistunut uusi yhteenveto strategian edistymisestä ja haasteista.

Kasvun paikka -kaupunkistrategian 2021-2025 toimeenpanoa seurataan jatkuvasti osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa. Kuva: Juha Valkeajoki / Sherpa

Yhteenveto tarkastelee strategian toimeenpanon etenemistä vuoden 2023 kolmannella ennustekaudella. Kaupunkistrategian toimeenpanoa seurataan jatkuvasti osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa.

Nuoret ovat palanneet kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin

Yksi ennustekauden onnistumisista on se, että kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden käyntikertojen tavoite on ylittymässä. Erityisesti nuoret ovat palanneet palveluihin odotetusti. Kouluterveyskyselyn mukaan aiempaa useampi lapsi ja nuori liikkuu vähintään tunnin päivässä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), ja harrastaminen on lisääntynyt. 

Onnistuminen on myös se, että Helsinki sijoittui matkailukohteiden kestävyyttä mittaavan Global Destination Sustainablity (GDS) -indeksissä neljännelle sijalle, kun se aiemmin oli sijalla 12. 

Tehostetun talvihoidon pyöräilyverkko laajenee tänä vuonna 10 kilometriä, jolloin sen pituus on 105 kilometriä.

Osallistuvan budjetoinnin eli Oma Stadi -ehdotusten kerääminen onnistui hyvin. OmaStadissa helsinkiläiset voivat ehdottaa, mihin kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa. Lokakuussa kerättyjä ehdotuksia tuli ennätykselliset 1 626 kappaletta.

Työvoiman saatavuus edelleen heikko monilla aloilla

Strategian toteutumista haastaa se, että työvoiman saatavuus on edelleen heikko monilla aloilla, kuten varhaiskasvatuksessa ja oppilashuollossa. 

Kustannustason nousu ja taloudellinen epävarmuus heijastuvat laajasti kaupungin toimintoihin. Kustannustason nousu lisää kaupungin menoja ja vaikeuttaa investointien toteuttamista. Helsinki on reagoinut heikkoon taloustilanteeseen monin tavoin, muun muassa sopeuttamalla ja tehostamalla toimintaa sekä laatimalla pidemmän aikavälin toimenpidesuunnitelmia.

Asuntotuotantotavoitetta ei ennusteen mukaan saavuteta tänä vuonna(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Asuntoja on valmistunut 5 608 ja rakentamaan on aloitettu 3 833 asuntoa. Uusien asuntojen myynti on hidastunut merkittävästi ja valmistuneita hitas- ja asumisoikeusasuntoja on tyhjänä.

Kaupunkilaisten hyvinvoinnin kannalta huolena on se, että lokakuussa julkaistun kouluterveyskyselyn tulosten mukaan mielen hyvinvoinnin haasteet ovat yleistyneet(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Aiempaa useampi lapsi ja nuori kokee kasvuympäristönsä turvattomaksi. Muun muassa fyysisen uhan, syrjinnän ja koulukiusaamisen kokemukset ovat yleistyneet. 


Itsenäisyyspäivän työt

Tiedote 1.12.2023

 

Emme lomaile itsenäisyyspäivänä 6.12.2023 vaan rakennamme sekä merellä että maalla.

Näin rakentajamme pääsevät viettämään pitkää viikonloppua maakuntiin perheidensä luo.

Aloitamme työt pääosin jo klo 7. Erityisen kovaa melua aiheuttavia töitä ei ole luvassa, paitsi Laajasalon Koirasaarentiellä välillä Stansvikintie-Gunillantie. Hitsaamme siellä kiskoja, mikä aiheuttaa ajoittaista melua. Aloitamme melutyöt Koirasaarentiellä vasta klo 9.

Pahoittelemme häiriöitä ja toivotamme rauhaisaa itsenäisyyspäivää.


Uuden Hakaniemensillan rakentaminen aiheuttaa lyhytkestoisia liikenteen pysäytyksiä Kruununhaassa perjantaina 1.12. klo 9-15

Tiedote 30.11.2023

Kruunusillat-allianssi rakentaa uuden Hakaniemensillan ja siihen liittyvät uuden katujärjestelyt molemmin puolin Siltavuorensalmea. Perjantaina 1.12. Pohjoisranta-kadulla nykyisen sillan eteläpuolella puretaan pois tilapäistä liikennejärjestelyä, mistä syystä keskustan suuntaan kulkevaa moottoriajoneuvoliikennettä joudutaan välillä hetkellisesti pysäyttämään. Pysäytyksiä tehdään ainoastaan ruuhka-aikojen ulkopuolella, klo 9-15.

Pysäytykset saattavat jonkin verran hidastaa keskustan suuntaan kulkevaa liikennettä.

Uusi Hakaniemensilta otetaan käyttöön tämänhetkisen arvion mukaan alkukesästä 2024.

Pahoittelemme häiriöitä.


Nippelitietoa pylonista

Tiedote 29.11.2023

 

Havainnekuva

Kruunuvuorensillan pyloni on saavuttanut +15,5 m korkeuden, kun eilen valettiin pylonin jalustan neljäs valu. Koko pylonissa valukertoja tulee yhteensä noin 50 kpl ennen kuin pyloni on huipussaan, +135 m korkeudessa.

Pyloni toimii Kruunuvuorensillan välitukena ja siihen tukeutuu vinoköysiosuuden teräspalkistot. Vinoköysiä tulee yhteensä 17 paria pylonin molemmin puolin.

Pyloni on perustettu kalliovaraisena ja alemman peruslaatan perustamistaso on -9,5 m. Pylonin alempi peruslaatta on kooltaan 18 m x 18 m x 4,5 m ja sen muottina toimi kallioon louhittu potero. Tämän kalliovaraisen peruslaatan päälle valettiin toinen, kooltaan hiukan pienempi peruslaatta. Tämän laatan koko on 12 m x 12 m x 3,5 m. Alempi peruslaatta tehtiin vedenalaisena työnä, mutta tämän päälle tulevat rakenteet tehdään kuivatyönä. Näiden peruslaattojen päälle alkaa rakentumaan pylonin jalka.

Rakennettavan pylonin osat ovat perustus, jalusta, sidepalkki, pylonin alaosa, pylonin yläosa ja köysialue sekä pylonin huippu. Pylonin jalustaosuus on alue, joka alkaa merenpinnan alapuolelta ja ylettyy +19,5 m korkeuteen. Jalusta on umpinainen teräsbetonirakenne.

Sidepalkiksi sanotaan osuutta +19 m korkeudesta +25 m korkeuteen. Sidepalkissa yhdistyy kannen teräsrakenne ja pylonirakenne toisiinsa. Sidepalkin avulla yhdistetään myös jalustan jalkaosa yhdeksi rakenteeksi. Sidepalkin yläpuolelta, tasosta +25 m tasoon +78 m on pylonin jalka. Jalka on rakenteeltaan ontto, toisessa jalassa on huoltoportaat ja toisessa jalassa huoltohissi, joka kulkee +98 m korkeuteen.  

Tasosta +78 m alkaa pylonin yläosa ja tämä osa kohoaa aina tasolle +101 m. Tällä alueella pylonin jalat yhdistyvät taas yhdeksi rakenteeksi. Köysialue alkaa tasosta +101 m ja päättyy +124 m korkeuteen. Köysitasolta huipulle on matkaa vielä kolme valujaksoa kunnes saavutetaan taso +135 m. Huoltohissi päättyy +98 m korkeuteen ja pylonin huipulle pääsee huoltoportaiden avulla. Pylonin huipulla, korkeudessa +135 m on ”parveke”. Tämä ”parveke” mahdollistaa mm. lentoestevalojen huoltamisen. Huipulle asennetaan myös salamamasto.

Havainnekuva pylonista.

Pyloni rakennetaan kansitason yläpuolisilta osiltaan kiipeävän muotin tekniikalla. Valuosan betonoinnin jälkeen annetaan massan kovettua tiettyyn lujuuteen. Tämän jälkeen muotit irroitetaan valupinnasta. Muottitason alapuolelle on kiinnitetty suojaseiniin pylonirakenteen ympäröimä hoitotaso. Hoitotasolta valettu betonipinta tarkastetaan, sekä suoritetaan tarvittavat jälkityöt. Muotti ”kiipeää” tunkkaamalla kiskojen avulla ylöspäin seuraavan valujakson rakentamista varten.  

Pyloni valmistuu vuonna 2025 ja silta avataan liikenteelle vuonna 2027.

Pylonin rakentamisen edistymistä pääset seuraamaan työmaakamerasta.


Hakaniemenkadun ja Hakaniemenrannan risteysalueella muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin 29.11.2023 alkaen

Tiedote 28.11.2023

Viherniemenkadulta jalankulku ja pyöräily ohjataan ensin Hakaniemenkadun yli ja sitten Hakaniemenrannan eteläreunaan.

Asfaltointi- ja muut pintarakennetyöt ovat käynnissä Hakaniemenrannassa ja Hakaniemenkadulla, ja jalankulun ja pyöräilyn reitit muuttuvat töiden edetessä.

Keskiviikon 29.11. aikana nykyinen suojatie Hakaniemenranta 6:n (Opetushallitus) vierestä poistuu käytöstä, ja jalankulku ja pyöräily ohjataan kulkemaan Viherniemenkadulta Hakaniemenkadun yli ja siitä Hakaniemenrantaan.

Järjestelyn kesto on joitakin viikkoja.

Pahoittelemme häiriöitä.


Missä, mitä ja milloin

Työmaiden laajuus Siltavuorensalmen ympärillä.

Kruunusillat-raitiotien rakentamisen yhteydessä rakennetaan uusi Hakaniemensilta ja sen valmistuttua puretaan vanha silta pois.

Uuden Hakaniemensillan linjauksen kohdalla kulkee nykyään suuri, korkealla paineella toimiva jätevesiviemäri, jota pitkin iso osa kantakaupungin jätevesistä kulkee. Rakentamisen aikana tätä viemäriä ei voi käyttää, joten korvaamme sen väliaikaisella viemärillä ennen varsinaisia sillanrakennustöitä.

Uuden sillan rakentamiseen otetaan myös tilaa siirtämällä vanhan sillan ja Pohjoisrannan välillä ajoratoja väliaikaisesti kauemmaksi rannasta.

Kokonaisuudessaan sillan rakennustyöt kestävät jopa kolme vuotta, huomioiden myös nykyisen sillan purkutyöt. Työmaa on pitkäkestoinen, sillä katujen alla on valtava määrä erilaisia putkia, johtoja ja kaapeleita.

Uuden Hakaniemensillan rakentamisen yhteydessä teemme Siltavuorenrannassa suuria katutöitä, sillä katualueita joudutaan muokkaamaan uuden sillan mukaisiksi. Nykyisten katujen tasaukset pyritään yhdistämään uuteen mahdollisimman lähellä siltaa. Tämä tarkoittaa sitä, että sillan lähellä sijaitsevien katujen korkoja nostetaan jonkin verran, eli kadut nousevat aiempaa korkeammalle esimerkiksi merenpintaan nähden.

Siltasaarensalmen läpi pääsee veneilemään myös rakennustöiden aikana, mahdollisia yksittäisiä päiviä lukuun ottamatta.

Lisätietoa rakentamisen vaikutuksista

Miksi eli lopputulos

Hakaniemen alueen uuden kaavaratkaisun keskeisimpiä tavoitteita on mahdollistaa Siltavuorensalmen molemmin puolin uutta julkista rantaa. Tulevaisuudessa alueen virkistysalueita laajennetaan ja meren läheisyyttä korostetaan. Siltavuorensalmen rantavyöhykkeestä (Signe Branderin terassi, Merihaanpuisto ja Kirjanpuisto) muodostuu uutta tilaa rannassa oleiluun sekä kivijalkaliiketilaa alueen palveluille.

Kaikki Siltavuorensalmen rantojen uusien puistojen ja katujen muutokset eivät ole osa Kruunusillat-rakennustöitä, vaan kaupunki toteuttaa osan niistä myöhemmin.

Siltavuorensalmen rannoilla teemme enemmän muita töitä kuin uutta raitiotietä. Tarkastele kuvaa suuremmassa koossa.

Tulevaa Siltavuorenrantaa ja Hakaniemenrantaa. Kuvan yläosassa uusi Hakaniemensilta. Kuva: Harris-Kjisik Oy, VSU maisema-arkkitehdit Oy sekä Arkkitehtitoimisto OPUS Oy, Veera Tolvanen, Matti Wäre, Benjamin Schulman

Uuden asemakaavan mukainen tilanne. Tutki karttaa suurempana.

Siltavuorenranta ja muut alueen kadut

Siltavuorenranta on uusi kaksiosainen (välissä sillan liittymäalue) katu välillä Välikatu–Pohjoisranta. Siltavuorenranta korvaa purettavalle Hakaniemen sillalle johtavat rampit sekä purettavan Hakaniemen sillan alittavan katuyhteyden.

Siltavuorenranta on pääkatu, joka liittyy uuteen rakennettavaan Hakaniemensiltaan sekä kadun eteläosassa Pohjoisrantaan. Liittymät Hakaniemensillalle ja Pohjoisrantaan ovat valo-ohjattuja. Tulevaisuudessa autoilijat voivat valita Sörnäisten rantatien ja Kaisaniemenkadun välillä ajoreitin Hakaniemenrannan tai Siltavuorenrannan kautta. Liikennekuorma jakaantuu tasaisemmin eri kaduille ja esimerkiksi pelastusajoneuvojen kulku pystytään turvaamaan, kun ajoreittejä on useampia.

Välikadun kohdalle Siltavuorenrantaan sijoittuu uusi liittymä, joka korvaa aiemmin Kirjantyöntekijänkadun kautta Välikadulle kulkeneen ajoyhteyden.

Uudelta Hakaniemensillalta kulkee baanatasoinen pyörätie ja jalkakäytävä Siltavuorenrantaa länteen. Siltavuorenrannan lounaisreunaan rakennetaan erotuskaista sekä jalkakäytävä ja pyörätie, jotka johtavat Pohjoisrantaan ja linja-autopysäkille. Siltavuorenrannan itäreunaan rakennetaan erotuskaista ja tasoerotetut jalkakäytävä ja pyörätie.

Pohjoisranta on yksisuuntainen katu kulkusuuntana lännestä itään. Pohjoisrannalle tulee jalkakäytävä. Pohjoisrannassa pyöräily sallitaan Välikadulta Liisankadulle asti myös vastasuuntaan, tämä osoitetaan liikennemerkein.

Kaikki Siltavuorensalmen rantojen uusien puistojen ja katujen muutokset eivät ole osa Kruunusillat-rakennustöitä, vaan kaupunki toteuttaa osan niistä myöhemmin. Esimerkiksi Siltavuorenrannassa länsi-pohjoissuunnassa kulkeva jalankulku- ja pyörätien toteutamme väliaikaisena ratkaisuna. Lopullinen, sillan alittava ja sen itäpuolelle jatkuva jalankulku- ja pyörätie rakennetaan kaupungin toimesta sen jälkeen, kun ns. Kotisataman vaatimat ruoppaus- ja täyttötyöt on suoritettu.

Kirjanpuisto

Uuden kaavan mukaan uusi Kirjanpuisto sijoittuu rantaan, Siltavuorenranta-kadun pohjoispuolelle. Tämä parantaa puiston valoisuutta ja virkistysmahdollisuuksia. Kruunusillat-rakentajat tekevät uuteen puistoon liittyen vain rantarakentamista sillan vieressä. Kirjanpuiston suunnittelusta, aikataulusta ja toteuttamisesta vastaa kaupunkiympäristön toimiala. Kaupungin tavoitteena on, että myös uuteen Kirjanpuistoon tulee leikkipuistotoimintaa.

Alueen venesatamat

Uuden asemakaavan mukaisessa lopputilanteessa Siltavuorensalmen venepaikkojen määrä on pienempi kuin aikaisemmin. Tästä syystä osalle veneilijöistä joudutaan osoittamaan venepaikka muualta myös rakentamisen valmistuttua. Kaupungin lähtökohtana kuitenkin on, että kukaan ei menetä venepaikkaansa.

Lisäksi Kruunusillat-hankkeen ulkopuolella kaupunki on suunnittelemassa Kruununhaan koilliskärjen jatkamista meritäytöllä. Tavoitteena on sijoittaa alueelle niin puisto, uutta ranta-aluetta kuin esimerkiksi kotisatama vesibussiyrittäjille. Tästä suunnitelmasta saa lisätietoa Kaupunkiympäristön toimialalta.

Siltavuorenrannan kadut, kun rakentaminen on valmis. Tutki karttaa suurempana.

Hakaniemen alueen uudet reitit. Tutki karttaa suurempana.

Katusuunnitelmia ja tietoa asemakaavasta


Kehittyvä kerrostalo -seminaarin tallenne katsottavissa Helsinki-kanavalla

Tiedote 23.11.2023

Apulaispormestari Anni Sinnemäki avasi Kehittyvä kerrostalo-seminaarin marraskuussa 2023. Kuva: Tiia Ettala

Torstaina 16.11. järjestettiin Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman vuoden 2023 seminaari. Joka toinen vuosi järjestettävässä seminaarissa oli tarjolla useita kiinnostavia puheenvuoroja kerrostaloasumisen kehittämisestä.

Esityksissä kuultiin ohjelman uusista, suunnitteilla ja rakenteilla olevista kohteista sekä saatiin katsaus yhden valmistuneen hankkeen tuloksiin. Esitellyt kohteet käsittelivät muun muassa vähähiilisyyden, puurakentamisen, asuntosuunnittelun ja muuntojoustavuuden teemoja.

Seminaarissa esiteltiin myös vuoden 2024 Kehittyvä kerrostalo -tonttihakua. Ohjelmassa on valmistunut tähän mennessä peräti 2 990 asuntoa.

Kaikki seminaarin esitysmateriaalit löytyvät ohjelman kotisivuilta.

Tallennetta voi katsoa kahden viikon ajan Helsinki-kanavalla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman tavoitteena on yhteistyöllä lisätä kerrostaloasumisen laatua, houkuttelevuutta ja uusia yksilöllisiä ratkaisuja. Ohjelma on perustettu vuonna 2009 ja siinä on tähän mennessä ollut mukana yli neljäkymmentä hanketta.


Sörnäisten rantatiellä ja Haapaniemenkadulla muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin viikolla 47

Tiedote 16.11.2023

Haapaniemenkatu 6 -kiinteistö ohitetaan siirtymällä suojatietä pitkin kadun toiselle puolelle. Sörnäisten rantatie 13 -kiinteistöön on kulku kiinteistön keskeltä ja molemmista päistä.

Kruunusillat-allianssi uusii kunnallistekniikkaa Sörnäisten rantatiellä ja Haapaniemenkadulla. Maanantaista 20.11.2023 alkaen työt aiheuttavat muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin kiinteistöjen Haapaniemenkatu 6 ja Sörnäisten rantatie 13 kohdalla.

Haapaniemenkatu 6 -kiinteistö ohitetaan siirtymällä suojatietä pitkin toiselle puolelle katua.

Sörnäisten rantatie 13 -kiinteistöön kulku tapahtuu rakennuksen keskeltä sekä molemmista päistä.

Järjestelyjen kesto on tämänhetkisen arvion mukaan jouluun saakka.

Pahoittelemme häiriöitä.


Uuden Hakaniemensillan rakentaminen hidastaa keskustan suuntaan menevää moottoriajoneuvoliikennettä Kruununhaassa ajalla 20.11.-4.12.2023

Tiedote 15.11.2023

 

Ajokaistojen yhdistymisen liikennemerkki (kuvassa vasemmalla) velvoittaa autoilijat etenemään yhdistyviltä kaistoilta vuorotellen yksikaistaiselle osuudelle. (Kuvat: Väylävirasto ja Liikenneturva)

Kruunusillat-allianssi rakentaa uuden Hakaniemensillan ja siihen liittyvät uuden katujärjestelyt molemmin puolin Siltavuorensalmea. Työ aiheuttaa kaistamuutoksia moottoriajoneuvoliikenteelle Pohjoisrannassa, Hakaniemensillan eteläpäässä 20.11.2023 alkaen arviolta kahden viikon ajan. Keskustan suuntaan menevät ajokaistat yhdistyvät sillan jälkeen ja autoliikenne kulkee keskustan suuntaan yhdellä kaistalla noin 200 metrin matkalla.

Liikennekapasiteetin maksimoiseksi järjestelyssä on käytössä ajokaistojen yhdistymisen liikennemerkki, joka velvoittaa autoilijat noudattamaan kyseisessä kohdassa ns. vetoketju-periaatetta. Tällöin yhdistyvältä kaistoilta edetään vuorotellen yksikaistaiselle osuudelle.

Kumpikaan kaista ei siis ole päättyvä kaista, vaan ne yhdistyvät tasavertaisina. Kaistojen vaihteluun ei ole tarvetta, ja näin liikenteen sujuvuus on parempaa.

Järjestely saattaa hidastaa keskustan suuntaan kulkevaa liikennettä erityisesti aamuruuhkan aikaan, mutta autoilijat pystyvät oikealla ajotavalla vähentämään haittaa merkittävästi.

Järjestely on voimassa arviolta 4.12.2023 saakka.

Uusi Hakaniemensilta otetaan käyttöön tämänhetkisen arvion mukaan alkukesästä 2024.

Vaikutukset jalankululle


Ei vaikutuksia.

Vaikutukset pyöräilylle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Kaistojen yhdistyminen saattaa hidastaa kaikkea moottoriajoneuvoliikennettä erityisesti ruuhka-aikoina.


Hakaniemenrannassa tehdään kovaa melua aiheuttavaa työtä 13.-24.11.2023

Tiedote 8.11.2023

 

Hakaniemenrannassa, Hakaniemenranta 12:n kohdalla tehdään kovaa melua aiheuttavaa porapaaluseinän paalutusta ja ankkurointia ajalla 13.-24.11.2023. Työ tehdään Hakaniemenrannan stabiliteetin varmistamiseksi. Melua syntyy arkisin 7-18 välillä.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin kello 7–18, mutta toisinaan ympäristöviranomaisen antaman luvan mukaisesti klo 22 asti tai viikonloppuisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt yleensä arkena klo 7–18. On silti tosiasia, että myös muut työmme voivat häiritä.

Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä.


Hakaniemessä ja Kruununhaassa tehdään liikennejärjestelyjä ilta- ja yötyönä viikolla 45

Tiedote 3.11.2023

 

Maanantai-iltana 6.11. klo 20 alkaen Kruununhaassa, Pohjoisranta-pääkadulla tehdään ajokaistojen siirtoja uudelle linjaukselle. Työstä aiheutuu melua, sillä vanhoja ajoratamerkintöjä joudutaan jyrsimään asfaltista. Melua aiheuttavat työt pyritään tekemään heti klo 20 alkaen, ja koko työn pitäisi olla valmis klo 22 mennessä.

Torstai-iltana 9.11. klo 18 alkaen tehdään Siltasaarenkadun ja Hakaniemenrannan risteysalueella liikennevalo- ja liikennejärjestelymuutoksia. Työstä saattaa aiheutua jonkin verran melua.

Pahoittelemme häiriöitä.


Hakaniemen talvi

Tiedote 1.11.2023

Sörnäisten rantatietä 30.10.2023

Voimalla kohti talvea – ja kevättä

”Vielä on kesää jäljellä”, tokaisin Kruunusillat-allianssin Hakaniemen alueen työvaihesuunnittelua tekevä työmaainsinööri, vaikka oltiin jo pitkästi lokakuun puolella. Hän ei ehkä viitannut sillä enää varsinaisiin ranta- tai terassikeleihin, vaan siihen, että työmaalla työt jatkuvat kesäkautta vastaavalla teholla aina siihen saakka, kun lumi ja pakkaset saapuvat niitä hidastamaan.

Ja näinhän se todellakin on. Nyt työmaalla yritetään kiireen vilkkaa saada tämän syksyn viimeisiä putkia ja kaapeleita asennettua, ja kaivantoja sitä myöten täytettyä. Asfaltointeja ja kiveysten ladontaa tehdään jopa viikonloppuisin, koska ne työt loppuvat ensimmäisinä, kun lumi sataa maahan.

Hakaniemen työt

Tällä hetkellä lopullisia pintarakenteita tehdään jo Merihaankadulla, Näkinaukion ympäristössä kuten Miina Sillanpään kadulla ja Näkinkujalla, Hakaniemenkadulla, Sörnäisten rantatiellä ja Hakaniemenrannassa Hakaniemensillan länsipuolella. Miina Sillanpään katu valmistuu loka-marraskuun vaihteessa, mutta lopullisia liikennejärjestelyjä ei voida sielläkään vielä ottaa käyttöön. Itse Näkinaukio jää vielä työmaa-alueeksi vuoden 2024 loppuun saakka.

Keskitalvea kohden katutyöt pitkälti hiljenevät, mutta siltatyömailla pystytään töitä edistämään tehokkaasti läpi talven. Lisäksi Hakaniemenrannassa sillan itäpuolella tehdään talvella poikittaisia vesihuoltolinjoja, joita täytyy pontittaa. Pontitusmelua on siis luvassa näillä näkymin tammikuusta maaliskuulle.

Uudella Merihaankadulla tehdään lopullisia pintarakenteita.

Kruununhaan työt

Kruununhaan työvaiheet talven aikana ovat käytännössä mahdollisimman hyvää valmistautumista kevääseen, uuden sillan käyttöönottoon ja vanhan sillan purun jälkeiseen aikaan. Lyhytkestoisia kovaa melua aiheuttavia töitä tehdään satunnaisesti, esimerkiksi paalutetaan energiatunnelin pohjaa. Näistä tiedotetaan erikseen aikataulujen varmistuttua. Sillalle johtavien reittien kiveyksiä tehdään talven aikana.

Pohjoisranta-pääkadun ajolinjaukset muuttuvat syystalven aikana useamman kerran, kun viimeisiä putkiasennuksia tehdään. Toukokuun 2024 loppuun mennessä katu on lopullisella linjauksellaan ja sen pintarakenteet ovat valmiit. Kaikkien lopullisten liikennejärjestelyjen käyttöönotto ei kuitenkaan ole mahdollista ennen kuin vanha silta on purettu ja purun mahdollistamat loput työvaiheet on tehty.

Koppikylien siirto

Uuden Hakaniemensillan rakentaminen on edennyt niin pitkälle, että keväällä 2021 molemmille puolille salmea perustetut työmaakoppikylät joudutaan nyt siirtämään kauemmaksi siltatyömaasta. Kruununhaassa koppikylä siirtyy vuodenvaihteessa Siltavuorenrantaan kadun pohjoisreunaan. Siirtoa aletaan valmistella jo viikolla 44 viemäröinnin rakentamisella. Joulukuun alussa Siltavuorenrannasta poistuu koppikylän takia 20 kadunvarren pysäköintipaikkaa.

Hakaniemen puolella koppikylän uusi paikka ei ole vielä varmistunut, mutta joka tapauksessa siirto joudutaan tekemään talven aikana, viimeistään huhtikuussa.

Uuden Hakaniemensillan viimeinen kansilohko valettiin loka-marraskuun vaihteessa. Työ aloitettiin 31.10. klo 7 ja se kesti lähes vuorokauden, valmistuen seuraavana aamuyönä klo 04.

Siltatyöt

Hakaniemensillan viimeinen kansilohko valettiin tiistaina 31.10. Jalankulku- ja pyöräilyväylien kansien muotti-, raudoitus- ja betonointityöt jatkuvat vuoden loppuun saakka. Pintarakenteita sekä varustelutöitä tehdään läpi talven, samoin kuin sillan Hakaniemenrannan puoleisessa tuessa olevan raitiotien sähkönsyöttöaseman sisäpuolisia töitä.

Työmaalla tehdään kovempaa melua aiheuttavaa porapaalutusta tämänhetkisen tiedon mukaan viikoilla 46 ja 47, eli marraskuun puolenvälin tietämillä.

Merihaansillan työsilta valmistuu viikon 44 loppuun mennessä, ja veneväylä on siirtynyt työsillan Nihdin puoleiseen reunaan 30.10.2023 alkaen. Veneväylän kulkuaukko on noin 7 metriä leveä ja vähintään 2,3 metriä korkea, ja se siirtyy työn edetessä.

Ensimmäinen kansilohko Nihdin päässä päästään betonoimaan marraskuun loppupuolella. Myös Hakaniemenrannan puoleisen kansilohkon teline-, muotti- ja raudoitustyöt tehdään talven aikana, ja lohko betonoidaan säiden salliessa kevättalvella. Sillan kaikki alusrakenteet tulevat valmiiksi kevääseen mennessä. Melua aiheuttavat pora- ja lyöntipaalutukset jatkuvat näillä näkymin vuodenvaihteeseen saakka.

Ratatyöt

Kruunusillat-raitiotien radanrakennustyöt ovat käynnissä Hakaniemenrannassa, mutta jäävät pian talvitauolle.

Maalis-huhtikuussa, säiden salliessa ratarakentajat saapuvat Hakaniemenkadun ja Hakaniemenrannan risteykseen rakentamaan valmiiksi siihen sijoittuvan vaihdealueen. Vuoden 2024 aikana rakennetaan myös vanhan Hakaniemensillan kohdalle raiteet, kunhan silta on ensin purettu. Päätepysäkki tehdään Metallitalon eteen vuoden 2025 aikana.  Mikäli kaikki sujuu suunnitellusti, Hakaniemenrannan kaikki raiteet valmistuvat vuoden 2025 aikana.

Ratatyöt Hakaniemenrannassa jatkuvat vielä joidenkin viikkojen ajan, ja jäävät sitten talvitauolle.

Vuodenvaihteen isot muutokset

Vuodenvaihteessa, näillä näkymin 8.1.2024 alkaen on luvassa isoja liikennejärjestelyjen muutoksia Hakaniemen alueella. Silloin Hakaniemenkatu avataan jälleen liikenteelle, ja toisaalta Siltasaarenkatu suljetaan osittain liikenteeltä. Siltasaarenkatu onkin enemmän tai vähemmän työmaana koko ensi vuoden – siitä lisää alempana otsikon ”Siltasaarenkadun katuremontti” alla.

Tammikuun alussa on siis luvassa isompi liikenteen kiepautus, jossa esimerkiksi bussiliikenne siirtyy käyttämään Hakaniemenkatua ja sinne rakennetaan väliaikainen bussipysäkki. Tästä syystä Hakaniemenkadulla ei oteta kadunvarsipysäköintiä käyttöön ennen kuin vuoden 2024 loppupuolella.

Bussilinjoihin ja -pysäkkeihin sekä moottoriajoneuvojen reitteihin on tulossa useampia muutoksia, joista kerrotaan tarkemmin lähempänä vuodenvaihdetta.

Siltasaarenkadun katuremontti

Siltasaarenkadun vuodenvaihteessa alkavaa katuremonttia valmistellaan parhaillaan kaapelisiirroilla ja uusien hulevesikaivojen rakentamisella. Nämä työt mahdollistavat vuodenvaihteessa tehtävät uudet liikennejärjestelyt, joiden avulla pohjoisen suuntaan kulkeva moottoriajoneuvoliikenne saadaan siirrettyä pois Siltasaarenkadulta välillä John Stenbergin ranta – Hakaniemenranta.

Siltasaarenkadun remontti on suunniteltu tehtäväksi seuraavissa vaiheissa:

 • 1. vaihe eli kadun itäreuna talven ja kesän 2024 aikana
 • 2. vaihe eli kadun länsireuna syksyn ja alkutalven 2024 aikana
 • 3. vaihe eli raitiotien osuus maaliskuusta 2025 eteenpäin. Tällöin Siltasaarenkadun raitiovaunuliikenne katkeaa tämänhetkisen tiedon mukaan kuuden kuukauden ajaksi.
 • Valmistuminen loppuvuodesta 2025.

Kevään koittaessa

Lähes kaikkien syksyn ja talven töiden ensisijainen tavoite on mahdollistaa uuden Hakaniemensillan käyttöönotto, joka tapahtuu tämänhetkisen arvion mukaan alkukesästä 2024.

Sillan käyttöönotto ei ole mahdollista, ennen kuin kaikki sen vaatimat uudet katujärjestelyt ovat valmiit molemmin puolin salmea. Niinpä keväällä asfaltoinnit ja muut pintarakennetyöt jatkuvat kiivaina heti, kun lumet ovat sulaneet.

Kun uusi silta otetaan käyttöön, korvautuu esimerkiksi Sörnäisten rantatien väliaikainen liikenneympyrä valo-ohjatulla risteyksellä.

Uuden sillan käyttöönotto ja sen jälkeen tapahtuva vanhan sillan purku mahdollistavat vielä viimeiset kunnallistekniset työt Hakaniemenrannassa ja Kruununhaassa. Nämä työt valmistuvat arvion mukaan jo syksyn 2024 aikana.

Vuonna 2025 Hakaniemenrannassa tehdään vielä esimerkiksi raitiovaunupysäkkejä, loppuja kiveyksiä sekä ajolankojen asennuksia.

Koko projektin tilanne

Työt ovat käynnissä koko Kruunusillat-linjauksella, ja tavoitteena aloittaa liikennöinti vuoden 2027 aikana alkuperäisen aikataulun mukaisesti.


Siltasaarenkadun kunnallistekniset työt hidastavat pohjoisen suuntaan menevää moottoriajoneuvoliikennettä ajalla 25.10.-28.11.2023

Tiedote 23.10.2023

 

Moottoriajoneuvot käyttävät raitiovaunujen kanssa samaa kaistaa noin 50 metrin matkalla.

Kruunusillat-allianssi uusii kunnallistekniikkaa Siltasaarenkadulla valmistellen vuoden 2024 alussa alkavaa isompaa katuremonttia. Työ aiheuttaa tässä vaiheessa kaistamuutoksia Siltasaarenkadulla Pitkänsillan jälkeen, John Stenbergin rannan risteyksen kohdalla noin 50 metrin matkalla. Kadun itäreunan ajokaista suljetaan tilapäisesti ja autoliikenne kulkee pohjoisen suuntaan vain yhtä kaistaa pitkin, joka on samalla raitiovaunukaista. 

Järjestely saattaa hidastaa pohjoisen suuntaan kulkevaa liikennettä erityisesti iltapäiväruuhkan aikaan. Vaihtoehtoinen reitti pohjoisen suuntaan kulkee Liisankadun ja Pohjoisrannan kautta.

Jalankulun ja pyöräilyn reitti Pitkänsillan itäreunassa muuttuu samalla pyöräilylle kaksisuuntaiseksi. John Stenbergin rannan risteyksessä reitti ohittaa työmaan uutta luiskaa pitkin. Risteyksessä oleva suojatie siirtyy noin 15 metriä idemmäksi.

John Stenbergin ranta on jo aiemmin muutettu yksisuuntaiseksi kaduksi Pitkänsillan suuntaan, ja liikenne kulkee yhdellä kaistalla. Risteyksestä pääsee edelleen kääntymään molempiin suuntiin Siltasaarenkadulle.

Järjestely on voimassa arviolta 28.11.2023 saakka.

Vaikutukset jalankululle


Jalankulku on mahdollista molemmilla puolilla sekä Siltasaarenkatua että John Stenbergin rantaa, mutta kyseisten katujen risteysalueella kuljetaan uutta luiskaa pitkin ja suojatie siirtyy noin 15 metriä idemmäksi.

Vaikutukset pyöräilylle


Pyöräilyn reitti Pitkänsillan itäreunassa muuttuu kaksisuuntaiseksi. John Stenbergin rannan risteyksessä reitti ohittaa työmaan uutta luiskaa pitkin.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Kaistan sulku saattaa hidastaa kaikkea moottoriajoneuvoliikennettä erityisesti ruuhka-aikoina.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Kaistan sulku saattaa hidastaa kaikkea moottoriajoneuvoliikennettä erityisesti ruuhka-aikoina.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi


Sörnäisten rantatiellä liikennejärjestelymuutokset hidastavat moottoriajoneuvoliikennettä torstaina 19.10. klo 18 alkaen

Tiedote 19.10.2023

Sörnäisten rantatiellä tehdään ajokaistojen siirtoja ja liikennevalomuutoksia torstaina 19.10. klo 18 alkaen. Osa ajokaistoista joudutaan sulkemaan työn ajaksi, mutta liikenne kulkee koko ajan molempiin suuntiin vähintään yhtä kaistaa pitkin.

Haapaniemenkadun ja Sörnäisten rantatien risteyksen liikennevalot ovat pois käytöstä työn ajan. Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä.

Työllä ei ole vaikutusta jalankulun tai pyöräilyn reitteihin.


Extrasilta

Tiedote 17.10.2023

 

Kruunuvuorensillan Korkeasaaren puoleiseen päähän, tarkemmin sanottuna Palosaareen, on rakenteilla alikulkusilta. Tämä silta on Palosaaren alikulkusilta ja se mahdollistaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisen kulun tulevan raitiotien ali.

Palosaaren alikulkusillalla ja Krunuvuorensillalla on yhteinen maatuki eli alikulkusilta on suoraan yhteydessä Kruunuvuorensiltaan, mutta se on kuitenkin oma itsenäinen silta.

Rakennettava silta on betonirakenteinen kehäsilta. Kesäsillassa kansirakenne ja välituet on kiinnitetty toisiinsa jäykästi. Alikulkusillan kokonaispituus on noin 23 m. Sillan Kruunuvuorenpuoleiselle sivulle tehdään betonireliefi eli taideteos. Reliefi kuvaa Kruunuvuorensillan välitukien muotoa.


Hakaniemenrannassa muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin 17.10.2023 alkaen

Tiedote 16.10.2023

 

Hakaniemenrannassa, Hakaniemensillan itäpuolella jalankulun ja pyöräilyn reitit siirtyvät 17.10. väliaikaisesti lähemmäksi rantaa.

Uuden Merihaankadun asfaltointi- ja kiveystöiden takia Hakaniemenrannan jalankulun ja pyöräilyn reitti Hakaniemensillan itäpuolella siirtyy väliaikaisesti lähemmäksi rantaa, tukimuurin toiselle puolelle.

Merihaankadulla jalankulun ja pyöräilyn reittien linjausta muutetaan töiden edistyessä, mutta ne pysyvät koko ajan käytössä.

Järjestelyn kesto on useita viikkoja.


Siltavuorenrannassa ja Hakaniemenrannassa puunkaatoja viikolla 42

Tiedote 13.10.2023

 

Siltavuorenrannassa kaadetaan yksi katupuu viikolla 42. Myös Hakaniemenrannassa joudutaan kaatamaan yksi kuollut katupuu.

Siltavuorenrannassa joudutaan vielä kaatamaan uuden kaapelilinjan tieltä yksi puu, joka on jäänyt aiemmin erheellisesti kaatamatta.

Myös Hakaniemenrannassa, Metallitalon edustalla kaadetaan kuollut katupuu viikon 42 aikana.

Kruunusillat-raitiotien ja uuden Hakaniemensillan valmistuttua sekä alueen muun rakentamisen edistyessä alueelle istutetaan uusia katupuita ja rakennetaan uusia puisto- ja virkistysalueita.

Kaikki alueen uudet puistot eivät valmistu Kruunusillat-raitiotien rakentamisen yhteydessä, mutta silti Kruunusillat-allianssi istuttaa Hakaniemen-Kruununhaan alueelle 170 kpl uusia puita ja 2800 kpl uusia pensaita vuoteen 2027 mennessä.

Koko Kruunusillat-työalueelle tulee uusia puita noin 1300 kpl ja pensaita yli 10 000 kpl.

Lue lisää Hakaniemen alueelle suunnitelluista puuistutuksista täällä.


John Stenbergin rannassa liikennejärjestelyt muuttuvat 16.10.2023

Tiedote 12.10.2023

 

Jalankulkureitti kulkee kiinteistön vieressä ajalla 16.-23.10.

John Stenbergin rannassa aloitetaan maanantaina 16.10. kaapelin siirtotyö, jonka kesto on noin viikko. Työn arvioidaan valmistuvan 23.10. mennessä

Vaikutukset jalankululle

Jalankulku ohjataan kiinteistön eteen Hakaniemenrannan ja Siltasaarenkadun suojateiltä.

Vaikutukset pyöräilylle

Pyöräilijät ohjataan Pitkäsillalta John Stenbergin rantaan ajoradan kautta.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Ajorataa joudutaan hieman kaventamaan Siltasaarenkadun risteysalueella, jotta pyöräilyn reitille saadaan tilaa.


Hakaniemenkadulla tehdään vielä lokakuussa lyhytkestoisia louhintatöitä

Tiedote 10.10.2023

 

Kallion poraus- ja räjäytystyöt jatkuvat Hakaniemenkadulla keskiviikkona 11.10. ja kestävät muutamia päiviä. Lyhytkestoisia louhintoja tehdään vielä muutaman kerran lokakuun aikana. Pääosin louhinnat ovat kuitenkin jo valmistuneet.

Louhintaa joudutaan tekemään, koska kallio estää muuten kunnallistekniikan asennukset. Räjäytyksiä on enintään 3-4 kertaa päivässä, arkipäivisin klo 8-18 välillä. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkein. Kaikki liikenne kadulla pysäytetään muutamiksi minuuteiksi.

Työvaiheesta aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa korvatulppia halukkaille. Niitä voi noutaa laatikosta, joka sijaitsee Hakaniemenkadun ja Näkinkujan risteyksessä.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.


Tiesitkö tämän pysäköinnistä?

Vähäpäästöisten autojen pysäköintimaksujen alennus

Annamme vähäpäästöisille ajoneuvoille 50 prosentin alennuksen pysäköintimaksuista kadunvarsipaikoilla.

Jotta voit hyödyntää alennusta, pysäköinti pitää maksaa mobiilisovelluksella. Voit saada alennuksen, vaikka et asuisi Helsingissä.

Saat alennusta myös asukas- ja yrityspysäköintitunnuksista. Jos pysäköintitunnukseen on merkitty useampi ajoneuvo, on niiden kaikkien täytettävä vähäpäästöisten ajoneuvojen kriteerit.

Lue koko artikkeli tästä


Miina Sillanpään kadulla tehdään katukivien asennusta lauantaina 7.10.2023

Tiedote 6.10.2023

 

Miina Sillanpään kadulla tehdään katukivien asennusta lauantaina 7.10. Työstä ei pitäisi syntyä kovaa melua. Joka tapauksessa meluisampia työvaiheita vältetään aikaisin aamulla.


TIEDOKSI: KUTSU Laajasalolaisille: Tule kuuntelemaan ja kysymään Kruunusillat-työmaista

Tiedote 25.9.2023

 

Tervetuloa kuuntelemaan ja kysymään Kruunusillat-raitiotien rakentamisesta Laajasalossa. Keskustelemme sekä siltatyömaasta että Koirasaarentien ja Laajasalon tien rata- ja katutyömaista. Eikä siinä vielä kaikki: paikalla on myös Helsingin kaupungin edustaja, joka vastaa kysymyksiin siitä, millaisia liikenteeseen liittyviä hankkeita Laajasalossa on suunnitteilla Kruunusillat-raitiotien valmistumisen jälkeen.

Aika: Keskiviikko 11. lokakuuta klo 17-18.30

Paikka: Kruunuvuorenranta, Kruunuvuorensillan työmaa. Tapaaminen Saaristolaivastonkadun ja Koirasaarentien kulmassa klo 17.00. HUOM: Paikalle ei voi tulla myöhässä, koska kuljemme työmaa-alueen läpi.

Pukeudu sään mukaan. Rannassa tuulee aina, ja sataakin usein.

Pakollinen ilmoittautuminen, koska kyseessä työmaa-alue: Ilmoittaudu tällä lomakkeella viimeistään 3.10.


Merihaan ja Kalasataman Sompasaaren väliseen veneliikenteeseen korkeusrajoitus 1.10.2023 alkaen

Tiedote 27.9.2023

 

Merihaansillan työsillan rakentaminen etenee lokakuussa nopeasti, ja kulkuaukkoon on tulossa korkeusrajoitus.

Kruunusillat-allianssi rakentaa Hakaniemen ja Kalasataman eteläkärjen eli Nihdin yhdistävän Merihaansillan. Merihaansilta on yksi kolmesta sillasta, jotka muodostavat raitiotieyhteyden Hakaniemestä Laajasaloon. Silta sulkee jo rakennusvaiheessaan isompien alusten kulun Sompasaareen.

Merihaan ja Kalasataman Sompasaaren välinen laivaväylä lakkautettiin 1.8.2023, mutta läpikulku suuremmilla aluksilla (ilman korkeusrajoitusta) on mahdollista vielä syyskuun loppuun saakka.

1.10.2023 jälkeen väliaikaisen työsillan rakentaminen etenee nopeasti ja korkeusrajoitus tulee voimaan minä päivänä tahansa. Tällöin työsiltaan jätetään Nihdin puoleiseen reunaan kulkuaukko, joka on noin 7 metriä leveä ja vähintään 2,3 metriä korkea. Kulkuaukon sijainti muuttuu työn edetessä.

Valmiissa sillassa, arviolta vuodesta 2026 alkaen, on 2,5 metrin alikulkukorkeus. Sillassa on myös erikoistapauksissa ajoneuvonosturien avulla avattava osuus.

Muutama fakta Merihaansillasta

Muiden Kruunusiltojen tavoin Merihaansilta on tarkoitettu raitiovaunuliikenteen lisäksi jalankululle ja pyöräilylle.

Sillan suunnittelussa ja rakentamisessa varaudutaan lisäksi Hiilisatamansillan rakentamiseen. Hiilisatamansilta on Hanasaareen menevä haara, joka lähtee Merihaansillan kupeesta.

Hiilisatamansillan rakentamisesta ei ole vielä tehty päätöstä. Se on kytköksissä Hanasaaren alueen muuhun kehitykseen.

Merihaansillan ollessa osa Kruunusillat-raitiotieyhteyttä sen katsotaan valmistuvan samaan aikaan kuin koko Kruunusillat-raitiotien: tavoite on, että matkustajaliikenne alkaa kaikilla silloilla vuonna 2027.


Liikennejärjestelyt muuttuvat Pohjoisranta-kaduilla ja Siltavuorenrannassa vaiheittain syys-lokakuussa

Tiedote 25.9.2023

 

Liikennejärjestelyt muuttuvat vaiheittain 26.9.-11.10.

Kruununhaassa valmistaututaan aloittamaan lopullisten katulinjausten pintarakennetyöt, mikä vaatii liikenteen siirtoja ja uusia tilapäisiä järjestelyjä. Järjestelyt toteutetaan vaiheittain ajalla 26.9.-11.10., ja ne ovat tämänhetkisen arvion mukaan voimassa kesään 2024 saakka.

Ensimmäisessä vaiheessa (26.9. alkaen) muutoksia skuuttien ja moottoriajoneuvojen pysäköintipaikkoihin

Siltavuorenrannassa skuuttien pysäköintipaikka siirtyy kadun toiselle puolelle pysäköintipaikkarivistön päähän. Kolme autopysäköintipaikkaa poistuu käytöstä skuuttiparkin tieltä.

Pohjoisranta-tonttikadulla sijaitseva skuuttien pysäköintipaikka siirretään Pohjoisrannan itäreunaan Tervasaarenkannaksen risteykseen. Neljä kadunvarren pysäköintipaikkaa tonttikadun länsireunasta poistuu ja niiden tilalle toteutetaan väistötasku helpottamaan pyörä- ja autoliikenteen kohtaamista kadulla. Kaksi pysäköintipaikkaa tonttikadun itäreunasta poistuu muuttuvien pyörätiejärjestelyjen johdosta.

Toisessa vaiheessa (4.10. alkaen) muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin

Väliaikainen liikennevalo-ohjattu suojatie Pohjoisrannassa poistuu käytöstä. Suojatien saarekkeet poistetaan kaivuutyönä, joka suoritetaan yöaikaan. Tiedotamme yötyöstä erikseen aikataulun varmistuttua.

Jalankulun ja pyöräilyn reitit siirretään Pohjoisranta-pääkadulta (Merisataman puolelta) Pohjoisranta-tonttikadulle.

Kolmannessa vaiheessa (11.10. alkaen) muutoksia moottoriajoneuvojen reitteihin

Moottoriajoneuvojen ajokaistat siirtyvät uudelle sijainnille lähemmäksi asuinkiinteistöjä. Tämäkin työvaihe tehdään yötyönä, koska päivällä se aiheuttaisi merkittäviä liikennehaittoja. Tiedotamme yötyöstä erikseen aikataulun varmistuttua.


Rakentaminen yli puolivälin

Tiedote 19.9.2023

Tuleva Kruunuvuorensilta kurkottaa yli Kruunuvuorenselän. Etualalla Korkeasaari ja taustalla Kruunuvuorenranta. Kuvan alareunassa näkyy myös nykyinen Korkeasaarensilta ja tulevan Finkensillan pää. Kuva: WSP ja Knight Architects

Kolme uutta siltaa ja niitä pitkin raitiotie Hakaniemen ja Laajasalon välille sekä reitin varren suuret maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallistekniset työt ovat yli puolivälissä. Hanke etenee hyvin aikataulussa, jonka mukaan raitiotien matkustajaliikenne alkaa vuonna 2027.

Kruunusillat kiittää kaupunkilaisia kärsivällisyydestä melun ja liikennejärjestelyiden sekä muiden rakentamisen haittojen takia.

Hakaniemen ja Kruununhaan alueen työt

Tämän vaativan työmaan ensimmäinen valmistunut kokonaisuus oli Sörnäisten rantatien ylittävä jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettu uusi Näkinsilta, jonka avajaisia vietettiin kesäkuussa.

Hyvin meluisat rantamuurin ja paalulaattojen paalutustyöt ja louhintoja vaatineet kunnallistekniset työt Pohjoisrannassa, Hakaniemenrannan länsiosassa, Merihaankadulla ja Miina Sillanpään kadulla ovat jo pääosin tehty.

Kunnallisteknisten töiden pitkällisin ja laajalle alueelle paloissa ulottunut työ on ollut nyt loppusuoralla oleva keskustasta tulevan painejäteviemärin uusiminen väliaikaisjärjestelyineen ja Näkinsillan alle rakennettu uusi pumppaamo kaikkine siihen liittyvine asennuksineen.

Lisäksi uuden Hakaniemensillan uniikki ja hyvin haastava teräsrakenne on jo kokonaisuudessaan asennettu.

Suurimmat jäljellä olevat työt ovat Hakaniemensillan loppuun rakentaminen, vanhan Hakaniemensillan purkaminen, Merihaansillan rakentaminen Merihaasta Kalasataman Nihtiin ja lainvoimaista vesilupaa odottava Merihaan edustan ruoppaus- ja täyttötyö sekä Siltasaarenkadun remontti Hakaniemen torin ja Pitkänsillan välillä.

Työmaasta on tehnyt erittäin haastavan sen sijainti osin vanhalla Merihaan täyttömaalla ja ennen kaikkea keskellä Sörnäisten rantatietä, jota on kulkenut myös työmaan ajan noin 40 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Työt merellä Korkeasaaren molemmin puolin

Uusista raitiotiesilloista keskimmäinen eli Kalasataman Nihdin ja Korkeasaaren välinen Finkensilta on sillanrakennustöiden osalta lähes valmis.

Valmistuttuaan Suomen pisimmän sillan eli Korkeasaaren ja Laajasalon välisen Kruunuvuorensillan 1200 metristä siltakantta on valettu jo yli 400 metriä. Lisäksi sillan keskituen eli pylonin vaativa perustustyö on valmis. Seuraavaksi pyloni kohoaa siltakannen tasoon vielä tämän vuoden aikana. Lopullisessa 135 metrin korkeudessa se on vuonna 2025, jolloin pyloniin asennetaan siltakantta kannattelevat teräksiset vinoköydet.

Lopuksi silloille rakennetaan raitiotiekiskot ja raitiotien sähköjärjestelmät. Lisäksi Korkeasaaressa tehdään vielä paljon ranta-, katu- ja raitiotierakentamista.

Työt Laajasalossa

Kruunuvuorenrannan Haakoninlahdella kaikki on valmista rataa ja ns. yhteiskäyttöpylväitä myöten. Pylväissä tulee olemaan sekä katuvalaistus että raitiotien johtimet. Koirasaarentiellä välillä Saaristolaivastonkatu-Reiherintie ovat suurimmat kunnallistekniset työt kohta valmiina. Myös Isosaarentien kunnallistekniikka on valmistumassa.

Suurin vielä edessä ovat työ on Koirasaarentien itäpään jyrkän mäen loivennus raitiotietä varten. Siinä on tarpeen louhia kalliota siten, että kadun nykyinen pinta putoaa useita metrejä.


Kulkureitit muuttuvat Näkinaukion ympäristössä 18.9.2023

Tiedote 14.9.2023

Jalankulun ja pyöräilyn reittien muutokset Näkinaukion ympäristössä 18.9. alkaen

Miina Sillanpään kadun katuremontti on valmistumassa lokakuun aikana. Päällystystöiden takia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin tulee muutoksia maanantaista 18.9. alkaen.

Järjestelyn kesto on arviolta kaksi viikkoa. Uudet reitit opastetaan maastossa.

Vaikutukset jalankululle

Miina Sillanpään kadulta ei pääse suoraan Vetehisenkujalle. Kulku Vetehisenkujalle tapahtuu Näkinsillan tai tai Näkinkujan kautta. Kulku Miina Sillanpään katu 9-11 -kiinteistöön tapahtuu seinän viertä pitkin.

Vaikutukset pyöräilylle

Miina Sillanpään kadulta ei pääse suoraan Vetehisenkujalle. Pyöräily Vetehisenkujalle tapahtuu Näkinkujan kautta.


Finkensillan työsillan purkutyöt on aloitettu

Tiedote 14.9.2023

 

Kalasataman Nihdin ja Korkeasaaren välille rakennettavan 293 metriä pitkän Finkensillan rakentamistyöt ovat jo pitkällä. Työmaaliikenne on siirretty kulkemaan Finkensillalle ja työsillan purkutyöt on aloitettu.

Nyt purettava työsilta on mahdollistanut sillan välitukien ja -kannen rakentamisen. Työsilta koostuu teräsputkista, teräspalkeista ja puisista pelkkalavoista.

Finkensillan rakennustyöt ovat rajoittaneet Korkeasaaren ja Kalasataman välistä kulkevan veneväylän käyttöä. Työsillalla on ainoastaan kulkuaukko, joka on vain metrin korkuinen ja kolme metriä leveä.

Korvaava yhteys kulkee Mustikkamaan ja Korkeasaaren välisen salmen kautta. Koska se ei ole varsinainen väylä, liikkuminen tapahtuu veneilijän omalla vastuulla. Korkeasaarensillan alikulkukorkeus on 4,7 metriä.

Kulkeminen Finkensillan ali on turvallisuussyistä kielletty vielä työsillan purkutöiden aikana. Sillan ali kulkeva väylä otetaan käyttöön seuraavaan veneilykauteen mennessä.


Merihaka 50

Merihaka täytti 50 vuotta!

Tiedote 8.9.2023

Helsingin Merihaka täytti 50 vuotta. Juhlallisuuksia vietettiin useampana päivänä monilla eri tapahtumilla. Tilaisuus hyödynsi omia tilojamme laajalti ja kulttuuritarjonta oli sen mukaista. On ollut hienoa nähdä, miten merihakalaisuus yhdistää alueella asuvia ihmisiä.

Kiitos esiintyjilöle ja ennen kaikkea kiios osallistujille. Oli hienoa jakaa yhteinen juhla.


Helsingin uusi maamerkki nousee tänään merenpinnan yläpuolelle

Tiedote 5.9.2023

 

Tänään on Helsingin Kruunuvuorensillan työmaalla merkittävä hetki, kun vuorossa on sillan keskituen eli pylonin jalustan ensimmäisen osan valu. Tämän valun jälkeen on pylonin rakentamisessa päästy merenpinnan yläpuolelle.

Pyloni toimii Kruunuvuorensillan keskitukena ja siihen tukeutuvat vinoköysiosuuden teräspalkistot. Vinoköysiä tulee yhteensä 17 paria pylonin molemmin puolin.

Vuonna 2025 pyloni on valmis, ja tällöin sen huippu on 135 metrin korkeudella. Stadionin torni on 72 metriä korkea, Kalasataman tornitalojen korkein talo 134 metriä ja Hanasaaren voimalaitoksen piipun korkeus on 149 metriä. Kruunuvuorensillan pylonista tulee osa Helsingin siluettia.

Pyloni on perustettu kalliovaraisena ja alemman peruslaatan perustamistaso on 9,5 metriä merenpinnan alapuolella. Pylonin alempi peruslaatta on kooltaan 18 m x 18 m x 4,5 m ja sen muottina toimi kallioon louhittu potero. Tämän kalliovaraisen peruslaatan päälle valettiin toinen, kooltaan hiukan pienempi peruslaatta. Tämän laatan koko on 12 m x 12 m x 3,5 m. Alempi peruslaatta tehtiin vedenalaisena työnä, mutta tämän päälle tulevat rakenteet tehdään kuivatyönä. Näiden peruslaattojen päälle alkaa rakentumaan pylonin jalka.

Pylonin jalusta on umpinainen teräsbetonirakenne sillan kansirakenteen tasoon saakka. Kansitason yläpuolinen rakenne on onttoa. Toisessa jalassa on huoltoportaat ja toisessa jalassa huoltohissi 78 metrin korkeudelle asti. Huipulle pääsee huoltoportaita pitkin. Pylonin huipulla on ”parveke” muun muassa lentoestevalojen huoltamiseen.

Pyloni rakennetaan kansitason yläpuolisilta osiltaan kiipeävän muotin tekniikalla. Valuosan betonoinnin jälkeen annetaan massan kovettua tiettyyn prosenttimäärään loppulujuudesta. Tämän jälkeen muotit irrotetaan valupinnasta. Muottipinnat tarkastetaan ja muotti ”kiipeää” kiskojen avulla ylöspäin seuraavan valujakson rakentamista varten. 

Raitiotieliikenteen on tavoite alkaa vuonna 2027.


Viikonlopputöitä Finkensillalla 9.-10.9.

Tiedote 7.9.2023

Hitsaamme raitiotiekiskoja viikonlopputyönä Finkensillalla Sompasaaren päädyssä. Työskentelyaika on noin klo 7-16.

Työstä aiheutuu jonkin verran melua, mutta pyrimme tekemään kaikista meluisimmat työvaiheet loppupäivästä.

Pahoittelemme häiriöitä ja kiitämme kärsivällisyydestä.


Liikennejärjestelymuutoksia Näkinkujan ja Miina Sillanpään kadun risteyksessä

Tiedote 16.8.2023

Vesihuoltotyöt Näkinaukion ympäristössä jatkuvat ja aiheuttavat muutoksia kulkureitteihin. Torstaina 17.8. uuden Näkinsillan luona liikenne siirtyy uudelle linjaukselle, ja samalla suojatie Näkinkujan ja Miina Sillanpään risteyksessä suljetaan tilapäisesti.

Korvaava suojatie kulkee 30 metriä lännempänä, Arena Centerin ajoluiskan kohdalla.

Järjestelyn kesto on joitakin viikkoja.


KATSAUS MERIHAKA‐PROJEKTIIN

MERIHAKA‐PROJEKTI

Tilannekatsaus - tammikuu 2024

Merihaan suunnitteluperiaatteet

Helsingin kaupungin kaavoitus on syksystä 2022 alkaen valmistellut Merihaan suunnitteluperiaatteita. Kaupunki on pyrkinyt valmistelussaan ratkaisuun, jossa kaikkien osapuolien näkemykset otetaan huomioon.

Odotamme suunnitteluperiaatteiden julkaisua alkuvuodesta 2024. Merihaka-projektin eteneminen on tällä hetkellä riippuvainen näistä suunnitteluperiaatteista.

Helsingin Merihaka Oy:n teettämät suunnitelmat

Merihaka Oy on teettänyt alustavia suunnitelmia omien kiinteistöjensä kehityksestä. Suunnittelua on toteuttanut AOR Arkkitehdit Oy (Aarti, Ollila, Ristola). Työn lopputuloksena keväällä 2022 syntyneet suunnitelmat on toimitettu Helsingin kaupungin kaavoitukselle huomioitavaksi suunnitteluperiaatteiden valmistelussa. Nämä suunnitelmat ovat samat, joita olemme esittäneet teille Merihaka Foorumissa. Sen jälkeen suunnittelua ei ole edistetty.

Mitä reunaehtoja meille on annettu?

Nykyisten rakennusten ja mahdollisten uudisrakennusten sijainnin, korkeuden ja muodon suunnittelussa tulee 45° valokulma säilyttää avoimena. Uudisrakennusten ja rakennelmien tulee huomioida alueen harkittua sommitelmaa, joka mahdollistaa väljyyden ja valoisuuden tunteen sekä asunnoista että kansialueella. 

Asuinkerrostalojen asuntojakauman tulee noudattaa Helsingin kaupungin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaa (AM-ohjelma). Kaupunki on pyrkinyt huoneistotyyppijakaumatavoitteen avulla huolehtimaan riittävästä perheasuntojen, eli vähintään kaksi makuuhuonetta sisältävien asuntojen, määrästä uudistuotannossa.

Alueen pysäköintiratkaisut tulee toteuttaa kannen alla. Puistoalueelle ei tule ajoneuvopysäköintiä. Välikansiratkaisuja osakasyhtiöiden kiinteistöjen alueella pyritään välttämään. Suunnittelussa tulee huomioida keskustatunnelin itäpään varaus Sörnäisten rantatiellä.

Auto- ja pyöräpaikat tulee mitoittaa voimassa olevan laskentaohjeiden mukaisesti, autopaikat normin 1:150 mukaisesti.

Hakaniemenranta 12:n tontilla (HOAS) on alue, jota saa kehittää ja parantaa Merihaan keskeiset arvot ja olemassa oleva kaupunkirakenne huomioiden. Asuinalueelle tulee osoittaa opiskelija- ja/tai vanhusten asumiselle vähintään 7 500 kerrosneliömetriä.

Arvioitaessa purkavan saneerauksen vaihtoehtoa tulee laatia ratkaisuvaihtoehdoista vertailevat hiilitaselaskelmat sekä ajankohtainen rakennushistoriallinen selvitys purettavaksi esitetystä rakennuksesta.

Yleiskaavassa Merihaan alue on C2, eli keskusta-aluetta. C2 aluemerkintä kuvaillaan näin:

”[aluetta] kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maantasokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on

osoitettava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutoksissa on varmistettava kantakaupungille ominaisen, toiminnallisesti monipuolisen ja sekoittuneen rakenteen säilyminen sekä liike- ja toimitilojen riittävä määrä. Käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä tulee tehdä alueellinen tarkastelu. Aluetta kehitetään kestävien kulkumuotojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, ehdoilla”

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Helsingin kaupunki esittelee suunnitteluperiaatteet alueen asukkaille sitten, kun ne ovat valmistuneet. Tämän jälkeen kutsumme osakasyhtiöiden edustajat keskustelemaan suunnitteluperiaatteista sekä yhteisistä ajatuksista Merihaan kehittämiseksi. Tavoitteena on muodostaa tiivis työryhmä, jossa osakasyhtiöt pääsevät osallistumaan jatkosuunnitteluun. 

Merihaka-projektin vastuuhenkilöiden yhteystiedot

Toimitusjohtaja Helena Salminen

 • sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 • puhelin 010 328 8600

Projektijohtaja Pekka Aalto

 • sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 • puhelin 0400 625 951

Merihaka.com, sieltä löydät ajantasaista tietoa mitä tapahtuu Merihaassa ja sen ympäristössä


KATSAUS MERIHAKA‐PROJEKTIIN

Tiedote 14.7.2023

Merihaka‐projekti on Helsingin Merihaka Oy:n johtama hanke, joka toteutuessaan käsittäisi vanhojen pysäköintilaitosten purkamisen ja niiden tilalle asuinkerrostaloja sekä uudet pysäköintiratkaisut.

Pysäköintitaloihin vuonna 2020 Contesta Oy:llä teetetyt kuntotutkimukset osoittivat merkittäviä vaurioita niiden kantavissa rakenteissa. Pysäköintitaloihin teetettiin vuonna 2021 välttämättömiä korjauksia, joilla annettiin lisäaikaa 5–10 vuotta tehdä päätöksiä tulevista ratkaisuista.

Helsingin Merihaka teetti kustannusarvioita vuosina 2020–2022 pysäköintitalojen peruskorjauksesta ja toisaalta vastaavien uusien pysäköintitalojen rakennuttamisesta. Contesta Oy arvio nykyisten parkkitalojen peruskorjauksesta oli 27.000.000 € = 40.229 €/ autopaikka ja Sweco Oy:n arvio nykyisten parkkitalojen korvaamisesta uusilla vastaavilla oli 32.000.000 € = 48.000 €/ autopaikka.

Merihaan pysäköintitaloissa on 670 autopaikkaa, joita ovat vuokranneet pääasiassa Merihaan ulkopuoliset tahot. Pysäköintitaloihin kohdistuu rasitesopimuksia, joilla on osoitettu sieltä autopaikat eräille Merihaan asunto‐ ja kiinteistöyhtiöille.

Helsingin kaupungin asemakaavoitukselle on tullut kyselyitä yksittäisiltä kiinteistönomistajilta, joiden toiveena on kehittää omia kiinteistöjään. Näiden myötä koko Merihaan alueen kehittämisestä on tullut ajankohtainen. Koska Merihaka on omaleimainen kokonaisuus, on kaupungin tavoitteena tarkastella aluetta kokonaisuutena, yksittäisten hankkeiden sijaan. Merihaan kehittäminen, sen yhdistäminen ympäristössä tapahtuvaan muutokseen, täydennysrakentaminen sekä palvelujen parantaminen, on kaupungin tavoitteiden mukaista.

Asemakaavoitus on keväästä 2022 alkaen valmistellut Merihaan suunnitteluperiaatteita, jotka lopulta tulevat ohjaamaan ja vaikuttamaan kiinteistönomistajien hankkeiden suunnitteluun. Asemakaavoituksen mukaan ensimmäisiä suunnitteluperiaatteiden luonnoksia olisi esillä syksyllä 2023.

Helsingin Merihaka on teettänyt luonnossuunnitelmia pysäköintitalotonteille rakennettavista asuinkerrostaloista ja uusista pysäköintiratkaisuista. Näitä esiteltiin syyskuussa 2022 Paasitornissa pidetyssä asukastilaisuudessa. Suunnitelmien toteuttamisen edellytyksenä on saada pienennettyä koko Merihaan alueen asemakaavan mukaista autopaikkanormia ja vähennettyä rasitepaikkojen määrää. Tähän mennessä teetettyjä suunnitelmia tullaan vertaamaan kaupungin suunnitteluperiaatteisiin niiden valmistuttua. Suunnitelmien tarkastelun ja niihin ehkä tarvittavien muutosten jälkeen asukkaille järjestetään keskustelutilaisuus. Tilaisuuden aikataulu riippuu suunnitteluperiaatteiden valmistumisesta ja mahdollisten suunnitelmamuutosten tekemiseen tarvittavasta ajasta.

Merihaka‐projektin tavoitteena on luoda riittävä määrä asuntorakentamisen sallivaa rakennusoikeutta, jotta hankkeesta saadaan taloudellisesti kannattava kokonaisuus sekä Helsingin Merihaka Oy:n osakasyhtiöille että hankkeen toteuttajalle. Tavoite on etsiä vakavarainen sopimuskumppani edistämään hankkeen toteutusta yhdessä Helsingin Merihaan kanssa.

Merihaka‐projekti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää Merihaasta entistäkin viihtyisämpi asuinalue ja elinvoimainen kaupunkiympäristö. Onnistuessaan hanke tuo nykyisten paikoitustalojen tilalle Merihakaan uusia asukkaita, palveluja ja pysäköintipaikkoja ilman kustannuksia nykyisille osakkaille. Hyvällä yhteistyöllä hanke voi tuottaa Helsingin Merihaka Oy:lle voittoa ja sitä kautta taloudellista turvaa osakasyhtiöille.

Helsingin Merihaka Oy
Hallitus
Helena Salminen, toimitusjohtaja  


Asemakaava nähtävillä: Sörnäinen, Sörnäistenranta

Tiedote 7.6.2023

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 7.6.6.7.2023:

Sörnäinen, Hanasaari, osa kortteleista 10402–10404 ja 10755 sekä puisto-, vesi- ja katualueet, SörnäinenVilhonvuoriHanasaari, kortteli 10574 sekä puisto-, vesi- ja katualueet ja venesatama, (muodostuvat uudet korttelit 10400–10404 ja 10755), piirustus nro 12835, Sörnäistenranta. Dnro HEL 2018-009468.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12835

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12835

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2018-009468. Sähköpostiosoite on Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 7.6.2023


Hyvää Juhannusta - tiedotus lomalla

Merihaka tiedotus toivottaa sinulle ja läheisillesi Hyvää juhannusta ja kesäloma-aikaa! Tiedotus jää myös lomille juhannukselta.

Seuraava Hankeviesti ilmestyy 4.8.2023.

Tänäkin aikana sinua palvelee Helsingin Merihaka.


Suomessa poikkeuksellinen merinosturi työskentelee Helsingin Kruunuvuorenselällä heinäkuun lopussa

Tiedote 21.6.2023

 

Helsingin Kruunuvuorensillan vinoköysiosuuden teräspalkit tulee nostamaan paikoilleen norjalainen merinosturi HLV Uglen.

Teräspalkit nostetaan väliaikaisten tukien päälle odottamaan, että sillan kannatinpylväs eli pyloni valmistuu ja vinoköydet kiristetään tukeutumaan pyloniin. Tämän työvaiheen jälkeen väliaikaiset tuet puretaan. Nostettavia teräspalkkeja on yhteensä kahdeksan ja palkkien pituus on 50 metristä 72,5 metriin ja leveys on 12 metristä 23 metriin.

Merinosturi on hyvin harvinainen näky Suomen rakennustyömailla. Kruunuvuorensillan teräspalkkeja tulee nostamaan HLV Uglen. Kruunusillat työmaalle Uglen tulee Norjan Haugesudista, jossa se on nostamassa paikoilleen muuntajia. Seuraava työmaa on myös Norjassa, Stavangerissa. Kruunuvuorensillan nostotyö on Uglenin ensimmäinen nostotyö Suomessa.

Aluksen pituus on 78,5 m, leveys 26 m, syväys 4,27 m, suurin toimintasyväys 5,77 m ja kantavuus 3 977 000 kg. Nosturin nostokapasiteetti on 800 000 kg. Alusta liikuttaa kaksi 1 000 Hv:n moottoria ja sivuttain alus liikkuu kahden 500 Hv moottorin avulla.

Nostotyöt vaikuttavat veneilyyn

Laajasalon ja Korkeasaaren välillä Kruunuvuorenselällä on 25.7.2023 alkaen sillassa 18 metrin tilapäinen alikulkukorkeus yli kahden vuoden ajan. Valmiin sillan alikulkukorkeus on syksystä 2025 lähtien 20 metriä.

Sillan kulkuaukko on nostotöiden vuoksi kokonaan suljettu 25.7.2023 klo 00.00-06.00 ja 26.7.2023 klo 00.00-06.00. Jos tuulta on yli 10 m/s nostotyöt siirtyvät seuraaviin öihin. Merinosturi työskentelee alueella 1-2 viikkoa. Nosturin lähelle ei pidä ajaa.

Turvalliset paikat nähdä merinosturi työssään on rannalta: joko Mustikkamaan uimarannalta tai Kruunuvuorenrannan lauttarannasta.


Tervetuloa uudelle Näkinsillalle 20.6. klo 15.00

Tiedote 14.6.2023

 

Uusi Näkinsilta 11.6.2023

Tule keskustelemaan kanssamme Kruunusiltojen työmaakuulumisista ja testaa samalla uutta Näkinsiltaa, joka avataan käyttäjille tiistaina 20. kesäkuuta klo 15.

Olemme tavattavissa Merihaan kannella, uuden Näkinsillan luona tiistaina 20.6. klo 15-16.30.

Väliaikaisen sillan purkaminen

Rakennustöiden ajan palvellut väliaikainen silta suljetaan 21.6. ja sen purkutyöt aloitetaan. Purkua tehdään myös yötyönä muutamana yönä heinäkuussa, jottei Sörnäisten rantatien liikenteelle aiheudu kohtuutonta haittaa. Työ ei ole erityisen kovaa melua aiheuttavaa.

Miksi Näkinsilta uusittiin?

Vanha Näkinsilta ei ollut vielä niin huonokuntoinen, että se olisi pitänyt siitä syystä purkaa. Uusimisen syy on se, että se oli liian matala, eivätkä erikoiskuljetukset mahtuneet kulkemaan sen ali. Sörnäisten rantatie muuttuu erikoiskuljetusreitiksi nyt, kun Hämeentie ei sitä enää ole, ja uuden Hakaniemensillan käyttöönotto tuo alueelle omat liikennejärjestelynsä tulevaisuudessa.

-Alue tulee muuttumaan kokonaan, eikä vanha Näkinsilta olisi enää sellaisenaan palvellut jalankulkijoita tai pyöräilijöitäkään, joten sen uusiminen oli tarpeen joka tapauksessa. Kaikki liikenteelliset muutokset alueella nivoutuvat tietysti myös Hakaniemensillan uusimiseen ja sen tuomiin muutoksiin, kertoo Kruunusillat-allianssin Sillat ja vesirakentaminen -osaprojektin päällikkö Eetu Hahtonen.

Uusi Näkinsilta on siis paitsi vanhaa modernimman näköinen, myös alituskorkeudeltaan korkeampi. Siltaan tulee myös vanhojen kulkureittien lisäksi liittymiä uuden asemakaavan myötä syntyneille uusille kerrostalotonteille.


Merihaansillan rakentaminen aiheuttaa melua

Tiedote 15.6.2023

Hakaniemen ja Kalasataman Nihdin yhdistävän Merihaansillan rakentaminen aiheuttaa melua.

Sekä maatukien että työsillan rakentaminen vaatii porausta sekä lyönti- ja porapaalutusta.

19.6. lähtien melua aiheuttavaa työtä tehdään maalla sillan Merihaan puoleisessa päässä. Lisäksi 1.8. alkavat merellä paalutustyöt meriluonnon vuoksi pidetyn tauon päättyessä.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Meluavat työvaiheet kestävät valitettavasti useita kuukausia. Merellä tehtävissä paalutustöissä tulee kuitenkin jälleen tauko 15.4. alkaen meriluonnon takia.

Meluisimpien työvaiheiden aikana ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia (korvatulppia) halukkaille.

Kokonaisuudessaan Kruunusillat-allianssin työt Hakaniemen ja Merihaan alueella jatkuvat vaiheissa vuoteen 2026 asti.

Pahoittelemme suuresti aiheuttamaamme häiriötä.


Pohjoisranta-kadulla tehdään liikennejärjestelyjä ja melua aiheuttavia töitä

Tiedote 14.6.2023

 

Moottoriajoneuvoliikenteen läpiajo on suljettu Pohjoisranta-asuntokadulla 20.6.-30.9.2023.

Hakaniemen uudistuksen rakennustyöt muuttavat liikennejärjestelyjä Kruununhaassa 20.6. alkaen. Yksisuuntainen Pohjoisranta-asuntokatu suljetaan moottoriajoneuvoliikenteen läpiajolta Pohjoisranta 24-26 -kiinteistöjen kohdalta. Kiinteistöille Pohjoisranta 22 ja 24 rakennetaan oma väliaikainen liittymä Pohjoisranta-pääkadulta. Järjestely on tämänhetkisen tiedon mukaan voimassa syyskuun 2023 loppuun.

Samanaikaisesti koko Pohjoisranta-pääkadun moottoriajoneuvoliikenne (4 kaistaa) siirtyy väliaikaiselle kiertoreitille lähemmäs rantaa ja uutta Hakaniemensiltaa.

Järjestely mahdollistaa katurakenteiden ja kunnallistekniikan uusimisen alueella. Kovempaa melua aiheuttavat työt, kuten pontinlyönti ja paalujen poraus aloitetaan heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Meluavia töitä tehdään heinä-elokuussa arkisin klo 8-18, mutta ei välttämättä yhtäjaksoisesti.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Moottoriajoneuvojen läpiajo Pohjoisranta-asuntokatua pitkin päättyy. Ajoneuvoliikenne kiinteistöille Pohjoisranta 24-26 järjestetään tilapäisen liittymän kautta. Pohjoisranta-pääkadun ajokaistat siirtyvät väliaikaiselle kiertoreitille.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset pyöräilylle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset jalankululle

Ei vaikutuksia.


Hop-On Hop-Off -bussi vie Mellunmäestä Sipoonkorven kansallispuistoon

Sipoonkorven kansallispuistoon pääsee tulevana kesänä suoraan Helsingistä vaivattomasti ja ekologisesti Sipoonkorpi Hop-On Hop-Off -bussin kyydissä. Bussi liikennöi kesäkauden ajan lauantaisin ja sunnuntaisin. Helsingin lähtöpysäkki on Mellunmäen metroasemalla.

Sipoonkorpi Hop-On Hop-Off -bussi kulkee kesäviikonloppuisin 13.5.-1.10.2023 välisenä aikana. Bussin pysäkkimäärää ja reittiä on uudistettu aiemmista vuosista edellisen kauden matkustajamäärien ja asiakkailta saadun palautteen perusteella. Uusien laajennettujen reittien tavoitteena on helpottaa pääsyä Sipoonkorven kansallispuistoon, jossa voi viettää vaikka koko päivä luonnosta nauttien ja tulentekopaikoilla eväitä grillaillen. Kansallispuiston lisäksi voi vierailla Sipoon vanhalla kirkolla, tai Nikkilän entisellä mielisairaala-alueella, jossa on monipuolista kulttuuritarjontaa.

Uudistettu Hop-On Hop-Off -bussin reitti kulkee Mellunmäen metroasemalta Korvenportin, Sipoonjoen Perinnesaunan ja Sipoon Vanhan kirkon kautta Nikkilään. Nikkilästä bussi kulkee Kuusijärven ja Koivukylän kautta Vantaan Tikkurilaan. Bussin päätepysäkit ovat Mellunmäki, Tikkurila ja Nikkilä.

- Haluamme olla mukana parantamassa Sipoonkorven kansallispuiston saavutettavuutta. Bussilinjan päätepysäkki Mellunmäessä tarjoaa ensi kesänä helsinkiläisille ja kaupungissamme vieraileville helpon ja ekologisen yhteyden kansallispuistoon, kertoo Helsingin matkailupäällikkö Nina Vesterinen.

Viiden euron päivälipulla Suomen metsäisimpään metsään

Hop-on Hop-off-bussin reittiä ajetaan matalalattiabussilla, johon ovat tervetulleita myös koirat. Bussin päivälipun hinta on 5 euroa ja yhdensuuntaisen kertalipun hinta 3 €. Alle 7-vuotiaat lapset matkustavat veloituksetta. Maksu suoritetaan kuljettajalle ja välineinä toimivat käteinen sekä maksukortit. Reittiä operoi kuljetusyhtiö Taksikuljetus Oy.

Bussiyhteyden tavoitteena on helpottaa helsinkiläisten matkantekoa Sipoonkorven kansallispuistoon ja kannustaa kansallispuiston kävijöitä myös suosimaan julkista liikennettä. Samalla bussiyhteyden avulla halutaan helpottaa kansallispuiston pysäköintialueiden ajoittaista ruuhkautumista.

Reittitiedot ja aikataulut tullaan lisäämään myös HSL:n reittioppaaseen.


Helsinki haluaa pyöräilystä aidon vaihtoehdon arkiliikenteeseen

Tiedote 30.5.2023

Tammikuussa alkanut FinnCycle-tutkimushanke tutkii pyöräliikenteen seuraavan suuren kehitysloikan toteuttamista Suomessa. Tutkimuksen tavoitteena on vakiinnuttaa pyöräily osaksi kaupunkien liikennejärjestelmää. Helsingin kaupunki osallistuu Tampereen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Vernen toteuttamaan tutkimukseen yhdessä 12 muun suomalaiskaupungin kanssa.

Kööpenhaminassa pyöräily on nopein ja helpoin tapa liikkua. Kuva: Kalle Vaismaa / Tampereen yliopisto

Olennainen osa vihreää siirtymää on suosia kestäviä ja vähäpäästöisiä kulkutapoja. Viimeisten viiden vuoden aikana valtiolta on herunut rahaa kuntien katuverkon parantamiseen ja olosuhteet pyöräilyyn ovat parantuneet. Silti pyöräilyä ei vieläkään mielletä aidosti vaihtoehtona julkiselle liikenteelle ja yksityisautoilulle.

– Pyöräilyä ajatellaan usein pelkästään liikuntaharrastuksena, vaikka se pitäisi nähdä osana liikennejärjestelmää, yhtenä arjen liikkumismuotona, sanoo FinnCycle-hankkeen vetäjä, väitöskirjatutkija Harri Vaarala Tampereen yliopistosta.

Tutkimuksessa pyöräilyn edistämisen edellytyksiä suomalaiskaupungeissa peilataan hyviksi todettuihin eurooppalaisiin käytäntöihin. Tutkimus tarjoaa kaupunkien päättäjille, viranomaisille ja liikennesuunnittelijoille tutkitun tiedon muodossa eväitä pyöräliikenteen edistämiseen.

Toimiva infra ja talvikunnossapito kynnyskysymyksiä

Ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja väestön liikkumattomuus ovat painavia syitä edistää pyöräliikennettä kaupungeissa. Jotta yhä useampi valitsisi pyörän arjen matkoilleen, kaupungeista pitäisi löytyä pyöräliikenteelle laadukas infra, sitä suosiva liikenneverkko ja toimiva talvikunnossapito.

— Helsingissä pyöräliikenteeseen suhtaudutaan keskeisenä osana liikennejärjestelmää. Tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä mahdollistaa mahdollisimman monen määränpään helppo ja turvallinen ympärivuotinen saavutettavuus polkupyörällä – oli pyöräilijä sitten kahdeksan- tai 80-vuotias, kertoo pyöräliikenteen koordinaattori ja liikennesuunnittelija Oskari Kaupinmäki Helsingin kaupungilta.

— Tavoitteemme on, että pyöräilyn osuus matkoista kasvaa selvästi ja näin edesautetaan hiilineutraalisuustavoiteen saavuttamista, jatkaa Kaupinmäki.

Harri Vaaralan mukaan tulevaisuudessa pyöräilylle pitää esimerkiksi tarjota oma turvallinen paikka liikenteessä sekä mahdollistaa ympärivuotinen ajaminen.

— Risteykset ja pysäköinti vaativat myös huomiota. Yleensäkin koko matkaketju pitäisi suunnitella pitkäjänteisesti, hän korostaa. 

FinnCycle-tutkimushankkeen pääteemoja ovat pyöräliikenteen infran laatu, pyöräily-ystävällinen liikenneverkko, pyöräliikenteen kausivaihtelu ja pitkäjänteinen liikennepolitiikka.

Tutkimus kestää kesäkuuhun 2025 saakka. Liikenteen tutkimuskeskus Verne tekee tutkimus- ja kehitystyötä tiiviissä yhteistyössä hanketta rahoittavien 13 suomalaisen edelläkävijäkaupungin kesken. Hankkeessa ovat mukana Helsinki, Hyvinkää, Joensuu, Jyväskylä, Kokkola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Rauma, Tampere, Turku ja Vaasa.


Tuhti paketti Hakaniemen alueen kehityksestä juuri nyt

Hakaniemi alueena

Hakaniementorin monumentaalinen mittakaava ja ympäröivä rakennuskanta muodostavat Helsingin yhden tunnetuimmista julkisista tiloista. Erityisiä maamerkkejä torin ympäristössä ovat Ympyrätalo, kauppahalli, Metallitalo ja Helsingin työväentalo.

Tori ja kauppahalli koetaan kaupunkilaisten omiksi paikoiksi, joihin tullaan kauempaakin ostoksille ja kahville. Peruskorjauksen valmistuttua kauppahalli jatkaa elämäänsä Hakaniemen kiintopisteenä, ja uusi terassi tuo monipuolisuutta hallin palvelutarjontaan. Ruoka eri muodoissaan on yksi alueen identiteetin keskeisimpiä elementtejä.

Merellisyys on aina ollut keskeinen osa Hakaniemen identiteettiä. Torilta avautuvat näkymät kohti Siltavuorensalmea.

Tutustu alueen kehitystilanteeseen tästä linkistä


Leikkipuistojen kesä alkaa 5. kesäkuuta

Tiedote 5/2023

Leikkipuistojen ohjattu toiminta kutsuu alle kouluikäisiä lapsia perheineen mukaan toimintaan. Koululaisille on kesäpäivinä tiedossa omaa ohjattua toimintaa. Maksutonta kesäruokaa tarjoillaan alle 16-vuotiaille lapsille.

Jokainen kesällä auki oleva leikkipuisto tarjoaa toimintaa eri-ikäisille lapsille: vauvaperheille, leikki-ikäisille ja koululaisille. Kuva: Konsta Linkola

Koululainen voi viettää koko kesäpäivänsä ammattitaitoisten ohjaajien kanssa turvallisesti leikkipuistossa. Osassa leikkipuistoja on myös päiväleiritoimintaa, joihin ilmoittautuminen alkaa myöhemmin keväällä.

Jokaisessa auki olevassa leikkipuistossa on mukavaa toimintaa vauvaperheille, leikki-ikäisille ja koululaisille. Kesäpäivän leikkien ohessa tarjoillaan päivittäin leikkipuistojen kesäruoka kello 12.00 alle 16-vuotiaille lapsille. Kesäruokaa tarjoillaan 5.6.-4.8.2023.

Tule leikkipuistoon yksin tai yhdessä kaverin kanssa - Leikin ääni kuuluu Helsinkiin!


Sörnäisten rantatiellä lyhyitä liikennekatkoja viikolla 21

Tiedote 19.5.2023

Sörnäisten rantatiellä Merihaan kohdalla tehdään 22.-26.5.2023 louhinta- eli räjäytystöitä, jotka aiheuttavat lyhyitä, noin viiden minuutin mittaisia liikennekatkoja kaikille liikennemuodoille.

Liikennekatkoja on maanantaista perjantaihin kello 10-15. Pysäytykset ajoitetaan liikennevalojen päävaiheen punaisten valojen mukaan siten, että pysäytyksestä aiheutuisi mahdollisimman vähän ruuhkautumista.

Myös jalankulkua ja pyöräilyä palveleva, Sörnäisten rantatien ylittävä väliaikainen Näkinsilta tyhjennetään räjäytysten ajaksi.

Lisäksi maanantai-iltana 22.5. klo 18 alkaen Sörnäisten rantatiellä suljetaan yksi pohjoisen suuntaan menevä ajokaista Helenin suorittamien sähköasennusten takia.


Louhinta jatkuu Hakaniemenkadulla viikolla 21

Tiesotw 19.5.2023

Louhinnat eli kallion poraus- ja räjäytystyöt jatkuvat Hakaniemenkadulla 22.5.2023 ja kestävät arviolta heinäkuun loppuun.

Louhintaa joudutaan tekemään, koska kallio estää muuten kunnallistekniikan asennukset. Räjäytyksiä on enintään 3-4 kertaa päivässä, arkipäivisin klo 9-18 välillä. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkein. Kaikki liikenne kadulla pysäytetään muutamiksi minuuteiksi.

Työvaiheesta aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia halukkaille. Niitä voi noutaa laatikosta, joka sijaitsee Hakaniemenkadun ja Näkinkujan risteyksessä.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.


Iso muutos veneilyyn Kruunuvuorenselälle heinäkuussa

Tiedote 10.5.2023

Kruunuvuorenselälle tulee 18 metrin alikulkukorkeus 25. heinäkuuta 2023 uuden Kruunuvuorensillan takia. Lisäksi kulku on kokonaan suljettu kaikilta veneiltä kahtena yönä heinäkuun lopussa nostotöiden vuoksi.

Rakennustyöt aiheuttavat kulkurajoituksia veneille myös muilla alueen uusilla silloilla.

KRUUNUVUORENSILTA

Laajasalon ja Korkeasaaren välillä Kruunuvuorenselällä on 25.7.2023 alkaen sillassa 18 metrin tilapäinen alikulkukorkeus yli kahden vuoden ajan. Valmiin sillan alikulkukorkeus on syksystä 2025 lähtien 20 metriä

Muutosten takia korvaavia laituripaikkoja tarvitsevien tulee olla yhteydessä Helsingin kaupunkiin: venepaikkavaraukset(at)hel.fi

Sillan kulkuaukko on nostotöiden vuoksi kokonaan suljettu 25.7.2023 klo 00.00-06.00 ja 26.7.2023 klo 00.00-06.00. Jos tuulta on yli 10 m/s nostotyöt siirtyvät seuraaviin öihin. Merinosturi työskentelee alueella 1-2 viikkoa. Nosturin lähelle ei pidä ajaa.

FINKENSILTA

Korkeasaaren ja Kalasataman Sompasaaren välisen Finkensillan väylä aukeaa noin lokakuussa 2023, minkä jälkeen sillan alikulkukorkeus on 6,9 metriä.

MERIHAANSILTA

Merihaan ja Kalasataman Sompasaaren välinen laivaväylä lakkautetaan 1.8.2023, mutta korkeusrajoitus salmeen tulee vasta aikaisintaan 1.10.2023. Tällöin väliaikaiseen työsiltaan jätetään Nihdin puoleiseen kulkuaukko, joka on noin 7 metriä leveä ja vähintään 2,3 metriä korkea. Kulkuaukon sijainti muuttuu työn edetessä.

Valmiissa sillassa, arviolta vuodesta 2026 alkaen, on 2,5 metrin alikulkukorkeus. Sillassa on myös erikoistapauksissa ajoneuvonosturien avulla avattava osuus.

HAKANIEMENSILTA

Siltavuorensalmessa Hakaniemensillan alikulkukorkeus on 3,5 metriä vuosina 2023-2024, minkä jälkeen se on valmiissa sillassa 4,7 metriä.

PÄIVITTYVÄT LISÄTIEDOT

Työmaan aiheuttamista veneilymuutoksista on ajantasainen tieto osoitteessa kruunusillat.fi/veneilijoille

KARTTA UUSISTA VESISTÖSILLOISTA:

https://kruunusillat.fi/content/uploads/2023/05/veneilytiedote_sillat_netti.jpg


Hakaniemen kesä

Tiedote 4.5.2023

 

Uuden Hakaniemensillan työmaa huhti-toukokuun vaihteessa 2023.

Kevät on kääntymässä Kruunusillat-hankkeen kolmanneksi kesäksi, joka samalla on koko hankkeen tehokkain työjakso. Työt ovat tänä kesänä paitsi kiivaimmillaan, myös alueellisesti laajimmillaan: niitä tehdään koko hankealueella. Jostain valmiistakin päästään jo nauttimaan.

Tänä kesänä Hakaniemessä ja Kruununhaassa ei enää ainakaan pitkäkestoisesti jouduta kärsimään kauas kantautuvasta paalutusmelusta, mutta pienempiä meluisia töitä kuten louhintaa (eli räjäytyksiä ja kallionporausta) ja pontitusta tehdään jatkuvasti monissa eri paikoissa.

Liikennejärjestelyt

Alkuvuoden aikana Hakaniemessä on tehty useita pieniä liikenteellisiä muutoksia, jotka ovat valmistelleet nyt toukokuun alussa tapahtuvia isompia liikennejärjestelyitä. Hakaniemen torikadun ja John Stenbergin rannan liikenteenvälityskykyä on parannettu, sillä esimerkiksi osa busseista on siirtynyt kulkemaan niitä pitkin.

Perjantaina 5.5. tapahtuva iso muutos on Haapaniemenkadun muuttuminen moottoriajoneuvoliikenteelle yksisuuntaiseksi välillä Sörnäisten rantatie – Hämeentie. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei Sörnäisten rantatieltä enää pääse autolla kääntymään Haapaniemenkadulle ylös Kallion suuntaan, vaan on kierrettävä Ympyrätalon ohi Porthaninkadulle ja sieltä Haapaniemenkadulle. Kaupunkiin saapuessaan kannattaakin Sörnäisten rantatien sijasta suunnata suoraan Sturenkadulle, jos on menossa Haapaniemenkadulle.

Seuraava isompi muutos on Hakaniemenkadun sulkeminen moottoriajoneuvoliikenteen läpiajolta maanantaista 8.5. alkaen. Sulku kestää vuoden 2023 loppuun saakka. 

Ratatyöt

Varsinaisella Kruunusillat-raitiotien linjauksella Hakaniemenrannassa on tähän saakka tehty monenlaisia pohjanvahvistus- ja kunnallisteknisiä työvaiheita. Töiden tarkoituksena on ollut luoda uutta, toimivaa ja aikaa kestävää katuympäristöä, mutta myös siirtää vanha kunnallistekniikka pois ratalinjauksen alta. Nyt ollaankin jo siinä pisteessä, että varsinaiset radanrakennustyöt on voitu aloittaa.

Ratarakentaminen aloitettiin toukokuun alussa nykyisen Hakaniemensillan länsipuolella ja se etenee muutamassa eri pätkässä kohti Siltasaarenkatua. Ratatyöt etenevät nopeasti, ja jo ensimmäisen viikon jälkeen nähdään valmista rataa ensimmäisillä työalueilla.

On mahdollista, että ratatöitä tehdään myös yöaikaan, mikäli alkukesä osoittautuu kovin helteiseksi. Hitsausta ei voida tehdä liian lämpimissä olosuhteissa.

Ratatöitä tehdään tällä erää kesäkuun alkupuolelle saakka, ja sitten ne jäävät tauolle odottamaan muiden töiden valmistumista. Vielä tämän vuoden syksyllä saadaan tehtyä jonkin verran lisää, ja viimeiset pätkät vuosina 2024-2025.

Tänä kesänä uutta rataa saadaan tehtyä Hakaniemeen 250-300 metriä. Tarkka metrimäärä riippuu monesta asiasta, sitä rataa rakennetaan vielä tässä vaiheessa täysin muiden työvaiheiden ja niitten vaatimien liikennejärjestelyjen ehdoilla.

Näkinsillan valmistuminen

Hitaasti edennyt kevät vaikutti jonkin verran uuden Näkinsillan töihin, mutta esimerkiksi kaideasennukset ja sillan tukeen sijoittuvan jätevesipumppaamon rakennustyöt ovat edenneet normaalisti.

Tällä hetkellä odotetaan sopivaa säätä sillan kannen vesieristystöille. Kun ne saadaan tehtyä, uskallamme kertoa sillan avajaispäivämäärän. Uskomme, että avajaisia voidaan viettää kesäkuun loppupuolella.

Jos näin käy, väliaikaisen siltarakennelman purkutyöt ajoitetaan heinäkuulle. Tuolloin luvassa on jonkin verran yötöitä, jotta purku saadaan tehtyä ilman suurempia liikennehäiriöitä.

Merihaansilta

Hakaniemenrannasta Nihtiin kuljetaan tulevaisuudessa Merihaansiltaa pitkin. Tämän uuden raitiotieliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun sillan rakentamisaikataulu on sidoksissa Hanasaaren voimalan hiilikuljetusten loppumiseen. Voimalan toiminta on nyt ajettu alas, mutta hiiltä kuljetetaan vielä kesän ajan laivoilla pois voimalasta.

Elokuun lopussa virallinen laivaväylä suljetaan, mutta salmesta pääsee veneillä läpi vielä senkin jälkeen. Väliaikaiseen työsiltaan jätetään kulkuaukko, joka on noin 7 metriä leveä ja vähintään 2,3 metriä korkea. Kulkuaukon sijainti muuttuu työn edetessä. Merihaansillan lopullinen alituskorkeus arviolta vuodesta 2026 alkaen on 2,5 metriä.

Tänä kesänä Merihaansillan työmaalla tehdään tukirakenteita, ja sen jälkeen valmiilla lohkoilla aloitetaan sillan kannen teline- ja muottityöt. Vesistöalueen paalutuksia jatketaan elokuussa luontotauon loputtua.

Merihaansilta otetaan käyttöön samanaikaisesti, kun Kruunusillat-raitiotieyhteys muutenkin valmistuu.

Hakaniemensilta

Uuden Hakaniemensillan teräsrungon kaikki lohkot eli pääpalkit on saatu asennettua alkuvuoden 2023 aikana. Tämän vaativan työvaiheen valmistuminen on iso askel sillanrakentamisessa. Nyt lohkoja hitsataan kiinni toisiinsa, ja tämä työvaihe kestää toukokuun puoleen väliin saakka. Kun hitsaukset valmistuvat, aloitetaan sillan kannen muotti-, raudoitus- ja betonointityöt. Näissä töissä meneekin käytännössä koko loppuvuosi.

Sen jälkeen sillalle täytyy vielä tehdä pintarakenteet, verhoilut ja varustelut, kuten sillan kaiteiden asennukset. Jos kaikki sujuu suunnitellusti, pääsemme uudelle sillalle vuoden 2024 aikana.

Tänä ja seuraavana kesänä Hakaniemensiltojen alituskorkeus on normaalia matalampi eli 3,5 metriä, koska molemmat sillat ovat vielä paikoillaan eikä virallista väylää ole voitu vielä siirtää siihen kohti, jossa se tulee lopputilanteessa olemaan. Väylän siirto tehdään sitten, kun vanha siltä on purettu ja tarvittavat ruoppaukset päästään tekemään. Lopullinen alituskorkeus veneilykaudesta -25 alkaen on 4,7 metriä.

Kruununhaan työt

Kruununhaassa katutyöt ovat suurilta osin olleet talven ajan tauolla, ja töitä on tehty ainoastaan rannassa ja siltatyömaalla. Kesä tuo tullessaan muuttuvia liikennejärjestelyjä, sillä esimerkiksi vesihuollon asennukset jatkuvat.

Toukokuussa aloitetaan Pohjoisranta-kadun uuden kiertotien valmistelu. Kiertotie rakennetaan rantaan talven aikana nousseen uuden tukiponttiseinän taakse, rannan puolelle. Se valmistuu ja otetaan käyttöön kesäkuun loppuun mennessä, jos kaikki sujuu ongelmitta. Samanaikaisesti tehdään muita, pienempiä järjestelyjä, joista kaikista tiedotetaan erikseen aikataulun varmistuttua.

Kun kiertotie on käytössä, päästään kaivamaan Pohjoisranta 24 ja 26 -kiinteistöjen väliin syvä kaivanto, joka tarvitaan paineellisten jätevesiputkien ja hulevesiputkien asennusta varten. Kaivanto on niin syvä, että merivettä joudutaan pumppaamaan siitä pois yötä päivää. Pumppauksesta aiheutuu jonkin verran melua.

Kaivannossa joudutaan tekemään myös kovaa melua aiheuttavia työvaiheita, kuten porapaalutusta ja pontinlyöntiä. Nämä työvaiheet eivät ole onneksi kovin pitkäkestoisia. Tämänhetkisen arvion mukaan kovemmasta melusta joudutaan kärsimään noin kahden viikon ajan. Tiedotamme työn ajankohdasta tarkemmin, kun se varmistuu.

Koko hankkeen tilanne

Kokonaisuutena Kruunusillat-raitiotiehanke etenee aikataulussaan, ja liikennöinti on määrä aloittaa vuonna 2027.


Hakaniemenkatu suljetaan moottoriajoneuvoliikenteen läpikululta 8.5.2023 alkaen

Tiedote 27.4.2023

 

Uuden Hakaniemensillan, siihen liittyvien katujärjestelyjen sekä uuden kunnallistekniikan rakentamisen takia Hakaniemenkatu suljetaan moottoriajoneuvoliikenteen läpikululta 8.5.2023. Järjestely on voimassa vuoden 2023 loppuun.

Kulku kiinteistöihin järjestetään koko työn ajan.

Sulkeminen vaikuttaa liikennejärjestelyihin myös muilla kaduilla. Hakaniemen torikadun välityskykyä on parannettu jo aiemmin poistamalla kadunvarren pysäköintipaikat ja siirtämällä pyöräilyn väylä kulkemaan Viherniemenkatua pitkin.

Tämän järjestelyn myötä sekä Hakaniemenkadun että John Stenbergin rannan kadunvarren pysäköintipaikat poistuvat käytöstä.

Vaikutukset jalankululle

Jalankulun reitit järjestetään Hakaniemenkadulla myös työn aikana, mutta suojateiden paikat muuttuvat työn edetessä

Vaikutukset pyöräilylle

Pyöräliikenteen pääreittejä on jo aiemmin siirretty tätä muutosta ennakoiden Hakaniemenkadulta Näkinkululle ja Hakaniemen torikadulta Viherniemenkadulle.

Vaikutukset joukkoliikenteelle


Joukkoliikenteen pysäkkejä siirretään seuraavasti: Linjojen 55, 85N ,86N, 87N, 90N, 92N, 94N, 96N ja 97N pysäkit siirtyvät Miina Sillanpään kadulle. Linjojen 73 ja 74 lähtöpysäkki siirtyy Siltasaarenkadulle laiturille 13. Linjojen 623, 633, 643 ja 643K lähtöpysäkki siirtyy Siltasaarenkadulle Metallitalon viereen. John Stenbergin rantaan tulee ajantasauspaikat linjoille, 73, 74, 623, 633, 643 ja 643K.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Hakaniemenkatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä. Ajoneuvoliikenne ohjataan Hakaniemen torikadun ja Miina Sillanpään kadun kautta Sörnäisten rantatielle. Hakaniemenkadulle järjestetään kiinteistöille ajo yhtä ajokaistaa pitkin lännestä itään. Sörnäisten rantatieltä ajoneuvot ohjataan ajamaan Miina Sillanpään kadun kautta Hakaniemeen.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi


Haapaniemenkatu muuttuu yksisuuntaiseksi kaduksi välillä Sörnäisten rantatie – Hämeentie 5.5.2023 alkaen

Tiedote 26.4.2023

Sörnäisten rantatieltä ei voi 5.5.2023 jälkeen kääntyä Haapaniemenkadulle, mutta Haapaniemenkadulta pääsee kääntymään Sörnäisten rantatielle molempiin suuntiin.

Kruunusillat-raitiotien, siihen liittyvien katujärjestelyjen sekä uuden kunnallistekniikan rakentamisen takia Haapaniemenkatu muuttuu tilapäisesti moottoriajoneuvoliikenteelle yksisuuntaiseksi kaduksi välillä Sörnäisten rantatie – Hämeentie.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei Sörnäisten rantatieltä enää pääse autolla kääntymään Haapaniemenkadulle ylös Kallion suuntaan, vaan on kierrettävä Ympyrätalon ohi Porthaninkadulle ja sieltä Haapaniemenkadulle.

Kaupunkiin saapuessaan kannattaakin Sörnäisten rantatien sijasta suunnata suoraan Sturenkadulle, jos on menossa Haapaniemenkadulle.

Järjestely astuu voimaan perjantaina 5.5. aamuyön aikana, ja on tämänhetkisen arvion mukaan voimassa vuoden 2023 loppuun saakka.

Kartassa opastetaan kiertoreitti kahdessa vaiheessa, sillä järjestelyt muuttuvat Hakaniemenkadulla ja Näkinkujalla jo 8.5.2023 siten, että 2. vaiheen kiertoreitti otetaan käyttöön.

Vaikutukset jalankululle

Ei vaikutusta.

Vaikutukset pyöräilylle

Ei vaikutusta.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutusta.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Sörnäisten rantatieltä ei voi kääntyä Haapaniemenkadulle kohti Kalliota. Katu on yksisuuntainen Hämeentieltä Sörnäisten rantatien suuntaan.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi


Pyöräilyn ja jalankulun reitit muuttuvat Hakaniemessä viikolla 16

Tiedote 20.4.2023

Pyöräilyn reitti siirtyy Hakaniemen torikadulta Viherniemenkadulle ja sillalle nousevat portaat poistuvat käytöstä Hakaniemenrannassa.

Kruunusillat-raitiotien laajenevien työalueiden takia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin tulee joitakin muutoksia tämän viikon aikana.

Hakaniemenrannassa Hakaniemensillalle nousevat portaat poistuvat käytöstä ja jalankulku sillalle ohjataan kulkemaan Näkinkulkua pitkin.

Hakaniemen torikadulla pyöräilyn väylä poistuu käytöstä ja siirtyy kulkemaan Viherniemenkatua pitkin.


Finkensillan kannen valu on aloitettu

Tiedote 17.4.2023

Kalasataman Nihdin ja Korkeasaaren välille rakennettavan 293 metriä pitkän Finkensillan kannen valutyöt on aloitettu. Betonia sillankanteen menee 4700 m3 eli 600 betoniautollista. Valu kestää yhteensä neljä vuorokautta ja tuon neljän vuorokauden ajan betoniauto tyhjentää kuorman pumpulle 15 minuutin välein. Kannen muotti on rakennettu puusta ja se vastaa kooltaan jalkapallokenttää.

Kannen valu aloitettiin heti aamusta.

Finkensillan rakentamistyöt aloitettiin lokakuussa vuonna 2021 ja ensimmäinen työvaihe oli noin 300 m pituisen työsillan rakentaminen. Työsillan rakentaminen mahdollistaa sillan välitukien ja -kannen rakentamisen. Työsilta koostuu teräsputkista, teräspalkeista ja puisista pelkkalavoista.

Finkensillassa on kuusi välitukea ja kaksi maatukea. Silta on jatkuva jännitetty betoninen palkkisilta. Sillan kannen kahdessa pääpalkissa on yhteensä 30 jänneputkea ja putkissa jänneterästä noin 90 henkilöauton painon verran eli 130 000 kg. Silta jännitetään, kun kannen betoni on saavuttanut jännityslujuuden, keskimäärin noin 10 vrk valusta.

Finkensillan raudoitustyöt kestivät noin neljä kuukautta ja betoniterästä siltaan asennettiin yhteensä 450 000 kg, joka vastaa noin 320 henkilöauton painoa.

Jännitys- ja injektointitöiden jälkeen päästään purkamaan kannen muottia sekä telinettä, sekä asentamaan lopullisia reunapalkin kylkeen tulevia erikoiskaiteita. Muotin ja telineen purkamisen jälkeen asennetaan sillan alle huomattava määrä varausputkia, sekä viimeistellään betonipinnat.

Lämpötilan noustessa keväällä riittävän ylös, tehdään kannen vesieristystyöt. Vesieristystöiden jälkeen eristeen päälle tehdään suojarakenteet, mitkä suojaa vesieristettä mekaaniselta rasitukselta.

Vielä kuluvan vuoden aikana silta on työyhteenliittymän osalta valmis, minkä jälkeen allianssi tulee jatkamaan kiskoasennuksilla, pintarakenneasennuksilla, sekä raitiotien vaatiman tekniikan asentamisella.


Tilannekatsaus – kevät 2023

Tiedote 11.4.2023

Näkinsilta 11.4.2023. Näckens bro 11.4.2023.

Kruunusillat-hankkeen rakennustyöt ovat tulevana kesällä sekä kiivaimmillaan että alueellisesti laajimmillaan.

Työt Hakaniemen alueella

Tällä hetkellä Hakaniemen alueen vesihuoltotöistämme on jo valmiina lähes puolet, ja uusien katu- ja siltarakenteiden alle tulevista paalulaatoista noin 80 %. Kokonaisuutena kaikista Hakaniemen alueen katu- ja kunnallisteknisistä töistämme sekä siltatöistämme on valmiina reilu kolmannes.

Kuluvan vuoden aikana valmistuu kohteita: uusi Näkinsilta saadaan käyttöön kesän korvalla. Lisäksi Hakaniemenkadun ja Miina Sillanpään katuremontit valmistuvat.

Uuden Hakaniemensillan rakentaminen on edennyt siten, että alkuvuoden aikana olemme asentaneet sillan teräsrunkoa, ja työmme jatkuvat sillan kannen rakentamisella. Silta valmistuu vuonna 2024, ja sen jälkeen puramme vanhan sillan.

Ensimmäiset kiskoasennukset Hakaniemessä alkavat loppukeväästä. Vuoden 2023 aikana tarkoituksenamme on asentaa kiskoja noin 300 metriä, jolloin ratatöistämme ja siihen liittyvästä tekniikasta on tehty noin kolmannes.

Työt raitiotiesilloilla

Merihaansillan rakentaminen on käynnissä sekä Hakaniemen että Kalasataman Nihdin puolella.

Nihdin ja Korkeasaaren välisen Finkensillan kannen valamme alkukeväällä, minkä jälkeen jännitämme sillan.

Valumuotin purkamisen jälkeen asennamme sillan kaiteet ja sillan alle huomattavan määrän varausputkia sekä viimeistelemme sillan betonipinnat.

Korkeasaaressa teemme kesän aikana louhetäyttöjä maalla, rakennamme vesihuoltoa (hulevesilinjat, vesijohdot ja jätevesiviemärit) sekä teemme tukimuurien yläosien paikallavaluja.

Korkeasaaren ja Laajasalon välisen Kruunuvuorensillan viimeisen lanseerauksen eli tunkkauksen Laajasalon puolelta teemme huhtikuun alussa, jonka jälkeen lanseerauksia tehdään Korkeasaaren puolelta.

Kevään lopulla alkavat kannen valut. Valamme sillan lohkoissa, ja valutyöt kestävät pitkään.

Olemme jo valaneet Kruunuvuorensillan Laajasalon puoleiset välituet. Sillan kaikki välituet ovat valmiina kesällä. Merinostureilla tehtävät suurlohkojen asennukset teemme loppukesällä.

Työt Laajasalossa

Laajasalossa rakentaminen etenee koko Koirasaarentiellä ja lähikaduilla. Parhaillaan käynnissä ovat kunnallistekniset työt ja yhteiskäyttöpylväiden, eli valaisin- ja ajolankapylväiden, perustusten asennus.

Myöhemmin tänä vuonna Kruunusillat-työt laajenevat myös Laajasalontielle.

Viime vuonna asensimme Haakoninlahteen Laajasalon ensimmäiset raitiotiekiskot. Kesällä uutta rataa nähdään myös Koirasaarentiellä.

Yhä näyttää siltä, että raitiotien matkustajaliikenne voisi alkaa luvatusti vuoden 2027 aikana.


Varmistamme Kulttuurisaunan toiminnan vahvistamalla rakennuksen perustuksia

Tiedote 11.4.2023

Kruunusillat-rakentajat ja Kulttuurisauna ryhtyvät toimenpiteisiin, jotta uuden Merihaansillan kupeessa täyttömaalla sijaitseva Kulttuurisauna voi toimia turvallisesti rakentamisen aikana.

Merihaan vanha täyttömaa liikkuu sillan rakentamiseen kuuluvan paalutustyön takia, ja saunarakennuksen seinissä havaittiin halkeamia viime vuoden lopulla. Tutkimuksissa todettiin, että halkeamat johtuivat saunarakennuksen perustusten vaurioista. 

Suojaamistoimenpiteenä Kruunusillat purkaa 16m2 siiven yhteensä 280 m2 suuruisesta saunarakennuksesta, tekee vahvistukset rakennuksen ympärille ja kun tärinää aiheuttavat paalutukset ovat ohitse, rakentaa puretun siiven uudelleen.

”Vaikka rakennuksen osittainen purkaminen kuulostaa ratkaisuna rajulta, se on tässä tapauksessa perusteltua. On toki harmillista, että näin joudutaan toimimaan, mutta olemme tyytyväisiä siihen että se tehdään huolellisesti ja turvallisesti. Arvostamme sitä aktiivista ja ammattimaista tapaa, jolla Kruunusillat on asiaa koko ajan hoitanut”, sanoo saunan omistaja Tuomas Toivonen.

Saunan toiminta jatkuu rakennustöiden aikana normaalisti. Purku- ja korjaustyöt eivät kohdistu rakennuksen sauna- ja pukuhuonetiloihin.

Vanha täyttömaa on aiheuttanut yllätyksiä jo aikaisemmin: saunan läheltä maan alta Kruunusillat-rakentajat löysivät viime kesänä muun muassa maahan upotetun vanhan hissin.

Muissa Merihaan kiinteistöissä ei ole havaittu työmaasta johtuvia vaurioita.

Kulttuurisauna on 2013 perustettu, puu- ja pellettilämmitteinen yleinen sauna. Saunarakennuksen pohjoispuolelle rakennetaan Merihaansiltaa, jota pitkin tulee kulkemaan uusi raitiotie ja pyöräbaana Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan suuntaan. 


Siltasaarenkadun johtosiirtotyö hidastaa pohjoisen suuntaan menevää moottoriajoneuvoliikennettä ajalla 11.-21.4.2023

Tiedote 6.4.2023

Kruunusillat-allianssin johtosiirtotyö Siltasaarenkadulla ja John Stenbergin rannassa aiheuttaa kaistamuutoksia Siltasaarenkadulla Pitkänsillan ja John Stenbergin rannan välisellä noin 60 metrin matkalla. Kadun itäreunan ajokaista suljetaan tilapäisesti ja autoliikenne kulkee pohjoisen suuntaan vain yhtä kaistaa pitkin, joka on samalla raitiovaunukaista. 

Myös John Stenbergin rannassa kadun pohjoisreunan kaista risteykseen saavuttaessa suljetaan. John Stenbergin ranta on jo aiemmin muutettu yksisuuntaiseksi kaduksi Pitkänsillan suuntaan, ja liikenne kulkee sulun ajan yhdellä kaistalla. Risteyksestä pääsee edelleen kääntymään molempiin suuntiin Siltasaarenkadulle.

Huoltoajo ja kulku kiinteistöille järjestetään.

Järjestely on voimassa arviolta 21.4.2023 saakka.

Vaikutukset jalankululle


Jalankulun reitit järjestetään työmaan ohi ja kiinteistöille.  

Vaikutukset pyöräilylle

Pyöräliikenteen reitit järjestetään työmaan ohi ja kiinteistöille.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Kaistan sulku saattaa hidastaa kaikkea moottoriajoneuvoliikennettä erityisesti ruuhka-aikoina.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Kaistan sulku saattaa hidastaa kaikkea moottoriajoneuvoliikennettä erityisesti ruuhka-aikoina.


Hakaniemenkatu 7:n kohdalla aloitetaan louhinta viikolla 15

Tiedote 6.4.2023

11.4.2023 alkaen Hakaniemenkatu 7:n kohdalla aloitetaan kallion poraus- ja räjäytystyöt, jotka kestävät alkuvaiheessa arviolta huhtikuun ajan. Toukokuussa työalueet Hakaniemenkadulla laajenevat ja myös louhinnat jatkuvat mahdollisesti koko kesän ajan. Töiden laajenemisesta tiedotetaan erikseen aikataulun varmistuttua.

Louhintaa joudutaan tekemään, koska kallio estää muuten kunnallistekniikan asennukset. Räjäytyksiä on enintään 3-5 kertaa päivässä, arkipäivisin klo 9-18 välillä. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkein. Kaikki liikenne kadulla pysäytetään muutamiksi minuuteiksi.

Työvaiheesta aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia eli korvatulppia halukkaille. Niitä voi noutaa laatikosta, joka sijaitsee Hakaniemenkadun ja Näkinkujan risteyksessä.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.


Siltasaarenkadun johtosiirtotyö hidastaa pohjoisen suuntaan menevää moottoriajoneuvoliikennettä ajalla 11.-21.4.2023

Tiedote 3.4.2023

Kruunusillat-allianssin johtosiirtotyö Siltasaarenkadulla ja John Stenbergin rannassa aiheuttaa kaistamuutoksia Siltasaarenkadulla Pitkänsillan ja John Stenbergin rannan välisellä noin 60 metrin matkalla. Kadun itäreunan ajokaista suljetaan tilapäisesti ja autoliikenne kulkee pohjoisen suuntaan vain yhtä kaistaa pitkin, joka on samalla raitiovaunukaista. 

Myös John Stenbergin rannassa kadun pohjoisreunan kaista risteykseen saavuttaessa suljetaan. John Stenbergin ranta on jo aiemmin muutettu yksisuuntaiseksi kaduksi Pitkänsillan suuntaan, ja liikenne kulkee sulun ajan yhdellä kaistalla. Risteyksestä pääsee edelleen kääntymään molempiin suuntiin Siltasaarenkadulle.

Huoltoajo ja kulku kiinteistöille järjestetään.

Järjestely on voimassa arviolta 21.4.2023 saakka.

Vaikutukset jalankululle


Jalankulun reitit järjestetään työmaan ohi ja kiinteistöille.  

Vaikutukset pyöräilylle

Pyöräliikenteen reitit järjestetään työmaan ohi ja kiinteistöille.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Kaistan sulku saattaa hidastaa kaikkea moottoriajoneuvoliikennettä erityisesti ruuhka-aikoina.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Kaistan sulku saattaa hidastaa kaikkea moottoriajoneuvoliikennettä erityisesti ruuhka-aikoina.


Kaasuputkityö aiheuttaa liikennejärjestelyjä Hakaniemenkujalla 4.4.2023 klo 7-16

Tiedxote 3.4.2023

Tiistaina 4.4.2023 Hakaniemenkujan ja Hakaniemenkadun risteysalueella tehdään kaasuputken asennustyötä, joka aiheuttaa kadulle tilapäisiä liikennejärjestelyjä.

Työn aikana moottoriajoneuvojen läpikulku Hakaniemenkadulta Hakaniemenkujalle on suljettu. Moottoriajoneuvoliikenteelle yksisuuntaista Hakaniemenkujaa saa poikkeuksellisesti ajaa molempiin suuntiin. Raskaat ajoneuvot kierrätetään Hakaniemenkujalle Miina Sillanpään kadun kautta. Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä.

Jalankulun ja pyöräilyn reitit järjestetään kiinteistöille koko työn ajan.

Asennustyö aloitetaan klo 7 ja sen arvioitu kesto on nelisen tuntia, mutta on mahdollista, että työ kestää koko päivän.

Pahoittelemme suuresti aiheuttamaamme häiriötä.


Räjäytystyö vaikuttaa liikenteeseen Hakaniemessä Sörnäisten rantatiellä 5.-21.4.2023

Tiedote 3.4.2023

Kruunusillat-allianssin Hakaniemen uudistumiseen liittyvät rakennustyöt ovat käynnissä Sörnäisten rantatiellä. 5.4. alkaen työmaalla tehdään louhinta- eli räjäytystöitä, joilla on vaikutuksia moottoriajoneuvoliikenteeseen. Louhinnat tehdään kunnallistekniikan uusimisen takia, ja ne kestävät arviolta 21.4. saakka.

Kruunusillat-allianssin Hakaniemen uudistumiseen liittyvät rakennustyöt ovat käynnissä Sörnäisten rantatiellä. 5.4. alkaen työmaalla tehdään louhinta- eli räjäytystöitä, joilla on vaikutuksia moottoriajoneuvoliikenteeseen. Louhinnat tehdään kunnallistekniikan uusimisen takia, ja ne kestävät arviolta 21.4. saakka.

Räjäytyksiä tehdään arkipäivisin ruuhka-aikojen ulkopuolella (klo 10 – 15) maksimissaan kahdeksan kertaa päivässä.  Liikenne pysäytetään tällöin muutamiksi minuuteiksi kerrallaan. Pysäytykset pyritään ajoittamaan siten, että ne tapahtuvat liikennevalojen päävaiheen ollessa punaisella.

Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Lyhyitä, muutaman minuutin liikennekatkoja on arkisin klo 10-15 välillä.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Lyhyitä, muutaman minuutin liikennekatkoja on arkisin klo 10-15 välillä.

Vaikutukset pyöräliikenteelle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset jalankululle

Ei vaikutuksia.

Hakaniemessä Kruunusillat-raitiotien rakennustyöt sekä liittyvät työt, kuten Hakaniemensillan ja Näkinsillan uusiminen, jatkuvat vaiheissa vuoteen 2026 asti.


Leikkipuistojen kesä alkaa 5. kesäkuuta

Tiedote 30.3.2023

Leikkipuistojen ohjattu toiminta kutsuu alle kouluikäisiä lapsia perheineen mukaan toimintaan. Koululaisille on kesäpäivinä tiedossa omaa ohjattua toimintaa. Maksutonta kesäruokaa tarjoillaan alle 16-vuotiaille lapsille.

Jokainen kesällä auki oleva leikkipuisto tarjoaa toimintaa eri-ikäisille lapsille: vauvaperheille, leikki-ikäisille ja koululaisille. Kuva: Konsta Linkola

Koululainen voi viettää koko kesäpäivänsä ammattitaitoisten ohjaajien kanssa turvallisesti leikkipuistossa. Osassa leikkipuistoja on myös päiväleiritoimintaa, joihin ilmoittautuminen alkaa myöhemmin keväällä.

Jokaisessa auki olevassa leikkipuistossa on mukavaa toimintaa vauvaperheille, leikki-ikäisille ja koululaisille. Kesäpäivän leikkien ohessa tarjoillaan päivittäin leikkipuistojen kesäruoka kello 12.00 alle 16-vuotiaille lapsille. Kesäruokaa tarjoillaan 5.6.-4.8.2023.

Tule leikkipuistoon yksin tai yhdessä kaverin kanssa - Leikin ääni kuuluu Helsinkiin!

Lisätietoja alueen johtavalta leikkipuisto-ohjaajalta 

Kesällä auki olevat leikkipuistot  (aukeaa uuteen välilehteen)


Korkeasaaren ja Mustikkamaan välisen väylän liikenne katkeaa

Tiedote 27.3.2023

Vesiliikenne joudutaan katkaisemaan Korkeasaaren ja Mustikkamaan välisestä salmesta kolmena-neljänä päivänä 3.-6.4. välisenä aikana. Veneliikenne väylällä katkaistaan klo 7-18 välisenä aikana. Alueella tehdään silloin vesijohdon ja paineviemärin upotustöitä.

Vesiliikenteen katko tarkoittaa, että Korkeasaaren ja Mustikkamaan välistä ei pääse kulkemaan, väylä on kokonaan suljettu.

Vesijohdon ja paineviemärin upotus liittyy Korkeasaaren esirakentamiseen. Tämän työn yhteydessä uusitaan Korkeasaaren vanha vesi- ja viemärilinja, linjaston uusiminen on Korkeasaarelle erittäin tärkeää.

Pahoittelemme häiriöitä.

Lisätietoja:

Jari Humalajoki, projektipäällikkö, Työyhteenliittymä Kruunusillat, puh. 0400 437 884, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Pyöräilyn pääväylä siirtyy Hakaniemessä kiertoreitille välillä Sörnäisten rantatie – Hakaniemenranta

Tiedpote 22.3.2023

Hakaniemen alueen uudistumisessa varaudutaan työalueiden laajenemiseen kevään 2023 aikana. 24.3.2023 alkaen Sörnäisten rantatien ja Hakaniemenrannan yhdistävä pyöräilyn väylä siirtyy Hakaniemenkadulta kiertoreitille. Myös jalankulun reitteihin tulee muutoksia. Järjestely on voimassa arviolta vuoden 2023 loppuun.

Vaikutukset pyöräilylle

Pyöräily opastetaan Sörnäisten rantatieltä Näkinkulkua pitkin Hakaniemenrantaan. Pyöräilyn kiertoreitti on päällystetty, aidattu ja opastettu.

Vaikutukset jalankululle

Hakaniemenkadun eteläreunan jalankulun väylä suljetaan osittain. Näkinkujan kohdalla oleva suojatie poistuu käytöstä ja jalankulkijat ohjataan Sörnäisten rantatien ja Hakaniemenkadun risteyksessä olevan suojatien kautta. Kulku kiinteistöihin järjestetään koko työn ajan.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Ei vaikutuksia tässä vaiheessa. Myöhemmistä vaikutuksista tiedotetaan erikseen.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa:

https://kruunusillat.fi/category/hakaniemi/


Korkeasaaren tukimuurityöt

Tiedote 21.3.2023

Sompasaaren- ja Korkeasaaren rannoille rakennetaan Kruunusillat-hankkeen yhteydessä huomattava määrä tukimuureja rantapenkerettä tukemaan. Tukimuurielementtejä tulee yhteensä 98 kpl ja pituutta tukimuurirakenteilla on reilu 350 m. Tukimuurit tulevat sijoittumaan Finkensillan ja Kruunuvuorensillan välille, Korkeasaareen Mustikkamaan puoleiselle täyttöosuudelle.

Tukimuurielementtien vedenalaiset osat rakennetaan työmaalla ja yhden yksittäisen elementin koko vaihtelee jonkin verran. Painoa elementeillä on 17 000–52 000 kg. Tukimuurielementit nostetaan paikoilleen isolla autonosturilla. Kolmen tukimuurikokonaisuuden elementit nostellaan paikoilleen seuraavien viikkojen aikana. Nämä tukimuurit sijaitsevat Finkensillan ja Korkeasaarensillan välittömässä läheisyydessä.

Tukimuurielementit rakennetaan työmaalla.

Mustikkamaan sillan molemmin puolin tulevat tukimuurit rakennetaan suoraan paikoilleen. Näiden tukimuurien rakenne poikkeaa elementtirakenteisista siten, että muuriseinien alla on paalujen varassa oleva laatta = paalulaatta. Laatta sijaitsee myös fyysisesti merenpinnan yläpuolella. Laatan raudoituksen yhteydessä on myös asennettu tukimuurin vaatimat tartuntaraudat valmiiksi. Laatan betonoinnin jälkeen tukimuurin seinän ulkopuoleinen muotti (näkyviin jäävä pinta) rakennetaan ensin, jota vasten tehdään tukimuuriseinän vaatima raudoitus. Raudoituksen jälkeen tehdään sisäpuolen muotti, eli muotti tuplataan. Tuplauksen jälkeen muotti onkin valuvalmis.

Mustikkamaan sillan molemmin puolin tulevat tukimuurit rakennetaan suoraan paikoilleen.

Korkeasaaren alueella on tehty ruoppaus- ja täyttötöitä, joten uutta rantaakin tulee paljon. Tämä uusi rantaviiva tuetaan osalta matkaa tukimuurein. Uuden rantaviivan alue rakennetaan niin, että rakennettava maapenger rakennetaan työteknisistä syistä ylileveänä tasoon n. +1. Tämän jälkeen alue syvätiivistetään syvätiivistykseen tarkoitetulla kalustolla. Syvätiivistyksen jälkeen penkka puretaan ja tasataan tavoitetasoon, jotta tukimuurielementit pystytään nostamaan suunnitellulle paikalleen.

Syvätiivistystyö käynnissä.

Tukimuurielementtien alapinta asennetaan noin -2 m syvyyteen, muutaman sentin tarkkuudella. Elementtien paikalleenlaskun jälkeen elementtien päälle rakennetaan vielä paikallavalettava korotusosa. Valmiin tukimuurin yläpinta on korkeimmillaan tasolla +5,6 m ja matalimmillaan +1,5 m merenpinnasta.

Tukimuurielementit nostetaan paikoilleen isolla autonosturilla.


Viimeistelytöitä Haakoninlahdessa keväällä ja kesällä 2023

Tiedote 14.3.2023

Betonikiveystöitä Haakoninlahdenkadulla marraskuussa

Me Kruunusillat-raitiotien rakentajat olemme saaneet jo suurimmat rakennustyöt tehtyä Haakoninlahdenkadulla sekä tulevilla Mirandankadulla ja Stansvikin rantakadulla.

Maaliskuusta 2023 alkaen teemme kuitenkin alueella vielä viimeistelytöitä. Niihin kuuluu mm. asfaltointeja ja kiveystöitä. Arviomme mukaan saamme nämä työt valmiiksi alkusyksystä.

Lisäksi arviolta vuonna 2025 Haakoninlahdessa on luvassa mm. ajolankojen asennusta ja raitiotien järjestelmiin liittyviä töitä joidenkin kuukausien ajan.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan ympäristöviranomaisen antaman luvan mukaisesti klo 22 asti tai viikonloppuisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt yleensä arkena klo 7-18. On silti tosiasia, että myös muut työmme voivat häiritä.

Pahoittelemme häiriöitä ja kiitämme kärsivällisyydestä.


Kruunusillat-allianssi aloittaa johtosiirtotyön Siltasaarenkadulla 6.3.2023

Tiedote 3.3.2023

 

Siltasaarenkatua 3.3.2023

Hakaniemen alueen uusien katu- ja raitiotiejärjestelyjen mahdollistamiseksi maalis-huhtikuun 2023 aikana tehdään johtosiirtotöitä Siltasaarenkadulla sekä John Stenbergin rannassa. Työ tehdään, jotta alueella oleva 10kV sähkökaapeli saadaan siirrettyä uudelle linjaukselle.

Työ aloitetaan maanantaina 6.3. aamuyöllä rajaamalla työalue kadun itäreunaan, Siltasaarenkadun 1-3 -kiinteistön kohdalle. Kiinteistön edestä poistetaan tilapäisesti kaikki pysäköintipaikat. Ne saadaan uudestaan käyttöön maaliskuun aikana. Kulku kiinteistöille järjestetään koko työn ajan.

Johtosiirtotyö on pääasiassa tavanomaista kaivinkoneella tehtävää kaivutyötä, josta ei aiheudu erityisen kovaa melua. Työtä joudutaan tekemään satunnaisesti myös yöaikaan, jottei liikenteelle aiheutuisi kohtuutonta haittaa.

Työ etenee Siltasaarenkadulta John Stenbergin rantaan maalis-huhtikuun vaihteessa ja valmistuu kokonaisuudessaan toukokuun alkupuolella.

Tämä on yksittäinen työvaihe, joka tehdään tässä vaiheessa töiden mahdollistamiseksi muilla työalueilla. Siltasaarenkadun varsinainen katuremontti alkaa tämänhetkisen tiedon mukaan vuonna 2024.


Hakaniemensillan teräsrungon asennus alkaa Kruununhaan puolella

Tiedote 1.3.2023

 

Hakaniemensillan työmaa 27.2.2023.

Siltavuorensalmen ylittävän uuden Hakaniemensillan teräsrunkoa on asennettu alkuvuoden aikana Hakaniemen puolelta, ja maaliskuun aikana asennus jatkuu Kruununhaassa.

Perjantaina 3.3.2023 aamuyöllä Siltavuorenrantaan saapuu iso nosturi, jolla teräsrungon osia nostetaan paikoilleen. Osia saapuu seuraavan kolmen viikon ajan lavettikuljetuksina työmaalle yöaikaan. Lavettien saapuminen ja poistuminen työmaalta aiheuttaa lyhyitä muutamien minuuttien liikennekatkoja Sörnäisten rantatiellä.

Kuljetuksista ei aiheudu alueelle normaaleja liikenteen ääniä kovempaa melua. Varsinaisista nostoista, joita tehdään päiväsaikaan, ei aiheudu myöskään liikennekatkoja.


Pylonin peruslaatta on valettu

Tiedote 28.3.2023

Kruunuvuorensillan 135 metrin korkeuteen kohoavan pylonin eli kannatinpylvään perustamistyöt ovat hyvässä vauhdissa. Viikonloppuna valettiin pylonin alempi peruslaatta. 

Pyloni rakentuu kahden peruslaatan päälle.

Pyloni perustetaan kalliovaraisena ja nyt valetun alemman peruslaatan perustamistaso on -9,5 m merenpinnan alapuolella. Peruslaatta on kooltaan 18 m x 18 m x 4,5 m. Peruslaatan raudoitehäkki nostettiin paikoilleen tammikuussa. Nyt suoritettu valu oli kestoltaan 32 tunnin yhtäjaksoinen työrupeama. Valu aloitettiin perjantaina klo 17 ja työ saatiin päätökseen sunnuntaina klo 01. Valu toteutettiin kolmella betonipumpulla, jotka pumppasivat betonia taukoamatta. Betonia valuun meni yhteensä 2100 m3.

Valu toteutettiin kolmella betonipumpulla.

Peruslaatan valu tehtiin vedenalaisen valuna. Vedenalaisessa valussa, valun aikana, betonimassan sisään ei saa joutua ilmaa tai vettä. Tästä syystä valuputkenpää pidetään koko valun ajan tuoreen betonimassan sisällä betonin pumppauksen aikana. Vedenalaisessa valussa massaa ei tiivistetä. Vedenalaisissa betonoinneissa sukeltajalla on merkittävä rooli valun onnistumisessa, koska sukeltaja seuraa betonoinnin edistymistä ja raportoi tilannetta työnjohdolle.

Nyt valetun kalliovaraisen peruslaatan päälle valettava toinen peruslaatta on kooltaan 12 m x 12 m x 3,5 m. Tämä peruslaatta rakennetaan kuivatyönä kasuunin avulla. Kasuuni toimii kuin ”käänteinen uima-allas” meressä, eli laatikko, joka pitää meriveden ulkopuolella. Ylemmän peruslaatan kasuunia aletaan rakentamaan heti, kun alemman peruslaatan valua varten rakennettu työtaso on purettu.  


Hakaniemensillan kulkuaukkoon korkeusrajoitus veneilykausille -23 ja -24

Tiedote 23.2.2023

Hakaniemensillan työmaa tammikuussa 2023

Uuden Hakaniemensillan rakennustyöt vaikuttavat siltojen alikulkukorkeuteen Siltavuorensalmessa vanhan Hakaniemensillan purkamiseen saakka. Vuosina 2023 ja 2024 alikulkukorkeus on 3,5 metriä.

Rakennustöiden valmistuttua uuden Hakaniemensillan lopullinen alikulkukorkeus on 4,7 metriä.

Lisäksi helmikuussa 2023 salmeen rakennetaan työteline uuden sillan hitsaus- ja maalaustöitä varten. Teline puretaan pois maaliskuun loppuun mennessä. Telineen ollessa paikoillaan (helmi-maaliskuu) sen alikulkukorkeus on 1,5 metriä.

Noudatathan varovaisuutta lähestyessäsi työmaata.

Pahoittelemme töistä aiheutuvia häiriöitä.


Hakaniemenrannassa torin laidalla kulkureitit muuttuvat 22.2.2023

Tiedote 20.2.2023

Kuvaan on punaisella katkoviivalla merkitty 22.2.2023 käytöstä poistuvat suojatiet.

Kruunusillat-allianssin työalueet laajenevat Hakaniemenrannassa torin kohdalla siten, että kaksi Hakaniemenranta-kadun ylittävää suojatietä poistuu käytöstä 22.2.2023 alkaen.

Myös Siltasaarenkadulla ja Hakaniemen torikadulla suojatiet siirtyvät hiukan eri kohtaan. Muutoksesta johtuen Siltasaarenkadulla siirtyvän suojatien ääniohjaus on pois käytöstä arviolta kahden viikon ajan.

Järjestelyn arvioitu kesto on vuoden 2023 loppuun.

Pahoittelemme rakentamisen aiheuttamia häiriöitä.


Helsinki suunnittelee uudistuksia sähköpotkulautojen turvallisempaan pysäköintiin keskustassa – vastaa kyselyyn

Tiedote 15.2.2023

Suunnitelmissa ehdotetaan, että jatkossa keskustassa ja eteläisessä kantakaupungissa vuokrattavat ns. mikroliikkumisen välineet kuten sähköpotkulaudat ja polkupyörät saisi pysäköidä vain merkityille paikoille. 

Sähköpotkulautoja pysäköitynä keskustassa kesällä 2022. Kuva: Helsingin kaupunki

Vastaa karttakyselyyn ehdotetuista pysäköintialueista 26. helmikuuta mennessä. Näkövammaisia varten on erillinen kysely. Kyselyt ovat auki 15.–26. helmikuuta.

Helsingin kaupunki suunnittelee tulevalle keväälle muutoksia vuokrattavien sähköpotkulautojen ja polkupyörien pysäköintiin keskustassa ja eteläisessä kantakaupungissa.

Pysäköintiuudistus toteutettaisiin alueellisilla yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen ja polkupyörien pysäköinnin kieltävillä liikennemerkeillä. Kieltoalueen on suunniteltu kattavan Hesperian esplanadin ja Pitkänsillan eteläpuolisen alueen kantakaupungissa. Lännessä raja kulkisi Lauttasaarensillalla.

Tavoitteena esteetön ja turvallinen liikkumisympäristö

– Muutoksen tavoitteena on esteetön ja turvallinen ympäristö kaikille liikkujille. Rajoitusalueen valinta perustuu maantieteeseen, Helsinginniemi on helppo hahmottaa. Lisäksi uudistusten suunnittelussa on hyödynnetty aikaisemmista kyselyistä ja tutkimuksista saatua tietoa, sanoo liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen.

Sähköpotkulautojen suuret määrät ja pysäköinti ovat olleet ongelmana erityisesti Helsingin keskustassa. Jos uudistukset päätetään toteuttaa, kaupunki tekee sopimukset mikroliikkumisen operaattorien kanssa uusien pysäköintialueiden käytöstä. Sopimuksettomien operaattorien lautoja tai pyöriä ei saisi alueelle pysäköidä ollenkaan.

Uudet pysäköintirajoitukset tulisivat voimaan Etu-Töölössä, Kampissa, Kluuvissa, Kruununhaassa, Katajanokalla, Kaartinkaupungissa, Ullanlinnassa, Kaivopuistossa, Eirassa, Punavuoressa, Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa.

Esimerkiksi jalkakäytävälle pysäköiminen olisi kieltoalueella tieliikennelain vastainen teko. Pysäköinti olisi mahdollista vain erillisille liikennemerkein merkityille paikoille, ja operaattorit ohjaavat sovelluksillaan pysäköimään vain näille paikoille.

Rajoitukset koskisivat yhteiskäyttöisiä vuokrattavia sähköpotkulautoja ja polkupyöriä. Omalla sähköpotkulaudalla ja kaupunkilaisten omilla polkupyörillä saisi pysäköidä entiseen tapaan. Muualla Helsingissä sähköpotkulautojen pysäköintiin ei tulisi rajoituksia.

Pysäköintipaikkoja aukioille ja parkkiruutuihin

Palvelujen toiminta edellyttää riittävän tiheää pysäköintialueiden verkostoa. Pysäköintipaikkoja on suunniteltu aukioille, toreille ja kadunvarsiparkkipaikoille. Pysäköintialueita tulisi arviolta 249, joista n. 132 sijoittuu autojen parkkiruutuihin. Näissä kohteissa 1–2 nykyistä autopaikkaa muuttuisi siis mikroliikkumisen paikoiksi, ja niitä voisi tarvittaessa hyödyntää myös talvisin lumen välivarastointiin.

Kaupunki jatkaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kanssa yhteistyötä mikroliikkumisen palvelujen tehokkaamman ohjaamisen lainsäädäntömuutosten edistämiseksi.

Vastaa kyselyyn uudistuksista 

Kyselyt ovat auki 15.–26. helmikuuta. Kyselyistä saatua palautetta hyödynnetään pysäköintipaikkojen suunnittelussa. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee uudistuksia maaliskuussa.

Uudet pysäköintirajoitukset tulisivat voimaan Etu-Töölössä, Kampissa, Kluuvissa, Kruununhaassa, Katajanokalla, Kaartinkaupungissa, Ullanlinnassa, Kaivopuistossa, Eirassa, Punavuoressa, Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa. Kuva: Helsingin kaupunki


Hakaniemenkadun ja Näkinkujan risteyksessä louhitaan kalliota 20.2.2023 alkaen

Tiedote 17.2.2023

20.2.2023 alkaen Hakaniemenkadun ja Näkinkujan risteyksen luona tehdään kallion porausta ja räjäytystöitä, jotka kestävät arviolta kolme viikkoa. Räjäytyksiä on enintään 2-3 kertaa päivässä, arkipäivisin klo 9-18 välillä. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkein.

Louhintaa joudutaan tekemään, koska kallio estää muuten kunnallistekniikan asennukset.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Työvaiheesta aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia halukkaille. Niitä voi noutaa laatikosta, joka sijaitsee Hakaniemenkadun ja Näkinkujan risteyksessä, ennen sillalle nousevaa jalankulun ja pyöräilyn väylää.


Hakaniemessä tehdään liikennejärjestelyjä yötöinä viikoilla 7 ja 8

Tiedote 14.2.2023

Hakaniemenrannassa, Opetushallituksen länsipuolella tehdään liikennejärjestelyjä yötyönä torstain 16.2. ja perjantain 17.2. välisenä yönä.

Seuraavalla viikolla (19.-24.2.) yötyöt jatkuvat Siltasaarenkadun ja Hakaniemenrannan risteyksen luona koko viikon ajan.

Järjestelyjä joudutaan tekemään yöaikaan, jottei niistä aiheutuisi kohtuutonta haittaa liikenteelle. Työ on tavanomaista kaivutyötä, josta ei aiheudu erityisen kovaa meteliä.

Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia häiriöitä.


Hyvät häviäjät

Tiedote 9.2.2023

 Tällä hetkellä Suomen suurimman sillan paikkaa pitää Raippaluodon silta, joka yhdistää Raippaluodon saaren mantereeseen Mustasaaressa. Raippaluodon silta on vinoköysisilta ja sen pituus on 1045 m ja alikulkukorkeus 26 m. Raippaluodon sillassa on kaksi pylonia ja niiden korkeus on 82,5 m. Raippaluodon silta vihittiin käyttöön vuonna 1997.

Raippaluodon silta. Kuva: Anniina Peni-Nyman.
Suomen toiseksi suurin silta on Tähtiniemen silta Heinolassa. Tähtiniemen silta on liittorakenteinen vinoköysisilta. Sillan pituus on 924 m ja sen H-kirjaimen muotoinen kannatinpylväs eli pyloni on 105 m korkea. Sillan pisin jänneväli on 165 m. Tähtiniemen silta vihitiin käyttöön 1993.

Tähtiniemen silta.
Tilanne tulee muuttumaan, kun Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan yhdistävästä Kruunuvuorensillasta tulee Suomen pisin ja korkein silta. Se on maailmanluokassakin poikkeuksellinen, sillä näin isoja siltoja ei ole maailmallakaan rakennettu pelkästään joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn käyttöön. Silta tulee valmistuttuaan olemaan kiinnostava nähtävyys paitsi kokonsa, myös sen suunnittelun takana olevan edistyksellisen liikenneajattelun ansiosta.

Kruunuvuorensilta on liittopalkein tuettu vinoköysisilta ja sillan rakentaminen aloitettiin syksyllä 2021 työsillan rakentamisella. Valmistuttuaan Kruunuvuorensillan pituus on 1191 m, pylonin korkeus 135 m ja sillan alikulkukorkeus 20 m. Sillan pisin jänneväli on 260 m. Tästä pidempi jänneväli tulee Kirjalansalmen siltaan Paraisille. Siinä jänneväli tulee olemaan 265 m.


Hakaniemenrannassa ja Sörnäisten rantatiellä kaadetaan katupuita viikolla 6

Tiedote 7.2.2023

Kaadettavat puut ovat pääosin Hakaniemenrannassa.

Hakaniemenrannasta joudutaan kaatamaan kunnallisteknisten töiden sekä tulevien ruoppausten takia 16 katupuuta viikolla 6. Lisäksi Sörnäisten rantatieltä Haapaniemenkadun risteyksen luota kaadetaan yksi puu.

Kaikki kaadettavat puut ovat puistolehmuksia.

Kruunusillat-raitiotien ja uuden Hakaniemensillan valmistuttua sekä alueen muun rakentamisen edistyessä alueelle istutetaan uusia katupuita ja rakennetaan uusia puisto- ja virkistysalueita.

Kaikki alueen uudet puistot eivät valmistu Kruunusillat-raitiotien rakentamisen yhteydessä, mutta silti Kruunusillat-allianssi istuttaa Hakaniemen-Kruununhaan alueelle 170 kpl uusia puita ja 2800 kpl uusia pensaita vuoteen 2027 mennessä.

Koko Kruunusillat-työalueelle tulee uusia puita noin 1300 kpl ja pensaita yli 10 000 kpl.

Pahoittelemme rakentamisen aiheuttamia häiriöitä.

Lue lisää alueelle suunnitelluista uusista istutuksista täällä.


John Stenbergin ranta muuttuu yksisuuntaiseksi kaduksi 8.2.2023 alkaen

Tiedote 6.2.2023

 

John Stenbergin ranta muuttuu yksisuuntaiseksi kaduksi Hakaniemenrannasta keskustan suuntaan 8.2.2023

Kruunusillat-raitiotien, siihen liittyvien katujärjestelyjen sekä uuden kunnallistekniikan rakentamisen takia Hakaniemessä sijaitseva John Stenbergin ranta -katu muuttuu moottoriajoneuvoliikenteelle yksisuuntaiseksi kaduksi Hakaniemenrannasta keskustan suuntaan 8.2.2023 alkaen.

Järjestely on voimassa tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2023 loppuun saakka.

Vaikutukset jalankululle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset pyöräilylle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Katu muuttuu yksisuuntaiseksi Hakaniemenrannasta keskustan ja Pitkänsillan suuntaan.

 

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi


Kruununhaassa pontitetaan 7.-10.2.2023

Tiedote 7.2.2023

Kruununhaassa, Pohjoisranta-kadun varrella jatketaan tukiseinän pontitusta 7.-10.2.2023. Työstä aiheituu ajoittaista kovempaa melua.

Työtä tehdään arkisin klo 7-18 välillä.

Pahoittelemme töiden aiheuttamaa häiriötä.


Kaupunkiympäristö ja liikenne

Tiedote 2.2.2023

 

Helsingin kaupunki panostaa voimakkaasti kaupunkilaisten viihtyvyyteen sekä ulkoilun- ja liikkumisen mahdollisuuksiin. Tässä myös työmatkaliikkuminen on merkittävässä roolissa.

Uusia reittejä on suunnitteilla ja valmistuu koko ajan. Näille asioille kaupungilla on oma sivustonsa, jonka linkki alla.

Siltatyömaa Hakaniemen rannassa on tilanteessa, jossa uutisia ei tälle viikolle ole. Siksi alueen oma tiedotus toivottaa kevättä tulevaksi ja suosittelee, että käyt tutustumassa kaupungin uusiin mahdollisuuksiin osoitteessa: https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/pyoraily 

Vaan muistakaahan vielä liukkaatkin!

T: Merihaka Foorumin tiedotus


Kruunuvuorensillan pylonilla merkittävä nostotyö

Tiedote 23.1.2023

Eilen sunnuntaina siltatyömaallamme elettiin jännittäviä hetkiä, kun Kruunuvuorensillan pylonin eli kannatinpylvään alemman peruslaatan 250 000 kg painoinen raudoitehäkki laskettiin paikoilleen merenpohjaan.

Raudoitehäkki eli ”katiska” laskettiin noin kymmenen metrin syvyyteen louhittuun kalliopoteroon, joka toimii alemman peruslaatan muottina.

Raudoitteen alaslaskun jälkeen peruslaatan valu tehdään vedenalaisena valuna sukeltajien avustamana.


Kevättalven töitä Kruununhaassa

Tiedote 25.1.2023

Työmaakuva on otettu 23.1.2023.

Kokosimme lyhyen yhteenvedon alkuvuoden töistämme Kruununhaassa. Alkuun toteamme, että katutyöt ovat Kruununhaan puolella toistaiseksi lepotilassa, eikä kevättalven aikana juurikaan kajota tämänhetkisiin kulkureitteihin.

Sen sijaan rannassa siltatyömaan luona tapahtuu monenlaista. Marraskuussa aloitettu rantamuurin porapaalutustyö on nyt valmistunut, ja tällä hetkellä tehdään porapaalujen ankkurointia ja paalujen valua. Tämä työ ei ole erityisen kovaa melua aiheuttavaa.

Lisäksi rannassa on käynnissä on tukiseinän pontitus, jota tehdään vielä tämän viikon (viikko 4) loppuun saakka. Pontinlyönnistä kuuluu ajoittaista melua, ja sitä tehdään arkisin klo 7-18 välillä.

Pieni pätkä seinästä jää vielä tekemättä, koska muutamia muita työvaiheita pitää saada valmiiksi, ennen kuin se voidaan tehdä loppuun. Viimeistely tehdään helmikuun aikana, ja silloin melua aiheuttava työ kestää noin yhden päivän.

Ponttiseinä tehdään, koska sen taakse (rannan puolelle) rakennetaan uudelle sillalle johtava katu. Valmiin tienpinnan korkeus on sen verran ylhäällä verrattuna merenpinnan tasoon, että pitää rakentaa tukiponttiseinä, jotta sillan ja uuden kadun valmistuttua päästään korkeuserosta huolimatta turvallisesti kaivamaan nykyinen väliaikainen kiertotie pois ja purkamaan vanhaa siltaa.

Kun uusi Hakaniemensilta valmistuu, liikenne siirtyy uudelle katulinjaukselle. Sen jälkeen nykyinen kiertotie ja vanha silta puretaan pois. Niiden kohdalle joudutaan sitten vielä tekemään paalulaatat, joten jonkin verran meluavia työvaiheita on luvassa vielä vuonna 2024. Paalulaattojen päälle asennetaan uusi kunnallistekniikka.

Tämän kaiken päälle rakennetaan uusi liikennevaloristeys, jonne pääsee kaartamaan sitten vaikkapa Helsingin lyhimmän kadun, Välikadun, kautta.

Siltatyömaalla tehdään tällä hetkellä esimerkiksi tukimuurin muotti-, raudoitus- ja betonointityötä. Muotit rakennetaan laudoista, joten työmaalla näkyy tällä hetkellä lautakasoja.

Viikolla 9 tai 10 Kruununhaan puolelle pystytetään iso nosturi, joka vielä tällä hetkellä on Hakaniemen puolella. Sillä nostetaan sillan teräsrungon osia paikoilleen.

Pahoittelemme meluhäiriöitä. Myös työmaavalot ovat häirinneet joitakin asukkaita. Työmaalla yritetään säätää ja sammutella valoja, mutta kun töissä on monta porukkaa eri aikoina, ei valojen säätö ole kovin yksinkertaista. Olemme menossa kuitenkin kohti valoisampaa vuodenaikaa, eivätkä valot sitten enää ole häiriöksi. Myös melu on koko ajan vähenemään päin.


Pylonin perustaminen

Tiedote 18.1.2023

Kruunusillat; Kruunuvuorensilta

Kruununvuorensillan rakenteen keskeinen osa ja näkyvin elementti on 135 metrin korkeuteen nouseva pyloni. Pyloni kohoaa metrin korkeammalle kuin Kalasataman korkein tornitalo.

Pyloni toimii Kruunuvuorensillan välitukena ja siihen tukeutuu vinoköysiosuuden teräspalkistot. Vinoköysiä tulee yhteensä 17 paria pylonin molemmin puolin.

Pylonin havainnekuva.

Pyloni perustetaan kalliovaraisena ja alemman peruslaatan perustamistaso on -9,5 m. Pylonin alempi peruslaatta on kooltaan 18 m x 18 m x 4,5 m. Peruslaatan raudoitteena toimii 250 000 kg painoinen raudoitehäkki, joka lasketaan paikoilleen telaristikkonosturilla. Alemman peruslaatan muottina toimii kallioon louhittu potero, jonne raudoitehäkki eli katiska seuraavaksi lasketaan. Peruslaatan valu tehdään vedenalaisena valuna katiskaan asennettujen valuputkien avulla.

Pylonin alemman peruslaatan muottina toimii kallioon louhittu potero.

Vedenalaisessa valussa, valun aikana, betonimassan sisään ei saa joutua ilmaa tai vettä. Tästä syystä valuputken pää pidetään koko valun ajan tuoreen betonimassan sisällä betonin pumppauksen aikana. Vedenalaisessa valussa massaa ei tiivistetä. Vedenalaisissa betonoinneissa sukeltajalla on merkittävä rooli valun onnistumisessa, koska sukeltaja suorittaa betonoinnin. Yhteys pinnalle tapahtuu radiopuhelin- ja/tai videoyhteydellä.

Maavaraisen peruslaatan päälle valetaan toinen, kooltaan hiukan pienempi peruslaatta. Tämän laatan koko on 12 m x 12 m x 3,5 m. Alempi peruslaatta tehdään vedenalaisena työnä, mutta tämän päälle tulevat rakenteet tehdään kuivatyönä. Näiden peruslaattojen päälle alkaa kohoamaan pyloni.

Seuraava työvaihe on raudoitehäkin eli katiskan nostotyö, joka tehdään lähiaikoina, suotuisten tuuliolojen vallitessa.


Miina Sillanpään kadulla tehdään kovaa melua aiheuttavaa työtä viikoilla 4 ja 5

Tiedote 19.1.2023

23.1.2023 alkaen Miina Sillanpään kadulla tehdään kovempaa melua aiheuttavaa porapaalutusta, joka kestää noin viikon. Tämän jälkeen työ jatkuu pontinlyönnillä tämänhetkisen tiedon mukaan viikolla 5. Myös pontinlyönti kestää ensimmäisessä vaiheessa noin viikon.

Kovempaa melua aiheuttavia työvaiheita tehdään arkipäivisin klo 7-18 välillä. Porapaalutusta ja pontinlyöntiä tehdään kaivannon ja vanhan kunnallistekniikan tukemista varten.

Sekä Hakaniemessä että Siltavuorenrannassa Kruunusillat-raitiotien rakennustyöt sekä liittyvät työt, kuten Hakaniemensillan ja Näkinsillan uusiminen, jatkuvat vaiheissa vuoteen 2026 asti.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Työvaiheista aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia halukkaille. Niitä voi noutaa laatikosta, joka sijaitsee Näkinaukion reunalla, Sörnäisten rantatien ja Näkinkujan risteyksessä.


Näkinkujalla tehdään kovaa melua aiheuttavaa louhintaa 13.1. alkaen

Tiedote 11.1.2023

13.1.2023 alkaen Näkinkujalla tehdään kallion porausta ja räjäytystöitä, jotka kestävät arviolta kolme viikkoa. Räjäytyksiä on enintään 2-3 kertaa päivässä, arkipäivisin klo 9-18 välillä. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkein.

Louhintaa joudutaan tekemään, koska kallio estää muuten kunnallistekniikan asennukset.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Työvaiheesta aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia halukkaille. Niitä voi noutaa laatikosta, joka sijaitsee Näkinaukion reunalla, Sörnäisten rantatien ja Näkinkujan risteyksessä.


Uuden Hakaniemensillan teräsrungon asennus vaikuttaa ajoittain liikenteeseen Sörnäisten rantatiellä tammi-helmikuussa

Tiedote 5.1.2023

Uuden Hakaniemensillan rakennustyöt ovat käynnissä Kruununhaassa ja Hakaniemessä. Tammikuussa 2023 aloitetaan sillan teräsrungon asennus, joka vaikuttaa ajoittain liikenteeseen Sörnäisten rantatiellä.

Hakaniemenrantaan pystytetään loppiaisen jälkeen suuri autonosturi, jolla teräsrungon jopa 100 000 kg:n painoisia osia nostetaan paikoilleen. Nostot kestävät ensimmäisessä vaiheessaan noin kaksi viikkoa. Liikenteeseen vaikuttavia nostoja tehdään päiväsaikaan ruuhka-aikojen ulkopuolella (klo 10-15 välillä) ja niiden ajaksi liikenne Sörnäisten rantatiellä katkaistaan muutamiksi minuuteiksi kerrallaan. Katkoja on maksimissaan kaksi per päivä.

Heti viikolla 2 (10.-13.1.) tehdään kahtena päivänä klo 10-15 välillä yhteensä neljä erityisen vaativaa nostoa, joiden ajaksi Sörnäisten rantatien liikenne katkaistaan kokonaan noin 10 minuutin ajaksi. Nostoilla on säävaraus, joten tarkkoja päivämääriä ei pystytä kertomaan etukäteen. On myös mahdollista, että osa nostoista siirtyy sääolosuhteiden takia viikolle 3.

On hyvä huomioida, että Sörnäisten rantatien kaltaisella vilkkaalla pääväylällä kymmenenkin minuutin lyhyehkö liikennekatko saattaa aiheuttaa kerrannaisvaikutuksia, jolloin katkon todellinen vaikutus liikenteen sujumiseen on huomattavasti suurempi. Onkin hyvä harkita vaihtoehtoisia reittejä kyseisellä ajanjaksolla (viikot 2 ja 3).

Turvallisuus on yhteinen asia

Hakaniemensilta tyhjennetään nostojen ajaksi kokonaan: edes jalankulkijat eivät saa olla sillalla nostojen aikana. Nostojen tarkkailu ei siis ole mahdollista sillalta käsin. Parhaita paikkoja katseluun ovat esimerkiksi Merihaan kansi tai korkeat näköalapaikat Kruununhaan puolella.

Kaikkien yhteisen turvallisuuden, töiden häiriöttömän etenemisen sekä turhien liikennehäiriöiden välttämisen vuoksi on erittäin tärkeää noudattaa liikenteenohjaajien käskyjä sekä kunnioittaa työmaa-aidoin aidattuja työskentelyalueita.

Päiväsaikaan tapahtuvien liikennekatkojen lisäksi on luvassa yöllisiä katkoja, koska sillan isoja teräsosia tuodaan yöaikaan työmaalle. Lavettikuljetukset vaativat muun liikenteen pysäyttämistä, jotta lavetit saadaan ohjattua turvallisesti niiden vaatimalle poikkeusreitille. Näiden katkojen kesto on muutamia minuutteja kerrallaan.

Kruununhaan puolella tehtävät asennukset

Kun nostot on Hakaniemenrannassa suoritettu, nosturi siirtyy Kruununhaan puolelle. On myös mahdollista, että työhön tulee tässä vaiheessa jonkin verran taukoa, ja nosturi viedään joksikin aikaa muualle.

Joka tapauksessa runkoasennusta tehdään alkukevään aikana myös Kruununhaan puolella, ja tällöin liikennekatkot jatkuvat. Niistä tiedotetaan erikseen aikataulun täsmennyttyä.

Vaikutukset jalankululle

Nostojen aikana Hakaniemensillalla on jalankulku kielletty.

Vaikutukset pyöräilylle

Nostojen aikana Hakaniemensillalla on pyöräily kielletty.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Liikennekatkot vaikuttavat kaikkeen liikenteeseen Sörnäisten rantatiellä.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Liikennekatkot vaikuttavat kaikkeen liikenteeseen Sörnäisten rantatiellä. Nostojen aikana Hakaniemensillalle ei päästetä myöskään autoja.


Joulunajan työt

Tiedote 23.12.2022

Työmaamme hiljenevät joulun viettoon joulupyhien ajaksi. Työt jatkuvat kuitenkin heti 27.12. niin Hakaniemessä, Kruununhaassa, Laajasalossa kuin merelläkin.

Myös erittäin kovaa melua aiheuttavia töitä on luvassa. Merihaansillan työmaalla jatketaan työsillan paalutusta heti joulun jälkeen viikolla 52. Koirasaarentien itäpäässä alkaa kallion louhinta viikolla 1.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt yleensä arkena klo 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.


Varo heikkoja jäitä Kruunusiltojen työmaa-​alueilla!

Tiedote 15.12.2022

 

Viilentyneen ilman seurauksena on siltatyömaan ympäristön meri alkanut jäätymään.

Sompasaaren, Korkeasaaren, Mustikkamaan ja Kruunuvuorenrannan välisillä merialueilla tehdään sillanrakennustöitä, rannan ruoppausta sekä louhetäyttöjä. Meri ei työmaa-alueilla tai niiden läheisyydessä ole kestävässä jäässä.

Pysythän oman turvallisuutesi vuoksi poissa työmaa-alueilta ja niiden läheisyydestä!


Näkinsillan rakennustyöt vaikuttavat liikenteeseen Sörnäisten rantatiellä viikoilla 50-51, myös yötöitä luvassa

Tiedote 9.12.2022

Uuden, jalankulkua ja pyöräilyä palvelevan Näkinsillan rakennustyöt ovat käynnissä Sörnäisten rantatiellä. Sillan betonikansi valettiin marraskuun puolessavälissä. Viikolla 50 aloitetaan valumuotin purkutyö, joka kestää arviolta parisen viikkoa.

Purku saattaa ajoittain hidastaa liikennettä Sörnäisten rantatiellä. Jalankulun ja pyöräilyn reittejä on tilapäisesti yhdistetty.

Isompien liikennehäiriöiden välttämiseksi työtä tehdään myös kahtena yönä viikolla 50: tiistain ja keskiviikon 13.-14.12. sekä keskiviikon ja torstain 14.-15.12. välisinä öinä klo 20.30-07.

Kyseisinä öinä moottoriajoneuvoliikenteellä on käytössään yksi kaista suuntaansa. Lyhytkestoisia pysähdyksiä voi tulla.

Yötyö ei ole erityisen kovaa melua aiheuttavaa, mutta nostureilla tehtävistä nostoista ja isoista työkoneista voi kuulua normaalia rakennustyön ääntä. Myös vilkkuvat valot ja raskaiden ajoneuvojen peruutusmerkkiäänet voivat häiritä yöllä enemmän kuin päivällä.

Töitä tehdään myös viikonloppuna 16.-18.12., mutta silloin ei tehdä yötöitä.


Hakaniemenranta 1:n taksiasema siirtyy 12.12.2022 John Stenbergin rantaan

Tiedote 8.12.2022

Hakaniemenranta 1:n taksiasema siirtyy 12.12.2022 John Stenbergin rantaan, nuolen osoittamaan paikkaan.

Hakaniemenranta 1:ssä, Metallitalon edessä sijaitseva taksiasema siirtyy maanantaina 12.12.2022 viereiselle kadulle, John Stenbergin rantaan.

Samalla John Stenbergin ranta muuttuu moottoriajoneuvoille kokonaan yksisuuntaiseksi kaduksi Pitkänsillan suuntaan.

Taksiasema siirretään, jotta alueen kadunrakennustöille saadaan lisää tilaa.


Kruunusillat-allianssin talven työt Hakaniemessä ja Kruununhaassa

Tiedote 29.11.2022

 

Helsingissäkin syksy on ainakin kalenterin mukaan kääntynyt talveksi. Moni saattaa kaivata jo kunnon lumisia talvikelejä ja hohtavia hankia, mutta rakennustyömailla lumen tuloa ei koskaan odoteta innolla. Lumi hidastaa ja vaikeuttaa työvaiheita, ja lumenkasauspaikat vievät tilaa muutenkin ahtailla alueilla. Myös kovat pakkaset hidastavat töitä.

Töiden sujuvan etenemisen varmistamiseksi toivomme siis tälle talvelle vain vähäisiä lumisateita ja maltillisia pakkaslukemia.

Kruununhaka

Siltavuorenrannan / Pohjoisrannan uuden rantamuurin porapaalutustyö jatkuu tammi-helmikuulle, minkä jälkeen muurin rakentamisessa on vielä muita työvaiheita, kuten ankkurointia. Muuri valmistuu tämänhetkisen arvion mukaan maaliskuun lopulla.

Lisäksi rannan tuntumaan rakennettavia pohjanvahvistusrakenteita eli paalulaattoja valetaan, ja kaivantoja täytetään talven mittaan.

Hakaniemi

Hakaniemenrannan itäpää eli Merihaan edusta alkaa olla katutöiden osalta tältä erää valmis. Kulkuväylät kunnostetaan vielä ja huolehditaan siitä, että niiden talvikunnossapito on sujuvaa.

Katutöitä jatketaan alueella myöhemmin, kun rannan ruoppaus- ja täyttötyöt ovat valmistuneet arviolta loppuvuodesta 2023. Uusia putkia ja kaapeleita ei voida vetää rannan läheisyyteen ennen sitä.

Sen sijaan Merihaansillan rakennustyöt paalutuksineen ovat käynnissä rannan itäpäässä koko talven. Niistä enemmän otsikon ”Merihaansilta” alla.

Myös vanhan Hakaniemensillan alla tehdään talven aikana paalutuksia. Työ kestää noin kuukauden verran ja alkaa marras-joulukuun vaihteessa.

Hakaniemensillan länsipuolella kaivannot etenevät kohti Siltasaarenkatua. Talven aikana myös Hakaniementorin reunasta puretaan pois kiveystä, jonka tilalle tulee asfalttia. Näin valmistellaan tulevia liikennejärjestelyjä.

Myös Hakaniemen torikadulla tehdään talven aikana töitä, jotka parantavat sen liikenteenvälityskykyä. Tähtäimessä ovat ensi kesän liikenteelliset muutokset alueella. Niistä kerromme lisää keväämmällä.

Vuodenvaihteen tietämillä John Stenbergin rannassa alkaa tapahtua, sillä sinne siirretään tekniikkaa, joka kulkee tällä hetkellä Siltasaarenkadun alla.

Sörnäisten rantatiellä ajokaistat siirtyvät helmikuun aikana jälleen hiukan eri linjaukselle, mutta ajamaan pääsee kuten ennenkin.

Näkinkujan tällä hetkellä käynnissä olevat louhinnat jatkuvat joulukuun alkuun. Näkinkujalla työt valmistuvat tämänhetkisen aikataulun mukaan kevään 2023 aikana.

Uudella Miina Sillanpään kadulla, Virastotalon vieressä aloitetaan talven aikana iso ja monimutkainen kunnallistekniikan uusimistyö. Sitä varten joudutaan kaivamaan iso kaivanto, joka on mahdollisesti auki yli puoli vuotta siitä syystä, että juuri tässä kohdassa suuri määrä erilaisia putkia ja kaapeleita risteää tai yhdistyy toisiinsa. Pitää purkaa ja rakentaa samaan aikaan, jotta alueen kiinteistöissä kaikki toimisi normaalisti työnkin aikana.

On mahdollista, että kaivanto peitetään välillä ja avataan myöhemmin uudestaan. Toisinaan niin päädytään tekemään turvallisuussyistä, jos töitä ei päästä jostain syystä sujuvasti jatkamaan – esimerkiksi jossain muualla täytyy ensin tehdä aikaa vieviä liitostöitä, jotta niitä seuraavaksi voitaisiin tehdä tässä kohdassa.

Näkinsilta

Näkinsillan kannen valu marraskuun puolessavälissä sujui ongelmitta.

Seuraava isompi työvaihe Näkinsillan työmaalla on kannen jänteiden jännittäminen. Sillan jänteet ovat tukirakenteita, jotka yhdessä raudoituksen kanssa jäykistävät siltarakenteen.

Kun jänteet saadaan lopulliseen jännelujuuteen, voidaan purkaa betonivalua varten rakennettu puinen siltamuotti. Tämä työ kestää kahdesta kolmeen viikkoa (tämänhetkisen arvion mukaan viikot 49-51) ja se vaikuttaa ajoittain liikenteeseen Sörnäisten rantatiellä. Isompien liikennehäiriöiden välttämiseksi purkutyötä tehdään jonkin verran myös yöaikaan. Muuttuvista liikennejärjestelyistä, liikennehäiriöistä ja yötöistä tiedotetaan aina erikseen.

Lisäksi jatketaan sillan maatukeen sijoittuvan jätevesipumppaamon betonointitöitä.

Tämänhetkisen aikataulun mukaan uusi Näkinsilta saadaan käyttöön kesän 2023 aikana.

Hakaniemensilta

Uuden Hakaniemensillan työmaalla on tammikuusta alkaen luvassa varsin näyttäviä työvaiheita, kun sillan isoja, teräksestä valmistettuja lohkoja eli rungon osia aletaan nostaa paikoilleen.

Tätä työvaihetta varten Hakaniemenrantaan pystytetään iso nosturi heti loppiaisen jälkeen.

Teräsrungon valtavia, jopa 100 000 kg painavia osia alkaa saapua isoilla erikoiskuljetusautoilla Oulussa sijaitsevalta tehtaalta. Nosturilla ne nostetaan suoraan lavetin kyydistä paikoilleen uuteen siltaan.

Hakaniemenrannassa työ kestää ensimmäisessä vaiheessa parisen viikkoa. Sen jälkeen nosturi siirretään Kruununhaan puolelle, ja sama työ jatkuu siellä.

Kaikki teräsrungon lohkot saadaan paikoilleen helmi-maaliskuun aikana. Tänä talvena uuden sillan runko alkaa siis jo hyvinkin selkeästi hahmottua Siltavuorensalmen ylle.

Kun runkolohkot ovat paikoillaan, alkaa niiden hitsaaminen kiinni toisiinsa. Tämä työvaihe kestää nelisen kuukautta, minkä jälkeen rakennetaan kannen muottia valua varten.

Merihaansilta

Merihaansillan työsillan paalutus aloitettiin sekä Merihaan että Nihdin päässä lokakuun lopulla. Paalutuksia tehdään huhtikuun puoleenväliin saakka, jolloin ne jäävät koko kesäksi tauolle. Työsillan lisäksi kevään aikana paalutetaan varsinaisen sillan välitukia.

Paalutustauon (15.4.-31.7.2022) aikana siltatyömaalla tehdään välitukien sekä kannen muotti-, raudoitus- ja betonointitöitä.

Elokuussa paalutukset jatkuvat ja kestävät arviolta alkutalveen 2024 saakka.

Silta valmistuu vuoden 2024 aikana siihen pisteeseen, että raiteita voidaan alkaa asentaa. Käyttöönotto tapahtuu osana Kruunusillat-raitiotietä sitten, kun yhteys otetaan kokonaisuudessaan käyttöön.

Joulunajan työt

Tämänhetkisen tiedon mukaan työmaa hiljenee joulun välipäiviksi. On kuitenkin mahdollista, että joitakin kriittisiä työvaiheita joudutaan edistämään myös silloin. Kovaa melua aiheuttavia töitä joka tapauksessa vältetään.

Koko projektin tilanne pähkinänkuoressa

Kruunusillat-raitiotiehankkeen edistymisestä kokonaisuutena voi tässä vaiheessa kertoa sen verran, että työt ovat myös Laajasalossa tämän talven aikana käynnistymässä koko hankealueella. Raitiotieyhteyden rakentaminen etenee siis aikataulussaan.

Kruunusillat-projektin tavoitteena on edelleen se, että matkustajaliikenne on tällä uudella merellisellä reitillä käynnissä vuonna 2027.

Melkoisen onnelliseksi lopuksi

Tulevasta talvesta voisi vielä kertoa asukkaille sen, että nyt eletään viimeistä kovemman melun ajanjaksoa. Ensi kesänä Hakaniemen ja Kruununhaan alueella ei tehdä (Kruunusillat-allianssin toimesta) enää juurikaan kaikkein kovinta kovaa melua aiheuttavia perustustöitä, kuten paalutuksia. Ruoppauksista ja meritäyttöjen tiivistyksistä kyllä syntyy ääntä, mutta sitä ei ole yleensä koettu taajuudeltaan ollenkaan niin häiritseväksi kuin paalutusmelu.

Kokonaan meluavat työvaiheet eivät kuitenkaan ole vielä ohi, sillä joillekin yksittäisille alueille päästään töihin vasta myöhemmin. Esimerkiksi sitten, kun uusi Hakaniemensilta otetaan käyttöön arvion mukaan alkuvuonna 2024 ja vanha silta päästään purkamaan, tehdään vielä jonkin verran paalutuksia vanhan sillan kohdalla.


Kehitimme tavan mitata työmaa-aikaisten liikennejärjestelyidemme onnistumista

Tiedote 1.12.2022

 

Katutyömaat aiheuttavat väistämättä liikennejärjestelyitä, jotka haittaavat kaupunkilaisia. Liikennejärjestelyiden onnistumista ei ole aiemmin pystytty objektiivisesti mittaamaan. Nyt Kruunusillat-allianssi on luonut tavan mitata liikennejärjestelyidensä onnistumista.

Kun mittaria käytetään, mittaaja tekee havainnot eri kulkumuotojen näkökulmista ja mittaa aina kerrallaan yhden kokonaisuuden, kuten esimerkiksi aidoilla rajatun kävelytien työmaa-alueen halki. Sivuilla oleville aidoille ja liikennemerkeille, alapinnan laadulle ja leveydelle sekä tilan minimikorkeudelle on vaatimukset, joiden täyttymistä mittauksessa tarkastellaan. Lisäksi risteysalueilla tarkastellaan liikennejärjestelyiden toimivuutta kohtaavien liikennemuotojen osalta.

Yhden mittauksen tulos on prosenttiluku, joka kuvaa työmaan liikennejärjestelyiden tasoa. Luku saadaan jakamalla oikeat havainnot kaikkien havaintojen lukumäärällä.

Mittauksen kehittäminen ja käyttäminen tuottaa myös kolme opinnäytetyötä.

Mitattavat asiat perustuvat pääosin Helsingin kaupungin katutyöoppaaseen ja Helsingin kaupungin esteettömän rakentamisen ohjeisiin.

Kruunusillat-raitiotien rakentamisessa mittaria käytetään osana raitiotietä rakentavan allianssin kannustinjärjestelmää. Uusi mittari voi myös auttaa Helsingin kaupunkia asettamaan entistä konkreettisempia laatuvaatimuksia tuleville katuremonteille.


Siltatyömaa ei haitannut lintujen pesintää

Tiedote 22.11.2022

Riistakameran kuvassa Nimismies-luodolta näkyy naurulokkeja ja näiden poikasia 4.6.2022. Luoto sijaitsee käytännössä aivan kiinni työmaassa. Ympäristötutkimus Yrjölä Oy

Vuosittaisen linnustoseurannan mukaan Helsingin Kruunuvuorenselän Suomen suuri siltatyömaa ei vähentänyt pesivien saaristolintujen määriä ensimmäisenä rakentamiskesänä.

Työmaan vaikutusalueella tutkituilla viidellä lintuluodolla linnut pesivät aiempien vuosien tapaan ja runsaimpien lajien parimäärät pysyivät suunnilleen samana tai jopa hieman kasvoivat.

Luodoilla pesi yhteensä kymmenen lajia saaristolintuja. Kokonaisparimäärä oli 1262, joista selvä enemmistö oli naurulokkeja. Naurulokki on Suomessa vähentynyt laji ja siksi luokiteltu uhanalaiseksi.

Työmaan vaikutusalueella sijaitsee yksi Helsingin merkittävimmistä naurulokkiyhdyskunnista. Nyt sillan ensimmäisenä rakentamiskesänä yhdyskunnan poikastuotto oli jopa suurempi, yhteensä noin 1000 poikasta, kuin kesinä ennen rakentamista. Muutos tuskin silti liittyy työmaahan.

Muita luodoilla yleisiä lajeja olivat kalatiira ja valkoposkihanhi.

Työmaa huomioi linnut siten, että pesimäaikana (1.4.–30.6.) ei tehty lainkaan paalutustöitä Kruunuvuorensillan alueella, eikä muitakaan töitä 250 metriä lähempänä lintuluotoja.

Laskennat osoittivat myös, että vaikka työmaan vaikutuspiirissä saaristolintujen kokonaisparimäärä pysyi vakaana, niin vaikutuspiirin ulkopuolella ns. vertailuluodoilla parimäärä vähentyi voimakkaasti. Syitä ei tiedetä, mutta pedoilla saattaa olla vaikutusta asiaan.

Pesimälinnuston seurantaa jatketaan myös tulevan kesänä. Lisäksi laskennat tehdään myös hankkeen valmistuttua raitiotien ollessa käytössä.


Bussipysäkki H2513 (Merihaka) Sörnäisten rantatiellä poistuu käytöstä 23.11.2022 alkaen

Tiedote 21.11.2022

Pysäkki H2513 Sörnäisten rantatiellä poistuu toistaiseksi käytöstä.

Sörnäisten rantatien katu- ja kunnallisteknisten rakennustöiden takia pysäkki H2513 keskustan suuntaan Sörnäisten rantatiellä poistuu toistaiseksi käytöstä.

Korvaava pysäkki on H2515 (Hanasaari).

Tämänhetkisen arvion mukaan bussipysäkki H2513 palautuu takaisin paikoilleen vuoden 2023 lopussa.


Rakennustyöt aiheuttaneet halkeamia Kulttuurisaunan seiniin Merihaassa

Tiedote 18.11.2022

Merihaan Kulttuurisauna

Merihaassa sijaitsevan Kulttuurisaunan seinissä on havaittu vaurioita saunan vieressä aloitettujen Merihaansillan rakennustöiden alkamisen jälkeen.

Siltaa rakentava Kruunusillat-allianssi ja kiinteistönomistaja tutkivat yhteistyössä vaurioita ja toimenpiteitä lisävahinkojen estämiseksi. Sauna on käytössä, mutta rakennustyöt saunan kulmalla on toistaiseksi keskeytetty.

Kulttuurisauna on rakennettu vanhalle täyttömaalle. Täyttömaa liikkuu helposti, kun sen läpi paalutetaan peruskallioon asti ulottuvia sillan perustusten paaluja.

Vanha täyttömaa on aiheuttanut yllätyksiä jo aikaisemmin: saunan läheltä maan alta Kruunusillat-rakentajat löysivät viime kesänä muun muassa maahan upotetun vanhan hissin.

Muissa Merihaan kiinteistöissä ei ole havaittu työmaasta johtuvia vaurioita.


Esteetön kulkureitti väliaikaisen Näkinsillan kautta on pois käytöstä 17.-18.11.2022

Tiedotus 14.11.2022

Esteetön reitti Merihaan kannelta Sörnäisten rantatielle opastetaan 17.-18.11. päiväkoti Kaislan vieressä sijaitsevaa luiskaa pitkin.

Merihaan kupeessa sijaitseva, Sörnäisten rantatien ylittävä väliaikainen Näkinsilta on normaalisti esteettömyysvaatimukset täyttävä jalankulun ja pyöräilyn reitti.

Viikolla 46 sillan rampin pääty Sörnäisten rantatiellä joudutaan kääntämään toisin päin, jotta rakennustöille saadaan lisää tilaa. Tällä sinänsä pienellä muutoksella on suuri vaikutus koko hankkeen edistymiseen ja aikatauluun, sillä sillan kohdalla sijaitsee paljon kunnallistekniikkaa, jonka vaikutusalue ulottuu Kruununhakaan saakka.

Muutostyön takia esteetön ramppi ei ole käytössä ajalla 17.-18.11.2022. Esteetön reitti opastetaan työn ajan Merihaan kannelta päiväkoti Kaislan vieressä sijaitsevaa luiskaa pitkin alas, Sörnäisten rantatielle ja suojatietä pitkin kadun yli.

Väliaikainen silta on muutoin normaalisti käytössä työnkin aikana, ja sieltä pääsee laskeutumaan Sörnäisten rantatielle portaita pitkin. Polkupyöriä varten portaiden viereen rakennetaan tilapäinen, kapea luiska, jota pitkin pyörää voi taluttaa.

Vaikutukset jalankululle

Esteetön reitti pois käytöstä 17.-18.11.2022. Siltaa pitkin pääsee kulkemaan, mutta reitti ei täytä esteettömyysvaatimuksia, vaan siinä on portaat. Esteetön reitti opastetaan Merihaan kannelta päiväkoti Kaislan vieressä sijaitsevaa luiskaa pitkin alas.

Vaikutukset pyöräilylle

Esteetön reitti pois käytöstä 17.-18.11.2022. Siltaa pitkin pääsee kulkemaan, mutta reitti ei täytä esteettömyysvaatimuksia. Polkupyörien taluttamista varten portaiden viereen tehdään väliaikainen, kapea luiska. Esteetön reitti opastetaan Merihaan kannelta päiväkoti Kaislan vieressä sijaitsevaa luiskaa pitkin alas.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutusta.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Ei vaikutusta.


Hakaniemen peruskorjattu kauppahalli avautuu keväällä 2023 – vapaiden myyntipaikkojen vuokralaishaku alkaa

Tiedote 11.11.2022

Arkistokuva, kuvaaja Yrjö Lintunen, Kansan Arkisto

Suurin osa hallin nykyisistä vuokralaisista on keväällä palaamassa väistötiloista peruskorjattuun halliin. Osa yrityksistä on hallin remontin aikana ehtinyt kuitenkin jo lopettaa toimintansa tai suunnitelmat ovat muuten vain muuttuneet.

– Erityisesti hallin kakkoskerrokseen on jäämässä vapaita myyntipaikkoja, joihin lähdemme nyt hakemaan mielenkiintoisia toimijoita. Tämä antaa meille loistavan mahdollisuuden päivittää hieman hallin sisältöä ja miettiä, mitä tämän päivän kaupunkilaiset kauppahallista haluavat, kertoo Hakaniemen kauppahallia hallinnoivan Helsingin Kaupunkitilat Oy:n toimitusjohtaja Peggy Bauer.

Vapaita myyntipaikkoja tulee hakuun toistakymmentä, ja niihin voi tutustua tarkemmin Kaupunkitilojen nettisivuilla. Niin sanottuun leipäkaareen etsitään hyviä leipomo- ja konditoria-alan toimijoita. Lisäksi hallin ykköskerrokseen on vapautunut mm. lihatoimijan paikka. Toisessa kerroksessa vapaana on useita eri kokoisia myyntipisteitä.

Kauppahallin torinpuoleiselle seinustalle rakentuu uusi iso terassi, joka yhdistää hallin ja torin luontevasti toisiinsa. Terassitoimijan haku avataan erillisessä avoimessa haussa ensi vuoden puolella. Hallin kakkoskerrokseen on valmistumassa myös komea ravintolatila, jonka yrittäjäksi on jo aikaisemmin tarjouskilpailun perusteella valittu The Cockin ja Madonnan ravintoloitsija Ville Relander.

Hakaniemen Kauppahallia on tituleerattu Helsingin aidoimmaksi kauppahalliksi. Hallista saa laadukkaita tuoretuotteita, kuten hedelmiä ja vihanneksia, lihaa, leipää ja kalaa. Tarjolla on myös lahjatavaroita, koruja, tekstiilejä, kahvia, teetä, luomutuotteita ja kukkia, sekä suutaripalvelu.

– Aidosta kauppahallitunnelmasta ja monipuolisesta valikoimasta pidämme ehdottomasti kiinni jatkossakin! lupaa Bauer.

Uudistuksia vanhaa kunnioittaen

Vuonna 1914 valmistuneen hallin sisätilat on kunnostettu peruskorjauksessa lähes alkuperäiseen asuunsa ja talotekniikkaa on nykyaikaistettu. Pääurakoitsijana on toiminut kaupungin oma rakentamispalveluliikelaitos Stara.

Hallille on tehty uusi maanalainen kulkuyhteys suoraan metrosta. Torin suuntaan avautuvia ensimmäisen kerroksen kaari-ikkunoita on suurennettu, ja niiden yhteyteen tulee uudet uloskäynnit terassille. Hallin sisätiloihin viimeistellään kaikkia asiakkaita palveleva tila, jossa voi istuskella ja nauttia hallin antimia.

Kellariin on rakennettu reilut 900 neliötä lisää tilaa. Uuteen kellariin sijoittuvat sosiaalitilat, kuiva- ja kylmävarastot sekä teknisiä tiloja. Myös rakennuksen esteettömyyttä on parannettu sisääntuloluiskalla.

Remontin valmistuminen on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta. Suurin syy viivästymiseen on maanalaisen huoltopihan ja muiden maanalaisten tilojen rakentaminen. Niitä ei ollut hankkeen alkuperäisessä suunnitelmassa. Huoltopihan valutöitä on hidastanut ruhjeinen ja rikkonainen kallioperä, jonka vahvistus ja injektointi jatkuvat edelleen. Myös Venäjän hyökkäyssota on tuonut viivettä materiaalihankintoihin.  

Hallin on määrä valmistua helmikuun lopussa. Sen jälkeen alkaa kauppiaiden muutto uudistettuihin tiloihin. Tarkkaa avauspäivää ei ole vielä vahvistettu, mutta tämänhetkisten tietojen mukaan halli avautuu huhtikuussa.

Muuton jälkeen Hakaniementorilla sijaitseva väistötila puretaan. Purkamiseen kuluu arviolta 2−3 kuukautta. Neuvottelut väistöhallin uudelleensijoittamisesta ovat käynnissä.

– Tänä jouluna onkin siis viimeinen mahdollisuus päästä kokemaan rakastetun lasihallin joulusesonki Hakaniemessä, vinkkaa Bauer.

Lisätiedot avoimista myyntipaikoista: https://kaupunkitilat.fi/vuokratilat/.

Jos yrittäjä on kiinnostunut vuokraamaan myymälätilan Hakaniemen kauppahallista, pyydämme lisätietoa yrityksestä ja suunnitelmista osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.Lisätietoja tiloista antaa torien ja hallien tiimipäällikkö Merja Sorakari, p. 0400 190 588.


Uuden Näkinsillan kannen valu ruuhkauttaa liikennettä Sörnäisten rantatiellä 15.-16.11.2022

Tiedote 10.11.2022

 

Havainnekuva uudesta Näkinsillasta.

Uuden, jalankulkua ja pyöräilyä palvelevan Näkinsillan rakennustyöt ovat käynnissä Sörnäisten rantatiellä. Tiistaina 15.11.2022 aloitetaan sillan kannen valu. Työvaihe pyritään saamaan valmiiksi yhdessä päivässä, mutta on mahdollista, että työ jatkuu vielä keskiviikkona 16.11.

Muutos vaikuttaa reitteihin siten, että moottoriajoneuvoilta poistuu käytöstä yksi kaista keskustan suuntaan klo 9-15. Valujärjestelyt voivat kuitenkin hidastaa ja ruuhkauttaa liikennettä jo aikaisemmin aamulla ja myöhemmin iltapäivällä.  

Jalankulun ja pyöräilyn reitti työmaan ohi kapenee siten, että siitä voi kulkea vain kävellen ja pyörää taluttaen. Liikenteenohjaajat ohjaavat tätä liikennettä. Pyöräily ohjataan tästä syystä Haapaniemenkadun risteyksestä Hämeentielle.

Tämänhetkisen tiedon mukaan uusi Näkinsilta otetaan käyttöön kesällä 2023.

Vaikutukset jalankululle

Jalankulkureitti Näkinsillan työmaan ohi on käytössä, mutta lyhytaikaisia pysähdyksiä voi tulla.

Vaikutukset pyöräilylle

Pyöräily ohjataan kiertoreitille Hämeentielle. Sörnäisten rantatiellä Näkinsillan voi ohittaa pyörää taluttaen. Lyhytaikaisia pysähdyksiä voi tulla.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Joukkoliikenteelle voi tulla lyhytaikaisia pysähdyksiä.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Yksi etelän suuntaan kulkeva kaista on suljettu tiistaina 15.11. ja mahdollisesti keskiviikkona 16.11. klo 9-15. Moottoriajoneuvoliikenteelle voi tulla lyhytaikaisia pysähdyksiä.


Hakaniemenrannasta ja Sörnäisten rantatieltä kaadetaan katupuita 14.11.

Tiedote 9.11.2022

Puita kaadetaan Hakaniementorin laidalta ja Sörnäisten rantatieltä.

Hakaniemenrannasta, Hakaniementorin laidalta sekä Sörnäisten rantatieltä kaadetaan katupuita maanantaina 14.11.

Hakaniementorin laidalta kaadetaan kuusi puuta, jotka ovat puistolehmuksia.

Sörnäisten rantatieltä, Haapaniemenkadun risteyksen luota kaadettavat kymmenen puuta ovat lehtikuusia.

Kruunusillat-raitiotien ja uuden Hakaniemensillan valmistuttua sekä alueen muun rakentamisen edistyessä alueelle istutetaan uusia katupuita ja rakennetaan uusia puisto- ja virkistysalueita.

Kaikki alueen uudet puistot eivät valmistu Kruunusillat-raitiotien rakentamisen yhteydessä, mutta silti Kruunusillat-allianssi istuttaa Hakaniemen-Kruununhaan alueelle 170 kpl uusia puita ja 2800 kpl uusia pensaita vuoteen 2027 mennessä.

Koko Kruunusillat-työalueelle tulee uusia puita noin 1300 kpl ja pensaita yli 10 000 kpl.

Pahoittelemme rakentamisen aiheuttamia häiriöitä.


Kruununhaassa jatketaan rantamuurin porapaalutusta

Tiedote 27.10.2022

Siltavuorenrannan uuden rantamuurin porapaalutustyö on ollut jonkin aikaa tauolla, mutta käynnistyy uudelleen loka-marraskuun vaihteessa ja jatkuu näillä näkymin maaliskuun 2023 loppuun saakka.

Porapaalutusta tehdään arkipäivisin klo 7-18.


Korkeasaaren alueen ruoppaukset

Tiedote 31.10.2022

Korkeasaaressa Kruunusillat-raitiotien rakentaminen alkoi valmistelevilla töillä ja ruoppauksilla lokakuussa 2021. Tulevassa Mieritzinrannassa (meritäyttöalue Korkeasaaren ja Palosaaren välissä) ruopataan ranta-alueita ja tehdään täyttötöitä.

Korkeasaaren ja Palosaaren välisen lahdenpohjukan ruoppaus- ja täyttötyöt ovat olleet vesiluvan mukaisella tauolla 1.4.-1.10. Kun vesiluvanmukainen rajoitus päättyi lokakuun alussa, on päästy jatkamaan alueen ruoppausta ja täyttötöitä. Jotta raitiotielle saadaan tarvittava tila, ruopataan Korkeasaaren alueelta pois kantamaton maa-aines. Ruopattavaa määrää on vielä noin 70 000 m³ ja se on pääosin savea. Tämä maa-aines tulee ruopata pois, jotta raitiotien vaatima pengerrakenne saadaan tehtyä. Tällä hetkellä ruoppaustöitä tehdään kahdella ruoppausyksiköllä ja ruoppaustyöt jatkuvat tulevan ruoppauskauden.

Ruupattava maa-aines kuljetetaan proomuilla läjitysalueelle.

Ruopattava maa-aines kuljetetaan proomuilla läjitettäväksi Koirasaaren- ja Lokkiluodon meriläjitysalueelle. Alueen veneilijöitä pyydettään huomioimaan proomukuljetukset liikkuessaan alueella.

Merialueen samentumisen estämiseksi on käytössä erilaisia suojaustoimia. Ruopattava alue on rajattu suodatinkangasverhoilla. Suodatinkangasverho estää ruoppauksen nostattaman hienoaineksen leviämisen. Suodatinkankaasta tehtyä verhoa ei voi käyttää kulkuväylillä ja näissä paikoissa on käytössä ilmakuplaverho. Ilmakuplaverhon toimintaperiaate on sama kuin suodatinkangasverholla. Merenpohjaan on upotettu ja painotettu rei’itetty letku johon pumpataan paineilmaa. Paineilman ansiosta muodostuu ilmakuplaverho, joka estää hienoaineen leviämisen merialueelle.

Mustikkamaan edustalla oleva ilmakuplaverho.

Korkeasaaren alueelle tehdään täyttötöitä pitkälle ensi vuoteen. Täyttöihin käytettävä maa-aines on louhetta ja sitä menee alueelle kokonaisuudessaan noin 300 000 m3 eli noin kolmen eduskuntatalon verran.

Myös Korkeasaaren vesi- ja viemärilinja uusitaan ja näin ollen vanha linjasto, joka sijaitsee Korkeasaaren ja Mustikkamaan välissä poistuu käytöstä. Tämä linjaston rakentaminen ja poistotyö aiheuttaa lyhytaikaista haittaa veneilijöille. Tästä työvaiheesta tiedotetaan myöhemmin lisää.


Hakaniemenrannassa louhitaan 7.-18.11.2022

Tiedote 3.11.2022

Hakaniemenranta 6:ssa sijaitsevan Opetushallituksen edustalla tehdään louhintaa eli räjäytystöitä 7.-18.11. Melua syntyy sekä kallionporauksesta että räjäytyksistä.

Työ tehdään, jotta alueelle saadaan rakennettua uudet hulevesikaivot.

Louhintaa tehdään arkipäivisin klo 8-18.


Putkirikot – asukasohje

Tiedote 26.10.2022

 

Vanhimmat tunnetut työmaa-alueen vesijohdot on rakennettu kieltolain aikaan 1920-luvun alussa. Ne voivat olla hyvin hauraita ja maan alla eri kohdassa kuin kartalla. Tällaisessa ympäristössä voi siis sattua putkirikkoja, joita ei voi edes tekniikalla, varovaisuudella tai huolellisella työllä välttää.

Putkirikkoja on sattunut ja on todennäköistä, että niitä sattuu lisää. Onneksi useimmiten niistä selvitään vesikatkolla ja katkon jälkeen ruskealla vedellä, joka kirkastuu nopeasti kun vettä juoksuttaa. On silti mahdollista, mutta onneksi harvinaista, että putkirikosta seuraa myös vesivahinkoja kellareihin.

Asukkaan on hyvä tietää putkirikoista seuraavaa:

Ennen putkirikkoa

 • Pidä kannullinen tuoretta vettä jääkaapissa tai iso vesipullo kaapissa.
 • Siirrä kellarikomerossa säilyttämäsi korvaamattomat, tunnearvoa sisältävät tavarat, ylähyllyille tai pois kellarikomerosta.
 • Ota ylös taloyhtiösi isännöitsijän yhteystiedot.
 • Suunnitelluista vesikatkoista voi tilata HSY:ltä tekstiviestin.

Putkirikon aikana

 • Jos huomaat tulvaa aiheuttavan putkirikon, soita 112 ja ilmoita myös oman kiinteistösi isännöitsijälle.
 • Pelastuslaitos vastaa putkirikon aiheuttamasta välittömän vaaran torjunnasta. Pelastuslaitos eristää vaara-alueen ja torjuu vuodon aiheuttamia vahinkoja sekä tiedottaa tilanteesta paikan päällä, tiedotusvälineiden välityksellä ja usein myös sosiaalisen median kautta Twitter-tilillään.
 • Heti kun on olemassa tietoa putkirikon vaikutuksesta vedenjakeluun, sitä saa kuuntelemalla tiedotteen HSY:n 24h vikapäivystysnumerosta 09 1561 3000. Vähän myöhemmin sama tiedote on luettavissa HSY:n verkkosivulta osoitteesta hsy.fi/vesikatkot
 • Kruunusillat-raitiotien Facebook, Twitter tai nettisivu eivät päivystä (Pelastuslaitos ja HSY ovat tiedotusvastuussa), mutta tietoa pyritään jakamaan mahdollisuuksien mukaan. 

Putkirikon jälkeen

 • Kiinteistön edustaja huolehtii mahdollisesti tarvittavasta vedenpoistosta, tekee vahinkoilmoituksen kiinteistön vakuutusyhtiöön ja tilaa mahdollisten vahinkojen kartoituksen.
 • Isännöitsijä tiedottaa taloyhtiön asukkaita ja yrityksiä, että on tapahtunut putkirikko/vesivahinko.
 • Isännöitsijä ohjeistaa talon asukkaita ja yrityksiä (jos talon kellareihin on mennyt vettä), hakemaan mahdollisuuksien mukaan tavaransa kellareista.
 • Kellarin kuivatuksen jälkeen isännöitsijä tilaa vahinkokartoituksen ja tarvittavat korjaustoimenpiteet.
 • Asukkaat valokuvaavat ja luetteloivat vahingoittuneen omaisuutensa. Luetteloinnin tulee sisältää yksilöidysti vahingoittuneen omaisuuden rahallinen nykyarvo (ei ostohetken arvoa). 
 • Katuremontin tekijä tiedottaa isännöitsijöille vahingonkorvausmenettelystä eli keneltä korvausta haetaan. Isännöitsijä tiedottaa sen jälkeen asukkaille korvausmenettelystä koskien heidän omaisuuttaan.

Ja lopuksi hyvä uutinen

Raitiotierakentamisen lisäksi uusimme Hakaniemen – Kruununhaan alueella laajasti kunnallistekniikkaa. Saatte kadun alle uudet vesijohdot, jotka tulevat kestämään ainakin 100 vuotta.

 


Kruununhaassa jatketaan rantamuurin porapaalutusta

Tiedotus 27.10.2022

Siltavuorenrannan uuden rantamuurin porapaalutustyö on ollut jonkin aikaa tauolla, mutta käynnistyy uudelleen loka-marraskuun vaihteessa ja jatkuu näillä näkymin maaliskuun 2023 loppuun saakka.

Porapaalutusta tehdään arkipäivisin klo 7-18.

Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia häiriöitä.


Nihdin ja Korkeasaaren tukimuurit

Tiedote 21.10.2022

Nihdin ja Korkeasaaren alueille rakennetaan Kruunusillat-hankkeen yhteydessä huomattava määrä tukimuureja, yhteensä 98 kpl. Tukimuurit tulevat sijoittumaan Finkensillan ja Kruunuvuorensillan välille, Korkeasaareen Mustikkamaan puoleiselle täyttöosuudelle.

Havainnekuva tukimuurista Finkensillan päässä.

Näiden tukimuurien ansiosta rakennetut pengerrakenteet pysyvät paikoillaan.

Tukimuurielementtien alapinta asennetaan noin -2 m syvyyteen. Elementtien paikalleenlaskun jälkeen elementtien päälle rakennetaan vielä paikallavalettavan korotusosan muotti verhoilukivineen. Elementtien yläpinta tulee tasolle + 3 m.

 


Sörnäisten rantatiellä tehdään yötyötä viikolla 43

Tiedote 21.10.2022

Sörnäisten rantatien ja Haapaniemenkadun risteyksen luona tehdään yötyötä ajalla 24.-28.10.2022.

Työ ei ole erityisen kovaa melua aiheuttavaa, vaan kaivinkoneella tehtävää kaivutyötä. Työ tehdään, koska Sörnäisten rantatien poikki rakennetaan uusi hulevesilinja.

Työ joudutaan tekemään yöllä, koska se aiheuttaisi päivällä kohtuutonta liikennehaittaa.

Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia häiriöitä.


Merihaassa havaittu vesijohtovuoto tänään 20.10.2022

Merihaassa on havaittu vesijohtovuoto. Vuoto on eristetty, mistä syystä vedenjakelu on katkennut kolmessa kiinteistössä Merihaassa.

HSY arvioi vedenjakelun palautuvan normaaliksi saman päivän aikana klo 18.00 mennessä.

Tilanteen päivittymistä voi seurata HSY:n verkkosivulla:

https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/vesikatkot-ja-hairiot/


Uutta Helsinkiä rakentamassa!

Helsingin kaupunki parantaa entisestään kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen tiedottamistaan. Tämä näkyy selkeämpänä tiedottamisena ja keskitettynä tiedotuskanavana. Nyt kiinnostuneiden käyttöön on avattu uusi tapa selata meneillään olevia asioita. Alasivustot ovat osin jo uudistuneet. Kannattaa tutustua! 

Sivusto löytyy osoitteesta: https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/kaupunkisuunnittelu-ja-rakentaminen/uutta-helsinkia-rakentamassa 


Yleistietoa Kruunusiltojen rakentamisaikataulusta

Tämän hetken tietämyksen mukaiset rakentamisvuodet eri alueilla.

Me Kruunusillat-raitiotien rakentajat rakennamme helsinkiläisille myös uutta rantaa ja katuja sekä uuden Hakaniemensillan. Lisäksi korjaamme viemäreitänne, vesijohtojanne sekä sähkö- ja telekaapeleitanne.

Aikataulu

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan yhteys Laajasalosta Hakaniemeen ja toisessa vaiheessa yhteys Hakaniemestä keskustaan. Tavoite on, että matkustajaliikenne käynnistyy Laajasalon ja Hakaniemen välillä vuonna 2027. Hakaniemestä keskustan suuntaan kulkevan yhteyden rakentamisaikataulusta ei ole päätöstä.

Vuonna 2021 aloitamme työt Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa Koirasaarentien länsipäässä. Lisäksi Korkeasaaren ympäristössä aloitamme ruoppaustyöt sekä Finkensillan ja Kruunuvuorensillan rakentamisen valmistelun. Vuonna 2022 Hakaniemessä käynnistyvät uuden Hakaniemensillan sekä Merihaansillan rakennustyöt. Myös Laajasalon Haakoninlahdessa ja Koirasaarentiellä työt aloitetaan vuonna 2022. Vuonna 2023 töitä tehdään koko Koirasaarentiellä sekä Laajasalontiellä.

Liikennejärjestelyt

Rakentamisvuodet tulevat olemaan rankkoja kaikille. Haittaamme varmasti arkeanne, vaikka emme haluaisi. Voitte liikkua jalan, pyörätuolilla, pyörällä ja autolla kaikkialle, mutta turvallisuuden takia kulkureittinne usein pidentyvät.

Opastamme reitit kadulla niin, että näette helposti mistä pääsee minnekin. Jos näin ei ole, antakaa meille palautetta. Kerromme myös ennalta näillä nettisivuilla ja muun muassa Facebookissa tulevista muutoksista.

Työajat ja melu

Rakentaminen aiheuttaa väistämättä kovaakin melua ja pölyä, joita torjumme kaikin käytettävissä olevin keinoin. Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin kello 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Lue tarkemmin työajoista ja yötöistä tiedottamisesta Usein kysytyistä kysymyksistä.


Kiinteistökehityshankkeen asukastilaisuus

Tapahtuma 26.9.2022

Paasitornin asukastilaisuuden avaussanat lausui Helsingin Merihaka Oy:n toimitusjohtaja Helena Salminen ja projektijohtaja Pekka Aalto, joka toivotti asukkaat tervetulleiksi ja kertoi omasta roolistaan sekä pääpiirteittäin illan ohjelmasta.

Alustuksessa kerrattiin, että tämän hetken hanke keskittyy pysäköintihalleihin, joita on tutkittu jo vuodesta 2015.

Päämäärä on löytää arvoa lisäävä ja aikaa kestävä ratkaisu käyttöikänsä päähän tulleille pysäköintihalleille.

 

Erkko Aarti ja Jussi Eskelinen - Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

AOR arkkitehtien esitys keskittyi Merihaan tulevaisuuden hahmotteluun. Yritys vastaa hankkeessa paikoitustalojen tonttien luonnossuunnittelusta. Työ on aloitettu vuosi sitten ja sen tuloksia esiteltiin illan osiossa.

Aarti ja Eskelinen korostivat, että kyse on vasta suurista ääriviivoista, massoista ja korkeuksista. Tarkemman suunnittelun aika on vasta myöhemmin, mikäli tähän ratkaisuun päädytään.

Eila Lumme ja Selina Anttinen -YIT Suomi Oy ja Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Lumpeen ja Anttisen terveiset olivat suunnitelmia palloiluhallin tulevaisuudesta. Nykyinen kiinteistö on käyttöikänsä päässä ja vaatii joka tapauksessa toimia. Esille nousi halu rakentaa asuinneliöitä samassa yhteydessä. Esitys esitti tulevaisuuden ajatukset monelta eri kantilta ja näkymäsuunnalta. Palloiluhalli edistää hankettaan itsenäisesti.

 

Irene Siljama, arkkitehti - keskustan asemakaavoitus
Taneli Nissinen - Helsingin kaupungin liikennesuunnittelu

Siljaman esitys sisälsi kattavan kokonaisuuden kaupungin tahtotilasta täydennysrakentamiseen. Kiinteistökehitykseen kannustetaan ja esimerkiksi Merihaka nähdään tällaisena alueena.

Esityksessä käytiin myös lävitse Merihaan suunnitteluperiaatteiden laatimista.

Tilaisuudessa kerrottiin, että Merihaka on lisätty 2017 DOCOMOMO:n listalle esimerkkikohteena 1970-luvun rakentamisesta. (Docomomo Suomi Finland ry toimii modernin arkkitehtuurin asiantuntijaorganisaationa Suomessa).

 

Peter Haaparinne tai Arto Korkeila - Maanhankinta, Kaupunkiympäristö maankäyttö ja tontit

Maankäyttösopimuksien osuudessa esiteltiin teemaa koko kaupungin osalta sekä maankäyttösopimukset Merihaan kiinteistökehityshankkeessa, linjaukset perusteluineen.


Juha Vuorinen - Kulttuuriympäristö, Helsingin kaupunginmuseo
Juha Vuorisen esitys käsitteli kaupunginmuseon toimintaa ja rajapintoja Merihaan suunnitelmien suhteen. Vuorinen oli ymmärtäväinen korjaustarpeista ja käsitteli asiaa hyvin ratkaisukeskeisesti. Esitys herätti kosolti kysymyksiä, joihin Vuorinen sai vastailla.

Markku Ahola - Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Aholan kertoi yleisesti alueen tilasta ja pelastuslaitoksen toiminnasta alueella. Merihaka on ollut harjoittelualue pelastuslaitokselle kansineen ja korkeine rakennuksineen. Tällä hetkellä alue vaatii erityistä keskittymistä, koska useita hankkeita on käynnissä aivan Merihaan ympärillä. Syytä huoleen ei kuitenkaan ole, vaan alue ovat pelastuslaitoksen hallinnassa.

Esityksessä keskusteltiin myös Merihaan 70- luvulla rakennetusta kansirakenteesta ja sen kestävyydestä nykyaikaisen pelastuskaluston kanssa. Ahola korosti, että kaikissa laskelmissa on perinteisesti ”kertoimia” painorajoituksiin eivätkä nämä tuota pelastajille ongelmia haastavimmissakaan tilanteissa.

Pauli Sortti - Asianajotoimisto Roihu Oy
Pauli Sortin esitys sisälsi sopimusteknisen tilannekuvan. Sopimukset ovat olleet poikkeuksellisen pitkään voimassa huomioiden nykyaikaiset sopimussyklit. Tämä tulee vaatimaan asiaan keskittymistä jatkossa.

Tilaisuuden esitykset löydät merihaka.com etusivulta.


Näkinkujalla tehdään liikennejärjestelyjä varhain aamulla 3.10.2022

Tiedote 30.9.2022

Uuden Hakaniemensillan, siihen liittyvien katujärjestelyjen sekä uuden kunnallistekniikan rakentamisen takia Näkinkuja välillä Hakaniemenkatu – Miina Sillanpään katu suljetaan liikenteeltä ajalla 3.10.2022 – 30.6.2023.

Muutos vaikuttaa bussien reitteihin siten, että aiemmin Näkinkujaa pitkin ajaneet bussit kääntyvät Sörnäisten rantatiellä, ja palaavat Hakaniemen torikatua pitkin Hakaniemenrantaan. Bussipysäkit pysyvät nykyisillä sijainneillaan.

Järjestelyjen rakentaminen aloitetaan maanantaina 3.10. jo aamuyöllä klo 04, jotta ne ehditään tehdä ennen aamun bussiliikenteen alkamista.

Pääosin käsivoimin tehtävä työvaihe ei ole erityisen kovaa melua aiheuttavaa, mutta saattaa häiritä lähimpien kiinteistöjen asukkaita.

Pahoittelemme häiriöitä.


Kruunuvuorensillan rakennustöissä myös vaikeita vaiheita

Tiedote 27.9.2022

Kruunuvuorensillan työmaa 22. syyskuuta 2022.

Suomen pisimmän sillan rakennustyöt Helsingin Kruunuvuorenselällä jatkuvat lokakuun alusta ilman rajoituksia, koska meritaimenen vaellusaikaan liittyvä rajoitus päättyy.

Ennen elokuun puolivälissä alkanutta vaelluskalarajoitusta siltatyömaalla saatiin sillan välitukien kaikki 84 paalua asennettua, raudoitettua ja betonoitua. Lisäksi viime kuukausina on siltakannen teräsrakennetta siirretty tunkkaamalla paikalleen jo yli 120 metriä.

Kruunuvuorensillan kannatinpylvään eli pylonin perustusten rakentaminen on puolestaan osoittautunut työlääksi.

Pylonin perustuksia tehdessä merenpohjasta on irronnut odotettua enemmän kalliota. Tämä aiheuttaa ylimääräistä työtä perustuksia rakennettaessa: irronneen aineksen poistamista, tarkkoja tutkimuksia ja suuremman betonimäärän käyttämistä.

Syksyn ja talven aikana jatkuu myös sillan välitukien rakentaminen ja siltakannen teräsrakenteen tunkkaus.

Seuraava töitä rajoittava tekijä – mahdollisen kovan talven lisäksi – on lintujen pesimäaikaan liittyvät rajoitukset, jotka alkavat 1. huhtikuuta. Tavoitteena on, että raitiotie avautuu matkustajaliikenteelle vuonna 2027. 


Merihaansillan rakennustyöt vaikuttavat kulkureitteihin Merihaan ympäristössä 3.10.2022 alkaen

Tiedote 28.9.2022

Hakaniemenrannan kaakkoiskulma muuttuu työalueeksi.

Vanhojen rantarakenteiden purkutyö sekä Hakaniemen ja Sompasaaren eteläkärjen välille rakennettavan Merihaansillan rakentaminen vaikuttavat kulkureitteihin Hakaniemenrannassa, Merihaan kaakkoiskulmassa.

Rantaa pitkin alueen läpi kulkevat jalankulun ja pyöräilyn väylät poistuvat käytöstä, ja läpikulku päättyy. Jalankulku ja pyöräily on jo aiemmin opastettu kulkemaan Sörnäisten rantatietä ja väliaikaista Näkinsiltaa pitkin.

Haapaniemenkatu ei ole suositeltava läpikulkureitti runsaan työmaaliikenteen takia.

Kulku Merihaan kiinteistöihin, Kulttuurisaunalle ja venelaitureille sekä reitit huolto- ja pelastusajoneuvoille järjestetään myös rakentamisen aikana Hakaniemenrannan kautta.

Järjestely kestää tämänhetkisen arvion mukaan Merihaansillan valmistumiseen saakka, mutta ainakin vuoden 2025 loppuun.

Vaikutukset jalankululle

Läpikulku rantareittiä pitkin Hakaniemenrantaan päättyy.

Vaikutukset pyöräilylle

Läpikulku rantareittiä pitkin Hakaniemenrantaan päättyy.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Ei vaikutuksia: moottoriajoneuvoliikenteen läpikulku Hakaniemenrantaan on päättynyt jo aiemmin.


Kruunusillat-raitiotieyhteyden kolmannen sillan rakentaminen aloitetaan

Tiedote 20.9.2022

Merihaansillasta tulee matala ja laiturimainen.

Kruunusillat-allianssi aloittaa syys-lokakuun vaihteessa Hakaniemen ja Kalasataman eteläkärjen eli Nihdin yhdistävän Merihaansillan rakentamisen. Merihaansilta on yksi kolmesta sillasta, jotka muodostavat raitiotieyhteyden Hakaniemestä Laajasaloon. Kahden muun sillan, eli Kruunuvuorensillan ja Finkensillan, rakentaminen on aloitettu vuonna 2021.

Merihaansillan rakentaminen aloitetaan vasta nyt, koska sen valmistumisaikataulu on sidoksissa Hanasaaren hiilivoimalan toiminnan alasajoon.

Väylä on huviveneilijöiden käytössä vielä kesäkauden 2023. 

Merihaansillan ja mahdollisesti myöhemmin rakennettavan Hiilisatamansillan linjaukset näkyvät kartassa.

Molemmilta rannoilta samaan aikaan

Sillanrakennustöitä on jo kesän ja syksyn aikana valmisteltu Nihdissä esimerkiksi purkamalla vanhoja laiturirakenteita ja porapaaluttamalla uutta rantamuuria. Syys-lokakuun vaihteessa sillan maatukien rakentaminen aloitetaan samaan aikaan sekä Nihdissä että Merihaassa.

Myös työsillan rakentaminen aloitetaan alkutalven aikana molemmilta rannoilta. Työsilta on väliaikainen rakenne, jolta käsin varsinaista siltaa rakennetaan.

Merihaansilta muodostuu neljästä eri lohkosta, ja noin 70-metriset päätylohkot pyritään saamaan talven aikana valmiiksi. Sen jälkeen jatketaan työsillan tekoa siten, että se valmistuu veneilykauden päätyttyä lokakuussa 2023.

Merihaansillan ollessa osa Kruunusillat-raitiotieyhteyttä sen katsotaan valmistuvan samaan aikaan kuin koko Kruunusillat-raitiotien: tavoite on, että matkustajaliikenne alkaa kaikilla silloilla vuonna 2027.

Merihaansillan paalut havainnekuvassa.

Meluavia työvaiheita luvassa

Sekä maatukien että työsillan rakentaminen vaatii lyönti- ja porapaalutusta. Nämä työt jatkuvat lokakuusta alkuvuoteen 2024, mutta eivät yhtäjaksoisina. Esimerkiksi 15.4.-31.7.2023 paalutuksesta pidetään pitkä tauko meriluonnon vuoksi.

Työsillan rakentamisesta aiheutuu enemmän melua kuin varsinaisen sillan rakentamisesta. Se on suurempi kuin varsinainen silta ja sen täytyy kantaa isoja työnaikaisia kuormia, kuten raskaita työkoneita.

Varsinaisen sillan valmistuttua työsilta puretaan pois, ja kaikki sen paalut nostetaan merestä ylös.

Merihaansillan työsiltaan tarvitaan 1200 paalua.

Matalaa ja linjakasta

Merihaansilta on suunniteltu matalaksi, laiturimaiseksi sillaksi, joka peittää mahdollisimman vähän merinäköalaa. Siten se istuu tyylillisesti Hakaniemen alueen uudistuvaan ilmeeseen, sillä myös uusi Hakaniemensilta on muotokieleltään matala ja linjakas.

Samalla Merihaansilta on tietysti yhtenäinen osa Kruunusillat-raitiotieyhteyttä, josta on tulossa pääkaupunkiseudun ja ehkä koko Suomen upein, jopa nähtävyydenomainen merellinen joukkoliikennereitti.

Muiden Kruunusiltojen tavoin Merihaansilta on tarkoitettu raitiovaunuliikenteen lisäksi jalankululle ja pyöräilylle.

Merihaansillan alituskorkeus on noin 2,5 metriä.

Muutamia erikoisuuksia

Merihaansillan rakentamiseen liittyy muutama erikoisuus. Matala, laiturimainen rakenne on tavallaan jo itsessään erikoista. Silta rakennetaan betonilaattasiltana, eikä palkkisiltana, mikä olisi yleisempi sillanrakennustapa.

Sillan ollessa alituskorkeudeltaan vain 2,5 metriä, sen Nihdin puoleiseen reunaan rakennetaan ajoneuvonosturien avulla avattava osuus. Aukko voidaan avata vain poikkeustapauksissa, sillä sen avaaminen katkaisee raitiotieliikenteen.

Sillan suunnittelussa ja rakentamisessa varaudutaan lisäksi Hiilisatamansillan rakentamiseen. Hiilisatamansilta on Hanasaareen menevä haara, joka lähtee Merihaansillan kupeesta.

Hiilisatamansillan rakentamisesta ei ole vielä tehty päätöstä. Se on kytköksissä Hanasaaren alueen muuhun kehitykseen.


Kruununhaassa kadun päällystystyö aiheuttaa liikennejärjestelyjä maanantaina 19.9.

Tiedote 15.9.2022

Päällystystyön aiheuttamat liikennejärjestelyt 19.9.2022

Kruununhaassa jatketaan asfaltointitöitä maanantaina 19.9. Tällä kertaa päällystetään katualuetta SIltavuorenrannan ja Kirjatyöntekijänkadun risteyksessä.

Päällystystyön aikana moottoriajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille ajosuunta kerrallaan.

Myös jalankulun ja pyöräilyn reiteissä on pieniä muutoksia.

Liikenteenohjaajat ovat paikalla ohjaamassa liikennettä.

Pahoittelemme rakentamisen aiheuttamia häiriöitä.


Sörnäisten rantatiellä tehdään louhintaa viikolla 38

Tiedote 15.9.2022

Sörnäisten rantatiellä louhitaan kalliota räjäyttämällä ajalla 21.-23.9.2022. Työ aloitetaan keskiviikkona 21.9. kallioporauksilla, joista syntyy myös kovempaa melua.

Räjäytykset tehdään päiväsaikaan ruuhka-aikojen ulkopuolella klo 9-15. Liikenne joudutaan pysäyttämään hetkellisesti räjäytysten ajaksi. Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä.

Louhintaa tehdään hulevesilinjojen rakentamisen takia. Osa hulevesikaivoista täytyy upottaa kallioon riittävien kaatojen aikaansaamiseksi.

Pahoittelemme rakentamisen aiheuttamia häiriöitä.


Kiinteistökehityshankkeen asukastilaisuus

Tiedote 9.9.2022 (päivitetty 16.9.2022)

Paikka: Paasitorni | Paasivuorenkatu 5 A
Päivä 26.9.2022
Aika 17.30 - 21.00

Helsingin Merihaan kiinteistökehityshankkeen asukastilaisuus järjestetään Paasitornissa 26.9.2022. Tilaisuus alkaa klo 17.30 ja päättyy viimeistään klo 21.00. Tilaisuudessa esitellään kiinteistökehityshankkeen luonnossuunnitelma, tutustutaan Merihaan alueen suunnitteluperiaatteisiin, maankäyttömaksujen perusteisiin, liikennesuunnitteluun, pelastustoimeen Merihaassa, kaupungin museon näkemyksiin sekä sopimusten uudistamiseen Merihaassa. Kuullaan eri edustajien vastauksia osanottajien esittämiin kysymyksiin.

Tilaisuudessa esitellään kiinteistökehityshankkeen luonnossuunnitelma, tutustutaan Merihaan alueen suunnitteluperiaatteisiin, maankäyttömaksujen perusteisiin, liikennesuunnitteluun, pelastustoimeen Merihaassa, kaupungin museon näkemyksiin sekä sopimusten uudistamiseen Merihaassa. Kuullaan eri edustajien vastauksia osanottajien esittämiin kysymyksiin.

Ennakkoon esitettävät kysymykset
Teillä on mahdollisuus esittää ennakkoon kysymyksiä liittyen eri esittäjien aihealueisiin. Pyydämme 23.9.2022 mennessä tällaiset kysymykset sähköpostiin Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tarjoilu
Tilaisuudessa ei ole tarjoilua. Kokouksen aikana on saatavilla vettä vesiautomaatista.


Tilaisuuden ohjeellinen aikataulu

Kello 17.30 – 17.35
Tilaisuuden avaussanat toimitusjohtaja Helena Salminen ja projektijohtaja Pekka Aalto

Kello 17.35 – 18.00
Erkko Aarti ja Jussi Eskelinen
Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy, Merihaan luonnossuunnittelusta vastanneet arkkitehdit.
Teemana mahdollisesti purettavien paikoitustalojen tilalle suunnitellut uudet rakennusmassat ja pysäköintiratkaisut.

Kello 18.00 – 18.20
Eila Lumme ja Selina Anttinen
YIT Suomi Oy ja Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Teemana Pallohallin tontin kehitys. Käydään läpi hankkeen tavoitteet ja suunnitelmat.

Kello 18.20 – 19.10
Irene Siljama, arkkitehti, keskustan asemakaavoitus
Taneli Nissinen, Helsingin kaupungin liikennesuunnittelu
Teemoina Merihaan suunnitteluperiaatteet ja yhteenvetoa Merihaan etnografisesta selvityksestä, sekä ympäröivien katujen ja Merihaan pysäköintiasiat. Esityksen jälkeen osanottajien kysymykset ja palautekeskustelut em. aihealueista.

Kello 19.10 – 19.30
Peter Haaparinne tai Arto Korkeila
Maanhankinta, Kaupunkiympäristö maankäyttö ja tontit
Teemana maankäyttösopimukset Merihaan kiinteistökehityshankkeessa, linjaukset perusteluineen. Esityksen jälkeen osanottajien kysymykset ja palautekeskustelu.

Kello 19.30 – 19.40 jaloittelutauko

Kello 19.40 – 20.00
Juha Vuorinen
Kulttuuriympäristö, Helsingin kaupungin museo
Teemana Helsingin kaupungin museon näkemyksiä Merihaan kiinteistökehityshankkeesta Esityksen jälkeen osanottajien kysymykset ja palautekeskustelu.

Kello 20.00 – 20.20
Markku Ahola
Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Teemana pelastuslaitoksen toiminta Merihaassa nyt ja tulevaisuudessa. Markku Ahola on tilaisuudessa vastaamassa pelastuslaitoksen puolesta erilaisiin näkemyksiin ja kysymyksiin.

Kello 20.20 – 20.40
Pauli Sortti
Asianajotoimisto Roihu Oy
Teemana sopimusten uudistaminen Merihaan ja sen osakasyhtiöiden kesken ja mahdollisen rakentamisen aiheuttaman haitan hallinta sopimuksin. Esityksen jälkeen osanottajien kysymykset ja palautekeskustelu.

Kello 20.40 – 21.00 avointa keskustelua aihealueista 21.00 Kiitos kaikille esiintyjille ja tilaisuuden päättäminen

Saapuminen Paasitorniin, Paasivuorenkatu 5 A
Suosittelemme saapumaan Paasitorniin julkisia kulkuvälineitä käyttäen. Hakaniemen kautta liikennöivät lukuisat bussi- ja raitiovaunulinjat sekä metro. Etäisyyttä Helsingin päärautatieasemalta on noin kilometri. Matka taittuu nopeasti myös kävellen tai polkupyörällä. Pyöriä varten Paasitornin Saariniemenkadun puoleiselta sivustalta löytyy pyöräparkki

Yksityisautoilijalle löytyy maksullisia pysäköintipaikkoja Paasitornin läheisyydestä. Jaffa Stationin (Arena Center Hakaniemi) pysäköintihallissa on mahdollisuus pysäköintiin

Liikuntarajoitteisten vieraiden käynti kokouskeskukseen tapahtuu pääsisäänkäynnin Paasivuorenkatu (5 A) ja hotelli Scandic Paasin (5 B) välistä sisäpihan kautta (automaattiovet)


Kruununhaassa asennetaan katuvaloja yötyönä ajalla 13.-15.9.

Tiedote 9.9.2022

Pohjoisranta-kadulla asennetaan katuvaloja yötyönä kahtena yönä viikolla 37: tiistain ja keskiviikon sekä keskiviikon ja torstain välisenä yönä klo 19-06.

Työn aikana toinen moottoriajoneuvojen ajokaista Katajanokan suuntaan on suljettu. Liikenne kulkee normaalisti toista kaistaa pitkin.

Työ tehdään nosturiauton avulla, eikä siitä pitäisi syntyä erityisen kovaa melua.

Työ tehdään yöllä, koska päivällä se aiheuttaisi merkittävää liikennehaittaa.

Pahoittelemme rakentamisen aiheuttamia häiriöitä.


Kruununhaassa katujen päällystystyöt aiheuttavat liikenne- ja pysäköintirajoituksia 12.-13.9.

Tiedote 7.9.2022

Asfaltointityöt sulkevat tilapäisesti katuja päiväsaikaan.

Kruununhaassa asfaltoidaan katuja viikon 37 alussa. Työt pyritään saamaan valmiiksi maanantain 12.9. aikana, mutta ne on mahdollista, että ne jatkuvat vielä tiistaina 13.9. Mikäli työt jatkuvat vielä tiistaina, järjestelyt kuitenkin puretaan yön ajaksi pois ja tällöin liikenne kulkee normaalisti.

Työn aikana moottoriajoneuvoliikenne SIltavuorenrannasta Pohjoisrantaan ja Liisankadulle on poikki.

Myöskään Liisankadun suunnasta ei pääse autolla ajamaan Siltavuorenrantaan Maurinkadun, Kristianinkadun ja Välikadun kautta.

Liikenteenohjaajat opastavat autoilijoita työn aikana. Jalankululle ja pyöräilylle järjestetään reitit. Myös pelastusajoneuvoille järjestetään tarvittaessa kulkureitit.

Myös joitakin pysäköintipaikkoja on työn aikana pois käytöstä Kirjatyöntekijänkadulta ja Maurinkadulta.


Hakaniemenrannassa sijaitseva entinen Korkeasaaren lippukioski puretaan

Tiedote 7.9.2022

Korkeasaaren entinen lipunmyyntikioski Hakaniemenrannassa

Kruunusillat-raitiotien ja alueen uusien katujärjestelyiden rakentamisen takia Hakaniemenrannassa sijaitseva entinen Korkeasaaren lipunmyyntikioski puretaan.

Vuonna 1990 rakennettu kioski on huonokuntoinen, joten sen säilyttäminen ja siirtäminen uuteen paikkaan ei ole järkevää.

Purkutyöt aloitetaan 17.9.2022.


Kiinteistökehityshankkeen asukastilaisuus 26.9.2022

ENISTIETO ASUKASTILAISUUDESTA

Helsingin Merihaan kiinteistökehityshankkeen asukastilaisuus järjestetään 26.9.2022 klo 17.30 - 21.00 Paasitornissa.

Tästä tulossa lisätietoa lähempänä tapahtumaa.


Merihaan tulevaisuuden kehityssuunnitelmat nähtävillä

Hei Merihaan asukas!

Merihaan tulevaisuuden kehityssuunnitelmat nähtävillä ja kommentoitavissa verkossa sekä Kylätuvalla

Helsingin kaupunki avaa 12.–14. syyskuuta Merihaassa kolmipäiväisen pop-up-pisteen, jossa on mahdollista tutustua Merihaan tulevaisuuden kehityssuunnitelmiin sekä antaa niistä palautetta. Paikalla ovat keskustelemassa kaupungin suunnittelijat.

Pop-up-piste sijaitsee Merihaan Kylätuvalla osoitteessa Haapaniemenkatu 14. Kylätuvalla ei ole aikataulutettua ohjelmaa, vaan havainnekuviin ja mallinnuksiin voi tutustua aukioloaikojen puitteissa.

Pop-upin aukioloajat:

Maanantaina 12.9. klo 14–19
Tiistaina 13.9. klo 14–19
Keskiviikkona 14.9. klo 10–15

Vastaa kyselyyn Merihaan kehittämisestä 30. syyskuuta mennessä

Merihaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden hahmotelmia voi kommentoida verkko-osoitteessa https://link.webropol.com/s/merihaka  ja Open Cities Plannerissa osoitteessa https://eu.opencitiesplanner.bentley.com/kymp/merihaka  30.9.2022 saakka. Suunnitelmista voi antaa palautetta myös pop-up -pisteellä.

Esitetyt hahmotelmat ovat alustavia ajatuksia siitä, miten Merihaan aluetta voisi mahdollisesti kehittää. Open Cities Plannerissa esitetään kolme eri skenaariota, jotka eroavat toisistaan kehittämisen laajuuden ja sijainnin osalta. Vastaaja voi myös kertoa oman näkökulmansa Merihaan nykytilanteesta sekä toiveista alueen tulevaisuutta koskien. Open Cities Plannerin kautta saatu palaute käsitellään yhdessä kyselylomakkeen kautta saatujen kommenttien kanssa. 

Merihaan suunnitteluperiaatteet laaditaan vuorovaikutuksessa saadun palautteen pohjalta

Syyskuun pop-up-tilaisuudet ovat osa valmistelutyötä, jonka pohjalta luodaan koko Merihakaa koskevat suunnitteluperiaatteet. Tapahtumassa tutkitaan asukkaiden ja alueen toimijoiden kanssa vaihtoehtoisia kehittämismahdollisuuksia Merihaassa.

Vuorovaikutuksen pohjalta laaditaan Merihaan suunnitteluperiaatteet, jotka tulevat ohjaamaan alueen kehittämistä ja kaavoitusta. Periaatteet nostavat esille mm. alueen ominaispiirteitä, säilytettäviä kohteita ja kehittämistä ohjaavia tekijöitä. Suunnitteluperiaatteiden luonnos tulee julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi alkuvuodesta 2023.

Suunnitteluperiaatteiden valmistuttua maanomistajat voivat hakea kaavamuutosta, joka mahdollistaa rakentamisen, purkamisen, puiston tai piha-alueen kehittämisen, käyttötarkoituksen muutokset tai muuta alueen kehittämistä tai muutosta. Yksittäisiin kaavamuutoksiin on myös mahdollisuus vaikuttaa osana prosessia.

Merihaasta esitettyihin Usein kysyttyihin kysymyksiin voit tutustua osoitteessa https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/keskusta/usein-kysyttya-merihaka

Lisätietoja pop-up-pisteestä sekä Merihaan kehittämisestä antaa:

Arkkitehti
Irene Siljama
p. 09 310 33174
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 


Mediatiedote ja verkkouutinen Merihaan tulevaisuuden kehityssuunnitelmista on nyt julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tässä alla vielä tiedoksi linkit STT:n ja kaupungin tiedotteisiin. 

Merihaan tulevaisuuden kehityssuunnitelmat nähtävillä ja kommentoitavissa verkossa sekä Kylätuvalla
Suomeksi: Merihaan tulevaisuuden kehityssuunnitelmat nähtävillä ja kommentoitavissa verkossa sekä Kylätuvalla (hel.fi)

Utvecklingsplanerna för framtidens Havshagen finns till påseende och kan kommenteras på internet och i Kylätupa
På svenska: Utvecklingsplanerna för framtidens Havshagen finns till påseende och kan kommenteras på internet och i Kylätupa (hel.fi)

Merihaka development plans available for comments online and at Kylätupa. 
In English: Merihaka development plans available for comments online and at Kylätupa (hel.fi)


Syksyn työt Hakaniemessä ja Kruununhaassa

Tiedote 24.8.2022

Näkinsillan työmaa 18.8.2022

Kesän aikana Kruunusillat allianssin kunnallistekniikka- ja kadunrakennustyöt ovat edenneet hyvin, joiltakin osin jopa odotettua paremmin. Sujuva eteneminen tarkoittaa sitä, että tänä vuonna päästään aloittamaan myös joitakin sellaisia töitä, jotka oli alun perin aikataulutettu ensi vuodelle.

Siltatyöt ovat silti edelleen kaiken keskiössä, ja kaikki muut työt tapahtuvat niiden ehdoilla.

Kruununhaka

Uuden Hakaniemensillan rakennustyöt etenevät. Työsiltaa jatketaan molemmin puolin salmea. Kruununhaan puolella tehdään lisäksi kaivutyötä ja lyöntipaalutusta. Molemmin puolin salmea asukkaiden kärsivällisyyttä syystäkin koetellut lyöntipaalutus vähenee huomattavasti syys-lokakuun vaihteessa, mutta porapaalutukset jatkuvat.

Siltavuorenrannassa tehdään pienimuotoisempia hulevesi- ja muita töitä. Joitakin kadunvarren pysäköintipaikkoja on jouduttu ottamaan työalueeksi muutaman viikon ajaksi.

Pohjoisranta-kadun itäpää alkaa syksyn aikana valmistua lopulliseen muotoonsa. Syyskuun alussa käynnistyy reunakivien asennus ja asfalttipintojen teko. Näistä työvaiheista johtuen jalankulun ja pyöräilyn väyliä siirrellään jonkin verran syyskuun ajan.

Hakaniemi

Uuden Hakaniemensillan tukia valetaan syksyn aikana. Sillan teräsrungon asennus on tarkoitus aloittaa alkutalvesta, ja sitä tehdään 4-5 kuukauden ajan.

Sillan länsipuolella työt laajenevat syksyn aikana kohti Hakaniemen toria ja Siltasaarenkatua, John Stenbergin rantaan saakka. Alueella tehdään kaukolämpö- ja kaukokylmälinjaa sekä vesihuoltolinjoja.

Sillan itäpuolella tehdään myös erilaisia putkiasennuksia, mutta sen lisäksi ruoppausta ja meritäyttöjä.

Veneilykauden päätyttyä, jossain vaiheessa talvea venelaiturit siirtyvät Hakaniemenrannasta Tervasaareen.

Sekä sillan länsi- että itäpuolella työt saadaan syksyn aikana paikoittain niin valmiiksi, että jalankulun ja pyöräilyn väylille voidaan jo tehdä lopulliset asfaltoinnit.

Myös uudella Merihaankadulla tehdään syksyn aikana jo täyttöjä ja pintarakenteita. Näin saadaan valmiiksi reitti siltatyömaan teräskuljetuksille.

Sörnäisten rantatiellä kaukolämpölinjan asennustyö valmistuu syksyn aikana. Tällöin moottoriajoneuvojen ajokaistat siirretään tämänhetkiseltä sijainniltaan kadun itäreunaan. Näin saadaan liikenne pois kadun länsipuolelta, joka muuttuu puolestaan työmaaksi.

Merihaansillan rakentaminen käynnistyy loppusyksystä

Merihaan edustalla on tehty toukokuusta saakka maankaivuuta ja pontinlyöntiä, sillä alueelle rakennetaan uudet vesihuoltolinjat. Työssä on riittänyt haasteita, sillä 50-60 vuotta sitten alueelle on haudattu paljon erilaista jätettä. Maaperä on ollut odotettua huonompaa. Pontitukset jatkuvat vielä joidenkin viikkojen ajan.

Hakaniemen ja Nihdin eli Kalasataman eteläkärjen yhdistävän Merihaansillan rakentamista on jo kesän aikana valmisteltu Nihdissä purkamalla vanhoja laiturirakenteita ja porapaaluttamalla rantamuuria. Loppusyksyn aikana sillanrakennustyöt käynnistyvät myös Hakaniemessä Merihaan edustalla. Tästä tiedotamme erikseen aikataulujen varmistuttua, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan kovaa melua aiheuttavat paalutukset alkavat loppusyksyn ja alkutalven aikana.

Näkinsillan työmaalla yötöitä luvassa

Uuden Näkinsillan työmaalla päästään syksyn aikana tekemään betonivaluja.

Näkinsillasta puhuttaessa täytyy mainita myös sen Vetehisenkujan kohdalla sijaitsevaan maatukeen rakennettava jätevesipumppaamo, joka on haastava, osittain pohjaveden tason alapuolelle sijoittuva geotekninen rakenne. Kesän aikana pumppaamon kaivanto saatiin valmiiksi, ja syksyn aikana sitä betonoidaan.

Osa pumppaamon betonivaluista joudutaan tekemään yöaikaan, koska korkea seinävalu täytyy tehdä tietyllä nousunopeudella, ja työ vaatii tällöin enemmän aikaa kuin yhden työpäivän. Niinpä se aloitetaan jo aamuyöstä. Näillä näkymin kyseinen, muutaman vuorokauden mittainen työvaihe ajoittuu elo-syyskuun vaihteeseen. Se ei ole varsinaisesti kovaa melua aiheuttavaa työtä, mutta saattaa kuitenkin häiritä lähimpien asukkaiden yöunia. 

Pahoittelemme jälleen niin melua kuin muitakin häiriöitä aiheuttavia työvaiheitamme. Ymmärrämme, että asukkaiden kärsivällisyys on ollut eritoten kesähelteillä koetuksella, kun ikkunoitakaan ei ole voinut melun takia pitää auki.

Ehkäpä se, että voimme kertoa melun olleen hyödyllistä, eli työt ovat todellakin kesän aikana edenneet, saattaa hiukan lohduttaa tässä tilanteessa. Kiitos kärsivällisyydestä.


Sörnäisten rantatiellä yöllisiä liikennerajoitteita 25.-26.8.2022

Tiedote 25.8.2022

Sörnäisten rantatiellä Merihaan kohdalla rakennetaan liikennejärjestelyjä torstain 25.8. ja perjantain 26.8. välisenä yönä klo 20 alkaen.

Työn ajaksi yksi moottoriajoneuvojen ajokaista pohjoisen suuntaan suljetaan liikenteeltä.

Pahoittelemme työn aiheuttamia häiriöitä.


Sörnäisten rantatiellä, Näkinaukiolla suljetaan jalankulun ja pyöräilyn reitti ajalla 18.8.2022

Tiedote 17.8.2022

Suljettu reitti on merkitty kuvaan punaisella katkoviivalla.

Rakenteilla olevan. Sörnäisten rantatien ylittävän Näkinsillan palkkeja nostetaan paikoilleen torstaina 18.8. Näkinaukion jalankulun ja pyöräilyn väylä suljetaan työn ajaksi turvallisuusyistä, ja liikenne ohjataan Näkinaukion kiertävälle reitille.

Pahoittelemme rakentamisen aiheuttamia häiriöitä.


Kalojen liikehdintää seurataan kalaväylällä

Tiedote 15.5.

Kruunuvuorenselällä ja Vanhankaupunginlahdella tyypillisesti esiintyviä kalaryhmiä ovat särki- ja ahvenkalat. Yleisesti alueella esiintyvät myös silakka, kuore, piikkikalat sekä hauki ja made. Vaelluskaloista alueella esiintyvät uhanalaiseksi luokiteltavat meritaimen, siika (vaellussiika ja karisiika), lohi, ankerias ja nahkiainen.

Vanhankaupunginlahdelle suuntautuvan kutuvaelluksen turvaamiseksi on alueelle perustettu kalaväylä. Kalaväylällä liikkuu kaloja erityisesti keväällä kevätkutuisten kalojen vaeltaessa kutualueilleen, elo-syyskuussa meritaimenen päävaellusaikaan sekä syys-lokakuussa vaellussiikojen vaeltaessa Vanhankaupunginlahdelle.

Hankealueen läpi kulkee Vantaanjoen kalaväylä, jota käyttävät niin uhanalaiset lohikalat (mm. meritaimen ja vaellussiika) kuin kutu- ja syönnösalueiden välillä liikkuvat kevätkutuiset kalalajit. Siltahakkeen rakentamisaikataulussa on huomioitu meritaimenen päävaellusajankohta. Hankkeen vesiluvassa on asetettu rajoitus rakentamistöille meritaimenen päävaellusajankohdan ajaksi, 15.8.-30.9. Meritaimenen vaellusaikana ei saa hankkeella tehdä vedenalaisia rakentamistöitä kalaväylän alueella. Yleisesti rakentaminen ei estä kalojen vaellusta Vantaanjokeen, mutta ne saattavat ajoittain hidastaa kutuvaellusta tai muuttaa vaellusreittejä. Rakentamisesta ei saa aiheutua voimakasta melua tai samentumista kalaväylällä.

 

Veteen asennetut vastaanottimet on merkitty kohomerkein.

Kala- ja vesitutkimus Oy tarkkailee kalojen liikehdintää kalaväylällä. ”Alueelle asennetaan 9 vastaanotinta, jotka rekisteröivät kalojen liikkeet. Vastaanottimet on asennettu noin kolmen metrin syvyyteen”, kertoo Kala- ja vesitutkimuksen tutkija Petri Karppinen. ”Nyt suoritettava tarkkailu kohdistuu taimenen ja lohen liikehdintään Kruunuvuorenselällä ja Vantaanjoen suulla”, jatkaa Karppinen. Taimen ja lohi vaeltavat Vanhankaupunginlahdelle noustakseen kutemaan Vantaanjokeen. Jokisuussa kalat pyydystetään ja niiden selkäevän tyvelle kiinnitetään lähetin. Tämän jälkeen kalat siirretään Suomenlinnan edustalle, josta ne suuntavat takaisin Vanhankaupunginlahdelle. Kaloihin kiinnitettyjen ultraäänilähettimien ja mereen sijoitettujen vastaanottimien avulla seurataan kalojen vaelluskäyttäytymistä. ”Kalojen merkintä on nyt käynnissä ja kestää arviolta lokakuulle saakka”, kertoo Karppinen.


Hakaniemenrannan Maailman rauha -veistos siirrettiin varastoon

Tiedote 8.8.2022

Maailman rauha -veistos siirrettiin meriteitse.

Kruunusillat-rakentajat siirsivät Maailman rauha -veistoksen Hakaniemenrannasta varastoon itäiselle Uudellemaalle 8.8.2022.

Veistos siirrettiin, koska sen paikalle rakennetaan jalkakäytävä. Tila jalkakäytävälle tarvitaan, koska Hakaniemenranta-kadun linjaus muuttuu tulevan raitiotien myötä.

Veistos kuljetettiin sen omistajan eli Helsingin taidemuseon (HAM) osoittamaan varastoon. Kaupunki ja taidemuseo päättävät veistoksen myöhemmästä kohtalosta.

Moskovan kaupunki lahjoitti veistoksen Helsingille vuonna 1989. Veistos herätti jo silloin paljon keskustelua.


Kaupunkipyöräasema 247 Haakoninlahdenkatu siirtyy 5.8.2022

Tiedote 5.8.2022

 

Kaupunkipyöräasema 247 Haakoninlahdenkatu siirtyy osoitteeseen Saaristolaivastonkatu 2. Siirto tehdään 5.8.2022.

Kaupunkipyöräasema täytyy siirtää raitiotien vaatimien rakennustöiden vuoksi.


Mitä Kaisalle, Rikulle, Pepille, Jaakolle, Petelle ja Nooralle kuuluu?

Tiedotuksen oma huomio 3.8.2022

Tärkeää tietoa koneiden kaikenikäisille ystäville!

Suurta kiinnostusta saanut työmaa on synnyttänyt aivan uuden jutun kun pienet ja isot koneiden ystävät ovat kiinnostuneet seuraamaan työmaan tapahtumia. Kaisa kavereineen tekee alueella pitkää päivää ja on suorastaan toivottavaa tulla seuraamaan päivän puuhia!

Kaisa kavereineen toivottaa kaikki tervetulleiksi! ;) 


Siltavuorensalmessa tehdään vedenalaisia asennustöitä ajalla 8.-12.8.2022

Tiedote 5.8.2022

Hakaniemensillan itäpuolella Siltavuorensalmessa tehdään vedenalaisia asennustöitä ajalla 8.-12.8.2022. Pinnan alla on siis sukeltajia töissä, ja he nousevat välillä pintaan taukoa pitämään.

Sukeltajan sinivalkoinen A-lippu (kuvassa) kertoo, että sukellus on käynnissä. Sukeltajat ovat vedessä koko pitkän päivän eli klo 6-20.

Veneilijöiden ja vesiskoottereilla liikkuvien tulee huomioida sukeltajien turvallisuus ja alentaa nopeuksia sillan lähistöllä.  

Myös turvavene on paikalla. Turvaveneeseen saa yhteyden kanavalla VHF 69.


Liikennejärjestelyjä Koirasaarentiellä 8.8. alkaen

Tiedote 3.8.2022

Karttakuvan Koirasaarentien bussipysäkki- ja kadunvarsipysäköintimuutoksista.

Kruunusillat-raitiotien rakentaminen alkaa Koirasaarentiellä välillä Saaristolaivastonkatu-Haakoninlahdenkatu 8.8.2022.

Työmaa aiheuttaa muutoksia pysäköintiin ja liikkumiseen. Ensimmäiset merkittävät liikennejärjestelyt ovat seuraavanlaisia:

 • Bussipysäkki Haakoninlahdenkatu H4697 siirtyy itään päin 8.8., Koirasaarentien ja Haakoninlahdenkadun risteyksen toiselle puolelle.
 • Kadunvarsipysäköinti poistuu Koirasaarentieltä väliltä Saaristolaivastonkatu-Haakoninlahdenkatu 8.8., kadun molemmilta reunoilta. Lisäksi pysäköinti poistuu siirtyvän bussipysäkin uuden paikan kohdalta eli Koirasaarentien eteläreunalta väliltä Haakoninlahdenkatu-Stansvikintie. Huomioithan, että pysäköinti päättyy jo vuorokauden vaihtuessa eli klo 00.00 sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Siirtokehotusten vastaisesti pysäköidyt autot hinataan pois 8.8.

Luvassa on myös pienempiä, useammin muuttuvia liikennejärjestelyjä:

 • Bussipysäkki Haakoninlahdenkatu H4695 tulee siirtymään rakennustyövaiheiden mukaan, mutta alkuperäisen paikkansa lähellä – keskikaistalta sivukaistalle ja toisinpäin.
 • Moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräliikenteen reitteihin ei ole tällä hetkellä luvassa suuria muutoksia. Moottoriajoneuvoliikennettä ohjataan työvaiheiden mukaan keskikaistalla ja/tai sivukaistoilla. Haakoninlahdenkadun ja Koirasaarentien risteys on ajoittain liikenneympyrä, ajoittain T-risteys. Jalankulku ja pyörätie säilyvät vähintään yhdellä puolella katua.

Reitit opastetaan aina kaduilla. Kruunuvuorenrannan tämänhetkiset liikennejärjestelyt ovat lisäksi näkyvissä tämän sivun lopussa: Linkki liikennejärjestelykarttaan


Kruunuvuorensillan teräspalkkien tunkkaus on käynnistynyt

Tiedote 2.8.2022

Suomen pisimmän sillan eli Helsinkiin rakennettavan Kruunuvuorensillan teräspalkkien lanseeraus eli tunkkaus on käynnistynyt siltatyömaalla Helsingin Kruunuvuorenrannassa.

Näkymä tunkattavan siltarakenteen alta. Kuva: Venla Ristola

Siltarakenteen teräspalkit kasaushitsataan työmaalla yhdeksi kokonaisuudeksi ja tunkataan vaiheittain sillan välitukien päälle. Nestetoiminen hydraulitunkki vetää vaijereiden avulla teräspalkkeja eteenpäin.

Kuva hydraulitunkeista. Kuva: Venla Ristola

Tällä hetkellä työmaalla on valmiina kolme lohkoa eli noin 90 metriä sillan teräsrakennetta ja tästä kokonaisuudesta tunkataan nyt 54 m. Tunkkausnopeus on noin 15 m tunnissa ja ensimmäinen tunkkaus kesti noin viisi tuntia. Seuraava tunkkaus on arviolta noin kuukauden kuluttua.  

Siltarakenteen teräslohkoja tunkataan Kruunuvuorenrannasta  ja Palosaaresta. Sillan vinoköysiosuuden teräspalkistot asennetaan paikalleen merinosturin avulla vuonna 2023.


Kruununhaassa Kirjanpuiston luona tilapäisiä liikennejärjestelyjä 1.-3.8.2022

Tiedote 29.7.2022

Liikennejärjestely on voimassa 1.-3.8.2022 klo 7-18.

Kirjanpuiston läheisyydessä rakennetaan uutta kunnallistekniikkaa. Elokuun ensimmäisellä viikolla puistoa ympäröivillä katualueilla joudutaan rajoittamaan moottoriajoneuvoliikennettä, jotta työ saadaan tehtyä mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti.

SIltavuorenrannan normaali ajoreitti kohti Pohjoisrantaa katkeaa työpäivien ajaksi (klo 7-18) ajalla 1.-3.8. Korvaava ajoyhteys työpäivän aikana järjestetään Kirjatyöntekijänkatua pitkin. Liikenteenohjaajat ohjaavat liikenteen suunta kerrallaan.

Siltavuorenrannan kadunvarsipysäköinti säilyy käytössä myös päiväsaikaan. Liikenteenohjaajat päästävät autot ajamaan parkkiin ja pois sieltä.

Työpäivän jälkeen kaivannon yli asennetaan ajosillat, joita pitkin liikenne pääsee kulkemaan normaalisti illalla ja yöllä.

Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia häiriöitä.


Yötöitä ja liikennejärjestelyjä Hakaniemenkadulla ja Hakaniemenrannassa 28.7.

Hakaniemenrannassa Siltasaarenkadun ja Hakaniemenkadun välillä sekä Hakaniemenkadulla tehdään yötöitä torstaina 28.7. aamuyöllä noin klo 05–07. Silloin muutetaan moottoriajoneuvoliikenteen kaistajärjestelyjä sekä puretaan liikenteenjakaja ja valaisinpylväs. Työtä tehdään mm. kaivinkoneella, ja siitä saattaa syntyä jonkin verran melua. Työ joudutaan tekemään yöllä, koska päivällä se aiheuttaisi turvallisuusriskejä alueella liikkuville.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7–18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Työn tuloksena alueen moottoriajoneuvoliikenteen liikennejärjestelyt muuttuvat hieman kaistojen osalta. Ajoreitit kuitenkin säilyvät ennallaan. Opastamme kaikki järjestelyt liikennemerkein maastossa.


Sillan- ja kadunrakennustyöt jatkuvat Kruununhaassa

Tiedote 21.7.2022

Rakennustyöt etenevät Kruununhaan puolella.

Kovaa melua aiheuttaviin töihin lukeutuu sekä paalutusta että pontitusta. Niitä on tehty jo pidemmän aikaa ja ne tulevat myös jatkumaan.

Tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa pontitusta tehdään lopullisen paineviemärin rantautumiskohdan kaivannon tukemiseksi. Paalutus taas liittyy uuden Hakaniemensillan rakentamiseen. Parhaillaan esimerkiksi työsillan teko vaatii sitä.

Näiden kovaa melua aiheuttavien töiden lisäksi meneillään on muitakin työvaiheita. Niihin lukeutuu esimerkiksi uuden Hakaniemensillan tukien rakennustyöt, vesihuoltotyöt ja kadun rakennekerrokset.

Sekä Hakaniemessä että Siltavuorenrannassa Kruunusillat-raitiotien rakennustyöt sekä liittyvät työt, kuten Hakaniemensillan ja Näkinsillan uusiminen, jatkuvat vaiheissa vuoteen 2026 asti.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Työvaiheesta aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia eli korvatulppia halukkaille: niitä on noudettavissa postilaatikosta, joka sijaitsee Kirjatyöntekijän ja Välikadun risteyksessä, kevyen liikenteen sillan vieressä.

Pahoittelemme häiriöitä.


Hakaniemenrannan bussipysäkki H2507 yhdistyy pysäkin H2505 kanssa

Tiedote 19.7.2022

Hakaniemenrannan pysäkki H2507 busseille itään siirtyy ajosuunnassa taaksepäin läheiselle pysäkille Hakaniemi H2505.

Pysäkkiä käyttävät linja 55 ja yölinjat 85N, 86N, 87N, 90A, 92N, 94N, 95N, 96N, 97N ja 841N Kalasataman suuntaan.

Siirron syynä ovat rakennustyöt alueella. Siirron on arvioitu kestävän joulukuuhun saakka. 


Siltavuorensalmen vesiliikenne sekä Hakaniemenrannan jalankulku ja pyöräliikenne katkeavat kahtena yönä viikolla 30

Tiedote 4.7.2022

Vesiliikenne joudutaan katkaisemaan Siltavuorensalmessa Hakaniemensillan kohdalla kahtena yönä viikolla 30. Siltavuorensalmessa tehdään silloin viemäriputkien upotustöitä. Samoina öinä myös jalankulku ja pyöräliikenne katkaistaan hetkellisesti Hakaniemenrannassa.

Vesiliikenne on poikki suunnitelmien mukaan maanantain 25.7. ja tiistain 26.7. välisenä yönä sekä tiistain 26.7. ja keskiviikon 27.7. välisenä yönä. Vesiliikenteen katkon pituus on molempina öinä klo 21-09. Vesiliikenteen katko tarkoittaa, että Hakaniemensillan ali ei pääse kulkemaan ja vesiliikenneyhteys Kaisaniemenlahteen on suljettu.

Myös jalankulku ja pyöräliikenne katkeavat samoina öinä Hakaniemenrannasta Hakaniemensillan ja Merihaan parkkihallitunnelin väliltä. Katkon pituus on noin klo 21-00 kumpanakin yönä. Kiertoreitti kulkee Hakaniemenkadun, väliaikaisen Näkinsillan ja Sörnäisten rantatien kautta. Järjestely joudutaan tekemään, sillä jalankululle ja pyöräliikenteelle ei saada tehtyä väliaikaista kiertoreittiä rakennustyömaasta johtuen.

On mahdollista, että upotustyöt siirtyvät huonon sään tai koneongelmien vuoksi. Siinä tapauksessa sekä vesiliikenteen että jalankulun ja pyöräliikenteen katkot voivat siirtyä 27.-28.7. ja 28.-29.7. välisille öille.

Ajantasainen tieto upotustöiden ajankohdasta löytyy Kruunusillat-raitiotien nettisivujen Veneilijöille-sivulta: Linkki sivulle

Viemäriputken upotus liittyy uuden Hakaniemensillan rakentamiseen. Uuden Hakaniemensillan linjauksen kohdalla Siltavuorensalmessa on kulkenut jätevesilinja, ns. paineviemäri, joka kuljettaa ison osan kantakaupungin jätevesistä. Tämä paineviemäri on siirrettävä pois uuden sillan kohdalta.

Nyt rakennustöissä ollaan siinä pisteessä, että uudet, vanhan viemärilinjan tilalle tulevat paineviemärit päästään upottamaan Siltavuorensalmen pohjaan. Työ tehdään yötyönä, jotta haitta liikenteelle olisi mahdollisimman vähäinen.

Pahoittelemme häiriöitä


Hakaniemenkadun ja Hakaniemenrannan risteyksessä tehdään kovaa melua aiheuttavia töitä 18.7. alkaen

Tiedote 14.7.2022

18.7. alkaen Hakaniemenrannassa, Hakaniemenkadun risteyksen lähellä, tehdään kovaa melua aiheuttavaa pontitusta. Pontitusta tehdään arkipäivisin klo 8-18 välillä arviolta viikon verran. Työvaihe on välttämätön vesihuoltotöiden vuoksi.

Viikolla 30 Hakaniemenkadun ja Hakaniemenrannan risteyksessä aloitetaan kovaa melua aiheuttavat kallion louhintatyöt. Louhinta kestää noin viikon. Porausta tehdään arkipäivisin klo 7-18 välillä. Räjäytyksiä on enintään 3-4 kertaa päivässä, arkipäivisin klo 9-15 välillä. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkein. Louhintaa joudutaan tekemään, koska kallio estää muuten kunnallisteknisiä töitä.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Työvaiheista aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia (korvatulppia) halukkaille. Niitä on noudettavissa työmaa-aitaan kiinnitetystä postilaatikosta esimerkiksi osoitteesta Hakaniemenranta 16 tai Näkinaukiolta suurin piirtein Vetehisenkujan kohdalta.

Pahoittelemme suuresti aiheuttamaamme häiriötä.


Kovaa melua aiheuttavat työt jatkuvat Näkinaukiolla viikolla 29

Tiedote 15.7.2022

Arviolta 19.7.2022 alkaen Näkinaukiolla tehdään kovempaa melua aiheuttavaa porapaalutusta, joka kestää tällä erää noin kaksi viikkoa. Porapaalutusta tehdään arkipäivisin klo 8-18 välillä.

Porapaalutusta tehdään tukimuurin rakentamiseksi.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Työvaiheista aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia (korvatulppia) halukkaille. Niitä on noudettavissa esimerkiksi Näkinaukion työmaa-aitaan kiinnitetystä postilaatikosta.

Pahoittelemmsuuresti aiheuttamaamme häiriötä.


Näkinsillan työmaalla tehdään melua aiheuttavia yötöitä viikolla 28

Tiedote 4.7.2022

Uuden Näkinsillan rakennustyöt ovat käynnissä Sörnäisten rantatiellä. Näkinsillan rakentamisen vuoksi viikolla 28 joudutaan tekemään kovaa melua aiheuttavia yötöitä. Yötöitä eli porapaalutusta tehdään maanantain ja tiistain välisenä yönä 11.-12.7. ja mahdollisesti myös tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 12.- 13.7. Yötöitä tehdään klo 19-06.

Sillanrakennustöiden vaatimat paalutukset on pakko tehdä yöllä, sillä työn aikana moottoriajoneuvoliikenteellä on käytössä vain yksi kaista suuntaansa. Liikenneturvallisuuden vuoksi työtä ei voida tehdä päiväsaikaan.

Työstä aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia halukkaille. Niitä on noudettavissa väliaikaisen Näkinsillan Haapaniemenkadun päästä tai Hakaniemenrannasta osoitteesta Hakaniemenranta 16. Korvatulpat ovat postilaatikossa.

Sekä Hakaniemessä että Siltavuorenrannassa Kruunusillat-raitiotien rakennustyöt sekä liittyvät työt, kuten Hakaniemensillan ja Näkinsillan uusiminen, jatkuvat vaiheissa vuoteen 2026 asti. Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18 mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivinä sekä pakottavista syistä öisin

Pahoittelemme suuresti aiheuttamaamme häiriötä.

På Näckens bros byggplats utförs nattarbeten som orsakar buller under vecka 28

Byggandet av den nya Näckens bro är på gång på Sörnäs strandväg. På grund av byggandet måste man utföra nattarbeten som orsakar mycket buller under vecka 28. Nattarbetena, alltså borrpålning, utförs natten mellan måndag och tisdag 11.-12.7. samt möjligtvis natten mellan tisdag och onsdag 12.-13.7. Nattarbetena utförs mellan kl. 19-06.

De pålningar som brobyggnadsarbetet kräver måste utföras nattetid eftersom under arbetet finns det endast ett körfält i varje riktning. På grund av trafiksäkerheten kan arbetet inte utföras dagtid.

Dörrar och fönster bör hållas stängda på grund av ljudnivån som arbetena orsakar. Kronbroarna erbjuder hörselskydd för dem som vill. Man kan hämta dem från en postlåda på den tillfälliga Näckens bro eller på Hagnäskajen 16.

Både i Hagnäs och vid Brobergskajen pågår byggarbetet kring spårvägen Kronbroarna samt tillhörande arbeten som förnyandet av Hagnäs bro och Näckens bro etappvis fram till 2026. Vi arbetar huvudsakligen på vardagar mellan kl. 7–18, men ibland fram till kl. 22 eller på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten.

Vi beklagar det besvär som orsakas.


Siltavuorensalmen vesiliikenne sekä Hakaniemenrannan jalankulku ja pyöräliikenne katkeavat kahtena yönä viikolla 28

Tiedote 4.7.2022

Siltavuorensalmen vesiliikenne sekä Hakaniemenrannan jalankulku ja pyöräliikenne katkeavat kahtena yönä viikolla 28 4.7.2022 09:33:45 | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala Vesiliikenne joudutaan katkaisemaan Siltavuorensalmessa Hakaniemensillan kohdalla kahtena yönä viikolla 28. Siltavuorensalmessa tehdään silloin viemäriputkien upotustöitä. Samoina öinä myös jalankulku ja pyöräliikenne katkaistaan hetkellisesti Hakaniemenrannassa.

Vesiliikenne on poikki suunnitelmien mukaan maanantain 11.7. ja tiistain 12.7. välisenä yönä sekä tiistain 12.7. ja keskiviikon 13.7. välisenä yönä. Vesiliikenteen katkon pituus on molempina öinä klo 21-09. Vesiliikenteen katko tarkoittaa, että Hakaniemensillan ali ei pääse kulkemaan ja vesiliikenneyhteys Kaisaniemenlahteen on suljettu.

Myös jalankulku ja pyöräliikenne katkeavat samoina öinä Hakaniemenrannasta Hakaniemensillan ja Merihaan parkkihallitunnelin väliltä. Katkon pituus on noin klo 21-00 kumpanakin yönä. Kiertoreitti kulkee Hakaniemenkadun, väliaikaisen Näkinsillan ja Sörnäisten rantatien kautta. Järjestely joudutaan tekemään, sillä jalankululle ja pyöräliikenteelle ei saada tehtyä väliaikaista kiertoreittiä rakennustyömaasta johtuen.

On mahdollista, että upotustyöt siirtyvät huonon sään tai koneongelmien vuoksi. Siinä tapauksessa sekä vesiliikenteen että jalankulun ja pyöräliikenteen katkot voivat siirtyä 13.-14.7. ja 14.-15.7. välisille öille.

Ajantasainen tieto upotustöiden ajankohdasta löytyy Kruunusillat-raitiotien nettisivujen Veneilijöille-sivulta: https://kruunusillat.fi/veneilijoille

Viemäriputken upotus liittyy uuden Hakaniemensillan rakentamiseen. Uuden Hakaniemensillan linjauksen kohdalla Siltavuorensalmessa on kulkenut jätevesilinja, ns. paineviemäri, joka kuljettaa ison osan kantakaupungin jätevesistä. Tämä paineviemäri on siirrettävä pois uuden sillan kohdalta.

Nyt rakennustöissä ollaan siinä pisteessä, että uudet, vanhan viemärilinjan tilalle tulevat paineviemärit päästään upottamaan Siltavuorensalmen pohjaan. Työ tehdään yötyönä, jotta haitta liikenteelle olisi mahdollisimman vähäinen.

Pahoittelemme häiriöitä.


Jalankulun ja pyöräilyn väylä Sörnäisten rantatiellä suljetaan tilapäisesti ajalla 4.-7.7.

Tiedote 29.6.2022

Kuvan kiertotie on voimassa 4.-7.6.

Kruunusillat-allianssi uusii Sörnäisten rantatien ylittävän Näkinsillan. Sillanrakennustöiden vaatimien paalutusten takia Sörnäisten rantatiellä joudutaan sulkemaan Näkinaukion jalankulun ja pyöräilyn väylät tilapäisesti neljän päivän ajaksi 4.-7.7.2022.

Kiertotie on opastettu maastossa.

Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia häiriöitä.


Kesän työt Hakaniemessä ja Kruununhaassa

Tiedote 29.6.2022

Näkinsillan työmaa kesäkuussa 2022.

Hakaniemessä ja Kruununhaassa Kruunusillat-allianssin työt ovat juuri nyt kiivaimmillaan. Uusi Hakaniemensilta on kaiken keskiössä: alueen muita töitä sovitetaan yhteen sillanrakentamisen kanssa, jotta se pääsee häiriöttä etenemään.

Töitä siivittää tieto siitä, että kokonaisuutena Kruunusillat-hanke etenee hienosti. Ensimmäiset kiskot on jo asennettu Kruunuvuorenrannassa, ja raitiotiesillat Korkeasaaren molemmin puolin ovat rakenteilla.

Siltaa ja viemäriä

Hakaniemensiltaa rakennetaan molemmilta rannoilta käsin: perustuksia paalutetaan, ja sillan tukia raudoitetaan ja betonoidaan. Uuden sillan linjauksen kohdalta Siltavuorensalmesta puretaan pois vanha painejäteviemäri, ja rakennustöiden aikana käytössä on väliaikainen viemäri. Uutta varsinaista viemärilinjaa rakennetaan samanaikaisesti sillan kanssa, ja tämä tarkoittaa esimerkiksi kaivutöitä ja pontinlyöntiä molemmilla rannoilla.

Uudet viemäriputket upotetaan Siltavuorensalmen pohjaan tämänhetkisen tiedon mukaan viikolla 28. Upotustyötä tehdään yötyönä kahtena yönä. Tällöin kaikki vesiliikenne Siltavuorensalmesta katkaistaan. Työstä tiedotetaan tarkemmin ajankohdan varmistuttua. Upotustyöllä on säävaraus: kovalla tuulella sitä ei voida tehdä.

Uusi Hakaniemensilta otetaan tämänhetkisen tiedon mukaan käyttöön vuonna 2024, ja sen jälkeen vanha silta puretaan.

Näkinsillan työt

Kruunusillat-allianssi uusii myös Merihaan kupeessa sijaitsevan, Sörnäisten rantatien ylittävän jalankulkua ja pyöräilyä palvelevan Näkinsillan. Vanha silta on purettu, ja töiden ajan kulkijoita palvelee väliaikainen silta.

Näkinsillan läntisimpään, Vetehisenkujan kohdalla sijaitsevaan tukeen rakennetaan uudelle painejäteviemärille pumppaamo, jota varten on alkukesän aikana kaivettu suuri kaivanto. Pohjaveden tason alapuolelle sijoittuva pumppaamo on geoteknisesti haastava rakenne.

Pumppaamo on osa siltarakennetta, eli sen täytyy kestää sillan kuormat. Sille valetaan todella paksut ja kestävät seinät, ja tätä työtä päästään nyt kesän aikana tekemään. Lisäksi sillan länsipään viimeiset paalut päästään lyömään maahan kaivannon valmistuttua.

Viikolla 27 (4.-7.7.) Näkinsillan porapaalutuksia tehdään Sörnäisten rantatien jalankulun ja pyöräilyn kohdalla. Tällöin jalankulku ja pyöräily ohjataan kiertoreitille.

Uusi Näkinsilta otetaan käyttöön tämänhetkisen tiedon mukaan vuoden 2023 alussa.

Muut Hakaniemen työt

Koko Hakaniemenranta alkaa jo olla työalueena, mutta kesän aikana työt laajenevat vielä John Stenbergin rannan risteykseen saakka. Koko alueella uusitaan kunnallistekniikkaa ja katurakenteita.

Maailman rauha -patsaan jalustan kiveyksen purkutyöt on aloitettu, ja patsas siirretään kaupungin varastoon kesän aikana. Kaupunki päättää myöhemmin, mitä patsaalle jatkossa tapahtuu.

Merihaan päässä ja Nihdissä on myös päästy aloittamaan Merihaansillan rantarakenteita. Merihaansilta on raitiotietä varten rakennettava uusi silta, joka yhdistää Hakaniemenrannan ja Kalasataman eteläkärjen Nihdin.

Liikennejärjestelyt muuttuvat Sörnäisten rantatiellä

Sörnäisten rantatiellä käynnissä oleva kaukolämpölinjan uusimistyö aiheuttaa muuttuvia liikennejärjestelyjä. Kesä-heinäkuun vaihteessa moottoriajoneuvoliikenteen ajokaistoja siirretään väliaikaiselle linjaukselle. Lisäksi esimerkiksi Haapaniemenkadun risteyksen kohdalla joudutaan välillä siirtelemään jalankulun ja pyöräilyn reittejä. Kaikille liikennemuodoille kuitenkin järjestetään reitit myös töiden aikana.

Kruunusillat-allianssi uusii Sörnäisten rantatien Haapaniemenkadun risteykseen saakka. Lopputilanteessa katu muuttuu seuraavasti: keskialueen viherkaista kapenee ja muuttuu kiveykseksi, ja puut poistetaan. Ajokaistat siirtyvät keskemmälle, jotta uudet jalankulun ja pyöräilyn väylät mahtuvat molemmille reunoille.

Kruununhaassa jatketaan käynnissä olevia töitä

Uuden Hakaniemensillan ja painejäteviemärin rakennustyöt näkyvät ja kuuluvat edelleen myös Kruununhaassa. Katujärjestelyt muuttuvat sillan uusimisen myötä, ja tämän takia alueella on uusittu mittava määrä kunnallistekniikkaa.

Kesäkuussa Pohjoisranta-kadun kaikki liikenne siirrettiin väliaikaiselle linjaukselle lähemmäs rakennuksia, ja kadun vanhaa linjausta puretaan parhaillaan pois. Uutta Pohjoisranta-katua aletaan rakentaa kesän aikana.

Myös Kirjanpuistossa aloitetaan joitakin töitä kesän aikana.


Hakaniemenkadulta poistuu pysäköintipaikkoja 29.6.2022 alkaen

Tiedote 23.6.2022

Kruunusillat-allianssi aloittaa kaukolämpölinjan asennustyön Hakaniemenkadulla kesä-heinäkuun vaihteessa. Tästä syystä kadunvarsipysäköinti poistuu kokonaan käytöstä 29.6. lähtien välillä Hakaniemenkuja – Hakaniemenranta.

Työ aiheuttaa edistyessään muuttuvia liikennejärjestelyjä jalankululle, pyöräilylle ja moottoriajoneuvoliikenteelle. Kun työtä tehdään nykyisen jalankulun ja pyöräilyn väylän kohdalla, jalankululle ja pyöräilylle otetaan tilaa ajoradalta. Tällöin moottoriajoneuvoliikenne kulkee yhdellä kaistalla suuntaansa.

Hakaniemenkadun ja Hakaniemenrannan risteyksessä, Opetushallituksen edessä sijaitseva suojatie poistuu käytöstä.

Tämänhetkisen tiedon mukaan työ valmistuu lokakuun 2022 loppuun mennessä.

Pahoittelemme rakentamisen aiheuttamia häiriöitä.


Kruununhaassa Kirjatyöntekijänkadulla liikennerajoituksia 27.-28.6.2022

Tiedote 23.6.2022

Kirjatyöntekijänkadulla tehdään juhannuksen jälkeisellä viikolla kunnallisteknisiä asennuksia, joiden takia katu joudutaan kaivamaan auki Kirjatyöntekijänkatu 14:n edustalla.

Maanantaina 27.6. ja tiistaina 28.6. moottoriajoneuvoliikenne on katkaistu Kirjatyöntekijänkatu 12:n kohdalta. Jalankulun ja pyöräilyn reitit ovat käytössä normaalisti, ja huolto- ja pelastusliikenteelle on järjestetty reitti kiinteistöille.

Myös työalueelle jäävät kadunvarren pysäköintipaikat ovat kyseisen työn ajan pois käytöstä.

Pahoittelemme rakentamisen aiheuttamia häiriöitä.

 


Sörnäisten rantatiellä tehdään yötöitä ennen juhannusta ja Hakaniemenrannassa juhannuksen jälkeen

Tiedote 21.6.2022

Sörnäisten rantatien ylittävän, Merihaan kupeessa sijaitsevan Näkinsillan rakennustyöt ovat käynnissä. Juhannusta edeltävällä viikolla sillan palkkeja nostetaan paikoilleen yötyönä. Työ kestää näillä näkymin yhden yön: sitä tehdään keskiviikon 22.6. ja torstain 23.6. välisenä yönä.

Työstä ei synny erityisen kovaa melua.

Työ joudutaan tekemään yöllä, koska päiväsaikaan se aiheuttaisi merkittävää haittaa liikenteelle. Työn aikana moottoriajoneuvoliikenteellä on käytössä yksi kaista suuntaansa.

Juhannuksen jälkeisellä viikolla, tiistaina 28.6. aamuyöstä (klo 04-07) puretaan yötyönä liikenteenjakajia Hakaniemenkadun ja Hakaniemenrannan risteyksessä. Työ joudutaan tekemään yöaikaan turvallisuussyistä. Työtä tehdään kaivinkoneella ja siitä aiheutuu jonkin verran melua.

Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia häiriöitä.


Kruununhaassa kunnallistekniikan asennustyöt aiheuttavat liikennerajoitteita 20.-22.6.2022

Tiedote 17.6.2022

Välikadun, Kirjatyöntekijänkadun ja Pohjoisrannan risteyksessä tapahtuva maakaasu- ja telesuojaputkien asennustyö aiheuttaa Kruununhaassa tilapäisiä liikennerajoitteita ja kiertoteitä ajalla 20.-22.6.2022.

Järjestely koskee seuraavia katuja: Kirjatyöntekijänkatu, Välikatu, Pohjoisranta, Maurinkatu ja Kristianinkatu.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Työn aikana Kirjatyöntekijänkadun kautta ei pääse Pohjoisrannan yksisuuntaiselle kadulle eikä Välikadun kautta Kristianinkadulle (eikä siis eteenpäin kohti Liisankatua). Liisankadun suunnasta ei pääse Maurinkadun ja Kristianinkadun kautta Siltavuorenrantaan, vaan täytyy ajaa Unioninkadun kautta, jos haluaa Siltavuorenrantaan.

Vaikutukset jalankululle


Jalankulkureitti katkeaa Välikadun ja Kirjatyöntekijän risteyksestä niin, että Pohjoisrantaan ei pääse kävelemään suoraan. Jalankulkureitti kulkee kuitenkin edelleen väliaikaista jalankulun ja pyöräilyn ramppia pitkin kohti itää.

Vaikutukset pyöräilylle


Pyöräreitti katkeaa Välikadun ja Kirjatyöntekijän risteyksestä niin, että Pohjoisrantaan ei pääse ajamaan suoraan. Pyöräreitti kulkee kuitenkin edelleen välilaikaista jalankulun ja pyöräilyn ramppia pitkin kohti itää.

Vaikutukset joukkoliikenteeseen


Ei vaikutuksia.


Haapaniemenkadun ja Sörnäisten rantatien risteyksessä tilapäisjärjestelyjä jalankululle ja pyöräilylle ajalla 20.6.-30.8.2022

Tiedote 17.6.2022

Kesän ajan käynnissä olevat kaukolämpötyöt aiheuttavat liikennejärjestelyjä Sörnäisten rantatiellä. Kaukolämpölinja kulkee Merihaan puoleisen jalankulun ja pyöräilyn väylän alla, ja sen kaivaminen esiin aiheuttaa järjestelyjä jalankululle ja pyöräilylle.

20.6. alkaen Haapaniemenkadun risteyksessä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden matka Sörnäisten rantatien ylittävään liikennevaloristeykseen matka pitenee noin 40 metriä. Työn edistyessä reitti siirtyy välillä takaisin alkuperäiselle linjaukselleen, ja myöhemmin uudestaan lyhyelle kiertoreitille.

Pahoittelemme rakentamisen aiheuttamia häiriöitä.


Hakaniemensillan Kruununhaan päässä moottoriajoneuvoliikenne siirtyy kiertotielle 14.6.2022

Tiedote 9.6.2022

Uuden Hakaniemensillan ja uusien katujärjestelyjen rakennustyöt muuttavat liikennejärjestelyjä Kruununhaassa 14.6.2022 alkaen. Sörnäisten rantatie / Pohjoisranta-kadun nykyinen linjaus suljetaan liikenteeltä, ja kaikki liikenne siirtyy väliaikaiselle reitille lähemmäksi rakennuksia.

Järjestely on voimassa siihen saakka, kun uusi Hakaniemensilta otetaan käyttöön tämänhetkisen tiedon mukaan vuonna 2024.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Ajokaistat siirtyvät tilapäiselle linjaukselle lähemmäksi rakennuksia.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset pyöräilylle

Tämänhetkinen pyöräilyn reitti Pohjoisrannassa säilyy.

Vaikutukset jalankululle

Tämänhetkinen jalankulkureitti Pohjoisrannassa säilyy.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa:

https://kruunusillat.fi/category/kruununhaka/

Yöllisiä liikennerajoituksia ajalla 13.-16.6.

Samaan kokonaisuuteen liittyen Pohjoisranta-kadulla tehdään yötöinä kunnallistekniikan asennuksia arviolta kolmena yönä ajalla 13.-16.6.2022. Liikenne kulkee kyseinä öinä klo 19 alkaen yhdellä kaistalla suuntaansa, ja palautetaan normaaliksi aamuun mennessä. Pohjoisrannan tilapäiset liikennevalot suljetaan työn ajaksi, ja liikenteenohjaajat ohjaavat tarvittaessa liikennettä.

Pahoittelemme rakentamisen aiheuttamia häiriöitä.


Näkinsillan rakennustyöt vaikuttavat jalankulun ja pyöräilyn reitteihin Sörnäisten rantatiellä

Tiedote 3.6.2022

Kruunusillat-allianssi uusii Merihaan kupeessa sijaitsevan, Sörnäisten rantatien ylittävän jalankulkua ja pyöräilyä palvelevan Näkinsillan. Sillanrakennustyöt ovat käynnissä ja uusi silta otetaan tämänhetkisen aikataulun mukaan käyttöön vuoden 2022 lopussa.

Sillanrakennustöiden takia jalankulun ja pyöräilyn reittejä joudutaan alueella välillä kaventamaan ja siirtelemään. Näkinaukiolla tehdään viikoilla 23 ja 24 sillan pilareiden valutyötä sekä sen jälkeen jalkakäytävän asfaltointityötä. Nämä työvaiheet kaventavat tilapäisesti kulkuväyliä.

Lisäksi viikolla 23 jalankulun ja pyöräilyn väylät Sörnäisten rantatiellä siltatyömaan kohdalla siirtyvät uudelle linjaukselle, kauemmaksi siltatyömaasta. Reitille tehdään samalla uusi asfaltointi. Uudet reitit opastetaan maastossa.

Pahoittelemme rakentamisen aiheuttamia häiriöitä.


Kruunusillat-raitiotien ensimmäiset kiskot laskettiin maahan 31.5.

Tiedote 1.6.2022

Toukokuun viimeisenä päivänä elettiin merkittäviä hetkiä, kun Kruunusillat-raitiotien kiskojen asennus alkoi Laajasalon Kruunuvuorenrannassa. Kyseessä on ensimmäiset raitiotiekiskot sekä Kruunusillat-hankkeelle että koko Laajasalolle. Saarella ei ole koskaan ollut raitiotietä.

Kruunusillat-raitiotien ratatyöt aloitettiin Kruunuvuorenrannan Haakoninlahdessa. Työt alkoivat 30.5. runkomelueristeen asentamisella. Ensimmäiset kiskot laskettiin 31.5. Kiskot tuotiin lavetilla, josta ne nostettiin ratapölkkyjen päälle. Seuraavina ratatöiden työvaiheina tehdään teknisiä järjestelmiä, raidelaatan betonivalu sekä kiskojen hitsaustöitä.

Haakoninlahdenkadun sekä sen eteläpäähän tulevien Stansvikin rantakadun ja Mirandankadun ratatyöt saadaan tehtyä tämän vuoden loppuun mennessä.

Kruunuvuorenrannan Koirasaarentiellä ratatyöt alkavat viimeistään ensi vuonna, mutta mahdollisesti jo tämän vuoden loppupuolella. Hakaniemen ratatyöt alkavat ensi vuonna.

Kruunusillat-raitiotien matkustajaliikenteen on tarkoitus alkaa vuonna 2027.

 


Hakaniemessä ja Kruununhaassa tehdään melua aiheuttavia yötöitä viikolla 23

Tiedote 3.6.2022

Tiistain 7.6. ja keskiviikon 8.6. sekä torstain 9.6. ja perjantain 10.6. välisinä öinä Sörnäisten rantatiellä tehdään melua aiheuttavaa viemärin liitostyötä.

Työtä jatketaan seuraavalla viikolla, tämänhetkisen tiedon mukaan maanantain 13.6. ja tiistain 14.6. välisenä yönä.

Varsinainen asennustyö ei aiheuta juurikaan melua. Sitä syntyy kuitenkin imuautoista, jotka tulevat asennuksen ajaksi imemään jätettä viemäreistä Sörnäisten rantatielle väliaikaisen liikenneympyrän läheisyyteen, ja käyvät tyhjentämässä sitä viemäriin Haapaniemenkadun ja Hämeentien risteyksessä.

Sekä Sörnäisten rantatiellä että Haapaniemenkadun ja Hämeentien risteyksen läheisyydessä on siis yöllä luvassa imuautoista lähtevää kovempaa melua, ja myös hajuhaittaa voi syntyä. Myös autojen vilkkuvalot voivat häiritä. Työtä tehdään klo 22-06 välillä.

Kyseinen työvaihe joudutaan tekemään yöllä useista eri syistä, joista merkittävin on se, että yöllä, kun suurin osa ihmisistä nukkuu, jätettä virtaa viemärissä vähemmän.

Tämän lisäksi Kruununhaassa, Pohjoisranta-kadulla joudutaan tekemään vanhan asfaltin jyrsintää ja asfaltointia ilta- ja yötyönä torstain 9.6. ja perjantain 10.6. välisenä yönä. Kovaa melua aiheuttava asfaltin jyrsintä pyritään tekemään illan aikana.

Lisäksi maanantain 13.6. ja tiistain 14.6. välisenä yönä tehdään ajoratamaalauksia.

Näitä työvaiheita ei voida tehdä päivällä, koska ne aiheuttaisivat kohtuutonta haittaa liikenteelle.

Pahoittelemme häiriöitä.


Kesäkuun työt Hakaniemessä ja Kruununhaassa

Tiedote 1.6.2022

 

Pohjoisrantaa keväällä 2022

Normaalia hitaammin edennyt kevät on tarkoittanut rakentajille tehokkaita työpäiviä. Kesähelteillä työskentely on aina normaalia raskaampaa, ja taukoja joudutaan työturvallisuussyistä pitämään enemmän kuin viileinä päivinä.

Hakaniemessä tehdään yötöitä

Hakaniemessä työalueet laajenevat kesäkuun aikana kohti Hakaniemen toria ja Siltasaarenkatua. Mediassa huomiota saanut Maailman rauha -patsas siirretään kesän aikana töiden tieltä Porvooseen, kaupungin varastoon.

Sörnäisten rantatiellä tehdään kaivutöitä, louhintaa, piikkausta, putkiasennuksia ja täyttöjä. Autokaistat siirtyvät kesän aikana eri linjaukselle. Tästä tiedotetaan erikseen ajankohdan varmistuttua.

Näkinsillan työmaalla rakennetaan sillan tukia ja viimeistellään pumppaamon kaivantoa. Siltatyön takia alueella joudutaan siirtelemään viemäriputkia ja tekemään uusia liitoksia. Liitostöitä joudutaan tekemään yöaikaan, koska yöllä viemäreissä virtaa vähemmän jätettä. Itse asennus ei ole kovaa melua aiheuttavaa, mutta asennuksen aikana imuautot imevät jätettä viemäreistä, mistä syntyy melua.

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan kyseisiä yötöitä tehdään kolmena yönä ennen juhannusta: 7.-8.6. välisenä yönä, jolloin imuautot ovat Sörnäisten rantatiellä väliaikaisen liikenneympyrän luona, sekä 9.-10.6. ja 13.-14.6. välisinä öinä, jolloin imuautot ovat Näkinkululla ja vanhan Hakaniemensillan luona. Aikataulussa on säävaraus: kovalla vesisateella asennuksia ei voida tehdä.

Tulevalla Merihaankadulla täytetään kaivantoja ja asennetaan uuden mittarikaivon putkia.

Uuden Hakaniemensillan tukia aletaan Hakaniemen puolella raudoittaa. Työtä tehdään myös veden alla.

Hakaniemenrannan itäpäässä maankaivu, pontitus ja putkityöt jatkuvat syksyyn saakka.

Hakaniemenrannassa tehdään myös ruoppauksia. Maa-ainesta kuljetetaan proomuilla Kalasataman eteläkärkeen Nihtiin, missä puolestaan porapaalutetaan.

Kruununhaassa liikennejärjestelyt muuttuvat

Kruununhaan puolella Siltavuorenrannassa sekä kadun- että sillanrakennustöiden vaatimat työalueet laajenevat. Jalankulku ja pyöräily siirrettiin jo toukokuun lopulla väliaikaisen rampin kautta kauemmas rannasta, ja kesäkuun aikana myös moottoriajoneuvoliikenteen kiertoreitti saadaan valmiiksi. Tällöin myös autoliikenne siirtyy lähemmäksi rakennuksia. Muutoksesta tiedotetaan tarkemmin ajankohdan varmistuttua.

Kun liikenne on siirretty, aletaan vanhaa Sörnäisten rantatietä / Pohjoisranta-katua purkaa pois. Vanhan asfaltin purkutyöt aiheuttavat kovempaa melua.

Uuden Hakaniemensillan rakennustöiden vaatima työsilta valmistuu Kruununhaan puolella kesäkuun aikana. Työsiltaan jätetään veneitä varten aukko. Kun työsilta on valmis, varsinaisen sillan tukia päästään tekemään myös Kruununhaan puolella.

Vesiliikennekatko tulossa Siltavuorensalmeen

Lopullista, Siltavuorensalmen alittavaa painejäteviemäriputkea on hitsattu toukokuun aikana Kruunuvuorenrannassa. Noin 150 metriä pitkä viemäriputki uitetaan kesäkuun lopussa Kruunuvuorenrannasta Siltavuorensalmeen ja upotetaan sukeltajien avulla salmen pohjaan. Tämä työvaihe kestää pari päivää, ja sen aikana Siltavuorensalmen vesiliikenne on kokonaan poikki. Tiedotamme tästä tarkemmin, kun työn ajankohta varmistuu.


Hakaniemenrannassa tehdään kovaa melua aiheuttavia louhintatöitä 30.5. alkaen

Tiedote 25.5.2022

30.5.2022 alkaen Hakaniemenranta 6:n kohdalla (eli Opetushallituksen luona) tehdään kallion louhintaa eli räjäytystöitä, jotka kestävät arviolta noin viikon. Räjäytyksiä on enintään 3-4 kertaa päivässä, arkipäivisin klo 7-18 välillä. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkein.

Louhintaa joudutaan tekemään, koska kallio estää muuten kunnallistekniikan asennukset.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Työvaiheesta aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia (korvatulppia) halukkaille. Niitä on noudettavissa osoitteesta Hakaniemenranta 16, työmaa-aitaan kiinnitetystä postilaatikosta.

Pahoittelemme suuresti aiheuttamaamme häiriötä.


Sörnäisten rantatiellä asfaltoidaan 30. toukokuuta alkavalla viikolla yöaikaan

Tiedote 24.5.2022

Työt alkavat maanantain ja tiistain välisenä yönä 30. toukokuuta. Asfaltointi tehdään yöaikaan eli klo 22–06.

Asfaltointia Kalliossa / Elli Pukkinen.

Uutta asfalttia laitetaan Vilhonvuorenkadun risteyksen kohdalla sekä noin 50–100 metriä risteyksen molemmin puolin.

Työ tehdään säävarauksella, sillä esimerkiksi rankkasade tai alhainen lämpötila estää asfaltoinnin.

Asfaltointi tehdään kaista kerrallaan ja liikenteenohjaajat ovat ohjaamassa liikennettä. Työstä aiheutuu alkuvaiheessa melua.

Yhteystieto: Jouni Ranta, Louhintahiuekka Oy
0440 576 831


Jalankulun ja pyöräilyn reitti muuttuu Hakaniemensillan Kruununhaan päässä 25.5.2022

Tiedote 25.5.2022

Jalankulun ja pyöräilyn reitit laskeutuvat sillalta uutta, väliaikaista ramppia pitkin Pohjoisranta-asuntokadulle.

Kruunusillat-allianssi rakentaa uuden Hakaniemensillan, joka otetaan käyttöön tämänhetkisen arvion mukaan alkuvuonna 2024. Sen jälkeen vanha silta puretaan.

Sillanrakennustyöt ovat käynnissä molemmin puolin Siltavuorensalmea. Alkukesän 2022 aikana Kruununhaan puolella kaikki liikenne siirretään rannasta kiertotielle lähemmäksi rakennuksia, jotta rakennustöille saadaan lisää tilaa

Keskiviikkona 25.5. siirretään ensin jalankulku ja pyöräily sillalta Kruununhakaan saavuttaessa uudelle linjaukselle, uutta väliaikaista ramppia pitkin Pohjoisranta-asuntokadulle. Vanha jalankulun ja pyöräilyn väylä poistuu käytöstä.

Moottoriajoneuvoliikenne siirtyy uudelle linjaukselle näillä näkymin kesäkuun puolessavälissä.

Nämä järjestelyt ovat voimassa uuden Hakaniemensillan valmistumiseen saakka.

Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia häiriöitä.

Vaikutukset jalankululle

Jalankulku siirretään Kruununhaan jalankulun ja pyöräilyn sillan eteläpuolelta uutta, väliaikaista ramppia pitkin alas kohti kerrostaloja. Uusi linjaus kulkee kerrostalojen edessä Pohjoisrannan talojen 30-22 välisellä alueella. Vanha jalankulun ja pyöräilyn väylä poistuu käytöstä.

Vaikutukset pyöräilylle

Pyöräilyn väylä siirtyy Kruununhaan jalankulun ja pyöräilyn sillan eteläpuolelta uutta, väliaikaista ramppia pitkin alas kohti kerrostaloja. Väylän uusi linjaus kulkee kerrostalojen edessä Pohjoisrannan talojen 30-22 välisellä alueella. Vanha jalankulun ja pyöräilyn väylä poistuu käytöstä.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Ei vaikutuksia tässä vaiheessa.


Kysy työmaasta pop up -tapahtuma

TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2022 KLO 15.00 – 16.00
Hakaniemenranta 17, FI-00530 Helsinki, Suomi

Tapahtumasta myös tietoa: https://www.facebook.com/events/282340794019544?ref=newsfeed 

Kruunusillat-allianssi käytettävissäsi

Onko kysyttävää tai keskusteltavaa Hakaniemen ja Kruununhaan alueen rakennustöistä tai muuten vain Kruunusillat-hankkeesta?

Tule tapaamaan meitä Hakaniemenrantaan, Kulttuurisaunan edustalle (Hakaniemenranta 17) tiistaina 24.5. klo 15-16. Paikalla Kruunusillat-allianssin ylintä työn- ja projektinjohtoa sekä viestinnän edustajia.

Tervetuloa - tutustutaan ja vaihdetaan ajatuksia!


Julkisenliikenteen palvelut Merihaan alueella

Tiedote 20.5.2022

Merihaan hankkeesta vastaava Pekka Aalto on useampaan kertaan lähestynyt kaupunkia vuodesta 2020 lähtien vaatien kaupunkia huomioimaan meneillä olevien hankkeiden vaikutuksen Merihaan alueeseen. Yleinen huoli on ollut varsinkin vanhempien ja liikuntarajoitteisten alueen asukkaiden mahdollisuus vapaaseen kulkuun ja tavoittaa linja-autopysäkit, mihin ne siirrettiin Haapaniemenkadulta kannen alta. Aalto on pyytänyt että kaupunki järjestäisi palvelubussi- tai muun vastaavan yhteyden Merihaasta.

Kaupunki on Linjasto- ja aikataulusuunnnitteluryhmän Rrhmäpäällikön Jonne Virtasen mukaan joutunut karsimaan palveluitaan yleisesti muuttuneiden matkustajamäärien johdosta. Virtanen on kuitenkin luvannut, että linjojen 502 ja 55 pysäkit tulevat sijaitsemaan ”aivan Merihaan vieressä”. Lopullisia sijoituspaikkoja ei ole vielä päätetty hankkeen etenemisestä johtuen. Nykyinen tilanne jatkuu vielä vuoden 2023 loppuun saakka.

Hankkeiden ajaksi on siis Merihaan puolelta pyydetty toistuvasti myös erillistä yhteyttä Hakaniemen suuntaan mutta tätä kaupunki ei ole kyennyt toteuttamaan.


Montusta monttuun – mikä niissä katutöissä oikein kestää?

Tiedote 4.5.2022

Kruunusillat-allianssi uusii parhaillaan kunnallistekniikkaa samanaikaisesti monessa paikassa, sekä Hakaniemessä että Kruununhaassa. Aidattuja työmaa-alueita on siellä sun täällä. Miksi näin? Miksei yhtä kohtaa tehdä kerralla valmiiksi ja siirrytä sitten vasta toiseen kohtaan kaivamaan monttua, jolloin haitta asukkaille ja liikenteelle olisi pienempi?

Suunnitteluko se on niin vaikeaa?

Katutyöt näyttävät usein maallikon silmin järjettömältä ja suunnittelemattomalta kaaokselta. Kaivetaan kaivantoja, joissa ei näyttäisi pitkään aikaan tapahtuvan mitään. Katu on auki monesta paikasta yhtä aikaa, eikä homma näytä etenevän missään. Jossain täytetään monttu ja hetken päästä kaivetaan ihan viereen toinen samanlainen.

Eivätkö kadunrakentajat tosiaan osaa suunnitella töitään niin, ettei koko ajan tarvitsisi kaivaa lähes samoissa paikoissa? Eikö kukaan ota kokonaisvastuuta niin, että tiedettäisiin, missä järjestyksessä työt tulee tehdä?

On varmasti olemassa huonostikin suunniteltuja työmaita. Kruunusillat-allianssissa kuitenkin töiden suunnitteluun panostetaan erityisen paljon – yksi allianssien parhaista piirteistä on suunnittelijoiden ja työnjohdon kiinteä, päivittäinen yhteistyö parhaiden ratkaisujen löytämiseksi ja ongelmien selättämiseksi. Niinpä kyse ei todellakaan ole suunnittelemattomuudesta.

Asukas on kuningas

Kaupungissa asuessaan saa nauttia nykyaikaisista arjen mukavuuksista, jotka toimivat niin hyvin, ettei niitä juuri koskaan tarvitse sen kummemmin miettiä. Vesi tulee ja menee, ja sähköt ja tietoliikenne ovat vain napin painalluksella juuri siinä laitteessa, mihin ne haluamme.

Tämä kaikki toimii samalla tavalla myös silloin, kun talojen vieressä putkia ja kaapeleita uusitaan ja korjataan. Vesi- tai sähkökatkoja on vain harvoin. Miten se on mahdollista? Luulisi, että kun vanhojen putkien tai johtojen tilalle vaihdetaan uusia, tulisi käyttökatkoja ainakin silloin, kun tehdään erilaisia kytkentöjä.

Nyt päästäänkin asian ytimeen. Käyttökatkoja ei synny, koska korjaustyöt suunnitellaan niin, että asukkaat eivät joudu niistä kärsimään ja olemaan ilman vettä, sähköä tai tietoliikenneyhteyksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koko korjattava alue ”ohitetaan” rakentamalla väliaikainen linja, jota pitkin vesi tai sähkö kulkevat silloin, kun varsinaista linjaa korjataan ja uusitaan.

Laajoja kokonaisuuksia

Kunnallistekniikka muodostuu kokonaisuuksista, joiden vaikutusalue saattaa olla hyvinkin laaja. Sitä myös kannattaa korjata kerralla vähän isommalta alueelta, eikä tehdä vain lyhyitä väliaikaisia linjoja, jotta saataisiin korjattua jokin pieni pätkä. Kaikki liittyy kaikkeen: usein on jossain toisessa paikassa ensin uusittava jotain, ennen kuin jossain toisaalla voidaan putken pää avata ja tehdä uusia liitoksia.

Tästä syystä esimerkiksi Hakaniemen ja Kruununhaan alueella on uusittu putkia siten, että väliaikaisia linjoja (esimerkiksi paineellinen jätevesiviemäri) on rakennettu Pohjoisrannasta Hakaniemeen, Näkinpuistoon saakka ja putkia uusitaan koko tältä matkalta.

Väliaikaisia linjoja varten joudutaan myös perustamaan väliaikaisia pumppausasemia, kun tehdään niin sanottua ohipumppausta varsinaisesta linjasta.

Koska viemäri ei ole yksi suora putki vaan siinä on matkalla erilaisia liitoksia ja kaivoja, joista lähtee toisia putkia eri suuntiin, joudutaan uusimista varten kaivamaan paljon kaivantoja, joissa tehdään pitkäänkin töitä. Uusia kaivoja ja putkilinjoja varten joudutaan tekemään ponttikaivantoja ja valamaan perutuksia, jotta ne kestäisivät maan sisällä pitkään. Betonin pitää kuivua, ennen kuin kaivanto voidaan peittää maalla.

Kaukolämpö- tai viemäriputkia Kruununhaassa

Yllätyksellistä puuhaa

Kunnallistekniikkaa on rakennettu Helsingissä jo yli sadan vuoden ajan, ja käytössäkin on yhä jopa 100-vuotiaita putkia. On selvää, ettei tällaisten putkien sijainnista ole olemassa tarkkaa dokumentointia. Itse asiassa tarkkaa tietoa putkien ja johtojen sijainnista on olemassa vasta 80-90 -luvuilta lähtien.

Koska tietoa ei ole, putkia ja johtoja joudutaan kaivamaan varovasti esiin ja usein joudutaan tekemään suunnittelijoita varten koekuoppia vanhan tekniikan paikallistamiseksi. Koekuopista saadut lähtötiedot viedään suunnittelijalle ja hän pääsee niiden avulla tekemään suunnitelmaa. Tällainen koekuoppien kaivaminen voi ohikulkijan silmin näyttää turhalta työltä, koska niissä ei kukaan ainakaan heti ryhdy töihin – ja voi olla, että turvallisuussyistä ne ensin peitetään ja kaivetaan sitten vasta uudestaan auki, kun suunnitelmat ovat valmiit ja päästään töihin.

Maan alta löytyy muitakin yllätyksiä kuin yllättävissä paikoissa kulkevia putkia ja johtoja, sillä Helsingissä on sen asuttamisen aikana ehditty purkaa paljon rakennuksia ja rakentaa uusia. Maan alta löytyy esimerkiksi vanhoja perustuksia, joiden purkaminen uuden tekniikan tieltä hidastaa töitä. Lisäksi peruskalliota saatetaan joutua louhimaan.

Monenlaisia rajoitteita

Raskaat maanrakennustyöt aiheuttavat melua. Ympäristöviranomaiset rajoittavat meluavien töiden tekemistä siten, että niitä saa tehdä vain arkisin päiväsaikaan, lukuun ottamatta joissakin erityisen haasteellisissa paikoissa tehtäviä lyhyitä työvaiheita (esimerkiksi vilkkailla pääväylillä tehtävät työt, joiden takia liikenne on kokonaan tai lähes kokonaan katkaistava). Tästä syystä töitä ei voida tehdä esimerkiksi kahdessa tai kolmessa vuorossa, mikä nopeuttaisi niiden valmistumista.

Kaupunkilaisten pitää myös rakennustöiden aikana päästä liikkumaan asuinalueellaan turvallisia reittejä pitkin kotiin ja sieltä pois. Liikenteen on oltava mahdollisimman sujuvaa. Koska tilaa on rajallisesti, tarkoittaa tämä kadunrakentajille ahtaita työskentelyolosuhteita, mikä tekee työstä hitaampaa ja monimutkaisempaa. Koko katua ei voida kaivaa kerralla auki, vaan on edettävä pala kerrallaan. Väliaikaisten putki- ja sähkölinjojen lisäksi on siis suunniteltava ja rakennettava kiertoteitä, asennettava väliaikaisia liikennevaloja ja tehtävä väliaikaisia siltoja. Kaikkien väliaikaisten ratkaisujen teko tietysti hidastaa varsinaisen työn valmistumista.

Luonnonvoimia uhmaten

Isoimmista haasteista on mainittava vielä Suomen sääolosuhteet, kuten routa ja lumi, sekä tässä tapauksessa myös merelliset erikoisolosuhteet, eli kaivantoihin nouseva merivesi. Välillä työvaiheet ovat niin vaikeita, että niiden valmistumista pidetään työmaalla suurena voittona.  

Kaikesta tästä kamppailusta asukkaalla ei tietysti ole omassa kodissaan aavistustakaan – hänellä edelleen kaikki toimii, vaikka toki töiden melu saattaa häiritä. Sitä pahoittelemme ja toivomme ymmärrystä ja tämän kaikille tärkeän ja yhteisen asian, vuosikymmenestä toiseen moitteettomasti toimivan kunnallistekniikan, korjaus- ja ylläpitotöiden omistautuneille tekijöille.


Bussipysäkki H2524 poistuu Sörnäisten rantatieltä 16.5. alkaen

Tiedote 11.5.2022

Korvaava pysäkki H2514 sijaitsee noin 150 metriä pohjoiseen.

Väliaikaisen Näkinsillan vieressä oleva bussipysäkki H2524 Sörnäisten rantatiellä pohjoisen suuntaan poistuu käytöstä 16.5.2022. Korvaava bussipysäkki H2514 sijaitsee noin 150 metriä pohjoiseen Sörnäisten rantatietä, Kaikukadun sillan pohjoispuolella.

Pysäkki poistuu käytöstä, koska Kruunusillat-allianssi uusii Sörnäisten rantatien ja sen alla sijaitsevan kunnallistekniikan Haapaniemenkadun risteykseen saakka. Työ aloitetaan kaukolämpölinjan siirtotyöllä.

Sörnäisten rantatien itäreuna muuttuu työalueeksi, eikä pysäkille kulkua pystytä turvallisesti järjestämään työalueen läpi. Busseille ei myöskään pystytä järjestämään riittävää pysähtymistilaa.

Tämänhetkisen arvion mukaan pysäkki palautuu paikalleen vuoden 2023 lopussa. Aikatauluun vaikuttavat paitsi töiden edistyminen Sörnäisten rantatiellä, myös uuden Hakaniemensillan valmistumiseen liittyvien liikennejärjestelyjen aikataulut.

Pahoittelemme rakentamisen aiheuttamia häiriöitä.


Jalankulun ja pyöräilyn reitit ovat muuttuneet Merihaassa

Tiedote 10.5.2022

Hakaniemenranta 12-18 kiinteistöjen liikennejärjestelyt ovat muuttuneet jalankulun ja pyöräilyn osalta.

Syy muutoksiin on väliaikaisen vesiputken rakennustyö, joka jouduttiin aloittamaan hyvin nopealla aikataululla kriittisen suunnitelmamuutoksen vaikutettua eri osapuolten työskentelyaikatauluihin.

Väliaikaisen vesiputken tarkoituksena on taata vedentulo kiinteistöihin alueen kunnallistekniikan uusimis- ja korjaustyön aikana. Putken linjaus kulkee jalankulun ja pyöräilyn väylän alla, joten se joudutaan ottamaan työalueeksi ja reitit muuttuvat.

Kulku Merihaan kannelta kiinteistöihin on edelleenkin mahdollista, mutta Hakaniemenrantaan joudutaan kulkemaan kiertotietä pysäköintihallin läpi.

Reiteille on asennettu kiertotieopasteet. Sujuvin reitti Merihaan kannelta Hakaniemen suuntaan on väliaikainen Näkinsilta.

Järjestely on voimassa tämänhetkisen tiedon mukaan lokakuun loppuun saakka.

Huolto- ja pelastusliikenne pääsee kulkemaan normaalisti kiinteistölle.

Vaikutukset jalankululleJalankulun reitit ovat muuttuneet siten, että Merihaan kannelta pääsee pysäköintihallin kautta opastettua kiertotietä Hakaniemenrantaan.

Vaikutukset pyöräilyllePyöräilyn reitit ovat muuttuneet siten, että Merihaan kannelta pääsee pysäköintihallin kautta opastettua kiertotietä Hakaniemenrantaan.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Ei vaikutuksia: moottoriajoneuvoliikenne Hakaniemenrannasta on poistunut jo aiemmin.


PELASTUSTIET PÄIVITTYVÄT

Yhtiöiden pyynnöstä Allianssi on yhdessä pelastuslaitoksen kanssa päivittänyt pelastusteiden kartan. Alueen kartta elää hankkeen aikana, joten voimassa oleva kartta on hyvä päivittää itselle merihaka.com sivustolta etusivulta.


Väliaikaisen Näkinsillan portaat poistuvat käytöstä noin kahdeksi viikoksi 9.5. alkaen

Tiedote 4.5.2022

Väliaikaisen Näkinsillan portaat poistuvat käytöstä maanantaista 9.5.2022 alkaen. Portaat puretaan pois, koska niiden kohdalla joudutaan tekemään kaukolämpöasennuksia. Luiska on normaalisti käytössä ja siltaa pitkin pääsee kulkemaan koko työn ajan.

Kun kaukolämpöasennus portaiden kohdalla on valmistunut, portaat palautetaan paikoilleen ja ne avataan jalankulkijoille.

Arvio työvaiheen kestosta on noin kaksi viikkoa.

Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia häiriöitä.


Kruunusillat-allianssin toukokuun työt Hakaniemessä ja Kruununhaassa

Tiedote 2.5.2022

Uuden Hakaniemensillan rakennustyömaa Hakaniemenrannassa

Toukokuu tuo tullessaan laajenevia työalueita: Hakaniemensillan rakentamiselle tarvitaan lisätilaa, ja liikenne siirtyy Siltavuorensalmen molemmilla puolilla kauemmaksi rannasta. Työt aloitetaan myös Merihaan edustalla, Hakaniemenrannan itäisimmässä osassa.

Merihaassa työt käynnistyvät kaivanto kerrallaan

Hakaniemenrannan 12-18 edustalla Merihaassa työt saadaan kunnolla käyntiin toukokuun aikana.

Kunnallistekniikan uusiminen alueella vaatii syviä kaivantoja, joita tuetaan ponttiseinien avulla. Ponttiseinien lyöminenmaahan aiheuttaa voimakasta melua. Pontitus aloitetaan toukokuun alussa ja se kestää syksyyn saakka, mutta sitä ei tehdä yhtäjaksoisesti, vaan edetään kaivanto kerrallaan lännestä itään.

Työalueet aidataan, mutta kiinteistöihin järjestetään kulkutiet asukkaille, huoltoajolle ja pelastusajoneuvoille.

Loka-marraskuussa kunnallistekniset työt tällä alueella jäävät näillä näkymin tauolle noin puoleksi vuodeksi, koska Merihaansillan rakennustyöt sekä ranta-alueiden ruoppaukset aloitetaan tämänhetkisen arvion mukaan alkutalvesta 2023. Merihaansiltaa rakennetaan kokonaisuudessaan parisen vuotta. Vuoden 2023 aikana aloitetaan myös meritäyttöjen tekeminen.

Hakaniemensillan rakennustyöt näkyvät ja kuuluvat

Uuden Hakaniemensillan perustusten paalutukset ja pohjalaatan valut ovat käynnissä Siltavuorensalmen molemmin puolin. Päätytuet alkavat jo toukokuun aikana nousta näkyviin.

Siltavuorensalmeen on huhtikuun aikana rakennettu työsilta, jolta käsin rakennetaan varsinaista siltaa. Työsiltaan on jätetty aukko veneilijöitä varten.

Toukokuun aikana Hakaniemensillan ali kulkevaa jalankulun ja pyöräilyn reittiä siirretään Hakaniemenrannassa kauemmaksi rannasta. Muutoksesta tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Sörnäisten rantatie ja Näkinsilta

Näkinsillan rakennustyöt ja Miina Sillanpään kadulle (Vetehisenkujan kohdalle) rakennettavan jätevesipumppaamon työt ovat käynnissä. Pumppaamo sijoitetaan sillan tukeen ja sitä varten joudutaan ensin kaivamaan iso kaivanto, josta ajetaan pois noin 800 kuorma-autollista maata. Maanajo kestää tämänhetkisen arvion mukaan kesäkuulle saakka.

Sillan Merihaan puoleiset tuet ovat jo paikoillaan, ja työ etenee kesäkuukausina ripeästi.

Sörnäisten rantatiellä on käynnistymässä myös kaukolämmön asennus kadun itäpuolelle sekä paineviemärilinjan asennus keskikaistojen väliin. Molempia alueita aletaan kaivaa auki toukokuun aikana. Kruunusillat-allianssi uusii Sörnäisten rantatien noin Haapaniemenkadun risteykseen saakka. Tämä työvaihe valmistuu vuoden 2024 loppupuolella.

Melua aiheuttavaa yötyötä tehdään toukokuun toisella viikolla

Näkinsillan työmaan luona tehdään paineviemärin siirtotyötä, joka vaatii yöllisiä putkiliitostöitä ja imuautojen käyttöä neljänä yönä. Ensimmäiset kaksi yötä on aikataulutettu viikolle 19, jolloin töitä on tarkoitus tehdä maanantain ja tiistain (9.-10.5.) välisenä yönä sekä keskiviikon ja torstain (11.-12.5.) välisenä yönä.

Varsinaista asennusta tehdään Sörnäisten rantatiellä, tulevan Miina Sillanpään kadun risteyksessä, eikä se aiheuta juurikaan melua. Sitä syntyy kuitenkin imuautoista, jotka tulevat asennuksen ajaksi imemään jätettä viemäreistä Sörnäisten rantatielle väliaikaisen liikenneympyrän läheisyyteen, ja käyvät tyhjentämässä sitä viemäriin Haapaniemenkadun ja Hämeentien risteyksessä.

Sekä Sörnäisten rantatiellä että Haapaniemenkadun ja Hämeentien risteyksen läheisyydessä on siis yöllä luvassa imuautoista lähtevää kovempaa melua, ja myös hajuhaittaa voi syntyä. Myös autojen vilkkuvalot voivat häiritä. Työtä tehdään klo 21-06 välillä.

Kyseinen työvaihe joudutaan tekemään yöllä useista eri syistä, joista merkittävin on se, että yöllä, kun suurin osa ihmisistä nukkuu, jätettä virtaa viemärissä vähemmän.

Mikäli kaikki sujuu suunnitellusti, paineviemärin siirtotöiden arvioidaan valmistuvan toukokuun aikana.

Muuallakin tapahtuu

Opetushallituksen edustalla asennetaan hulevesikaivoja sekä yhteiskäyttöpylväiden perustuksia. Yhteiskäyttöpylväät ovat pylväitä, joilla on useita käyttötarkoituksia: niissä voi olla valaistus ja raitiovaunun johtokannatus, ja sen lisäksi esimerkiksi liikennemerkkejä tai liikennevaloja.

Opetushallituksen edustalla tehdään jo myös ratapohjan rakennekerroksia.

Tulevalla Merihaankadulla paalulaattatyöt jatkuvat ja kunnallistekniikkaa päästään asentamaan toukokuun aikana.

Työt ovat käynnissä myös Kalasataman eteläkärjessä eli Nihdissä: uuden rantamuurin porapaalutukset alkavat toukokuun aikana ja jatkuvat pitkälle kesään. Nihdissä tehdään Kruunusillat-hankkeen töiden lisäksi myös Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeen töitä. Niistä voi lukea lisää täältä.

Kruununhaan työt

Myös Kruununhaassa melua aiheuttavat työt, kuten porapaalutus ja lyöntipaalutus, jatkuvat. Lisäksi Kruununhaassa puretaan vielä toukokuun ensimmäisellä viikolla nykyisen Hakaniemensillan reunapalkkia, mistä aiheutuu kovempaa melua. Reunapalkin purun jälkeen rakennetaan väliaikainen ramppi, jota pitkin jalankulun ja pyöräilyn väylä siirtyy sillan päältä jonkin verran nykyistä aikaisemmin alas Pohjoisranta-kadulle.

Pohjoisrannassa valmistellaan myös isompaa liikennejärjestelyä, joka otetaan käyttöön toukokuun loppupuolella. Tällöin kaikki moottoriajoneuvoliikenne siirtyy rannasta lähemmäksi rakennuksia, jotta rantaan saadaan tilaa sillan- ja kadunrakennustöille.

Liikennejärjestelyjen muutoksista tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Sillan pielessä on käynnissä myös paineellisen jäteviemärin rakennustyö. Kyseessä on lopullinen viemärilinja, joka otetaan käyttöön uuden sillan valmistuttua.


Hakaniemessä tehdään melua aiheuttavaa yötyötä kahtena yönä viikolla 19

Tiedote 28.4.2022

Maanantain 9.5. ja tiistain 10.5. sekä keskiviikon 11.5. ja torstain 12.5. välisinä öinä tehdään tämän hetkisen tiedon mukaan melua aiheuttavaa viemärin liitostyötä Hakaniemessä, Näkinpuiston ympäristössä. Työ saattaa siirtyä toiseen ajankohtaan, mikäli kunta-alan työtaistelu kieltää ylityöt.

Asennusta tehdään Sörnäisten rantatiellä, tulevan Miina Sillanpään kadun risteyksessä. Varsinainen asennustyö ei aiheuta juurikaan melua. Sitä syntyy kuitenkin imuautoista, jotka tulevat asennuksen ajaksi imemään jätettä viemäreistä Sörnäisten rantatielle väliaikaisen liikenneympyrän läheisyyteen, ja käyvät tyhjentämässä sitä viemäriin Haapaniemenkadun ja Hämeentien risteyksessä.

Sekä Sörnäisten rantatiellä että Haapaniemenkadun ja Hämeentien risteyksen läheisyydessä on siis yöllä luvassa imuautoista lähtevää kovempaa melua, ja myös hajuhaittaa voi syntyä. Myös autojen vilkkuvalot voivat häiritä. Työtä tehdään klo 22-06 välillä.

Kyseinen työvaihe joudutaan tekemään yöllä useista eri syistä, joista merkittävin on se, että yöllä, kun suurin osa ihmisistä nukkuu, jätettä virtaa viemärissä vähemmän.

Pahoittelemme häiriöitä.


Rakennustöistä on paljon haittaa Merihaan asukkaille

Kaupungin on huolehdittava joukkoliikenteestä myös rakennustöiden aikana.

Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 25.4.2022

MERIHAAN ja Hakaniemen alueella on käynnissä mittavat rakennustyöt. Hakaniemen sillan uusiminen ja Kruunusillat ovat kaupungin kehittämisen kannalta äärimmäisen tärkeitä. Vaikka rakentamisen aikaisilta häiriöiltä ei voida täysin välttyä, on kaupungin huolehdittava, että alueen asukkaille ei aiheudu kohtuutonta vaivaa.
Poikkeusjärjestelyiden aikana Merihakaan ei pääse julkisilla liikennevälineillä. Monille kävelymatka Sörnäisten rantatien pysäkeille ei varmasti ole iso vaiva, mutta ikääntyneille asukkaille pidentynyt matka on liikaa. Kaupungin on heti korjattava tilanne ja järjestettävä asukkaille toimivat joukkoliikennepalvelut myös poikkeusaikoina.


 

HELSINGIN MERIHAKA OY:N TOIMENPITEET ASIASSA

Toimitimme joulukuussa 2020 aloitteen Helsingin Seudun Liikenteelle: Eri lähteissä ja mm. Kruunusillat-webinaarissa on kerrottu Hakaniemenrannan rakennustöiden katkaisevat Merihaan läpi kulkevan ajoyhteyden arviolta kesällä 2021. Tällöin linjan 502 Merihaan läpiajoyhteyden poistuttua tullaan sille etsimään korvaava paikka Hakaniemestä. Linja 55 siirtyy kulkemaan Hakaniemenrannasta suoraan Sörnäisten rantatielle. Sörnäisten rantatielle pyritään toteuttamaan pysäkit mahdollisimman lähelle Merihakaa. Olemme käyneet keskusteluja Merihakalaisten kanssa miten he kokevat linjojen 55 ja 502 tulevat muutokset. Ymmärrettävästi ovat harmissaan asiasta. Eniten ovat huolissaan pääsystään tuleville pysäkeille johtuen ikääntyneiden asukkaiden eriasteisista liikuntarajoitteista.

Olemme esittäneet Kruunusillat-allianssille palvelubussia auttamaan tässä muuttuvassa tilanteessa. He ovat vastanneet että asia kuuluu HSL:n vastuulle. Esitemmikin HSL:lle harkittavaksi palvelubussia mikä liikennöisi väliä Merihaka-Hakaniementori-Kalasatama-Merihaka. Tästä olisi merkittävä apu.

HSL toimitti vastauksen tammikuussa 2021: Anteeksi, että vastauksessa on kestänyt. Tätä ei ole nyt lähdetty edistämään johtuen joukkoliikenteeseen tänä vuonna tehtävistä säästöistä. Linjan 55 pysäkit tulevat aivan Merihaan viereen ja linjan 502 osalta lopullisia ratkaisuja ei ole vielä lyöty lukkoon.

Aiemmin tuolla välillä kulki linja 26 lähes samaa reittiä mitä viestissäsi ehdotit (2016-2018) ja kyseinen linja ei silloin kerännyt juurikaan matkustajia. Nyt tietysti voi tilanne olla erilainen, mutta huono taloustilanne ja siihen yhdistyvä epävarma kysyntä eivät nyt perustele uuden linjan perustamista.

Tilannetta voi tarkastella uudelleen kun muuttuvat järjestelyt otetaan käyttöön ja saadaan ensimmäisiä kokemuksia ja palautteita käyttäjiltä.

Esitys Merihaan ympäröivien alueiden rakennushankkeista


Haakoninlahdenkadun kadunvarsipysäköinti päättyy 2.5. alkaen

Tiedote 27.4.2022

Raitiotien rakentamisen vuoksi kadunvarsipysäköinti ei enää ole mahdollista Haakoninlahdenkadun varrella 2.5. lähtien.


Liikennemerkkiasennukset hidastavat liikennettä Sörnäisten rantatiellä yöaikaan ajalla 27.-29.4.

Tiedote 25.4.2022

Hakaniemessä Sörnäisten rantatiellä asennetaan yötöinä moottoriajoneuvokaistojen ylle ns. portaalia, eli kaistaohjausliikennemerkkien rivistöä 27.-29.4. Työhön on varattu kaksi yötä, sillä vanha portaali poistetaan ennen uuden asennusta.

Työtä tehdään klo 20-05. Työn ajaksi osa kaistoista poistuu käytöstä, mutta liikennettä ei pysäytetä.

Työstä ei aiheudu normaalista liikennemelusta poikkeavaa melua.

Pahoittelemme häiriöitä.


Hakaniemensillan reunapalkin purku aiheuttaa melua Kruununhaassa

Tiedote 25.4.2022

Kruunusillat-allianssi rakentaa uuden Hakaniemensillan, joka otetaan käyttöön tämän hetkisen arvion mukaan vuonna 2024. Vanha silta säilyy käytössä uuden sillan valmistumiseen ja käyttöönottoon saakka. Vanhasta sillasta kuitenkin puretaan jo nyt pois sellaisia osia, jotka on mahdollista purkaa ja jotka ovat kadun- ja sillanrakennustöiden tiellä.

Huhtikuun viimeisellä ja toukokuun ensimmäisellä viikolla Kruununhaan puolella puretaan sillan reunapalkkia. Purkutyöstä aiheutuu ajoittaista kovempaa melua ja sitä tehdään arkisin klo 8-18. Palkki puretaan, jotta sillan eteläreunassa oleva jalankulun ja pyöräilyn reitti saadaan siirrettyä pois sillan päältä.

Jalankulku ja pyöräily siirtyvät uudelle, väliaikaiselle rampille sillan eteläpuolelle viikon 18 aikana. Tiedotamme muutoksesta tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Työvaiheesta aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia eli korvatulppia halukkaille: niitä on noudettavissa postilaatikosta, joka sijaitsee Kirjatyöntekijän ja Välikadun risteyksessä, kevyen liikenteen sillan vieressä.

Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia häiriöitä.

Uuden Hakaniemensillan rakentamisesta voit lukea lisää täällä.


Hakaniemen kauppahallin perusparannus on edennyt sisustusvaiheeseen – remontti valmistuu keväällä 2022

Tiedote 14.4.2022

Hakaniemen kauppahallin väistötilana toimiva väliaikainen halli puretaan, kun vanhan hallin perusparannus valmistuu ja halli avataan kesällä 2022. Kaupunki hakee nyt ravintolayrittäjää täydellisen remontin kokevan Hakaniemen kauppahallin 2. kerrokseen.

Hakaniemen kauppahallin väistötilana toimiva väliaikainen halli puretaan, kun vanhan hallin perusparannus valmistuu ja halli avataan kesällä 2022. Kaupunki hakee nyt ravintolayrittäjää täydellisen remontin kokevan Hakaniemen kauppahallin 2. kerrokseen.

Hakaniemen kauppahallin perusparannus valmistuu keväällä 2022. Kauppahallin 1. kerroksessa on nyt siirrytty sisäsisustusvaiheeseen. Kakkoskerroksen alkuperäisten kauppahalliloosien konservointi on jo pitkällä, projektinjohtaja MikaKontkanen kertoo.

Kontkasen mukaan remontin lopullinen valmistumisajankohta riippuu huoltopihan ja sen pihakannen valmistumisesta. Aiemmin hallin edessä sijainnut huoltopiha siirretään remontin myötä maan alle. Huoltopihan kautta toimivat esimerkiksi hallin jätehuolto ja tavarantoimitus kauppiaille. Huoltopihan on oltava valmiina ennen kuin kauppahalli voidaan ottaa käyttöön.

Hakaniemen hallin peruskorjaus alkoi vuoden 2018 alussa, ja sen piti valmistua vuonna 2021. Aikataulu on hankkeen aikana muuttunut, kun hallin perusparannuksen urakaan on lisätty maanalainen huoltopiha hissikuiluineen sekä yhteys metroaseman lippuhalliin.

Kakkoskerroksen ravintolaan etsitään yrittäjää

Remontissa hallin välikatto puretaan ja torin puoleisia ikkunoita suurennetaan, jolloin hallin sisätiloista tulee aiempaa korkeammat, valoisammat ja avarammat. Kakkoskerroksessa sijainneet hallikauppiaiden sosiaalitilat siirretään kellaritiloihin, ja yläkertaan vapautuu tila uudelle ravintolalle. Ravintolaan haetaan nyt yrittäjää. Kaupunki etsii pitkäaikaista yhteistyökumppania.

Uusi ravintola voi myös laajentaa toimintaansa kauppahallin ensimmäiseen kerroksen yhteiselle asiakaspaikka-alueelle ja torin puoleiselle seinustalle rakennettavalle etelään suuntautuvalle terassille.

Ravintolayrittäjien tarjouksia odotetaan 17.5.2021 mennessä.

Väistötiloina toimiva halli puretaan

Kun Hakaniemen hallin remontti valmistuu, väistötiloina toimiva väliaikainen halli puretaan.  Hakaniemen torilla sijaitsevan väliaikaisen hallin rakennuslupa umpeutuu ensi vuonna, ja lisäksi tarvitaan tilaa torin kunnostamiselle ja torin alle rakennettavan pysäköintihallin portaikon, hissihallin ja ilmanvaihtokuilujen rakentamiselle, Hakaniemen alueen projektinjohtaja SirpaKallio Helsingin kaupungin aluerakentamisyksiköstä kertoo. Torin ulkotorimyynnille vapautuu lisää tilaa.

– Tällä hetkellä punnitaan vaihtoehtoja väliaikaisen hallin jatkokäytölle. Todennäköisesti se lähtee väistötiloiksi jonnekin muualle.

kuva: Laura Kuusinen/ Helsingin kaupunki

Hakaniemen kauppahallin toimijat

 • Hakaniemen kauppahallin omistaa Helsingin kaupunki.
 • Hallikauppaa organisoi Tukkutori-yksikkö.
 • Peruskorjaushankkeen ja väistötilan suunnittelusta vastaa kaupunkiympäristön rakennuttaminen yhteistyössä tukkutorin kanssa.
 • Hallissa toimii noin 140 yritystä. Yrityksiä edustaa kauppiasyhdistys.

Hakaniemen kauppahalli

Uutta Helsinkiä Hakaniemi

Lisätiedot tarjouksien tekijöille


Hakaniemensillan eteläpäässä merkittäviä liikennerajoituksia koko viikonlopun 22.-25.4.

Tiedote 14.4.2022

Kruunusillat-allianssi uusii kunnallistekniikkaa Kruununhaassa osana Hakaniemen alueen uudistumista. Viikonloppuna 22.-25.4. suoritetaan kunnallistekniikan eli kaukolämmön, hulevesiviemäreiden ja sähkökaapeleiden asennukset Hakaniemensillalle johtavan Pohjoisranta-kadun alle. Työalue on Pohjoisranta 24:n edustalla, ja se hidastaa merkittävästi Hakaniemensillan kautta kulkevaa liikennettä.

Liikennerajoitukset astuvat voimaan perjantaina-iltana klo 20 ja ne poistuvat maanantai-aamuna klo 6 mennessä.

Työ joudutaan suorittamaan viikonloppuna, jotta liikenteelle ei aiheutuisi kohtuutonta haittaa. Katu kavennetaan töiden ajaksi yksikaistaiseksi molempiin suuntiin. Välillä liikenne tapahtuu vuorottelevana yhdellä kaistalla. Tällöin liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä.

Jotkin työvaiheet, kuten asfaltin poisto ja murskeen tiivistys, aiheuttavat kovempaa melua. Osa töistä joudutaan valitettavasti tekemään yöaikaan.

Vaikutukset jalankululle

Ei vaikutusta.

Vaikutukset pyöräilylle

Ei vaikutusta.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutuksia

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Katu kapenee yksikaistaiseksi molempiin suuntiin. Ajoittain kaikki liikenne on yhdellä kaistalla, ja liikenne on vuorottelevaa. Liikenteenohjaajat ohjaavat tällöin liikennettä.

 

Pahoittelemme töiden aiheuttamia häiriöitä.


Hakaniemenrannassa tehdään kovaa melua aiheuttavia louhintatöitä 4.4. alkaen

Tiedote 1.4.2022

4.4.2022 alkaen Hakaniemenranta 6:n kohdalla (eli Opetushallituksen luona) tehdään kallion louhintaa eli räjäytystöitä, jotka kestävät arviolta 30.4.2022 saakka. Räjäytyksiä on enintään 3-4 kertaa päivässä, arkipäivisin klo 7-18 välillä. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkein.

Louhintaa joudutaan tekemään, koska kallio estää muuten kunnallistekniikan asennukset.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Työvaiheesta aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia (korvatulppia) halukkaille. Niitä on noudettavissa Hakaniemenrannasta, Hakaniemensillalta laskeutuvien rappusten alapäähän kiinnitetystä postilaatikosta.

Pahoittelemme suuresti aiheuttamaamme häiriötä.


Kruunusillat-allianssin huhtikuun työt Hakaniemessä ja Kruununhaassa

Tiedote 31.3.2022

Talvi on kääntynyt kevääksi, ja rakennustyömaiden tehokkain työjakso – eli se aika vuodesta, jolloin pakkanen, pimeys ja lumi eivät hidasta ja vaikeuta työntekoa – on alkamassa.

Hakaniemessä ja Kruununhaassa Kruunusillat-allianssin työt ovat edenneet talven aikanakin suunnitellusti.

Uuden Hakaniemensillan rakentaminen on hyvässä vauhdissa: sillan perustusten paalutukset ovat käynnissä Siltavuorensalmen molemmin puolin. Hakaniemen puolella on lisäksi tehty meritäyttöjä.

Sillanrakennustöitä varten Siltavuorensalmeen rakennetaan ensin työsilta, jonka avulla päästään rakentamaan varsinaista siltaa. Työsillan paalutuksia tehdään lautalta käsin huhtikuun aikana usean viikon ajan. Työsiltaan jätetään aukko veneilijöitä varten.

Työt ovat käynnissä myös Kalasataman eteläkärjessä eli Nihdissä. Puramme vanhojen laiturirakenteiden vedenalaisia osia. Uuden rantamuurin porapaalutukset alkavat toukokuussa ja jatkuvat pitkälle kesään.

Nihdissä tehdään Kruunusillat-hankkeen töiden lisäksi myös Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeen töitä. Niistä voi lukea lisää täältä.

Hakaniemen työt

Opetushallituksen edustalla uusien katurakenteiden vaatimat paalutukset jatkuvat pienen tauon jälkeen. Opetushallituksen edustalla tehdään myös louhintaa eli räjäytetään kalliota huhtikuun aikana. Räjäytykset tehdään pienillä panoksilla arkisin klo 7-18 välillä.

Näkinsillan rakennustyöt käynnistyvät myös huhtikuussa. Olennaisena osana niihin liittyvät Miina Sillanpään kadulle (Vetehisenkujan kohdalle) rakennettavan pumppaamon työt. Pumppaamo sijoitetaan sillan tukeen ja sitä varten joudutaan ensin kaivamaan iso kaivanto, josta ajetaan pois noin 800 kuorma-autollista maata. Maanajo kestää tämänhetkisen arvion mukaan kesäkuulle saakka.

Viikolla 14 Näkinsillan työmaalla tehdään vesipiikkausta, joista aiheutuu kovempaa melua. Viikolla 15 alkaa myös pontinlyönti. Huhtikuun puolenvälin tietämillä aloitetaan myös suihkuinjektointi. Suihkuinjektoinnissa tiivistetään Näkinsillan pumppaamon kaivannon alapäätä ruiskuttamalla ympäröimään maahan sementtiliuosta kovalla paineella kaivannon vesitiiveyden saavuttamiseksi. Tästäkin työstä aiheutuu melua. Myös paalutukset alkavat huhtikuun lopussa.

Lisäksi huhtikuun loppupuolella käynnistyy uuden Näkinsillan kohdalla paineviemäreiden siirto, joka vaatii yöllisiä putkiliitostöitä ja imuautojen käyttöä sekä Hakaniemen että Kruununhaan puolella neljänä eri yönä. Näistä yötöistä tiedotetaan erikseen ajankohtien varmistuttua. Paineviemärin siirtotöiden arvioidaan valmistuvan toukokuun aikana.

Kruununhaan työt

Myös Kruununhaassa melua aiheuttavat työt, kuten porapaalutus ja lyöntipaalutus, jatkuvat. Lisäksi Kruununhaassa puretaan huhtikuussa pois Hakaniemensillan reunapalkki, mistä aiheutuu kovempaa melua.

Liikennejärjestelyihin tulee pieniä muutoksia, kun yksisuuntainen Pohjoisranta-asuntokatu päästään palauttamaan normaalille linjaukselleen huhtikuun alussa putkitöiden valmistuttua sen kohdalta.

Alueella kuitenkin valmistellaan jo seuraavaa, isompaa liikennejärjestelyä, joka otetaan käyttöön toukokuun loppupuolella. Tällöin kaikki moottoriajoneuvoliikenne siirtyy rannasta lähemmäksi rakennuksia, jotta rantaan saadaan tilaa sillan- ja kadunrakennustöille. Liikennejärjestelystä tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Kyseisen liikennejärjestelyn valmistelua tehdään viikonlopputöinä näillä näkymin 22.-24.4. Tällöin liikenne Sörnäisten rantatiellä Kruununhaan puolella kapenee yksikaistaiseksi, kun kaukolämpö- ja hulevesiputkia joudutaan vetämään kaistojen alle. Liikenne kulkee työn ajan yhdellä kaistalla vuorottelevana ja liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä. Asfaltointi tehdään yötyönä sunnuntain 24.4. ja maanantain 25.4. välisenä yönä.


Suomen pisimmän sillan rakentaminen etenee aikataulussa – meluavat työt tauolle lintujen pesintäajaksi

Tiedote 31.3.2022

Sillan pylonin työmaa hiljenee lintujen pesimäajaksi. Työsillan vasemmalla Nimismies-lintuluoto ja oikealla jäiden alla Emäntä-lintuluoto. Kuva: HTJ Oy.

Raitiotien kahden suurimman sillan, Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan yhdistävän Kruunuvuorensillan, sekä Kalasataman ja Korkeasaaren väliin rakennettavan Finkensillan, rakentaminen aloitettiin lokakuussa työsiltojen teolla. Yhteensä työsiltoja on rakennettu yli kilometrin matkalta; Nihdistä Korkeasaareen noin 300 metriä, Kruunuvuorenrannasta luodoille yli 600 m ja Palosaaresta kohti luotoja noin 200 m.

Työsillat ovat sillanrakentamisessa välivaihe, joiden avulla rakennetaan varsinaiset sillat. Kolmelta työsillalta käsin on asennettu kasuuneita eli sillan välitukien betonivaluja varten tehtäviä muotteja ja tehty paalutuksia.

Finkensillan osalta paalutukset on saatu jo valmiiksi ja käynnissä ovat maalla olevien sillan tukien työt. Myös Kruunuvuorensillalla on paalutukset aloitettu, mutta niihin tulee lintujen pesimäkauden johdosta kolmen kuukauden mittainen tauko 1.4. alkaen.

"Lintujen pesimisrauha luotojen lähellä, eli 250 metrin säteellä luodoista turvataan keskeyttämällä kovaa melua aiheuttavat työt. Huhtikuun alun ja kesäkuun lopun välisenä aikana emme tee töitä tuolla alueella", kertoo TYL Kruunusiltojen projektipäällikkö Jari Humalajoki.

Rakennustyöt on sitouduttu suorittamaan vastuullisesti

Pesimätaukoa kunnioitetaan myös urakan maa- ja vesirakentamistöissä. Meritäyttöjä ja merenpohjan ruoppauksia jatketaan vasta lokakuussa.

"Saimme tehtyä ruoppauksia ensimmäisten kuukausien aikana noin 120 000 kuution edestä. Pilaantuneita maamassoja ruopattiin noin 6 000 m3, ja ne toimitettiin erilliseen kuivalla maalla olevaan läjitysaltaaseen odottamaan jatkokäsittelyä. Puhtaat ruoppausmassat on kuljetettu Lokkiluodon ja Koirasaarenluodon meriläjitysalueille", Humalajoki selventää.

Korkeasaaren itä- ja länsipuolisille vesialueille asennettiin vesirakentamisen alkaessa niin kutsutut silttiverhot, jotka estävät töistä aiheutuvan merenpohjasta irtoavan hienoaineksen leviämisen ympäröivään vesistöön.

"Silttiverhot estävät ruoppausten ja louhetäyttöjen aiheuttamaa veden samentumista ja ne pysäyttävät myös roskat."

Pesimätauon päätyttyä myöhemmin kesällä jatketaan Emäntä ja Nimimies -luodoille nousevan pylonin eli sillan köysirakenteita kannattelevan tuen perustusten rakentamista. Myös paalutustöitä Kruunuvuorensillalla jatketaan. Meritaimenen vaellusaikana 15.8.- 30.9 välisenä aikana paalutustöitä ei kalaväylillä, eli Sompasaaren ja Korkeasaaren, sekä Korkeasaaren ja Laajasalon välisillä vesialueilla tehdä.

Linnusto- ja kalastovaikutuksia seurataan siltaurakassa laajan seurantaohjelman puitteissa.


Raitiotien rakennustyöt alkavat Kruunuvuorenrannan Haakoninlahdessa 4.4.

Tiedote 16.3.2022

Kruunusillat-raitiotien rakentaminen alkaa Haakoninlahdessa 4.4.2022. Teemme huhti-joulukuussa rakennustöitä Haakoninlahdenkadulla, Stansvikin rantakadulla ja Mirandankadulla. Teemme raitiotien vaativat maanalaiset työt ja pysäkit sekä asennamme jo nyt ensimmäiset kiskot, vaikka matkustajaliikenne alkaakin vasta vuonna 2027. On mahdollista, että työskentelemme vuoden lopussa myös Koirasaarentiellä (välillä Saaristolaivastonkatu-Haakoninlahdenkatu).

Haittaamme arkeanne, vaikka emme haluaisi. Työmme aiheuttavat melua ja pölyä, joita torjutaan kaikin käytettävissä olevin keinoin. Työmaa aiheuttaa myös liikennejärjestelyjä sekä mahdollisia yötöitä.

Melua aiheuttavat työt

Raitiotien rakennustyöt vaativat sekä louhintaa että porapaalutusta. Melua aiheutuu heti töiden aloittamisesta lähtien. Meluavaa työtä tehdään erityisesti huhti-heinäkuussa talojen lähellä. Sen jälkeen melua syntyy enimmäkseen hieman kauempana taloista, Haakoninlahdenkadun eteläpuoliskolla.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin kello 7–18, mutta toisinaan ympäristöviranomaisen antaman luvan mukaisesti klo 22 asti tai viikonloppuisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena klo 7–18. On silti tosiasia, että myös muut työmme voivat häiritä. Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia (korvatulppia) halukkaille. Niitä on noudettavissa Haakoninlahdenkadun ja Koirasaarentien risteyksessä sijaitsevasta postilaatikosta.

Yötyöt

On mahdollista, että joudumme tekemään yötöitä. Niille voi tulla tarvetta esimerkiksi silloin, jos kesästä tulee kuuma. Raitiotien kiskojen hitsaustyöt täytyy siinä tapauksessa tehdä öisin, kun kiskot ovat viileät.

Liikennejärjestelyt

Työmaa aiheuttaa muutoksia pysäköintiin ja liikkumiseen.

Kadunvarsipysäköinti ei enää ole mahdollista Haakoninlahdenkadun varrella 4.4. lähtien.

Lisäksi huhtikuun alusta alkaen jalankulkijoille ja pyöräilijöille voi tulla pysähdyksiä Haakoninlahdenkadulla jalkakäytävällä ja pyörätiellä tehtävien räjäytysten vuoksi.

Arviolta toukokuun alussa Haakoninlahdenkatu muuttuu moottoriajoneuvoliikenteelle yksisuuntaiseksi. Käyttöön jää vain yksi, pohjoisesta etelään kulkeva kaista. Turumankadulta, Pojamankadulta ja Disankadulta ei silloin pääse enää kääntymään vasemmalle pohjoiseen päin. Järjestely on voimassa näillä näkymin marraskuuhun asti.

Opastamme reitit kadulla ja kerromme myös nettisivuilla ja Facebookissa muutoksista. Ajantasainen kartta liikennejärjestelyistä löytyy nettisivuiltamme: https://kruunusillat.fi/category/kruunuvuorenranta/


Hakaniemenrannassa kaadetaan katupuita viikolla 10

Tiedote 2.3.2022

Kaadettavat puut on rajattu kuvaan punaisella.

Kruunusillat-raitiotien ja alueen uusien katujärjestelyiden rakentamisen takia Hakaniemenrannassa joudutaan kaatamaan katupuita viikolla 10.

Kaadettavat puut ovat puistolehmuksia. Yhteensä kaadetaan noin 40 puuta.

Kruunusillat-raitiotien ja uuden Hakaniemensillan valmistuttua sekä alueen muun rakentamisen edistyessä alueelle istutetaan uusia katupuita ja rakennetaan uusia puisto- ja virkistysalueita.

Kaikki alueen uudet puistot eivät valmistu Kruunusillat-raitiotien rakentamisen yhteydessä, mutta silti Kruunusillat-allianssi istuttaa Hakaniemen-Kruununhaan alueelle 170 kpl uusia puita ja 2800 kpl uusia pensaita vuoteen 2027 mennessä.

Koko Kruunusillat-työalueelle tulee uusia puita noin 1300 kpl ja pensaita yli 10 000 kpl.

Pahoittelemme rakentamisen aiheuttamia häiriöitä.

Lue lisää alueelle suunnitelluista uusista istutuksista täällä.


Alamaailman kävelykannen ja alapuolisten betonirakenteiden kuntotutkimus

Tiedote 3.3.2022

Helsingin Merihaka Oy on tilannut Contesta Oy:ltä Merihaan kävelykannen ja alapuolisten betonirakenteiden kuntotutkimuksen.

Tutkimuksia jatketaan poranäytteiden otolla perjantaina 4.3.2022 kävelykannen päällä. Näytteiden otosta syntyy ajoittain porauksen ääniä.

Ohjeet asukkaille

• Porakaluston ja tutkimusauton läheisyydessä ei saa oleskella.

Tämän jälkeen kannen kuntotutkimuksen kenttätyövaiheet ovat valmiit ja kuntotutkimuksen raporttien yhteenvetoa on saatavissa huhtikuussa 2021. Kuntotutkimuksien tavoite selvittää kansirakenteen sekä sen palkkien ja pilaristojen nykykuntoa ja jäljellä olevaa elinkaaren hahmottelua tukemaan eri pysäköintiratkaisujen tulevia suunnitelmia.

Lisätiedot: Kuntotutkimukset Ari Timonen Puhelin 040 657 1268 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 


Näkinkujalla suljetaan suojatie ajalla 28.2.-29.4.2022

Tiedote 25.2.2022

Suljettava suojatie on merkitty kuvassa punaisella (ylempänä), korvaava vihreällä (alempana).

Näkinkuja 7:n kohdalla oleva suojatie joudutaan sulkemaan helmikuun lopusta arviolta noin kahden kuukauden ajaksi. Korvaava suojatie sijaitsee noin 30 metrin päässä, lähempänä Hakaniemenkadun risteystä.

Suojatie suljetaan, koska sen kohdalla joudutaan uusimaan kunnallistekniikkaa.

Toinen syy on se, että uuden Näkinsillan Vetehisenkujalla sijaitsevaan viimeiseen maatukeen rakennetaan jätevesilinjan pumppaamo. Sillanrakennustyöt aloitetaan kaivamalla pumppaamoa varten noin 15 m x 15 m kokoinen, yhdeksän metriä syvä kaivanto. Kaivannolta ajetaan pois noin 200 kuormaa maata, ja turvallisuussyistä maanajolle pitää järjestää reitti, joka ei risteä suojateiden tai jalankulun ja pyöräilyn väylien kanssa.


Hakaniemensillan itäisen rampin purkutyöt saattavat aiheuttaa lyhyitä liikennekatkoja jalankululle ja pyöräilylle Hakaniemenrannassa 21.-23.2.2022

Tiedote 18.2.2022

Uuden Hakaniemensillan rakennustyöt on aloitettu. Uusi silta rakennetaan vanhan sillan itäpuolelle, ja siltä puolelta joudutaan purkamaan pois vanhoja rakenteita. Viikolla 8 puretaan Hakaniemenrannassa oleva jalankulun ja pyöräilyn ramppi. 

Purettavan kohdan alapuolella sijaitsevat jalankulun ja pyöräilyn väylät saatetaan hetkittäin joutua turvallisuussyistä sulkemaan muutamiksi minuuteiksi liikenteeltä ajalla 21.-23.2. Paikalla on liikenteenohjaajia varmistamassa kaikkien turvallinen liikkuminen.

Uusi Hakaniemessilta valmistuu tämän hetkisen tiedon mukaan viimeistään vuoden 2024 aikana. Voit lukea sen rakennustöistä lisää täältä.

Työt alueella tehdään pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin sekä pakottavista syistä öisin.

Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia häiriöitä.

 


Kruununhaassa ja Hakaniemessä tehdään melua aiheuttavana yötyötä 22.-23.2. välisenä yönä

Kruunusillat-allianssi uusii muiden rakennustöittensä yhteydessä mitttavan määrän kunnallistekniikkaa sekä Hakaniemessä että Kruununhaassa. Yksi merkittävimmistä tällaisista töistä on meren pohjassa kulkevan paineellisen jäteviemärilinjan siirtäminen pois uuden Hakaniemensillan linjauksen kohdalta ja väliaikaisen viemärilinjan käyttöönotto.

Tiistain 22.2. ja keskiviikon 23.2. välisenä yönä viemärilinjaan tehdään Kruununhaan puolella viimeisiä liitoksia, ja imuautot tulevat asennuksen ajaksi Pohjoisrantaan imemään jätettä viemäreistä ja tyhjentävät sitä viemäriin Haapaniemenkadun ja Hämeentien risteyksessä. Imuautoista lähtee kovempaa melua, ja myös hajuhaittaa voi syntyä. Työ tehdään klo 21-06 välillä.

Kyseinen työvaihe joudutaan tekemään yöllä useista eri syistä, joista merkittävin on se, että yöllä, kun suurin osa ihmisistä nukkuu, jätettä virtaa paineviemärissä vähemmän. Samasta syystä työllä on myös säävaraus: esimerkiksi vesisateella sitä ei voida tehdä.


Merityömaidemme vaikutukset Kalasatamassa, Kulosaaressa ja Laajasalossa

Tiedote 1/2022

Olemme aloittaneet rannoillanne Kalasataman Nihdin ja Korkeasaaren välisen Finkensillan rakennustyöt sekä Korkeasaaren ja Laajasalon välisen Kruunuvuorensillan rakennustyöt.

Tammi-maaliskuu on siltatöiden paalutusmelun osalta pahinta aikaa. Korkeasaaren alueella ruopataan ja tehdään louhetäyttöä jääolosuhteiden salliessa.

Finkensilta ja Kruunuvuorensilta ovat tavoitteen mukaan valmiita vuonna 2025, jonka jälkeen niille rakennetaan päällysteet ja raitiotie. Raitiotien on tavoite aloittaa matkustajaliikenne vuonna 2027.

Lisäksi valmistelemme Nihdin länsirannalla tulevan Merihaansillan rantarakenteita.

Työmaat aiheuttavat haittaa

Haittaamme arkeanne, vaikka emme haluaisi. Pahoittelemme aiheuttamaamme haittaa.

Työmme aiheuttaa melua, jota torjumme kaikin käytettävissä olevin keinoin. Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin kello 7-18, mutta toisinaan ympäristöviranomaisen antaman luvan mukaisesti klo 22 asti tai viikonloppuisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On silti tosiasia, että myös muut työmme voivat häiritä.

Rakentaminen aiheuttaa muutoksia veneväyliin. Korkeasaaren ja Kalasataman välinen väylän korvaava yhteys kulkee Mustikkamaan ja Korkeasaaren välistä. Koska se ei ole varsinainen väylä, liikkuminen tapahtuu omalla vastuulla. Korkeasaarensillan alikulkukorkeus on 4,7 metriä. Valmiin Finkensillan alikulkukorkeus on noin 6,5 metriä.

Kruunuvuorenselän väylää on siirretty länteen päin. Tälle väylälle tulee 18 m korkeusrajoitus syksyllä 2023, joka kestää syksyyn 2025. Valmiin sillan alikulkukorkeus on 20 m.

Meri ei ole työmaa-alueiden läheisyydessä kestävässä jäässä. Alueilta on pysyttävä oman turvallisuutensa vuoksi poissa. Myös kesällä veneillessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta: 200 metriä lähemmäksi työmaarakenteita tai -kalustoa ei saa mennä. Kruunuvuorenselän korvaavan väylän käyttö on sallittu.

 


Sörnäisten rantatiellä tehdään yötyötä 16.-17.2. välisenä yönä

Tiedote 14.2.2022

Keskiviikon 16.2. ja torstain 17.2. välisenä yönä Sörnäisten rantatiellä tehdään vanhan Näkinsillan purkutyötä.

Työstä ei pitäisi aiheutua erityisen kovaa melua, mutta yöllä taustamelun ollessa pientä purkutyön äänet voivat valitettavasti häiritä. Tämä työvaihe joudutaan tekemään yöllä, koska kyseessä on autokaistan ylittävä osa siltaa, ja autoliikennettä joudutaan välillä pysäyttelemään.

Sekä Hakaniemessä että Siltavuorenrannassa Kruunusillat-raitiotien rakennustyöt sekä liittyvät työt, kuten Hakaniemensillan ja Näkinsillan uusiminen, jatkuvat vaiheissa vuoteen 2026 asti.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Pahoittelemme suuresti aiheuttamaamme häiriötä.

 


Alamaailman kävelykannen ja alapuolisten betonirakenteiden kuntotutkimus

Tiedote 11.2.2022

Helsingin Merihaka Oy on tilannut Contesta Oy:ltä  Merihaan kävelykannen ja alapuolisten betonirakenteiden kuntotutkimuksen. Alueet on merkitty liitteenä olevassa kuvassa. Tutkimuksia jatketaan poranäytteiden otolla torstaina 17-18.2.2022.

Tutkimuksen apuna käytetään kevyitä telineitä ja saksilavanostinta alapuolisella pysäköintitasolla.

Seuraavista pysäköintiruuduista pyydetään autot siirrettäviksi klo 8.00-16.00 väliseksi ajaksi. 474-475,703-704,836,880,889,935-936,950-952,1272-1277,1326-1329,1339-1340 ja 1350- 1351. Kysymykset siirroista pyydetään esittämään Merihaka Oy:n asiakaspalveluun.

Ohjeet asukkaille:

 • Pysäköintitasoilla on henkilöitä  työtehtävissä, joten pyydetään noudattamaan varovaisuutta autolla ajettaessa.
 • Näytteiden oton aikana kohteessa on henkilönostin, joka saattaa hetkittäin haitata liikennettä.

Uuden Hakaniemensillan rakennustyöt vaikuttavat pyöräilyn ja jalankulun reitteihin sillalla ja sen ympäristössä 9.2.2022 alkaen

Tiedote 4.2.2022

Jalankulun ja pyöräilyn tilapäiset liikennejärjestelyt Hakaniemensillalla ja sen ympäristössä ajalla 2/2022 - 2024

Uuden Hakaniemensillan rakennustyöt on aloitettu Kruununhaassa ja Hakaniemessä. Työt vaativat tilapäisiä liikennejärjestelyjä pyöräilylle ja jalankululle sekä vanhalla sillalla että molemmin puolin Siltavuorensalmea. Järjestelyt ovat voimassa ainakin vuoteen 2024.

Uusi silta rakennetaan vanhan sillan itäpuolelle, ja siltä puolelta joudutaan purkamaan pois vanhoja rakenteita, kuten Hakaniemenrannassa oleva jalankulun ja pyöräilyn ramppi. Nykyisen sillan itäreunassa kulkevat jalankulun ja pyöräilyn väylät poistuvat kokonaan käytöstä, samoin kuin Kruununhaan puolella sillan alla kulkeva jalankulun ja pyöräilyn väylä.

Jalankulku ja pyöräily ohjataan sillan länsireunalle. Tilapäiset reitit opastetaan maastossa ja myös esteetön reitti järjestetään sillalle.

Hakaniemenrannassa olevat jalankulkijoille tarkoitetut portaat säilyvät käytössä uuden sillan valmistumiseen ja käyttöönottoon saakka. Myös Hakaniemenrannassa sillan alittavat jalankulun ja pyöräilyn reitit säilyvät käytössä, mutta niitä joudutaan siirtelemään töiden edistyessä.

Sörnäisten rantatien ylittävä, jalankulkua ja pyöräilyä palveleva väliaikainen Näkinsilta on otettu käyttöön 4.2.2022. Vanha Näkinsilta suljetaan liikenteeltä 7.2.

Vaikutukset jalankululle

Jalankulku ohjataan Hakaniemensillan länsireunalle sekä Hakaniemen että Kruununhaan puolella. Kruununhaassa Pohjoisranta-kadulle asennetaan uudet, napinpainalluksessa toimivat liikennevalot, jotta kadun ylittäminen helpottuu.

Vaikutukset pyöräilylle

Pyöräily opastetaan kokonaisvaltaisesti läntiselle reitille: pohjoisen suunnasta Sörnäisten rantatieltä jo ennen Haapaniemenkadun risteystä, ja Hakaniemen torin suunnasta Hakaniemenkadulta sillan länsireunalle.

Etelän suunnasta Kruununhaasta pyöräily ohjataan sekä Pohjoisranta-kadun että sillan länsireunalle. Pohjoisranta-kadulle asennetaan uudet, napinpainalluksessa toimivat liikennevalot, jotta kadun ylittäminen helpottuu.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutuksia

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Ei vaikutuksia


Hakaniemenrannassa kaadetaan katupuita helmikuussa

Tiedote 9.2.2022 | Hakaniemi

Tältä alueelta kaadetaan 24 puuta.

Uuden Hakaniemensillan ja alueen uusien katujärjestelyiden rakentamisen takia Hakaniemenrannassa joudutaan kaatamaan katupuita.

Kaadettavat puut ovat puistolehmuksia. Yhteensä kaadetaan 24 puuta.

Kruunusillat-raitiotien ja uuden Hakaniemensillan valmistuttua sekä alueen muun rakentamisen edistyessä alueelle istutetaan uusia katupuita ja rakennetaan uusia puisto- ja virkistysalueita.

Lue lisää alueen uusista istutuksista ja puulajeista täältä.


Melua aiheuttavia yötöitä tehdään Kruununhaassa ja Hakaniemessä 9.-10.2. välisenä yönä

Tiedote 8.2.2022

Keskiviikon 9.2. ja torstain 10.2. välisenä yönä tehdään melua aiheuttavia töitä sekä Kruununhaassa että Hakaniemessä.

Osa töistä liittyy paineellisen jätevesiviemärilinjan siirtotyöhön. Kruunusillat-allianssi siirtää meren pohjassa kulkevan paineellisen jäteviemärilinjan pois uuden Hakaniemensillan linjauksen kohdalta, ja valmistelee parhaillaan väliaikaisen viemärilinjan käyttöönottoa molemmin puolin Siltavuorensalmea.

Keskiviikon 9.2. ja torstain 10.2. välisenä yönä viemärilinjaan tehdään Kruununhaan puolella Pohjoisrannassa viimeisiä liitoksia, ja imuautot tulevat asennuksen ajaksi imemään jätettä viemäreistä ja käyvät tyhjentämässä sitä viemäriin Haapaniemenkadun ja Hämeentien risteyksessä.

Molemmissa paikoissa on siis yöllä luvassa imuautoista lähtevää kovempaa melua, ja myös hajuhaittaa voi syntyä. Työ tehdään klo 21-06 välillä. Kyseinen työvaihe joudutaan tekemään yöllä useista eri syistä, joista merkittävin on se, että yöllä, kun suurin osa ihmisistä nukkuu, jätettä virtaa paineviemärissä vähemmän.

Tämän lisäksi Sörnäisten rantatiellä joudutaan samana yönä tekemään vanhan Näkinsillan purkutyötä. Tästä työstä ei pitäisi aiheutua erityisen kovaa melua, mutta yöllä taustamelun ollessa pientä purkutyön äänet voivat valitettavasti häiritä. Tämä työvaihe joudutaan tekemään yöllä, koska kyseessä on autokaistan ylittävä osa siltaa, ja autoliikennettä joudutaan välillä pysäyttelemään.

Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia häiriöitä.

 


Sörnäisten rantatiellä tehdään yötöitä viikolla 5

Tiedote 2.2.2022

Sörnäisten rantatiellä rakennetaan väliaikaista Näkinsiltaa, joka otetaan käyttöön perjantaina 4.2. Sillan suojarakenteita nostetaan vielä paikoilleen yötyönä viikolla 5, 3.-4.2.2022. Töitä tehdään klo 20-06 välisenä aikana.

Nostotyöstä ei pitäisi syntyä erityisen kovaa melua. Työ täytyy tehdä yöllä, koska liikenne joudutaan pysäyttämään nostojen ajaksi.

Sekä Hakaniemessä että Siltavuorenrannassa Kruunusillat-raitiotien rakennustyöt sekä liittyvät työt, kuten Hakaniemensillan ja Näkinsillan uusiminen, jatkuvat vaiheissa vuoteen 2026 asti.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Pahoittelemme suuresti aiheuttamaamme häiriötä.


Vanhan Näkinsillan purkutyöt aloitetaan 7.2.2022

Tiedote 3.2.2022

Merihaan kupeessa sijaitseva jalankulkua ja pyöräilyä palveleva, Sörnäisten rantatien ylittävä Näkinsilta uusitaan. Töiden ajan jalankulkijoita ja pyöräilijöitä palvelee väliaikainen silta, joka on rakennettu vanhan sillan pohjoispuolelle. Väliaikainen silta otetaan käyttöön perjantaina 4.2.2022.

Vanha Näkinsilta suljetaan maanantaina 7.2., ja sen purku aloitetaan. Purkutöistä aiheutuu melua, ja ne kestävät kolmesta neljään viikkoa. Purkutyöt aloitetaan sillan Merihaan puoleisesta päästä. Viikoilla 7 ja 8 puretaan autokaistojen yllä olevat osat. Tämä joudutaan tekemään yötyönä, koska Sörnäisten rantatien liikenne ohjataan tuolloin kiertoreitille. Valitettavasti tämä yötyö on kovempaa melua aiheuttavaa työtä. Se jaksotetaan kahdelle eri viikolle, jotta väliin jää häiriöttömiä öitä. Tarkemmat päivämäärät yötöille ilmoitetaan lähempänä niiden ajankohtaa.

Viikoilla 7-9 purkutyöt aiheuttavat muutoksia jalankulun ja pyöräilyn väyliin sillan molemmin puolin. Sekä liikennejärjestelyistä että yötöistä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Uuden sillan rakennustyöt alkavat purkutöiden valmistuttua helmi-maaliskuun vaihteessa. Uusi silta valmistuu tämän hetkisen tiedon mukaan viimeistään vuoden 2023 alkupuolella.

Työt alueella tehdään pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin sekä pakottavista syistä öisin.

Kaikkein meluisimmat työt pyrimme normaalisti tekemään arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Miksi Näkinsilta uusitaan?

Näkinsiltaa ei pureta sen kunnon takia. Uusimisen syy on se, että se on liian matala, eivätkä erikoiskuljetukset mahdu kulkemaan sen ali. Sörnäisten rantatie muuttuu erikoiskuljetusreitiksi, koska Hämeentie ei sitä enää ole, ja Hakaniemensillan uusiminen vaatii puolestaan omat liikennejärjestelynsä.

Uudesta Näkinsillasta tulee modernimman näköinen ja alituskorkeudeltaan korkeampi. Uuteen siltaan tulee vanhojen kulkureittien lisäksi liittymiä uuden asemakaavan myötä syntyneille uusille kerrostalotonteille. Uusi silta valmistuu tämän hetkisen tiedon mukaan viimeistään vuoden 2023 alkupuolella.

Uuden Näkinsillan rakentamisen aikatauluun vaikuttaa se, että sen Vetehisenkujalla sijaitsevaan viimeiseen maatukeen sijoitetaan jätevesilinjan pumppaamo. Sillanrakennustyöt joudutaan siis aloittamaan kaivamalla ensin pumppaamoa varten noin 15 m x 15 m kokoinen, yhdeksän metriä syvä kaivanto. Pumppaamon rakentaminen on geoteknisesti hyvin haastava työvaihe, joka vie aikaa suunnilleen saman verran kuin varsinainen sillanrakennus.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa: https://kruunusillat.fi/category/hakaniemi/


Väliaikainen Näkinsilta otetaan käyttöön 4.2.

Tiedote 28.1.2022

Väliaikainen Näkinsilta näkyy kuvassa taka-alalla. Se sijaitsee purettavan sillan pohjoispuolella.

Merihaan kupeessa sijaitseva jalankulkua ja pyöräilyä palveleva, Sörnäisten rantatien ylittävä Näkinsilta uusitaan. Töiden ajan jalankulkijoita ja pyöräilijöitä palvelee väliaikainen silta, joka on rakennettu vanhan sillan pohjoispuolelle. Väliaikainen silta otetaan käyttöön perjantaina 4.2.2022. Se on katettu ja valaistu, putkimainen rakenne.

Kaikki työvaiheet aiheuttavat enemmän tai vähemmän melua

Vanha Näkinsilta suljetaan maanantaina 7.2., ja sen purku aloitetaan. Purkutöistä aiheutuu melua, ja ne kestävät kolmesta neljään viikkoa. Ennen raskaspurkua poistetaan pintarakenteita. Viikolla 8 puretaan autokaistojen yllä olevat osat. Tämä joudutaan tekemään yötyönä, koska Sörnäisten rantatien liikenne ohjataan tuolloin kiertoreitille.

Viikoilla 7-9 purkutyöt aiheuttavat muutoksia jalankulun ja pyöräilyn väyliin sillan molemmin puolin. Sekä liikennejärjestelyistä että yötöistä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Uuden sillan rakennustyöt alkavat purkutöiden valmistuttua helmi-maaliskuun vaihteessa. Uusi silta valmistuu tämän hetkisen tiedon mukaan viimeistään vuoden 2023 alkupuolella.

Työt alueella tehdään pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin sekä pakottavista syistä öisin.

Kaikkein meluisimmat työt pyrimme tekemään arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Miksi Näkinsilta uusitaan?

Näkinsiltaa ei pureta sen kunnon takia. Uusimisen syy on se, että se on liian matala, eivätkä erikoiskuljetukset mahdu kulkemaan sen ali. Sörnäisten rantatie muuttuu erikoiskuljetusreitiksi, koska Hämeentie ei sitä enää ole, ja Hakaniemensillan uusiminen vaatii puolestaan omat liikennejärjestelynsä.

Uudesta Näkinsillasta tulee modernimman näköinen ja alituskorkeudeltaan korkeampi. Uuteen siltaan tulee vanhojen kulkureittien lisäksi liittymiä uuden asemakaavan myötä syntyneille uusille kerrostalotonteille.

Uuden Näkinsillan rakentamisen aikatauluun vaikuttaa se, että sen Vetehisenkujalla sijaitsevaan viimeiseen maatukeen sijoitetaan jätevesilinjan pumppaamo. Sillanrakennustyöt joudutaan siis aloittamaan kaivamalla ensin pumppaamoa varten noin 15 m x 15 m kokoinen, yhdeksän metriä syvä kaivanto. Pumppaamon rakentaminen on geoteknisesti hyvin haastava työvaihe, joka vie aikaa suunnilleen saman verran kuin varsinainen sillanrakennus.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa: https://kruunusillat.fi/category/hakaniemi/


Hakaniemen alueelle alustavasti suunnitellut puulajit

Tiedote 25.1.2022

Hakaniemen alueelle alustavasti suunnitellut puulajit

Suurten katurakennushankkeiden tieltä kaadetaan usein jo muutenkin vähälukuisia katupuita. Syy on yleensä se, että maanalaisille putkille ja johdoille tarvitaan tilaa.

Uusia puita kuitenkin myös istutetaan, mikä jää usein vähemmälle huomiolle. Toki ne ovat pienempiä kuin kaadetut. Ne kuitenkin kasvavat. Kaupunkia ei tehdä vain nykyisille asukkaille, vaan myös tuleville sukupolville.

Kuten kuvan kartasta näkyy, Hakaniemeen ja Kruununhakaan on aikanaan tulossa kunnon kirjo katupuita. Alustavien suunnitelmien mukaan alueelle tullaan istuttamaan 21 eri puulajin edustajia.

Suunnitelmia tehdessä tavoitteena on ollut lajikirjo. Toki valinnoissa on mietitty monia asioita: katumiljööseen sopimista, taimien istutuskokoja, puulajien vastaavuuksia.

Puiden sijainnit on suunniteltu liikenteen näkemät ja maanalainen tekniikka huomioon ottaen. Käytännössä kaikkialla, missä puita voi olla, niitä tulee olemaan.

Istuttamisen kanssa joudutaan kuitenkin odottamaan vielä tovi – todellisuudessa vuosia. Hakaniemeä kun uusitaan muutenkin kuin Kruunusiltojen osalta. Alueen tontit ja kadut pitää saada ensin kuntoon. Näin vältetään puiden vaurioituminen rakentamisen yhteydessä.

Hakaniemen lisäksi uusia puita istutetaan koko ratikkareitin varrelle – yhteensä yli 1300 kpl.


Alamaailman kävelykannen ja alapuolisten betonirakenteiden kuntotutkimus

Tiedote 21.1.2022

Helsingin Merihaka Oy on tilannut Contesta Oy:ltä Merihaan kävelykannen ja alapuolisten betonirakenteiden kuntotutkimuksen. Alueet on merkitty liitteenä olevassa kuvassa.


Avaa kuva suurempana tästä

Tutkimus aloitetaan rakenteiden yleistarkastuksella torstaina 27.1.2022. Tarkastuksen yhteydessä valitaan myös näytteiden ottopaikat myöhemmin tapahtuvaa näytteenottoa varten. Rakenteiden mahdolliset vauriot kartoitetaan ja alueella liikkuu huomiovaatetukseen pukeutuneita tutkijoita. Tutkimuksen apuna käytetään kevyitä telineitä alapuolisella pysäköintitasolla. Autojen siirtoon ei vielä tämän tarkastuksen aikana ole tarvetta.

Tutkimus tulee jatkumaan näytteiden otolla säävarauksin viikolla 5-6. Tällöin ilmoitamme mahdollisista autojen siirron tarpeesta hyvissä ajoin pysäköintiruutujen haltijoille.

Ohjeet asukkaille:

 • Pysäköintitasoilla on henkilöitä töissä, joten pyydetään noudattamaan varovaisuutta autolla liikuttaessa.
 • Näytteiden oton aikana kohteessa on mahdollisesti myös henkilönostin, joka hetkittäin saattaa haitata liikennettä.

Lisätietoa:

Ari Timonen
040 657 1268
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 


Uuden Hakaniemensillan rakentaminen alkaa

Tiedote 20.2.2022 | Kruunusillat

Havainnekuva Hakaniemensillasta

Kruunusillat-allianssi aloittaa uuden Hakaniemensillan rakennustyöt helmikuussa 2022. Alkuperäinen Hakaniemensilta on valmistunut vuonna 1961, ja se alkaa olla jo huonokuntoinen. Sillan uusimistarve on ollut lähtölaukaus koko alueen kehittymiselle, ja se tuo mukanaan mahdollisuuksia parantaa myös kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteyksiä.

Valmistelevia töitä alueella on tehty jo keväästä 2021 lähtien. Yksi merkittävimmistä valmistelevistä töistä on ollut uuden sillan linjauksen kohdalla kulkevan paineellisen jätevesiviemärin siirtotyö. Väliaikainen paineviemäri alkaa nyt olla käyttökunnossa, ja sillanrakennus päästään aloittamaan.

Uusi Hakaniemensilta rakennetaan vanhan sillan itäpuolelle. Uusi silta yhdistää vanhan tavoin Kruununhaan pohjoispuolen ja Sörnäisten rantatien, mutta siitä tulee uutta siltaa matalampi. Matalampi rakenne tarkoittaa nykyisten, massiivisten ramppien poistumista – ja samalla tilaa uudisrakentamiselle.

Matalampi silta tarkoittaa myös miellyttävämpää ympäristöä pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Hakaniemen uusien siltojen ja yhteyksien suunnittelussa on huomioitu joukkoliikenteen lisäksi erityisesti heidät. Alueen uudet pyöräilyjärjestelyt ovat kantakaupungin pyöräilyverkon tavoitetilan mukaisia.

Autoja varten Hakaniemensillalle tulee kaksi ajokaistaa molempiin suuntiin.

Havainnekuvassa näkyy, että jalankulun ja pyöräilyn väylät kulkevat sillan reunoilla erillään autokaistoista. Korkeuserot ovat pieniä.

Matalaa ja sulavaa

Rakenteellisesti uutta Hakaniemensiltaa voidaan pitää melko poikkeuksellisena, sillä siihen ei tule ollenkaan yläpuolista tuentaa. Yleensä näin pitkässä sillassa on vinoköysi- tai riippurakenne. Tähän siltaan sellaista ei ole haluttu kaupunkikuvallisista syistä: silta halutaan pitää matalana rakenteena, joka ei nouse esiin ympäristöstään. Sillasta on suunniteltu niin kevytrakenteinen, ettei se vaadi yläpuolista tuentaa.

Sillan aukko on noin 100-metrinen ja sen alta mahtuu menemään maksimissaan 4,7 metrin korkuinen alus. Nykyisen ali pääsee muutaman metrin korkeammalla paatilla.

Sillan arkkitehtonisesti vaativien rakenteiden takia suunnittelu on ollut odotettua haasteellisempaa. Se on edennyt kuitenkin siten, että rakennustyöt päästään nyt aloittamaan.  

Rannoilla tapahtuu

Kokonaisuudessaan sillan rakennustyöt kestävät kolmisen vuotta, huomioiden myös nykyisen sillan purkutyöt. Työmaa on pitkäkestoinen, sillä näin rakennetulla ja liikennöidyllä alueella kaikki vaikuttaa kaikkeen. Pelkästään uusissa liittymissä kaduille on paljon työtä, ja kaikkien katujen alla on valtava määrä kunnallistekniikkaa.

Työt aloitetaan helmikuussa 2022 rantamuurien purulla sekä ruoppauksella sillan linjauksen kohdalla Siltavuorensalmen molemmin puolin. Myös vanha painejäteviemäri puretaan pois. Nämä työvaiheet kestävät noin puolitoista kuukautta.

Työt vaativat liikennejärjestelyjä pyöräilylle ja jalankululle sekä vanhalla sillalla että molemmin puolin Siltavuorensalmea. Uusi silta rakennetaan vanhan sillan itäpuolelle, ja siltä puolelta joudutaan purkamaan pois vanhoja rakenteita, kuten Hakaniemenrannassa oleva jalankulun ja pyöräilyn ramppi. Nykyisen sillan itäreunassa kulkevat jalankulun ja pyöräilyn väylät poistuvat kokonaan käytöstä, samoin kuin Kruununhaan puolella sillan alla kulkeva jalankulun ja pyöräilyn väylä.

Jalankulku ja pyöräily ohjataan sillan länsireunalle. Tilapäiset reitit opastetaan maastossa ja myös esteetön reitti järjestetään sillalle. Hakaniemenrannassa olevat jalankulkijoille tarkoitetut portaat säilyvät käytössä uuden sillan valmistumiseen ja käyttöönottoon saakka.

Vanhojen rantarakenteiden purun sekä ruoppaustöiden lisäksi ensimmäisiä työvaiheita molemmilla rannoilla ovat työsillan teko sekä perustustyöt: paalutus, pontitus, ankkuroinnit sekä muotti-, raudoitus- ja betonointityöt.

Työsillan rakentaminen alkaa Kruununhaan puolella maalliskuussa, mutta Hakaniemen puolella sen tekeminen aloitetaan vasta kesällä. Työsiltaa ei tehdä koko salmen yli, vaan veneväylälle jätetään tilaa.

Hakaniemenrantaan tehdään meritäyttöä. Uuden sillan tukikin tulee Hakaniemen puolella nykyisen meren päälle, ja sen koko rakenne ankkuroidaan jännitetyin teräsvaijerein kiinni peruskallioon. Toisella puolella salmea silta vain ”lepää” perustusten päällä. Siltavuorenrannassakin merenranta siirtyy: rantaviiva siirtyy lähemmäksi taloja. Siltavuorenranta-katua ei jatkossa enää rannassa ole.

Terästä ja betonia

Sillan tärkein rakenne on siis Hakaniemen puoleinen tukirakenne, jonka varaan silta rakennetaan ja jossa se on kiinni niin tukevasti, että se pysyisi paikallaan, vaikka Kruununhaan puolen perustukset purettaisiin pois.

Koko kevät ja kesä 2022 kuluvat perustusten teossa. Näillä näkymin syyskuussa aloitetaan sillan teräsrungon kasaaminen meren päälle. Tämän runkovaiheen kesto on noin viisi kuukautta.

Sillan alle tulee Hakaniemen puolella Kruunusillat-raitiotien sähkönsyöttöasema. Rungon valmistuttua ja jo sen kasaamisen aikana tehdään sähkönsyöttöaseman seinärakenteita. Sillan Hakaniemenpuoleinen kansi on samalla sähkönsyöttöaseman katto.

Kun kaikki jännitetyt kiinnitysvaijerit on saatu tehtyä ja runko on valmis, sillan kannen tekeminen aloitetaan Hakaniemestä päin vuonna 2023. Kansi valetaan niin, että ensin valetaan ajoratakannet koko matkalle. Sen jälkeen valetaan molemminpuoliset jalankulun ja pyöräilyn kaistat noin 10 metrin lohkoissa. Ajoratakannet pystytään valamaan kerralla, koska ne lepäävät teräspalkkien päällä ”liittorakenteena” ja valu jäykistää koko rakenteen, mutta kevyen liikenteen kaistat joudutaan valamaan lohkoissa, koska ne ovat ulokkeita ja tukeutuvat ajoratarakenteeseen.

Kaikkien kansirakenteiden pitäisi olla valettuna vuoden 2023 aikana, ja sitten päästään tekemään pintarakenteita: vesieristyksiä, asfaltointeja, kaiteita ja kiveyksiä. Viimeistelytöissäkin kestää noin vuoden ja ne jatkuvat vielä sillan käyttöönoton jälkeenkin alapuolisten verhousrakenteiden osalta.

Jos kaikki sujuu suunnitellusti, liikenne saadaan uudelle sillalle 2024 loppupuolella. Vanhan sillan purkutyöt päästään aloittamaan heti, kun uusi silta on saatu onnistuneesti käyttöön.


Sörnäisten rantatiellä tehdään yötöitä viikolla 3

Tiedote 13.1.2022 | Kruunusillat

Sörnäisten rantatiellä rakennetaan väliaikaista Näkinsiltaa, joka on tarkoitus ottaa käyttöön helmikuun alkupuolella. Sillan osia nostetaan paikoilleen yötöinä viikolla 3, 17.-21.1.2022. Töitä tehdään klo 20-06 välisenä aikana.

Nostotyöstä ei pitäisi syntyä erityisen kovaa melua. Työ täytyy tehdä öisin, koska liikenne joudutaan pysäyttämään nostojen ajaksi.

Sekä Hakaniemessä että Siltavuorenrannassa Kruunusillat-raitiotien rakennustyöt sekä liittyvät työt, kuten Hakaniemensillan ja Näkinsillan uusiminen, jatkuvat vaiheissa vuoteen 2026 asti.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Pahoittelemme suuresti aiheuttamaamme häiriötä.


Väylämuutos Kruunuvuorenselällä

Tiedote 11.1.2022 | Kruunusillat

Kulosaareen ja Herttoniemen rantaan johtava 6,9 m väylä (4860: Herttoniemen 9,5/6,9 m väylä) suljetaan toistaiseksi. Uusi kulkuyhteys siirtyy Kruunuvuorenselällä länteen päin, Nimismies-luodon länsipuolelle.

Siirron syynä on Korkeasaaresta Kruunuvuorenrantaan kulkevan, 1 200 metriä pitkän, Kruunuvuorensillan rakentaminen. Rakentamista varten tehdään työmaasilta Kruunuvuorenrannan ja Nimismies-luodon välille ja tämä estää liikenteen alueella rakennustyön ajan vuosina 2022–2025.      

Rakennustyön ajaksi järjestetään kulkumahdollisuus Nimismiehen länsipuolelle Palosaaren suunnasta rakennettavaan toisen työmaasiltaan. Aukon leveys on noin 30 metriä ja alikulkukorkeus on rajoittamaton loppukesään 2023 saakka.

Syksystä 2023 syksyyn 2025 eli siihen saakka kunnes lopullinen väylä avataan, sillan alikulkukorkeus on 18 metriä eli kolme metriä korkeampi kuin aiemmin ilmoitimme. Tilapäisen kulkuaukon mitat on merkitty työsiltaan. Kulkuaukon kulkusyvyys on vähintään 4 metriä.

Tilapäinen väylä on yksityisväylä, jolla liikkuminen tapahtuu veneilijän omalla vastuulla. 

Väylä merkitään sinivalkoisin yksityisväyläviitoin. Viitoissa on kardinaalitunnukset ja viitat asetetaan helpommin havaittaviksi viittaporteiksi. Viitat asennetaan keväällä jäätilanteen salliessa.

Lopullinen väylä avataan Emäntä-luodon itäpuolelle syksyllä 2025 ja sen alikulkukorkeus tulee olemaan 20 m.

Työmaan lähellä on syytä noudattaa suurta varovaisuutta, niin oman kuin työmaan turvallisuuden takia. 

Lue myös aikaisempi artikkeli toisesta väylämuutoksesta Korkesaaren ja Kalasataman Sompasaaren välissä.


Sörnäisten rantatiellä tehdään yötöitä viikolla 2

Tiedote 11.1.2022 | Kruunusillat

Sörnäisten rantatiellä rakennetaan väliaikaista Näkinsiltaa, joka on tarkoitus ottaa käyttöön helmikuun alkupuolella. Sillan palkkeja nostetaan paikoilleen ja hitsataan yötöinä viikolla 2, 12.-14.1.2022. Töitä tehdään klo 20-06 välisenä aikana.

Nostotyöstä ei pitäisi syntyä erityisen kovaa melua. Työ täytyy tehdä öisin, koska liikenne joudutaan pysäyttämään nostojen ajaksi.

Sekä Hakaniemessä että Siltavuorenrannassa Kruunusillat-raitiotien rakennustyöt sekä liittyvät työt, kuten Hakaniemensillan ja Näkinsillan uusiminen, jatkuvat vaiheissa vuoteen 2026 asti.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Pahoittelemme suuresti aiheuttamaamme häiriötä.


Muistutus: Työmaa-alueella liikkuminen kielletty

Tiedote 30.12.2021 | Kruunusillat

Työmaa-alueen merkki - asiattomilta pääsy kielletty.

Uudenvuoden lähestyessä haluamme muistuttaa, että työmaa-alueella liikkuminen on vaarallista ja aina kielletty.

Muista tämä myös Kruunuvuorenrannassa. Koirasaarentien länsipää on ollut tavanomainen paikka ilotulitteiden ampumiselle, mutta se on nyt työmaa-aluetta. Rakettien ampuminen työmaa-alueella ja -alueelle on ehdottomasti kielletty.


Siltojen paalutustyö aiheuttaa kovaa melua tammikuusta maaliskuuhun

Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan yhdistävän Kruunuvuorensillan välitukien paalutustyö aiheuttaa kovaa melua tammikuun 2022 alusta maaliskuun loppuun saakka. Erityisesti melu kuuluu Kruunuvuorenrannassa, mutta valitettavasti se kantautuu myös muille ranta-alueille.

Paalutustyötä tehdään meluluvan puitteissa arkisin klo 7-18. Alueella tehdään melusuunnitelman mukaisesti melumittausta. Melumittauspisteitä on muun muassa Mustikkamaalla ja Korkeasaaressa.

Kalasataman ja Korkeasaaren väliin rakennettavan Finkensillan paalutustyöt alkavat arviolta tammikuun loppupuolella kuuluen erityisesti Kalasataman alueella.

Vaikka paalutus on kaikkein meluisinta työtä, on kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Pahoittelemme suuresti häiriöitä.


Siltavuorenrannassa tehdään kovaa melua aiheuttavaa työtä sekä yötöitä viikolla 1

Tiedote 27.12.2021 | Kruunusillat

 

Siltavuorenrannassa joudutaan meriveden korkeuden aiheuttamien haasteiden takia tekemään yötöitä viikolla 1. Töitä tehdään ajanjaksolla 3.1.-7.1.2022.

Yötyö ei ole erityisen kovaa melua aiheuttavaa, vaan kaivu- ja asennustyötä.  Meriveden korkeus on öisin 60-90 cm alempana kuin päivällä, joten kaivantojen pitäminen kuivina onnistuu yöllä paremmin, ja näin työvaiheet etenevät tehokkaammin.

Lisäksi joudumme tekemään samalla viikolla kovaa melua aiheuttavaa pontinnostoa tämän hetkisen tiedon mukaan kahtena arkipäivänä, 4.-5.1. Tämä kovaa melua aiheuttava työ tehdään klo 9-18 välillä.

Työvaiheesta aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia halukkaille: niitä on noudettavissa postilaatikosta, joka sijaitsee Kirjatyöntekijän ja Välikadun risteyksessä, kevyen liikenteen sillan vieressä.

Viikon 2 loppupuolella joudumme lisäksi aloittamaan ympärivuorokautisen ohipumppauksen, joka kestää yhtäjaksoisesti noin kaksi viikkoa. Pumppaus tehdään äänieristetyillä pumpuilla, mutta valitettavasti siitä silti syntyy melua, joka saattaa häiritä kiinteistöissä Pohjoisranta 22, 24, 26, 28, ja 30 asuvia. Tiedotamme ohipumppauksesta myöhemmin erikseen.

Sekä Hakaniemessä että Siltavuorenrannassa Kruunusillat-raitiotien rakennustyöt sekä liittyvät työt, kuten Hakaniemensillan ja Näkinsillan uusiminen, jatkuvat vaiheissa vuoteen 2026 asti.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Pahoittelemme suuresti aiheuttamaamme häiriötä.


Merihaan kiinteistökehityshankkeen luonnossuunnitteluvaiheessa tapahtuu

Tiedote 22.12.2021

AOR, Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy on valittu Merihaan kiinteistökehityshankkeen luonnossuunnitteluvaiheen tekijäksi. Suunnittelu on tässä vaiheessa keskittynyt pysäköintiratkaisujen kehittämiseen sekä kaupunkikuvallisiin luonnoksiin. Pysäköintiratkaisuista on vahvimmin esillä pysäköintilaitokset olevien pysäköintitalojen kohdalle, sijoittuen suunnitelmissa asuinkerrostalojen kahteen alimpaan kerrokseen. Myös muita ratkaisuja on tutkittavana. Näiden ratkaisujen kustannusvaikutuksia selvitetään tammi-helmikuussa 2022.

Teetämme Merihaan alamaailman kansi-, pilari ja palkkirakenteisiin kuntotutkimuksen tavoitteena selvittää rakenteiden nykykunto ja niiden odotettavissa oleva elinkaari. Tutkimustietoa tarvitaan tukemaan pysäköintilaitosten suunnitteluratkaisuja ja niitä voidaan myös hyödyntää taloyhtiöiden omissa mahdollisissa peruskorjaushankkeissa. Kuntotutkimuksesta vastaa Contesta Oy. Tutkimuksen kenttätyövaihe toteutetaan tammikuussa 2022 ja tutkimustulokset julkaistaan huhtikuussa 2022.

Merihaan ympärillä tapahtuu paljon muutoksia, Sörnaisten rantatien uudet linjaukset ja Kruunusillat raitiotien rakentaminen. Nämä muuttavat myös ympäristöstä kantautuvan melun lähteitä ja tasoa.

Teetämme Merihakaan meluselvitykset missä huomioidaan muuttuvat melurasitukset. Meluselvitykset toteutetaan tammi- helmikuussa 2022 ja niiden raportit valmistuvat kevään 2022 kuluessa. Meluselvityksiä edellytetään kiinteistökehityshankkeen eri suunnitteluvaiheissa ja niitä voidaan hyödyntää myös taloyhtiöiden julkisivujen korjaushankkeissa. Meluselvityksestä on pyydetty ja saatu neljä tarjousta eri toimijoilta ja toteuttaja valitaan vielä joulukuun kuluessa.


Pohjoisrannassa kaadetaan katupuita viikolla 52

Tiedote 15.12.2021 | Kruununhaka

Kaadettavat puut Pohjoisrannassa

Kruunusillat-raitiotie, Hakaniemen ja Kruununhaan uudistuminen sekä uuden Hakaniemensillan rakentaminen etenevät aikataulussaan.

Katu- ja kunnallisteknisten töiden takia alueelta joudutaan valitettavasti kaatamaan katupuita heti joulun jälkeen.

Kaadettavat puut, jotka ovat puistolehmuksia, sijaitsevat Pohjoisranta 22-24 edustalla. Yhteensä joudutaan kaatamaan kahdeksan puuta.

Alkuvuodesta Pohjoisrannan liikennejärjestelyt muuttuvat työalueiden laajentuessa. Tästä tiedotamme myöhemmin erikseen.

Kruunusillat-raitiotien ja uuden Hakaniemensillan valmistuttua sekä alueen muun rakentamisen edistyessä alueelle istutetaan uusia katupuita ja rakennetaan uusia puisto- ja virkistysalueita.

Pahoittelemme rakentamisen aiheuttamia häiriöitä!


Autoliikenteen reitit muuttuvat Hakaniemessä 15. joulukuuta alkaen

Tiedote 9.12.2021 | Helsingin kaupunki

Hakaniemen uudistuksen rakennustyöt muuttavat liikennejärjestelyjä Hakaniemessä 15.12.2021 alkaen, kun Sörnäisten rantatielle Merihaan kohdalle rakennettu väliaikainen kiertoliittymä otetaan käyttöön. Samalla moottoriajoneuvoliikenne Hakaniemensillan ali Hakaniemenrantaa pitkin päättyy. Yhteys Hakaniemenrannasta Sörnäisten rantatielle pohjoisen suuntaan kulkee jatkossa Hakaniemenkadun ja kiertoliittymän kautta.

Väliaikainen kiertoristeys tulee keskelle Sörnäisten rantatietä Merihaan kohdalle.

Kiertoliittymä mahdollistaa kääntymisen Hakaniemenkadulta Sörnäisten rantatielle, Hakaniemensillalle ja Näkinkujalle.

Kiertoliittymä on käytössä tämän hetkisen arvion mukaan vuoden 2024 loppupuolelle. Uuden Hakaniemensillan valmistuttua vanhan sillan tulee olla ainakin Hakaniemenrannasta purettu, ennen kuin liikennejärjestelyjä voidaan tältä osin muuttaa.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Kiertoliittymän käyttöönoton yhteydessä moottoriajoneuvoliikenne Hakaniemen sillan ali Hakaniemenrantaa pitkin päättyy. Yhteys Sörnäisten rantatielle pohjoisen suuntaan kulkee jatkossa Hakaniemenkadun ja kiertoliittymän kautta. Vaikutukset joukkoliikenteelle

Myös joukkoliikenne kulkee jatkossa kiertoliittymän kautta. Pysäkkimuutoksia ei tule.

Vaikutukset pyöräliikenteelle

Kävely- ja pyöräilyreitti Merihakaan säilyy Hakaniemenrantaa pitkin. Sörnäisten rantatiellä pyöräilyn pääreitit säilyvät.

Vaikutukset jalankululle

Kävely- ja pyöräilyreitti Merihakaan säilyy Hakaniemenrantaa pitkin. Sörnäisten rantatiellä jalankulun pääreitit säilyvät.

Talven aikana Sörnäisten rantatiellä tehdään vielä toinen, jalankulkua ja pyöräilyä koskeva tilapäinen liikennejärjestely, kun Sörnäisten rantatien ylittävä, väliaikainen Näkinsilta otetaan käyttöön ja vanha Näkinsilta poistuu käytöstä. Tästä tiedotetaan erikseen aikataulun varmistuttua.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja kartalla Kruunusillat-nettisivuilla: https://kruunusillat.fi/category/hakaniemi/ 

Loppukevennys

Videossa (5 min) kerrotaan joulukuun muukin Kruunusillat-työmaatilanne Hakaniemen alueelta: https://www.facebook.com/kruunusillat/posts/4644237018976229 


Vesikatko Sörnäisissä Helsingissä 07.12.2021

Tiedote 2.12.2021 / HSY

Katko koskee Haapaniemenkatua ja Hakaniemenrantaa!

Vesikatko Sörnäisissä Helsinki Hakaniemenranta 12 07/12/2021 klo 08:00 - 07/12/2021 15:00 . Pahoittelemme häiriötä. hsy.fi/vesikatkot. Eikö naapurisi saanut tekstiviestiä? Katso: hsy.fi/tekstiviesti 

Vattenavbrott i Sörnäs i Helsinki Hakaniemenranta 12 07/12/2021 kl. 08:00 - 07/12/2021 15:00. Vi beklagar störningen. hsy.fi/sv/vattenavbrott 


Merihaan luonnossuunnittelut tekijä valittu

Tiedote 29.11.2021

AOR, Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy on valittu Merihaan kiinteistökehityshankkeen luonnossuunnitteluvaiheen tekijäksi. Suunnittelu on alkanut 1.8.2021 ja tämä luonnosvaiheen sopimus kestää 28.2.2022 saakka.

Yritys on keskittynyt sekä julkisten, että asuin- ja toimitilaratkaisujen toteuttamiseen korkeiden kriteerien mukaan ja ansioitunut useissa eri kilpailuissa. Yritys nivoo yhteen modernin rakentamisen ratkaisut ja materiaalit perinteisten ja luonnonmukaisten materiaalien kanssa perinteitä ja kehityskohteiden omia piirteitä kunnioittaen.

Joukko nuoria ja innovatiivisia tekijöitä ovat saaneet aikaan lukuisan määrän ympäristöään rikastuttavia kohteita. Voit tutustua yrityksen kohteisiin tästä linkistä.

Tutustu yritykseen


Hakaniemenrannassa tehdään yö- ja viikonlopputöitä viikolla 47

Tiedote 24.11.2021

 

Hakaniemenrannassa joudutaan meriveden korkeuden aiheuttamien haasteiden takia tekemään yötöitä näillä näkymin kahtena tai kolmena yönä viikon 47 lopussa: 24.11.-27.11.2021. Töitä tehdään tällä ajanjaksolla vuorokauden ympäri, myös lauantaina päivällä.

Työ ei ole erityisen kovaa melua aiheuttavaa, vaan tavanomaista muotti-, raudoitus- ja betonointityötä.

Meriveden korkeus on öisin 60-90 cm alempana kuin päivällä, joten yötyö mahdollistaa töiden nopeamman etenemisen.

Sekä Hakaniemessä että Siltavuorenrannassa Kruunusillat-raitiotien rakennustyöt sekä liittyvät työt, kuten Hakaniemensillan ja Näkinsillan uusiminen, jatkuvat vaiheissa vuoteen 2026 asti.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Pahoittelemme suuresti aiheuttamaamme häiriötä.


Kruunusillat-allianssi saavutti suunnitteluaikansa vastuullisuustavoitteet

Tiedote 22.11.2021 / Kruunusillat

Kruunusillat-allianssi on onnistunut kehitys- eli suunnitteluvaiheen vastuutavoitteissaan.

Vastuullisuudessa onnistuttiin erinomaisesti. Sitä mitattiin kansainvälisellä kestävän kehityksen CEEQUAL-työkalulla, jolla allianssia ohjattiin huomioimaan toiminnassaan vastuullisuuden eri osa-alueet.

Hyvästä tuloksesta kertoo myös se, että Kruunusillat-allianssi loi vastuullisuuskäytäntöjä, joiden hyödyntämistä muissa Helsingin kaupungin hankkeissa selvitetään.

Esimerkkinä käytännöistä voidaan pitää Kruunusillat-allianssin suunnittelussa hyödynnettyä vastuullisuuden tarkastuslistaa, jonka avulla tarkasteltiin vaihtoehtojen  ja suunnitelmien vastaavuutta erilaisiin vastuullisuusnäkökulmiin.

Työmaalle luotiin myös turvallisuuden MVR-mittausten  rinnalle laatu- ympäristö- ja vastuullisuusmittaus. Lisäksi allianssi loi järjestelmän, jolla se seuraa hankintojensa vastuullisuutta systemaattisesti.

Vastuullisuus jaettiin kahdeksaan kategoriaan:  johtaminen, joustavuus, viestintä ja integraatio, maakäyttö, maisema, päästöt, resurssit ja liikenne.

Allianssimallissa tavoitteiden saavuttamista seurataan ns. avaintulosalueiden (ATA) avulla. Kruunusillat-allianssi on ensimmäinen raitiotieallianssi Suomessa, jossa nämä avaintulosaluetavoitteet ja niiden mittaus otettiin käyttöön jo allianssin kehitys- eli suunnitteluvaiheessa.

Kehitys- eli suunnitteluvaiheessa Kruunusillat-allianssin onnistumista mitattiin neljän avaintulosalueen osalta: kustannustehokkuus, vastuullisuus, julkisuuskuva ja simuloitu matka-aika.


Merenpohjan ruoppaukseen liittyviä räjäytyksiä Kruunuvuorenselällä

Tiedote 3.11.2021 | Kruunusillat

Havainnekuva Kruunuvuorensillasta valaistuna. Kuva: WSP, Knight Architects

Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan välisten kahden sillan, eli Kruunuvuorensillan ja Finkensillan rakentaminen on alkanut. Työt ovat käynnistyneet ruoppauksilla ja väliaikaisten, työmaakäyttöön tehtävien työsiltojen rakentamisella sekä Kalasataman että Kruunuvuorenrannan päässä.

Kruununvuorensillan rakenteen keskeinen osa ja näkyvin elementti on pyloni eli kannatinpylväs, joka sijaitsee Kruunuvuorenselällä. Pylonin perustusten työt on aloitettu vedenalaisella louhinnoilla, ja louhintoihin liittyen ensi viikolla todennäköisesti tiistaina 9.11. ja keskiviikkona 10.11. suoritetaan räjäytykset meren pohjassa.

Räjäytystyöt ovat niin kaukana kiinteistöistä, ettei niiden rakenteille voi tulla vahinkoa eikä katselmuksia ole näin ollen ollut tarpeen suorittaa.

Ennen räjäytystä tarkistetaan, ettei vaara alueella ole uimareita, sukeltajia tai veneitä. Vaara-alueen ulkopuolella voi toimia normaalisti, esimerkiksi uida. Uimari havaitsee räjäytyksen paineaallon, mutta siitä ei ole terveydellistä haittaa.

Noudatamme tarkasti kaupungin ympäristöviranomaisen antamia määräyksiä ja mittaamme räjäytystyön aiheuttaa tärinää. Räjäytyksestä varoitetaan äänimerkeillä, jotka ovat ensin säännöllisesti toistuvia, ja tihentyvät minuutti ennen räjäytyshetkeä.

Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä.


Sillanrakennus aiheuttaa väylämuutoksia

Tiedote 3.11.2021 / Kruunusillat

Kalasataman Nihdin ja Korkeasaaren välisen uuden Finkensillan rakennustyöt tulevat käytännössä estämään jo tällä viikolla Korkeasaaren ja Kalasataman välistä kulkevan veneväylän käytön.

Rakennettavalle työsillalle jää väylän kohdalle ainoastaan kulkuaukko, joka on vain metrin korkuinen ja kolme metriä leveä.

Korvaava yhteys kulkee Mustikkamaan ja Korkeasaaren välisen salmen kautta. Koska se ei ole varsinainen väylä, liikkuminen tapahtuu veneilijän omalla vastuulla. Korkeasaarensillan alikulkukorkeus on 4,7 metriä.

Valmiin Finkensillan alikulkukorkeus on noin 6,5 metriä. Sillan ali kulkeva väylä on taas käytössä viimeistään vuonna 2024.

Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan välisen uuden Kruunuvuorensillan rakennustyöt katkaisevat puolestaan marraskuun lopussa Kruunuvuorenselällä sijaitsevan ns. Herttoniemen väylän.

Katkon ajaksi avataan korvaava väylä nykyisen väylän länsipuolelle. Korvaavan väylän syvyys on sama kuin nykyisen väylän.

Korvaavalla väylällä ei ole korkeusrajoitusta ennen vuosia 2023-2025.

Tavoite on, että korvaavan väylän alikulkukorkeus on mahdollisimman lähellä sillan lopullista 20 metrin alikulkukorkeutta. Rakentamisen aikainen alikulkukorkeus varmistuu ennen vuoden 2022 syksyä.

Pahoittelemme rakentamisen veneilijöille aiheuttamaa haittaa.


Lisätietoa yötöistä Sörnäisten rantatiellä

Tiedote27.10.2021 | Kruunusillat

Olemme saaneet Sörnäisten rantatien yötöistä kiivastakin palautetta. Se on aivan ymmärrettävää. Meillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta välttää näitä töitä. Ensi yö on vielä yhtä paha kuin aikaisemmat. Seuraavina öinä melu ei ole niin kovaa kuin tähän saakka. Häiriötä voi kuitenkin syntyä.

Sörnäisten rantatie on erittäin vilkkaasti liikennöity valtaväylä, jossa autoliikenteen käytössä on normaalitilanteessa kolme kaistaa suuntaansa. Olemme joutuneet kaventamaan tietä siten, että käytössä on kaksi kaistaa suuntaansa.

Tämän enempää emme voi liikennettä päiväsaikaan rajoittaa tai kaventaa aiheuttamatta merkittäviä ruuhkia, joiden haittavaikutukset olisivat erittäin laajamittaiset. Samasta syystä ei alueen läpi kulkevan liikennemäärän siirto muualle katuverkkoon ole mahdollista.

Joudumme siis tekemään osan töistä yöaikaan. Tämä on valitettavaa, mutta normaali käytäntö kaupunkialueella silloin, kun työt aiheuttaisivat päivällä liikenteelle kohtuutonta haittaa. Pyrimme kuitenkin aina tekemään kovempaa melua aiheuttavat työt päivällä.

Työt Sörnäisten rantatiellä liittyvät myös koko alueen liikenteellisiin muutoksiin. Näkinsillan eteläpuolelle rakennetaan parhaillaan väliaikaista liikenneympyrää, joka mahdollistaa Hakaniemenkadulta Sörnäisten rantatielle kääntymisen. Tätä muutosta tarvitaan esimerkiksi Hakaniemensillan uusimisen aikana.

Väliaikaisen liikenneympyrän työt on tärkeää saada valmiiksi ennen lumen tuloa, koska sitten ne kestäisivät vielä kauemmin ja aiheuttaisivat pidempikestoista haittaa.

Tällä hetkellä käynnissä oleviin yötöihin voimme antaa seuraavat tarkennukset: ensi yölle (ke-to välinen yö) on vielä tiedossa tiivistystä eli kovempaa jyrinää aiheuttavaa työtä, mutta sitten tiivistyksen pitäisi olla ohi. Torstain ja perjantain välisenä yönä ei pitäisi siis syntyä niin kovaa meteliä.

Pe-la ja la-su väliset yöt pidetään taukoa töistä. Ensi viikon öinä (vk 44 eli 1.-5.11.) on tarkoitus tehdä ns. vaahtolasiasennusta, josta ei myöskään pitäisi syntyä juurikaan kovaa melua. Se tapahtuu myös kauempana asuintaloista kuin nämä tämän viikon yötyöt. On kuitenkin mahdollista, että myös nämä työt häiritsevät.

Ensi viikon jälkeen seuraavan kerran teemme yötöitä näillä näkymin joulukuussa, jolloin puretaan nykyinen Näkinsilta väliaikaisen sillan valmistuttua. Tiedotamme siitä tarkemmin aikataulun varmistuttua.

Valitettavasti emme pysty kovin tarkkoja päivämääriä antamaan eri työvaiheille kovin aikaisessa vaiheessa. Kruunusillat-hankkeen rakennustyöt jatkuvat alueella käytännössä ainakin vuoteen 2026 saakka. Uuden Näkinsillan pitäisi kuitenkin valmistua jo loppuvuodesta 2022 ja muidenkin töiden Sörnäisten rantatiellä vuosina 2023-2024.

Ymmärrämme, että töistä aiheutuu asukkaille haittaa. Noudatamme tarkasti kaupungin ympäristöviranomaisen antamia määräyksiä ja suunnittelemme työvaiheemme niiden mukaisesti.

Pahoittelemme häiriöitä ja pyrimme kehittämään toimintaamme asukkaat paremmin huomioivaksi niissä puitteissa, kuin se on mahdollista.


Kruunusillat-allianssi toteutusvaiheeseen

Tiedote 29.10.2021 | Kruunusillat

Uusi Hakaniemensilta kevään 2021 suunnittelutilanteen mukaisesti.

Kruunusillat-allianssi siirtyy 1. marraskuuta toteutusvaiheeseen.

Kruunusillat-raitiotietä suunnittelevat ja rakentavat suunnittelu- ja rakennusyritykset Helsingin kaupungin kanssa yhdessä allianssina.

Allianssimallissa eri osapuolet, eli tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat, kootaan aikaisessa vaiheessa yhdeksi yhteiseksi organisaatioksi suunnittelemaan ja toteuttamaan hanke yhdessä. Allianssihankkeen vaiheita ovat kehitysvaihe ja toteutusvaihe.

Kehitysvaiheessa sopimusosapuolet suunnittelevat yhdessä hankkeen sisällön ja toteutuksen sekä määrittävät sen tavoitekustannuksen ja kannustinjärjestelmän. Toteutusvaiheessa rakennetaan, vaikka myös suunnittelutyö jatkuu toteutusvaiheessa.

Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman eteläkärjen eli Nihdin ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa, eli Finkensilta ja Kruunuvuorensilta, sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana.

Yhteyden muu rakentaminen, mukaan lukien Nihdin ja Hakaniemen välinen Merihaansilta, tehdään puolestaan allianssimallilla. Allianssiin sisällytetään myös yhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Yksi tällainen työ on uuden Hakaniemensillan rakentaminen ja vanhan purkaminen.


Hakaniemessä asennetaan ja testataan paineistettua jätevesilinjaa marraskuun ensimmäisellä viikolla

Tiedote 29.10.2019 | Kruunusillat

Rakensimme väliaikaisen viemäriputken Kruunuvuorenrannassa, koska siltä rannalta löytyi tähän työhön paremmin tilaa. Sitten putki uitettiin Hakaniemeen. Kuva: Mirko Soronen

Kruunusillat-allianssin rakennustyöt Hakaniemen alueella etenevät suunnitellusti. Laajasalon raitiotieyhteyden rakentamisen lisäksi allianssi toteuttaa mittavan määrän muita katu- ja kunnallisteknisiä töitä. Yksi tällainen työ on nykyisen, huonokuntoisen Hakaniemensillan korvaaminen uudella sillalla, joka rakennetaan nykyisen sillan itäpuolelle.

Uuden Hakaniemensillan linjauksen kohdalla Siltavuorensalmessa kulkee jätevesilinja, ns. paineviemäri, joka kuljettaa ison osan kantakaupungin jätevesistä. Paineviemäri on siirrettävä pois uuden sillan kohdalta, ennen kuin ruoppaus- ja paalulaattatyöt sekä varsinainen sillanrakennus voidaan aloittaa. Rakennustöiden ajaksi alueelle tehdään väliaikainen paineviemäri.

Paineviemärin siirtotyö aloitettiin keväällä 2021, ja väliaikainen viemärilinja päästään ottamaan käyttöön marraskuun aikana. Marraskuun ensimmäisellä viikolla viemärilinja upotetaan merenpohjaan ja tehdään koepaineistus viemärilinjan vedenpitävyyden varmistamiseksi. Koepaineistuksen ajaksi osa Hakaniemenrannasta joudutaan turvallisuussyistä sulkemaan kaikelta liikenteeltä. Tästä syystä koepaineistus tehdään yöllä.

Maanantaina 1.11. aloitettava upotustyö kestää kahdesta kolmeen päivään, riippuen esimerkiksi sääolosuhteista. Upotuksen jälkeen tehtävä koepaineistus ajoittuu tämänhetkisen arvion mukaan torstain 4.11. ja perjantain 5.11. väliselle yölle, klo 23.00-05.00 välille. Liikenteenohjaajat ovat tällöin ohjaamassa liikennettä.

Pahoittelemme työn aiheuttamia häiriöitä.


Sörnäisten rantatiellä tehdään yötöitä viikoilla 43-44

Tiedote 20.10.2021 | Kruunusillata

Sörnäisten rantatiellä välillä Haapaniemenkatu-Hakaniemenkatu tehdään yötöitä lähes kaikkina öinä ajalla 24.10.-5.11.2021, lukuun ottamatta perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välisiä öitä. Töitä tehdään klo 20-06 välisenä aikana.

Työt käsittävät normaalia kaivutyötä, tiivistystä ja lastausta. Vilkkaan liikenteen takia nämä työt täytyy tehdä öisin.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Pahoittelemme suuresti aiheuttamaamme häiriötä.


Sörnäisten rantatiellä liikennekatkoja keskiviikkoaamuna 13. lokakuuta

Tiedote 11.10.2021

Hakaniemensillalla Sörnäisten rantatiellä joudutaan katkaisemaan liikenne kahteen kertaan keskiviikkoaamuna 13.10. klo 5-7 välillä. Syy katkoille on nosturin vieminen Siltavuorenrannan työmaalle Kruununhakaan.

Ensimmäinen katko tapahtuu klo 5.15-5.45 välillä. Tällöin liikenne katkaistaan molempiin suuntiin noin 15 minuutin ajaksi.

Toisen katko sijoittuu arviolta klo 6.15-7.00 välille ja on kestoltaan lyhyempi.

Pahoittelemme häiriöitä.

Työ liittyy Hakaniemensillan ja Siltavuorensalmen rantojen uudistustyömaahan. 


Hakaniemen alueella melua aiheuttavat työvaiheet kiihtyvät

Tiedote 7.10.2021

Havainnekuvassa uutta Hakaniemeä.

Hakaniemen alueen uudistustöihin liittyvät työmaa-alueet ovat laajentuneet syys-lokakuun aikana. Työmaa-alueet sijoittuvat vanhan Hakaniemensillan ja Näkinsillan väliselle alueelle sekä rantaan Hakaniemensillan molempiin päihin.

Hakaniemen uudistumisen, Hakaniemensillan ja Näkinsillan uusimisen sekä Kruunusillat-raitiotien melua aiheuttavat työvaiheet käynnistyvät nyt täydellä teholla, ja jatkuvat vaiheissa käytännössä seuraavat 2-3 vuotta. Meluavissa työvaiheissa on välillä pidempiä, useamman viikon mittaisia taukoja.

Hakaniemenrannassa ja Merihaankadulla* aloitetaan paalulaatan rakentaminen. Paalulaatta on paalujen varaan rakennettu betonilaatta, jota tarvitaan katujen perustuksia varten. Laatan paalutustyöt aloitetaan 11.10.2021. Arvion mukaan laatan paalutustyöt kestävät kymmenisen viikkoa, mutta niiden päätyttyä voivat myös uuden Hakaniemensillan paalutustyöt olla jo käynnissä.

Näkinsillan rakennustyöt alkavat väliaikaisen sillan rakentamisella nykyisen Näkinsillan pohjoispuolelle. Töiden valmistelu alkaa 11.10. liikennejärjestelyin Sörnäisten rantatiellä välillä Haapaniemenkatu-Hakaniemenkatu. Viikolla 42 aloitetaan väliaikaisen sillan paalutustyöt, jotka kestävät noin viikon.

Väliaikaisen sillan valmistuttua aloitetaan nykyisen sillan purkutyöt näillä näkymin joulukuussa.

Siltavuorenrannassa urakka-alue laajenee rantaan myös sillan itäpuolella. Porapaalutus Siltavuorenrannassa alkaa 18.10., ja nyt alkavaa työtä tehdään lähes jokaisena arkipäivänä jopa noin vuoden ajan.

Melua aiheuttavat työt aiheuttavat häiriötä

Noudatamme tarkasti kaupungin ympäristöviranomaisen antamia määräyksiä. Silti Siltavuorensalmen rannat mullistava uudistus väistämättä aiheuttaa asukkaille rakentamisaikana merkittävää häiriötä erityisesti melun takia.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin kello 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin sekä pakottavista syistä öisin. Kovempaa melua aiheuttavat työt tehdään arkisin kello 7-18, mutta totuus on, että myös muut työt voivat olla häiritseviä.

Pahoittelemme suuresti aiheuttamaamme häiriötä.

*Merihaankatu on nykyisen Sörnäisten rantatien eteläisin osa Hakaniemenrannan pohjoispuolella. Osa Sörnäisten rantatiestä siis nimetään Merihaankaduksi.


Sörnäisten rantatiellä tehdään yötöitä viikolla 41

Tiedote 6.10.2021

Sörnäisten rantatiellä välillä Haapaniemenkatu-Hakaniemenkatu tehdään yötöitä kahtena peräkkäisenä yönä viikolla 41. Kyseessä ovat maanantain ja tiistain sekä tiistain ja keskiviikon väliset yöt 11.-13.10.2021.

Työt käsittävät asfaltin jyrsintää sekä kaistamaalauksia, jotka liittyvät alueen uusiin liikennejärjestelyihin. Vilkkaan liikenteen takia nämä työt täytyy tehdä öisin.

Väliaikaisen Näkinsillan paalutustyöt aloitetaan samalla alueella näillä näkymin 20.10. alkaen. Paalutus on kovaa melua aiheuttavaa työtä, joka tehdään arkisin klo 7-18 välillä. Tämä työvaihe kestää noin viikon.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.

Pahoittelemme suuresti aiheuttamaamme häiriötä.


Työmaa hidastaa liikennettä Sörnäisten rantatiellä 11.10. alkaen

Tiedote 5.10.2021

Katu- ja sillanrakennustyöt poistavat kaistoja Sörnäisten rantatieltä Merihaan kohdalta 11. lokakuuta alkaen. Erityisesti ruuhka-aikoina liikkumiseen kannattaa varata enemmän aikaa.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle:

Sörnäisten rantatiellä pohjoisen suunnasta saavuttaessa Haapaniemenkadun risteyksestä lähtien tehdään kaistamuutoksia, ja keskustan suuntaan suoraan jatkuu vain kaksi kaistaa. Kääntyvät kaistat oikealle Kallioon ja vasemmalle Merihakaan säilyvät.

Keskustan suunnasta saavuttaessa työmaajärjestelyt Sörnäisten rantatiellä vaikuttavat Haapaniemenkadun risteyksessä siten, että käytössä on yksi suoraan menevä kaista vähemmän (eli kolmen sijaan kaksi). Kääntyminen oikealle Haapaniemenkadulle säilyy ennallaan, eli suoraan ajavien kanssa samalta kaistalta, ja vasemmalle kääntyvien kaista Kallion suuntaan lyhenee.

Kaikkiaan suoraan meneville on käytössä töiden aikana kaksi kaistaa suuntaansa.

Vaikutukset joukkoliikenteelle:

Ei muita vaikutuksia, mutta pysäkkien sijainnit saattavat muuttuvat joitakin metrejä.

Vaikutukset jalankululle ja pyöräilylle:

Jalankulun ja pyöräilyn reitit säilyvät käytössä, mutta niiden paikka muuttuu rakentamisen edistyessä. Reitit opastetaan maastossa.

Seuraava muutos järjestelyihin tulossa marras-joulukuussa.

Laajenevien työmaa-alueiden takia moottoriajoneuvoliikennettä ohjataan pois Hakaniemenrannasta. Näkinsillan eteläpuolelle tehdään parhaillaan väliaikaista liikenneympyrää, joka mahdollistaa Hakaniemenkadulta Sörnäisten rantatielle kääntymisen.

Moottoriajoneuvoliikenne Hakaniemen sillan ali Hakaniemenrantaa pitkin päättyy silloin kokonaan. Yhteys Sörnäisten rantatielle pohjoisen suuntaan kulkee jatkossa Hakaniemenkadun kautta.

Kävely- ja pyöräilyreitti säilyy Hakaniemenrantaa pitkin.

Järjestelyjen syynä Näkinsillan uusiminen

Liikennejärjestelyt liittyvät Merihaan kupeessa sijaitsevan jalankulkua ja pyöräilyä palvelevan Näkinsillan uusimiseen. Työ tehdään siten, että ensin rakennetaan väliaikainen silta vanhan sillan pohjoispuolelle, minkä jälkeen päästään purkamaan vanha silta pois ja rakentamaan uusi. Tavoite on, että uusi Näkinsilta valmistuu loppuvuonna 2022.

Lopputilanne

Tilapäiset järjestelyt ovat voimassa ainakin vuoden 2024 loppuun saakka. Katujärjestelyt ovat myös lopputilanteessa erilaiset kuin nykyään, eli ne muuttuvat pysyvästi. Sörnäisten rantatie uusitaan Kruunusillat-allianssin työnä uudesta Hakaniemen sillasta Haapaniemenkadun liittymään saakka.

Katu muuttuu seuraavasti: keskialueen viherkaista kapenee ja muuttuu kiveykseksi. Ajokaistat siirtyvät keskemmälle, jotta uudet jalankulun ja pyöräilyn väylät mahtuvat molemmille reunoille. Lopputilanteessa autoille on käytössä kolme kaistaa suuntaansa.


Osallistu Merihaan kehittämiseen

Osallistu Merihaan kehittämiseen!

Hei Merihaan asukas!

Osallistu Merihaan tulevaisuuden kehittämiseen vastaamalla kyselyyn sekä ilmoittamalla kiinnostuksesta osallistua haastatteluun! Osallistumalla kyselyyn voit vaikuttaa Merihaan alueen tulevaisuuteen ja haastatteluun valitut saavat palkkioksi 50€ GoGift-lahjakortin.

Teemme Merihaassa laadullista kartoitusta alueen nykytilasta ja tulevaisuuden kehityksestä Helsingin kaupungin tilauksesta. Haluamme kuulla alueen asukkaiden ajatuksia Merihaan alueeseen liittyen. Tarkoituksena on ymmärtää, mikä on Merihaan erityispiirre ja tunnelma asukkaiden näkökulmasta, sekä mitä tarpeita ja toiveita alueen asukkailla on tulevaisuuden muutoksille. Ymmärrystä kerätään alueella laadullisen tutkimuksen avulla, joka toteutetaan alueella syys-joulukuussa 2021. Osana kartoitusta tutkijat havainnoivat alueella sekä toteuttavat erilaisia haastatteluita alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa.

Jaa ajatuksiasi Merihaasta ja Ilmoita kiinnostuksestasi osallistua haastatteluun suomeksi tällä lomakkeella: https://forms.gle/bn56UXpnUaixjvHT9

Kartoituksen alueella toteuttaa Kenno Anthropological Consulting Oy (y-tunnus 2621518-1).

Lisätietoa tutkimuksesta / More information of the research:
Kenno Anthropological Consulting
Anna Martela
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
041-4331587
_________________________________________________________________________

Hello!

Participate in developing the future of Merihaka by answering the form and by letting us know if you are interested in participating in an interview! By participating you can impact the future of Merihaka and those who are chosen for the interviews get a 50€ GoGift -giftcard.

We are conducting qualitative research in Merihaka about the current state of the area and the future developments. This project is done by request of the city of Helsinki. We want to hear the thoughts and views of the residents of Merihaka about the area. The aim of this project is to understand what are the special features and atmosphere of Merihaka from the resident's point of view. We also want to understand resident's needs and hopes for the changes in Merihaka in the future. We are gathering information on the area with the qualitative research conducted between September - December 2021. The researchers conduct interviews and observation on the area with the residents and entrepreneurs.

Share your thoughts on Merihaka and let us know if you are interested in participating in an interview in English on this form:  https://forms.gle/dnWedmkiMpLDQ4so8

This project is carried out by Kenno Anthropological Consulting Oy (business ID 2621518-1).

More information of the research:
Kenno Anthropological Consulting
Anna Martela
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
041-4331587


Sörnäisten rantatiellä kaadetaan katupuita lokakuussa

Tiedote 1.10.2021

Katu- ja siltatöiden takia Näkinsillan alueelta Sörnäisten rantatieltä joudutaan valitettavasti kaatamaan katupuita, koska puiden alle on tulossa uusia vesijohtoja, viemäreitä sekä sähkö- ja telekaapeleita. Lisäksi väliaikaiselle sillalle ramppeineen tarvitaan tilaa.

Puut ovat pääosin puistolehmuksia. Yhteensä joudutaan kaatamaan noin 40 puuta ja joitakin pensaita.

Merihaan kupeessa sijaitseva jalankulkua ja pyöräilyä palveleva, Sörnäisten rantatien ylittävä Näkinsilta uusitaan. Työ tehdään siten, että ensin rakennetaan väliaikainen silta vanhan sillan pohjoispuolelle, minkä jälkeen päästään purkamaan vanha silta pois ja rakentamaan uusi.

Kruunusillat-raitiotien ja uuden Hakaniemensillan valmistuttua sekä alueen muun rakentamisen edistyessä alueelle istutetaan uusia katupuita ja rakennetaan uusia puisto- ja virkistysalueita. 


Pysäköintitalojen Välttämättömät Korjaukset Ovat Valmistuneet

Tiedote 28.9.2021

Keväällä 2020 valmistuivat Contesta Oy:n kuntokartoitusraportit pysäköintitaloista Hakaniemenranta 10 ja Haapaniemenkatu 10. Kuntokartoituksesta tuli palautteena toteuttaa välttämättömiä korjauksia pysäköintitalojen elinkaaren jatkamiseksi edes muutamilla vuosilla.

Välttämättömät korjaukset toteutettiin maaliskuu – syyskuu 2021 välisenä aikana. Pääurakoitsijana toimi Suomen Saneeraustalo Oy, korjaustöiden suunnittelusta vastasi Sweco Rakennetekniikka Oy ja valvonnasta Innocate Oy.

Urakkasopimuksen mukainen valmistumisajankohta oli 30.11.2021. Urakka otettiin vastaan 27.9.2021 ilman virheitä ja puutteita.

Helsingin Merihaka Oy:n yhtiökokouksen hyväksymä kustannusarvio hankkeelle oli 1 500 000 €. Kaikki toteutuneet kustannukset urakasta, valvonnasta, urakanaikaisesta suunnittelusta ja projektijohdosta olivat 1 040 000 €. Summa ei sisällä kuntotutkimuksen ja korjaussuunnittelun hankintakustannuksia vuodelta 2020 jotka olivat noin 50 000 €.

Projektijohdosta vastasi Pekka Aalto.


Hakaniemen Näkinsillan uusimistyö on alkanut

Tiedote 22.9.2021 / Helsinki

Havainnekuva uudesta Näkinsillasta. Kuva: Kruunusillat-allianssi

Työt on aloitettu väliaikaisten liikennejärjestelyjen tekemisellä nykyiselle Sörnäisten rantatien osuudelle, joka muuttuu myöhemmin nimeltään Miina Sillanpään kaduksi. Jalkakäytävällä tehdään aluksi tele- ja sähkökaapeleiden siirtotöitä. Samalla perustetaan siltatöiden vaatimat varastoalueet Näkinaukiolle.

Sillanrakennustyöt aloitetaan lokakuun aikana väliaikaisen sillan rakentamisella. Tällöin on luvassa kovaa melua aiheuttavaa työtä, kun Sörnäisten rantatien ylittävälle osuudelle tehdään paalutuksia. Rakentamista joudutaan tekemään myös yöaikaan, koska rakenteita joudutaan nostamaan kadun päälle, mikä päivällä aiheuttaisi liikenteelle kohtuutonta haittaa. Kovempaa melua aiheuttavat työt tehdään kuitenkin pääsääntöisesti päiväsaikaan.

Väliaikaisen sillan valmistuttua voidaan aloittaa Näkinsillan purku. Tämä tapahtunee joulukuussa. Myös purkutöistä aiheutuu kovaa melua. Uuden sillan rakennustyöt alkavat tammikuussa.

Osa suurempaa muutosta

Näkinsiltaa ei pureta sen kunnon takia. Uusimisen syy on se, että se on liian matala, eivätkä erikoiskuljetukset mahdu kulkemaan sen ali. Sörnäisten rantatie muuttuu erikoiskuljetusreitiksi, koska Hämeentie ei sitä enää ole, ja vanhan Hakaniemensillan uusiminen aiheuttaa puolestaan omat liikennejärjestelynsä tulevaisuudessa.

Uudesta Näkinsillasta tulee siis paitsi modernimman näköinen, myös alituskorkeudeltaan korkeampi. Lisäksi uuteen siltaan tulee vanhojen kulkureittien lisäksi liittymiä uuden asemakaavan myötä syntyneille uusille kerrostalotonteille.

”Alue tulee muuttumaan kokonaan, eikä vanha Näkinsilta enää sellaisenaan palvelisi jalankulkijoita tai pyöräilijöitäkään, joten sen uusiminen on tarpeen joka tapauksessa. Kaikki liikenteelliset muutokset alueella nivoutuvat tietysti myös Hakaniemensillan uusimiseen ja sen tuomiin muutoksiin, selventää Hakaniemen alueen rakennustöistä vastaava projektipäälllikkö Aapo Urjanheimo Kruunusillat-allianssista sillan uusimistarvetta.

Siltaan kätketään kunnallistekniikkaa

Uuden Näkinsillan rakentamisen aikatauluun vaikuttaa se, että sen Vetehisenkujalla sijaitsevaan viimeiseen maatukeen sijoitetaan jätevesilinjan pumppaamo. Sillanrakennustyöt joudutaan siis aloittamaan kaivamalla ensin pumppaamoa varten noin 15 m x 15 m kokoinen, yhdeksän metriä syvä monttu. Pumppaamon rakentaminen on geoteknisesti hyvin haastava työvaihe, joka vie aikaa suunnilleen saman verran kuin varsinainen sillanrakennus.

”Pumppaamoa rakennettaessa työskentelemme pohjaveden tason alapuolella, mikä aiheuttaa omat haasteensa. Lisäksi pumppaamo on osa siltarakennetta, eli sen täytyy kestää sillan kuormat. Sille täytyy tehdä todella paksut ja kestävät seinät, kuvailee vastaava työnjohtaja Jani Kiili Kruunusillat-allianssista pumppaamon rakentamisen erikoisuuksia.

Liikennejärjestelyjä tiedossa

Sörnäisten rantatie on erittäin vilkkaasti liikennöity valtaväylä, jossa autoliikenteen käytössä on normaalitilanteessa kolme kaistaa suuntaansa. Näkinsillan rakentamisen ajaksi katua joudutaan kaventamaan siten, että käytössä on kaksi kaistaa suuntaansa.

Näkinsillan eteläpuolelle rakennetaan parhaillaan väliaikaista liikenneympyrää, joka mahdollistaa Hakaniemenkadulta Sörnäisten rantatielle kääntymisen. Tällöin liikenne Hakaniemenrannassa Hakaniemenkadusta idän suuntaan lakkaa kokonaan, ja liikenne ohjataan pohjoisen suuntaan Hakaniemenkadun ja uuden liikenneympyrän kautta.

Pyöräilyn ja jalankulun pääreitit säilyvät, mutta niitä joudutaan työn edetessä paikallisesti siirtelemään.

Kaikki työvaiheet aiheuttavat enemmän tai vähemmän melua

Työt alueella tehdään pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin sekä pakottavista syistä öisin.

Kaikkein meluisimmat työt tehdään arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.


Tervetuloa Kruunusillat-hankkeen asukastilaisuuteen 23.9. klo 17.00 – 18.30

Tiedote 15.9.2021 | YIT

Kruunusillat-raitiotien rakennustyöt Hakaniemessä ja Siltavuorenrannassa etenevät. Lue tuore tiedotteemme: https://kruunusillat.fi/tiedotteet/rakennustyot-laajenevat-hakaniemen-alueella/ 

Me Kruunusillat-allianssissa haluamme tiedon kulkevan molempiin suuntiin. Tässä verkkotilaisuudessa kerromme ensin, missä ja mitä aiomme syksyn aikana rakentaa, sekä miten työt näkyvät ja kuuluvat asukkaiden elämässä.

Illan toinen puolisko on varattu teidän kysymyksillenne. Voit lähettää meille kysymyksiä koko tilaisuuden ajan chatin kautta. Vastaamme illan aikana mahdollisimman moneen kysymykseen.

Tilaisuus nauhoitetaan ja tallenne on katsottavissa kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen. Kaikkiin kysymyksiin vastataan myös kirjallisesti ja ne julkaistaan tilaisuuden jälkeen.

OHJELMA (muutokset mahdollisia)

 • Avaus
 • Miten rakentaminen näkyy ja kuuluu Hakaniemessä ja Siltavuorenrannassa
 • Siltatyöt
 • Tilapäiset liikennejärjestelyt
 • Kysymykset ja vastaukset
 • Mistä saat lisätietoa

Tilaisuus järjestetään verkkotilaisuutena

Liity Facebook-tapahtumaan, jonne osallistumislinkki lisätään juuri ennen tapahtumaa: https://www.facebook.com/events/378753143655469/?ref=newsfeed 


Rakennustyöt laajenevat Hakaniemen alueella

Hakaniemen alueen uudistustöihin liittyvät työmaat laajenevat selvästi syys-lokakuun aikana. Työmaa-alueet sijoittuvat vanhan Hakaniemensillan ja Näkinsillan väliselle alueelle sekä rantaan Hakaniemensillan molempiin päihin.

Hakaniemenrannassa ja Merihaankadulla aloitetaan paalulaatan rakentaminen. Paalulaatta on paalujen varaan rakennettu betonilaatta, jota tarvitaan katujen perustuksia varten. Merihaankatu on nykyisen Sörnäisten rantatien eteläisin osa Hakaniemenrannan pohjoispuolella. Osa Sörnäisten rantatiestä siis nimetään Merihaankaduksi.

Uudella Miina Sillanpään kadulla, Valtionkonttorin edustalla, aloitetaan kaivutyöt syyskuun aikana.

Myös Näkinsilta joudutaan uusimaan. Nämä työt alkavat väliaikaisen sillan rakentamisella nykyisen Näkinsillan pohjoispuolelle näillä näkymin loka-marraskuussa. Väliaikaisen sillan valmistuttua aloitetaan nykyisen sillan purkutyöt. Siltavuorenrannassa urakka-alue laajenee rantaan myös sillan itäpuolella syys-lokakuussa.

Uuden Hakaniemensillan linjauksen kohdalla Siltavuorensalmessa kulkee painevesiviemäri, joka kuljettaa ison osan kantakaupungin jätevesistä. Paineviemäri on siirrettävä pois uuden sillan kohdalta, ennen kuin ruoppaus- ja paalulaattatyöt sekä varsinainen sillanrakennus voidaan aloittaa. Tämä työ on alkanut keväällä ja jatkuu yhä.

Melua aiheuttavat työt aiheuttavat merkittävää haittaa

Noudatamme tarkasti kaupungin ympäristöviranomaisen antamia määräyksiä. Silti Siltasaarensalmen rannat mullistava uudistus väistämättä aiheuttaa asukkaille rakentamisaikana merkittävää häiriötä erityisesti melun takia. Hakaniemessä melua aiheuttavat työvaiheet, kuten pontitus ja paalutus, alkavat ensin syyskuun aikana muutamilla lyhyillä, päivän tai kahden mittaisilla jaksoilla. Lokakuussa melua aiheuttavat työvaiheet ovat jo käynnissä täydellä teholla, ja jatkuvat vaiheissa käytännössä seuraavat 2-3 vuotta. Meluavissa työvaiheissa on välillä pidempiä, useamman viikon mittaisia taukoja.

Siltavuorenrannassa tehdään vesihuoltolinjan kaivannon ponttausta useassa vaiheessa syys-lokakuussa lyhyissä muutaman päivän jaksoissa. Lisäksi poistetaan kalliota kiilaamalla syys-lokakuussa mittarikaivolla (Pohjoisranta 26) ja aloitetaan paalutustyöt rannassa arviolta lokakuun alussa.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin kello 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin sekä pakottavista syistä öisin.

Yötyöt

Näkinsillan eteläpuolelle rakennetaan väliaikaista kiertoliittymää. Näitä töitä joudutaan tekemään osin myös yöaikaan, jottei aiheutettaisi kohtuutonta haittaa liikenteelle. Yötyöt ajoittuvat siten, että niitä tehdään syyskuun lopusta alkaen yhteensä noin kymmenenä yönä loppuvuoden aikana. Öisin ei tehdä kaikkein kovinta melua aiheuttavaa työtä, vaan esimerkiksi asfaltointeja.

Liikennejärjestelyt

Moottoriajoneuvoliikenne Hakaniemenrantaa pitkin Merihakaan on loppunut lopullisesti. Moottoriajoneuvoliikenne Merihakaan kulkee Sörnäisten rantatien kautta Haapaniemenkatua pitkin. Nykyiset jalankulun ja pyöräilyn reitit aivan Hakaniemenrantaa pitkin säilyvät käytössä, mutta rakentamisen edetessä niihin tulee pieniä muutoksia.

Reitit opastetaan maastossa liikennemerkein. Ajantasainen kartta liikennejärjestelyistä löytyy myös Kruunusiltojen verkkosivuilta: https://www.kruunusillat.fi/category/hakaniemi/ 

Tervetuloa asukastilaisuuteen

Järjestämme Hakaniemen alueen rakennustöistä kaikille avoimen verkkotilaisuuden 23.9. Lisätietoa tilaisuudesta on tulossa verkkosivuillemme www.kruunusillat.fi sekä somekanaviimme.

Hakaniemi uudistuu

Hakaniemi kokee 2020-luvulla suuren muutoksen, kun historialliset miljööt saavat rinnalleen uutta asumista, liiketiloja, hotelleja, kulttuuria ja upeita rantatiloja oleskeluun. Hakaniemen asema joukkoliikenteen solmukohtana vahvistuu voimakkaasti Kruunusillat-pikaraitiotien myötä.

Nykyinen, huonokuntoinen Hakaniemensilta korvataan uudella, joka rakennetaan nykyisen sillan itäpuolelle.


Autoliikenteen reitit muuttuvat Hakaniemessä 2.9.2021 alkaen

Autoliikenteen reitit muuttuvat Hakaniemessä 2.9.2021 alkaen

Tiedote 1.9.2021 / Helsinki

Rakennustyömme muuttavat liikennejärjestelyjä Hakaniemessä 2.9.2021 alkaen.

Moottoriajoneuvoliikenne päättyy sinä iltapäivänä Hakaniemenranta 12 ja Haapaniemenkadun välillä (kuvassa punaisella).

Hakaniemenranta muuttuu yksisuuntaiseksi idän suuntaan. Reitti Merihakaan kulkee pohjoissuunnasta Sörnäisten rantatien ja Haapaniemenkadun kautta (kuvassa sinisellä). Merihaasta Haapaniemenkadulta on myös jatkossa mahdollista kääntyä vasemmalle kohti keskustaa ja Hakaniemeä.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi


Parkkihallien kiireellisten korjaustöiden lopputiedote

Tiedote 26.8.2021 

Parkkihallien korjaustöiden työt ovat edenneet suunnitellun mukaisesti urakan loppuvaiheeseen.

Hallin 2 osalta halli tyhjennetään urakoitsijan tavaroista ja parkkipaikat vapautetaan käyttöön viikon 35 alusta 30.8 alkaen. Hallin vapauttamisen jälkeen halleissa suoritetaan vielä kaidevalaisimien suojalasien asennustöitä sekä sadevesiputkien asennustöitä. Näitä töitä tehtäessä työalue rajataan tapauskohtaisesti muoviaitaa käyttäen.

Kun kaidevalaisimet ja sadevesiputket on asennettu, siivotaan urakoitsijan käytössä oleva viimeinen alue, jossa on sosiaalitila sekä rakennustarvikkeita. Ja tämän jälkeen sitten poistumme paikalta.

Urakan vastaanotto pidetään syyskuun loppupuolella.

Urakoitsija kiittää käyttäjiä hyvästä kärsivällisyydestä projektin aikana!


Tiedote 20.8.2021, pysäköintitalojen välttämättömät korjaukset valmistuvat selkeästi etuajassa

Tiedote 20.8.2021

Urakkasopimuksessa tavoite korjaustöiden valmistumiselle oli 31.10.2021 sekä itselleluovutuksen vaiheiden jälkeen ottaa Merihaassa urakka vastaan 30.11.2021 mennessä.

Korjaustyöt ovat valmistumassa 17.9.2021 mennessä. Urakan vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys on sovittu pidettäväksi 27.9.2021.

Urakoitsija Suomen Saneeraustalo Oy tiedottaa 23.8.2021 alkavalla viikolla miten Haapaniemenkatu 10 loputkin pysäköintipaikat vapautuvat käytettäväksi.

Urakkakustannukset tulevat jäämään selvästi alle vahvistetun kustannusarvion. Urakkakustannuksista ja urakassa saadusta kustannusarvion alituksesta raportoidaan erikseen vastaanottotarkastuksen jälkeen.


Hakaniemensillan ja Pohjoisrannan katusuunnitelmia esitellään 19.8.

Tiedote 19.8.2021 - Helsingin kaupunki

Kruunusillat-hankkeen rakentajat purkavat nykyisen Hakaniemensillan ja tekevät tilalle uuden sillan nykyisen itäpuolelle. Torstaina 19.8. kello 17.00–18.30 järjestämme verkkotilaisuuden, jossa kerromme, millainen uudesta Hakaniemensillasta tulee. Lisäksi kerromme, miten Siltavuorenranta ja Pohjoisranta -kadut muuttuvat vanhan ja uuden sillan kohdalla. Tilaisuus liittyy kyseisten katujen uusien katusuunnitelmien esilläoloon.

Verkkotilaisuudessa voit kysyä sillan ja katujen suunnittelijoilta ja lähettää kommentteja chatin kautta.

Aika: 19.8. 17.00–18.30
Paikka: Teams Live Event –verkkotilaisuus

Katusuunnitelmaluonnoksiin voit tutustua 18.–31.8. välisenä aikana osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). Suunnitelmista voi antaa palautetta suunnittelijoille 31.8.mennessä.

Lisäämme tilaisuuden tarkan ohjelman sekä osallistumislinkin lähempänä tilaisuutta Kruunusillat-sivujen verkkouutiseen.

Tervetuloa!


Hakaniemensillan ja Siltavuorenrannan alueen katusuunnitelmat esillä

Tiedote 4.8.2021

Helsingin kaupunki laatii Kallion ja Kruununhaan kaupunginosissa, Silta- saaren ja Kruununhaan osa-alueilla sijait evien katujen katusuunnitelmia. Katusuunnitelmien luonnokset esitellään asukkaille verkkotilaisuudessa torstaina 19.8. klo 17.00-18.30.

Verkkotilaisuudessa voi esittää asiantuntijoille kysymyksiä tai kommentteja chatin kautta. Lisä-tietoa ja liittymislinkki Teams live -tapahtumaan löytyvät tilaisuuden verkkosivulta www.hel.fi/asukastilaisuudet. Osallistujilta ei vaadita ennakkoilmoittautumista.

Katusuunnitelmaluonnoksiin voi tutustua 18.8.-31.8.2021 välisenä aikana Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat).

Asiakkaita palvellaan koronapandemiasta johtuen toistaiseksi ensisijaisesti verkossa (www. hei .fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/) ja puhelimitse numerossa 09 310 22111. Henkilökohtaista neuvontaa ja apua aineistoon tutustumiseen saa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta puhelimitse ma-to klo 8.15-16 ja pe 12-15. Asiakkaiden toivotaan saapu-v!'m palvelupisteelle (käyntiosoite Työpajankatu 8, ala-aula) vain, jos he eivät voi asioida verkon tai puhelimen kautta. Aukioloajoissa tapahtuu muutoksia koronapandemian johdosta. Tarkista viimeisin aukioloaikatieto: www. hei .fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/.

Katujen suunnittelu perustuu voimassa olevaan asemakaavaan ja liikennesuunnitelmaan. Ny-kyinen Hakaniemen silta on tullut käyttöikänsä päähän ja voimaan tulleen uuden asemakaavan myötä uusi silta on rakennettava vanhan sillan itäpuolelle. Kaduille tehtävillä muutoksilla mahdollistetaan uuden Hakaniemensillan rakentaminen sekä parannetaan alueen katujen toimivuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Katujen rakentamisen myötä mahdollistetaan myös alueen muu kehittäminen tulevina vuosikymmeninä erityisesti Siltavuorensalmen ranta-alueilla. Suunnittelu koskee

 • Hakaniemensiltaa
 • Siltavuorenrantaa välillä Välikatu-Pohjoisranta
 • Pohjoisrantaa välillä Välikatu-Siltavuorenranta

Ennen katusuunnitelmaehdotusten hyväksymistä ne asetetaan vielä virallisesti nähtäville kahden viikon ajaksi Kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä (Työpajankatu 8) ja verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). Nähtävilläolovaihe ajoittuu vuoden 2021 syksylle, jolloin niihin on osallisten mahdollista antaa muistutus. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirjeitse kyseisten katujen varsien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Lisäksi suunnitelmaehdotusten nähtävillä olosta tiedotetaan yleistiedoksiantona verkossa osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat.

Alueella käynnistyivät kunnallisteknisten töiden valmistelevat työt keväällä 2021. Tavoitteena on, että katusuunnitelmat hyväksytään vuoden 2021 lopussa. Kadunrakennustöitä tehdään jo syksyn 2021 aikana niiltä osin, kuin se on mahdollista ennen lopullisten katusuunnitelmien hyväksymistä. Toivomme palautetta nyt esillä olevista katusuunnitelmaluonnoksista 31.8.2021 mennessä.


Pysäköintitalojen viimeisen lohkon korjaukset ovat alkamassa

Hakaniemenranta 10 pysäköintitalon korjaustyöt valmistuivat 22.6.2021 ja siirtyivät sen jälkeen Haapaniemenkatu 10 pysäköintitaloon ja tämän parkkihallin 2 työt ovat edenneet siihen vaiheeseen, että ylempien kerrosten korjaustyöt valmistuvat viikon 31 loppuun mennessä.

Hallin alempiin kerroksiin siirrytään työskentelemään viikolla 32 maanantaina 9.8.2021

Työmaan siirrosta on urakoitsijan Suomen Saneeraustalo Oy:n tiedote.


Merihaan pysäköintitalojen tulevaisuus

Tiedote 30.7.2021

Pysäköintitalojen Hakaniemenranta 10 ja Haapaniemenkatu 10 välttämättömät korjaukset ovat valmistumassa noin kuukautta etuajassa. Urakan kustannusarviota ei tulla ylittämään. Korjaustöillä on haettu noin 10 vuoden elinkaaren lisäystä pysäköintitaloille.

Pysäköintitalojen tulevaisuuden ratkaisuista on tarjouskilpailu, mihin kutsuttiin kuusi eri arkkitehtitoimistoa. Kilpailu koski pysäköintitalojen tulevien vaihtoehtojen luonnossuunnittelua ja suunnittelua toteutetaan elokuusta 2021 alkaen. Luonnosten tulee olla valmiita joulukuu 2021 loppuun mennessä.

Helsingin Merihaka Oy on tehnyt sopimuksen Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy:n kanssa luonnostella pysäköintitalojen tulevia ratkaisuvaihtoehtoja. Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit tuottaa sopimuksen mukaan 2-3 erilaista luonnossuunnittelua, joita arvioidaan niin Merihaan osakasyhtiöiden kuin kaupungin kaavoituksen kanssa. Vaihtoehdoista valitaan yksi jonka pohjalta suunnittelua jatketaan tammikuusta 2022 alkaen, ja tämä suunnittelutehtävä tullaan kilpailuttamaan marraskuussa 2021.

Luonnossuunnittelun eri vaihtoehdoissa on tavoite tutkia pysäköintiratkaisuja sekä asunto- ja liikerakentamisen massoitteluvaihtoehtoja.


Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote

Tiedote 22.6.2021

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 22. kesäkuuta 2021. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:

Päätöstiedote »

Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.


Kruunusillat-hankkeen raitiotien rakentamisen vaiheistus ja enimmäishinnan korotus päätöksentekoon

Tiedote 18.6.2021

Kruunusillat-hankkeen raitiotieosuuden toteutussuunnitelma ja tarkennettu kustannusarvio ovat valmistuneet. Uudessa toteutussuunnitelmassa raitiotien rakennustyöt esitetään tehtäväksi vaiheissa. Koska raitiotieosuuden kustannusarvio ylittää valtuuston hankepäätöksessään 2016 asettaman enimmäishinnan, rahoitus edellyttää kaupunginvaltuuston uutta hyväksyntää. Kruunusillat-hanke esittää, että raitiotien ja siihen liittyvien siltojen rakentaminen vaiheistetaan ja enimmäishintaa korotetaan 59 miljoonalla eurolla 326 miljoonaan euroon ensimmäisessä vaiheessa.

Rakentamisen vaiheistusta ja enimmäishinnan korotusta käsittelevät ensin HKL:n johtokunta 23.6. ja kaupunkiympäristölautakunta pian sen jälkeen.

Kruunusillat-hanke esittää päätettäväksi, että raitiotie rakennetaan kahdessa vaiheessa, ja että Laajasalon päässä jätetään toistaiseksi toteuttamatta reitin viimeinen osuus.

Esityksen mukaan:

 • Vaiheessa 1 tehdään raitiotieyhteys Laajasalosta Laajasalontieltä Hakaniemeen. Tämän kokonaisuuden uusi kokonaiskustannusarvio on 326 miljoonaa euroa nykyisessä (joulukuun 2020) hintatasossa.
  Vaiheen 1 aikana tehtävät työt ovat raitiotien rakentaminen Laajasalon ja Hakaniemen välille sekä kolmen sillan toteutus (Merihaansilta, Finkensilta ja Kruunuvuorensilta)./p>
 • Vaiheen 2 eli Hakaniemen ja Helsingin päärautatieaseman välisen raitiotieosuuden suunnittelu ja toteutuksen valmistelu jatkuu. Osuuden kustannusarvio tuodaan myöhemmin erikseen hyväksyttäväksi. Tämän hetken karkea arvio kustannuksista on noin kymmenen miljoonaa euroa.
  Laajasalossa raitiotien viimeistä osuutta Ollinraition ja Ilomäentien kautta Reposalmentielle ei toistaiseksi rakenneta. Mikäli tämä noin kilometrin pituinen osuus päätetään toteuttaa myöhemmin, osuuden kustannusarviosta ja rakentamisaikataulusta päätetään erikseen.

Uusi kustannusarvio

Kruunusillat-hankkeen alustava kustannusarvio oli 260 miljoonaa euroa, kun Helsingin valtuusto teki hankkeesta enimmäishintapäätöksen vuonna 2016. Nykyisessä hintatasossa summa vastaa noin 267 miljoonaa euroa. Summasta suurin osa – nykyrahassa noin 255 miljoonaa – oli suunnattu edellä mainitun vaiheen 1 eli Laajasalo–Hakaniemi-osuuden toteuttamiseen.

Vuonna 2021 on tehty uusi toteutussuunnitelma ja laskettu tarkennetut kustannukset. Sen tuloksena vaiheen 1 eli Laajasalo–Hakaniemi-osuuden uusi kokonaiskustannusarvio on 326 miljoonaa euroa. Kustannusylitys liittyy raitiotien ja Merihaansillan rakentamiseen.

Kruunuvuorensillan ja Finkensillan rakentava siltaurakka on kilpailutettu kokonaisurakkana. Sen urakkasumma 123 miljoonaa euroa on vuonna 2016 hyväksytyn hankesuunnitelman mukainen.

Kustannusarvion tarkentuminen johtuu toteutussuunnittelun aikana tehdyistä muutoksista ja täsmennyksistä. Kruunusillat-raitiotien aikaisempi kustannusarvio on laadittu vuonna 2015. Tuolloin ei ollut käytettävissä Raide-Jokerin ja Tampereen raitiotien kokemuksia laajojen nykyaikaisten raitiotiehankkeiden toteutuksesta ja kustannustasosta. Laatutasoon ja laajuuteen liittyviä kustannuksia ovat kasvattaneet myös raitiotierakentamisen tiukentuneet ja täsmentyneet vaatimukset.

Muita kustannuksia, joista ei päätetä nyt

Erikseen päätettäviä asioita ovat raitiotien kalusto ja varikko, jotka ovat HKL:n hankkeita. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaluston hankesuunnitelman 17.6.2020. Hankesuunnitelmassa vaunuja on varauduttu hankkimaan 23 kappaletta noin 98 miljoonaa euron hintaan. Varikon hankesuunnitelmasta ja kustannuksista ei ole vielä päätöstä. Arvio sen kustannuksista on 96 miljoonaa euroa. Kalustohankintojen ja varikon kustannukset ovat yhteensä 194 miljoonaa euroa, vuonna 2016 niiden arvioitiin olevan 115 miljoonaa euroa.

Raitiotien lisäksi Kruunusillat-allianssin on tarkoitus rakentaa myös muita kaupungin kehittämiseen liittyviä hankkeita. Näitä ovat esimerkiksi uuden Hakaniemensillan rakentaminen huonokuntoisen sillan tilalle sekä Hakaniemen uusien katujen rakentaminen.

Kruunusillat-hankkeen suunnittelun aloittamisen jälkeen näiden hankkeiden laajuus on kasvanut merkittävästi, minkä vuoksi myös kustannukset ovat nousseet. Vuonna 2015 arvioidusta 50 miljoonasta eurosta kustannukset ovat nousseet noin 236 miljoonaan euroon. Kaupunki päättää näiden liittyvien hankkeiden rahoituksesta osana talousarviokäsittelyä erikseen, eivätkä ne kuulu raitiotien kustannusarvioon ja sen enimmäishinnan korotusesitykseen.

Liittyvien hankkeiden laajuus ja hinta on kasvanut pääosin siksi, että alun perin raitiotietä suunniteltiin olemassa olevaan katuverkkoon. Sittemmin Hakaniemenrannasta on valmistunut suunnitelma, jonka toteuttaminen tarkoittaa kokonaan uusien katujen, asuinrakentamiseen tarkoitettujen tonttien ja puistojen rakentamista alueelle.

Hanke on jaettu kahteen osaan

Kruunusillat-hanke toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa (Finkensilta ja Kruunuvuorensilta) sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Kokonaisurakan voitti toukokuussa 2021 Työyhteenliittymä Kruunusillat, jonka muodostavat Kreate Oy ja YIT Suomi Oy. Urakan kokonaishinta on tarjouksen mukaan noin 123 miljoonaa euroa.

Laajasalon ja Hakaniemen välisen raitiotieyhteyden muu rakentaminen, mukaan lukien reitin kolmas uusi silta eli Merihaansilta, tehdään puolestaan allianssimallilla.

Kruunusillat-allianssissa on käynnissä kehitysvaihe. Kehitysvaiheessa on laadittu nyt valmistuneet vuoden 2016 hankesuunnitelmaa tarkemmat raitiotien suunnitelmat sekä määritelty rakentamisen aikataulu ja kustannukset. Kehitysvaiheen yhtenä tavoitteena on päättää allianssin ns. tavoitekustannus. Tavoitekustannus tarkoittaa allianssiprojektin kokonaiskustannusta, jonka puitteissa kaikki allianssiosapuolet sitoutuvat projektin toteuttamaan.

Tavoitekustannuksessa pysyminen on osa allianssin kannustinjärjestelmää, joka ohjaa mahdollisimman tarkkaan ja perusteltuun kustannuslaskentaan: jos tavoitekustannus pystytään alittamaan, saavat palveluntuottajat bonusta, ja mikäli se ylitetään, palveluntuottajat kustantavat osan ylityksestä. Näin kaikki riski ei jää tilaajalle eli Helsingin kaupungille. Myös mahdollinen hyöty jaetaan tilaajan kanssa, jolloin tilaajankin kustannukset alenevat.

Tavoitteena on aloittaa raitiotieyhteyden rakentaminen ensi syksynä.


Pääkaupunkiseudun liikennemelusta tehdään selvitys

Tiedote 18.6.2021

Ympäristömelu on yksi Euroopan suurimpia ympäristöongelmia, ja se on myös Suomen kaupunkiseuduilla merkittävä elinympäristön laatua ja terveellisyyttä heikentävä tekijä. Pääkaupunkiseudulla on alkanut Euroopan unionin ympäristömeludirektiivin mukainen liikennemeluselvitys.

Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen ja Väylävirasto tekevät pää- ja kokoojakatujen, maanteiden ja rautateiden meluselvityksen yhteistyössä. Helsingissä selvitetään lisäksi raitioliikenteen ja metron aiheuttamaa melua.

Meluselvitys tehdään viiden vuoden välein

Edellinen koko pääkaupunkiseudun meluselvitys on vuodelta 2017. Tuolloin arvioitiin, että noin joka neljäs pääkaupunkiseudulla asuva asuu tieliikenteen melualueella. Nyt laadittava selvitys valmistuu kesällä 2022. Meluselvitys tehdään yhteiseurooppalaisella laskentamallilla (CNOSSOS-EU). Samalla tehdään kansallinen meluselvitys yhteispohjoismaisia melulaskentamalleja käyttäen.

Pääkaupunkiseudun liikennemeluselvityksen tulokset toimivat lähtötietoina tuleville kaupunkien meluntorjunnan toimintasuunnitelmille.


Väliaikainen linja-autopysäkki (H2524) ajalle 7.6.2021- syyskuu 2022

Julkisen liikenteen pysäkit muuttuvat. Ohessa kuva Pysäkkien H2513 ja H2524 siirroista ajalle 7.6.2021 - syyskuu 2022.

 


Hakaniemessä ja Siltavuorenrannassa tehdään melua aiheuttavia töitä

Tiedote 24.5.2021

Kruunusillat-raitiotien ja uuden Hakaniemensillan valmistelevat rakennustyöt aloitetaan Hakaniemessä ja Siltavuorenrannassa toukokuun aikana työmaa-alueiden perustamisella ja tarvittavien liikennejärjestelyjen tekemisellä. Ensimmäiset kovempaa melua aiheuttavat työvaiheet alkavat touko-kesäkuun vaihteessa.

Siltavuorenrannassa aloitetaan pontitustyöt touko-kesäkuun vaihteessa Kirjanpuiston vieressä. Puistoa voi käyttää normaalisti, mutta työ voi valitettavasti olla päiväsaikaan häiritsevää melua aiheuttavaa. Pontitustyötä tehdään käytännössä koko loppuvuoden ajan, muttei joka päivä, vaan jaksoittain. Välillä saattaa olla kuukaudenkin tauko.

Hakaniemenrannassa aloitetaan samoihin aikoihin lyöntipaalutustyöt, jotka kestävät vaiheissa vuoteen 2025 saakka. Paalutuksessa on välillä jopa kuukausien mittaisia taukoja. Kaivutöiden yhteydessä teemme pilaantuneiden maiden puhdistustöitä. Pilaantuneet maat kaivetaan ja kuljetetaan niiden vastaanottopaikkaan siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ihmisille tai eläimille.

Päivittäinen työaika on arkisin kello 7–18 välillä. Erityistä melua aiheuttavat työt, kuten paalutus, aloitetaan noin kello 8. Kello 18–22 tai viikonloppuisin ja pyhäpäivinä kello 8–18 välillä saatetaan tehdä töitä, joista ei aiheudu erityistä melua, esimerkiksi normaalia kaivutyötä. Liikennejärjestelyjä joudutaan toisinaan tekemään yöaikaan.

Työvaiheista aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa tarvittaessa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia halukkaille.

Sekä Hakaniemessä että Siltavuorenrannassa Kruunusillat-raitiotien rakennustyöt sekä liittyvät työt, kuten Hakaniemensillan ja Näkinsillan uusiminen, jatkuvat vaiheissa vuoteen 2026 asti. Pahoittelemme suuresti aiheuttamaamme häiriötä.

Lisätietoa - Mer information

Työmaapäivystys arkisin klo 8-16 p. 020 433 1306
Arbetsplatsjour vardagar kl. 8-16 tfn 020 433 1306
www.kruunusillat.fi
www.facebook.com/kruunusillat
www.twitter.com/kruunusillat

Bulletin också på svenska från denna länk


Hakaniemen alueen uudistus alkaa

Julkinen tiedote 24.5.2021

Tulevina vuosina Hakaniemi kokee muodonmuutoksen. Me Kruunusillat-raitiotien tekijät rakennamme teille myös uutta rantaa ja katuja sekä uuden Hakaniemensillan. Lisäksi korjaamme viemäreitänne, vesijohtojanne sekä sähkö- ja telekaapeleitanne.

Aloitamme toukokuussa töillä, jotka eivät liity raitiotiehen. Työmme päättyvät vasta vuonna 2026.

Työmaat aiheuttavat haittaa

Rakentamisvuodet tulevat olemaan rankkoja. Haittaamme arkeanne, vaikka emme haluaisi.

Voitte liikkua jalan, pyörätuolilla, pyörällä ja autolla kaikkialle, mutta turvallisuuden takia osa kulkureiteistänne pitenee. Myös suosittu Näkinsilta uusitaan. Työmaa-aikana käytössä on tilapäinen silta.

Opastamme reitit kadulla niin, että näette helposti mistä pääsee minnekin. Jos näin ei ole, antakaa meille palautetta. Kerromme myös ennalta nettisivuillamme ja mm. Facebookissa tulevista muutoksista.

Bussin 55 reitti siirtyy kesällä kulkemaan Hakaniemenrannasta suoraan Sörnäisten rantatielle. Linjan 502 päätepysäkki siirtyy Kallion kirjastolle. Linja 17 lakkautetaan.

Kadunvarsipysäköinti vähenee Hakaniemenrannassa, Siltavuorenrannassa, Kirjatyöntekijänkadulla ja Pohjoisrannassa.

Työmme aiheuttaa melua ja pölyä, joita pyrimme torjumaan käytettävissä olevin keinoin. Kauaksikin kuuluvaa melua syntyy paalutustöistä, jotka kestävät vaihtelevasti useita vuosia. Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18.

Bulletin också på svenska från denna länk


Kruunuvuorensillan rakentaja selvillä

Tiedote 19.5.2021

Valmistuttuaan Suomen pisimmän sillan - Kruunuvuorensillan - rakentaja on selvillä. Kruunusillat-hankkeen siltaurakan eli Finkensillan ja Kruunuvuorensillan urakkakilpailutuksen on voittanut Työyhteenliittymä Kruunusillat, jonka muodostavat Kreate Oy ja YIT Suomi Oy.

Siltaurakoitsija rakentaa Suomen pisimmän sillan eli Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan yhdistävän 1200 metriä pitkän Kruunuvuorensillan. Tämän lisäksi urakkaan kuuluu Kalasataman eteläosan Nihdin ja Korkeasaaren yhdistävän Finkensillan rakentaminen ja Korkeasaaren esirakentamistöitä.

Työt on tarkoitus aloittaa lokakuussa 2021. Tavoitteena on, että työt valmistuvat syksyyn 2025 mennessä.

Urakan kokonaishinta on tarjouksen mukaan noin 123 miljoonaa euroa.

Hanke on jaettu kahteen osaan

Kruunusillat-hanke toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa (Finkensilta ja Kruunuvuorensilta) sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana.

Yhteyden muu rakentaminen, mukaan lukien reitin kolmas uusi silta eli Merihaansilta, tehdään puolestaan allianssimallilla.

Kruunusillat-allianssissa on käynnissä kehitysvaihe. Kehitysvaiheessa laaditaan vuoden 2016 hankesuunnitelmaa tarkemmat raitiotien suunnitelmat sekä määritellään rakentamisen aikataulu ja kustannukset.

Raitiotien suunnitelmat on täsmentyneet ja kevään mittaan on kerrottu kaksi merkittävää muutosta:

 • Raitiotie on päätetty rakentaa kahdessa vaiheessa. Ensin rakennetaan Laajasalon ja Hakaniemen väli sekä tilapäinen päätepysäkki Hakaniemeen. Osuus Hakaniemestä keskustaan tehdään toisessa vaiheessa.
 • Valmistellaan vaihtoehtoa, jossa raitiotie Laajasaloon rakennettaisiin ensin Laajasalontielle asti. Aiemmin suunnitelmana oli rakentaa jo tässä vaiheessa pitempi Yliskylän kiertävä raitiotie.

Tavoitteena on aloittaa raitiotien rakentaminen eli toteutusvaihe ensi syksynä.

Enimmäishinta tulossa poliitikkojen päätettäväksi

Kruunusillat-hankkeen alustava kustannusarvio oli 260 miljoonaa euroa, kun Helsingin valtuusto teki hankkeesta enimmäishintapäätöksen vuonna 2016. Tämän hetkisen arvion mukaan hankkeen kustannukset ovat suuremmat kuin yli neljä vuotta sitten arvioitiin. 19.1.2021 summan kerrottiin olevan 350 miljoonaa euroa vuoden 2015 hintatasossa. Hankkeen enimmäishinta on täsmentymässä kevään 2021 aikana.

Enimmäishinnan korotuksesta tehdään todennäköisesti esitys valtuuston käsiteltäväksi. Arvion mukaan asiasta päättää uusi kaupunginvaltuusto ensi syksynä.Kruunuvuorensilta lyhyesti

 • Valmistuttuaan Suomen pisin, korkein ja pitkäjänteisin silta. pituus 1200 metriä, keskipyloni 135 metriä alituskorkeus 20 metriä
 • Rakennetaan raitioliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn sekä hälytysajoneuvojen käyttöön.
 • Vuonna 2012 järjestetyn suunnittelukilpailun voitti WSP Finland Oy:n vetämä suunnitteluryhmä ehdotuksella ”Gemma Regalis”. Keveä ja ilmava vinoköysisilta, joka suo avoimet merinäkymät sekä siltaa kauempaa katsoville että sillalla kulkeville.

Yhteyshenkilöt
Ville Alajoki p. 040 334 7301 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Projektinjohtaja Kruunusillat-raitiotie 


Kaivuu- ja paalulaattatyöt Hakaniemensillan alueella

Tiedote 21.5.2021

Rakennusten katselmus- ja tärinämittauspalveluista vastaa Forcit Consulting Oy https://forcitconsulting.fi/

Kaivu- /ponttaustyöt alkavat opetushallituksen rakennuksen vierustalla. Hakaniemenrannan kohdalla vaikutusalueena kiinteistöt Hakaniemenranta 10, Hakaniemenranta 12 ja Hakaniemenranta 14 työt alkavat arviolta elo-lokakuu 2021 jolloin Forcit Consulting Oy tulee tekemään tarvittavat katselmukset ennen töiden aloitusta. Yhteyshenkilöt siellä ovat

Projektipäällikkö Eero Hurmalainen
Puhelin 010 – 832 1306
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aluepäällikkö Joni Ruuth
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 


mySMARTLife -hanke Merihaassa

 Uutinen 16.4.2021 / Helsinki

Merihaassa toteutettiin vuosien 2017–2019 aikana mySMARTLife -hankkeen merkeissä useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on ollut energiatehokkuuden parantaminen ja samalla kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Mukana hankkeessa on ollut useampi Merihaan taloyhtiö.

Lue tästä koko artikkeli Helsingin sivuilta...


Kruunusillat-raitiotie rakennetaan ensin Hakaniemestä Laajasaloon

Tiedote: 22.4.2021

Kruunusillat-raitiotie suunnitellaan toteutettavaksi kahdessa vaiheessa. Raitiotie tehdään ensin Hakaniemestä Laajasaloon ja osuus Hakaniemestä keskustaan rakennetaan tämän jälkeen. Aikaisemman suunnitelman mukaan yhteys oli tarkoitus rakentaa kerralla.

Päivitetyn suunnitelman mukaan Kruunusillat-allianssi rakentaa vuosina 2021–2026 yhteyden Laajasalosta Hakaniemeen, jonne tulee väliaikainen päätepysäkki. Raitiolinja aloittaa liikennöinnin ensin Laajasalosta Hakaniemeen.

Hakaniemestä Kaivokadulle keskustaan rakentaminen jatkuu aikaisintaan vuodesta 2026 eteenpäin. Toteuttajasta päätetään myöhemmin. Jakamalla raitiotien rakentaminen kahteen osaan kaupunki haluaa vähentää hankkeeseen liittyviä riskejä ja niiden kustannusvaikutuksia.

Kaupunkilaisten elämään muutos ei onneksi juurikaan vaikuta. Esimerkiksi Hakaniemessä ja Siltavuorenrannassa rakentamisaikataulu pysyy pääosin ennallaan. Ensimmäisessä vaiheessa raitiotien päätepysäkki tulee Hakaniemenrantaan Hakaniementorin etelälaidalle, mistä matkustajilla on erinomaiset vaihtoyhteydet metroon, raitiovaunuihin ja busseihin.

Raitiotie Laajasalosta keskustaan tärkein tavoite

Kruunusillat-hankkeen tärkein tavoite on rakentaa raitiotieyhteys Laajasalosta keskustaan. Kasvavan Laajasalon asukkaille tarvitaan nopea joukkoliikenneyhteys. Metron kapasiteetti on täyttymässä Itä-Helsingissä tulevaisuudessa, ja Laajasalon raitiotie helpottaa metron ruuhkia.

”Vaiheistus on osa tarkentuvaa aikataulua. Teemme vaativaa suunnitteluprosessia, jossa tieto täsmentyy työn edetessä”, kommentoi projektinjohtaja Ville Alajoki.

Enimmäishinta tulossa poliitikkojen päätettäväksi

Kruunusillat-hankkeen alustava kustannusarvio oli 260 miljoonaa euroa, kun Helsingin valtuusto teki hankkeesta enimmäishintapäätöksen vuonna 2016. Tämän hetkisen arvion mukaan hankkeen kustannukset ovat suuremmat kuin neljä vuotta sitten arvioitiin. 19.1.2021 summan kerrottiin olevan 350 miljoonaan euroa vuoden 2015 hintatasossa. Hankkeen enimmäishinta on täsmentymässä kevään aikana.

Päätös enimmäishinnan korotuksesta viedään hyvin todennäköisesti uudelleen valtuuston käsiteltäväksi. Arvion mukaan asiasta päättää uusi kaupunginvaltuusto ensi syksynä.

Hanke on jaettu kahteen osaan

Kruunusillat-hanke toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa (Finkensilta ja Kruunuvuorensilta) sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Tämän urakan kilpailutus on parhaillaan käynnissä.

Yhteyden muu rakentaminen, mukaan lukien reitin kolmas uusi silta eli Merihaansilta, tehdään puolestaan allianssimallilla.

Kruunusillat-allianssissa on käynnissä kehitysvaihe. Kehitysvaiheessa laaditaan vuoden 2016 hankesuunnitelmaa tarkemmat raitiotien suunnitelmat sekä määritellään rakentamisen aikataulu ja kustannukset. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen eli toteutusvaihe ensi syksynä.

Myös Kruunuvuorensillan ja Finkensillan rakentaminen alkaa tavoiteaikataulun mukaan ensi syksynä.

Valmistelevat työt ovat alkamassa

Tänä keväänä ovat alkamassa valmistelevat rakennustyöt Kruunuvuorenrannassa ja todennäköisesti myös Hakaniemen alueella. Kruunuvuorenrannassa alkaa uusien katujen esirakennus Koirasaarentien länsipäässä. Hakaniemessä valmistellaan uuden Hakaniemensillan rakentamista. Nämä työt allianssi toteuttaa liittyvinä hankkeina, jotka kaupunki rakentaisi joka tapauksessa ilman raitiotietäkin.


Katusuunnitelmaehdotuksia nähtävillä

ILMOITUS NÄHTÄVÄVILLÄOLOSTA 7.4.2021

Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on laatinut alueellenne seuraavat katusuunnitelmaehdotukset:

Kallio; Siltasaari Sörnäinen; Vilhonvuori, Hanasaari ja Sompasaari

 • Hakaniemenranta välillä Hakaniemenkatu-Merihaansilta
 • Merihaansilta
 • Merihaankatu välillä Hakaniemenranta-Miina Sillanpään katu
 • Sörnäisten rantatie välillä Miina Sillanpään katu-Haapaniemenkatu
 • Näkinsilta
 • Näkinaukio
 • Miina Sillanpään katu välillä Näkinkuja-Sörnäisten rantatie
 • Näkinkuja välillä Miina Sillanpään katu-Hakaniemenkatu
 • Näkinkulku

Katusuunnitelmaehdotukset ovat sähköisesti nähtävillä 21.4.-4.5.2021:

 • Verkkosivuillamme www.hel.fi/suunnitelmat kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat.

  Asiakkaita palvellaan Koronapandemiasta johtuen toistaiseksi ensisijaisesti verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot) ja puhelimitse numerossa 09 310 22111. Henkilökohtaista neuvontaa ja apua aineistoon tutustumiseen saa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta puhelimitse ma-to klo 8.15-16 ja pe 12-15. HUOM. Asiakaspalvelutila on suljettu 30.4.2021 saakka.

Suunnitelmista on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaupunkiympäristölautakunnalle. Muistutus tulee tehdä 4.5.2021 klo 15.00 mennessä kirjeitse tai sähköpostitse:

 • Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Pohjoisesplanadi 11-13)
 • Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Nähtävillä olon jälkeen päätetään suunnitelmien hyväksymisestä, minkä jälkeen katujen rakentaminen on mahdollista aloittaa. Katusuunnitelman päätöksentekoa voi seurata Helsingin kaupungin verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiympäristölautakunta.

Lisätietoja antaa Annina Lehikoinen, p. 09 310 23508, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sari Aarnio
Projektisihteeri

Jätetty postin kuljetettavaksi 7.4.2021

 

Katusuunnitelman selostus: Hakaniemenranta välillä Hakaniemenkatu - Merihaansilta
Katusuunnitelman selostus: Merihaankatu välillä Hakaniemenranta Miina Sillanpään katu
Katusuunnitelman selostus: Merihaansilta
Katusuunnitelman selostus: Näkinsilta

Piirrustus: Merihaankatu - Hakaniemen alue
Piirrustus: Näkinsilta - Hakaniemen alue
Piirrustus: Hakaniemenranta - Hakaniemen alue
Piirrustus: Merihaansilta
Piirrustus 2: Hakaniemenalue - Hakaniemenranta 
Piirrustus 2: Merihaansilta


Tiedote työn siirtymisestä parkkihallin pohjois-osaan

Tiedote työn siirtymisestä parkkihallin pohjois-osaan

Tiedote 16.4.2021

Kohteessa työt ovat edenneet suunnitelmien mukaan ja olemme siirtymässä Hakaniemenranta 10 parkkihallin pohjoispäätyyn töihin. Hakaniemenrannan parkkihallin etelä-osalla olemme välttyneet yllätyksiltä ja yhteistyö on projektin tiimoilla toiminut jouhevasti. Etelä-osa jossa työt ovat nyt käynnissä, valmistuu helmikuun loppuun 30.4 mennessä.

Työalueen siirto

1. Työalueen (Hakaniemenranta 1 eteläosa) aidat poistetaan urakoitsijan toimesta perjantaina 30.4 2. Hallien keskiosa on ilman aitauksia 30.4 - 2.5 välisen ajan, jolloin autot tulisi siirtää mahdollisuuksien mukaan 3. Autot siirretään niille määritetyille parkkipaikoille, jotka sijaitsevat hallin toisella puolella, Merihaan asiakaspalvelu määrittää paikat ja kertoo ne asukkaille 4. Työmaa-aitaukset siirretään estämään kulku hallin pohjois-puolelle 5. Työt alkavat hallin pohjoispuolella 3.5.2021

Jos ette pääse kyseisenä ajankohtana siirtämään autoanne ilmoittakaa siitä minulle viestillä ja kertokaa viestissä myös, päivämäärä milloin pääsisitte siirtämään autonne.

Yhteistyöterveisin,
Sakari Peltonen, Työnjohtaja,
p. 0503010232
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Linkki pysäköintikarttaan

Linkki kyseiseen postitukseen: https://mailchi.mp/cee2a78f9f3d/merihaka-foorumi-tiedotus-5906608


Merihaka Foorumi 31.3.2021

Tiedote 1.4.2021

Merihaka Foorumi järjestettiin 31.3.2021 kohderyhmänä Merihaan osakasyhtiöiden hallitusten puheenjohtajisto. Merihaka toteuttaa huhti- ja toukokuun aikana sen osakasyhtiöiden hallituksille suunnattuja tilaisuuksia missä keskustellaan yhdessä Merihaan tulevaisuudesta.


Ympäristöhistoriaselvitys

Tiedote 1.2.2021

Merihaka, kaupunkirakenne- ja ympäristöhistoriaselvitys on luettavissa.

Klikkaa tästä https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-30-20.pdf   


Hakaniemenranta 10 pysäköintitalojen hanke

Tiedote 26.3.2021

Saneeraustalo Oy on aloittanut pysäköintitalojen välttämättömät korjaukset Hakaniemenranta 10 pysäköintitalon etelän puoleisesta osuudesta. Työt etenevät aikataulussa ja Swecon laatimien suunnitelmien mukaisesti.

Vesikattotyöt alkavat heti kun sääolosuhteet sallivat katolla olevan singelikerroksen poistamisen. Kiitokset Merihaan asiakaspalvelulle tiedottamisesta ja autopaikkojen haltijoille, autot oli esimerkillisesti siirretty pois työmaa-alueelta.


Kruunusiltojen Hakaniemen osaprojekti alkaa keväällä 2021

Tiedote 26.3.2021

Kruunusillat Allianssi aloittaa Hakaniemen osaprojektin työt keväällä 2021 ranta-alueen ruoppaustöiden valmisteluilla.

Alla olevassa asemapiirustuksessa on esitetty puut, jotka on kaadettava pois ruoppauksen mahdollistavan kevennyskaivun tieltä.

 

Alueen uudesta asemakaavasta on valitettu eikä uusi kaava ole näin ollen lainvoimainen. Puiden kaatamiseksi on haettu maisematyölupaa. Kun uusi kaava saa lainvoiman rakentamista jatketaan.

Mikäli kaavavalitus hyväksytään, Allianssi ennallistaa tilanteen hakemushetkellä olevan asemakaavan mukaiseksi.


Hakaniemensiltatyö, paalulaatan rakentaminen

Tiedote 12.3.2021

Paalulaatan rakennusurakoinnin toimijat ovat sillan rakennuttajalla tiedossa, mutta olevien rakenteiden mm. Merihaan kerrostalorakennusten tarkastussuunnitelma on vielä laadinnassa.

Tarkastussuunnitelman tavoite on todeta rakenteissa olevat vanhat vauriot ennen paalulaatan rakentamista sekä seurata syntyykö rakentamistöiden aikana kunnostettavia vaurioita rakenteisiin.

Linja-autopysäkkien sijoittuminen Sörnäisten rantatielle

Näkinsillan rakennustyöt on huomioitu pysäkin sijoittelussa. Kulku- ja pysäkkialueet tullaan suojaamaan työalueista sekä estämään pääsy työalueille. Sillan purulla ei tule olemaan sivullisille vaaraa.

Kruunusillat-raitiotie, Hakaniemen alueen ja Merihaan sillan katusuunnitelmaluonnokset

Luonnokset ja 11.3.2021 verkkotilaisuus ovat kahden viikon ajan nähtävillä Kruunusillat.fi – sivuilla eli käytännössä 25.3.2021 saakka.


Kruunusillat-raitiotien rakentaminen Hakaniemessä voi vaikuttaa herkkiin laitteisiin

Tiedote 10.3.2021

Kruunusillat-raitiotien rakennustöiden valmistelut alkavat keväällä 2021. Työt saattavat aiheuttaa häiriötä hyvin herkille laitteille. Häiriöt saattavat kohdistua seuraavissa rakennuksissa oleviin laitteisiin:

 • As. Oy Haapaniemenkatu 16
 • As. Oy Hakaniemen Rantapuisto
 • As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16

Pyydämme teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä alla oleviin yhteyshenkilöihin, jos teillä on käytössänne hyvin herkkiä laitteita, jotka voivat häiriintyä magneettikentästä. Näitä voivat olla esimerkiksi röntgenlaitteet ja ultraäänilaitteet.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Pyydämme, että otatte yhteyttä Rami Aavasaloon ja Tomi Järviseen, mikäli haluatte asiasta lisätietoja.

Kruunusillat-raitiotie tiedottaa rakentamisen aloituksesta Hakaniemessä ja Kruununhaassa keväällä laajasti.
Lisätietoa Kruunusillat-raitiotiestä saatte muun muassa osoitteesta www.kruunusillat.fi 


Kruunusillat-raitiotien rakentaminen Hakaniemessä voi vaikuttaa herkkiin laitteisiin

Tiedote 10.3.2021

Kruunusillat-raitiotien rakennustöiden valmistelut alkavat keväällä 2021. Työt saattavat aiheuttaa häiriötä hyvin herkille laitteille. Häiriöt saattavat kohdistua seuraavissa rakennuksissa oleviin laitteisiin: - As. Oy Haapaniemenkatu 16 - As. Oy Hakaniemen Rantapuisto - As. Oy Helsingin Hakaniemenranta 16

Pyydämme teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä alla oleviin yhteyshenkilöihin, jos teillä on käytössänne hyvin herkkiä laitteita, jotka voivat häiriintyä magneettikentästä. Näitä voivat olla esimerkiksi röntgenlaitteet ja ultraäänilaitteet.

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Pyydämme, että otatte yhteyttä Rami Aavasaloon ja Tomi Järviseen, mikäli haluatte asiasta lisätietoja.

Kruunusillat-raitiotie tiedottaa rakentamisen aloituksesta Hakaniemessä ja Kruununhaassa keväällä laajasti. Lisätietoa Kruunusillat-raitiotiestä saatte muun muassa osoitteesta www.kruunusillat.fi


ALOITUSTIEDOTE | Haapaniemenkatu 10 ja Hakaniemenranta 10

Tiedote 5.3.2021

Olemme aloittamassa Merihaan parkkihallien (Haapaniemenkatu 10 ja Hakaniemenranta 10) välttämättömät.

Työn sisältö on yksinkertaisuudessaan:

 • Työmaan perustaminen
 • Korjaustyön laajuuden kartoittaminen
 • Purkutyöt • Betonin korjaustyöt
 • Kantavien rakenteiden vahvistustyöt
 • Teräskonsolien asennukset
 • Valutyöt
 • Vesikattotyöt
 • Singelin poisto
 • Uuden vedeneristeen asennus
 • Pellitykset
 • Työmaan loppusiivous

Töiden aikataulu ja suorittaminen

Työt alkavat viikolla 11 työmaan perustamisella sekä purkutöillä.

Kokonaisuudessaan urakan työt suoritetaan järjestyksessä:

 • Parkkihalli 1 (Hakaniemenranta 10) ensiksi eteläosa sitten pohjoisosa. Arvioitu aikaikkuna hallin kaikille töille on viikot 11 – 24 aikataulun mukaan.
 • Parkkihalli 2 (Haapaniemenkatu 10) viikot 23 – 42 Tullaan tekemään osissa, tästä tulee tarkempaa tietoa ja lisäinformaatiota, kun ajankohta lähenee.
 • Vesikattotyöt Halli P1 viikot 14 - 21 ja Halli P2 viikot 19 - 24 (säävarauksella)

Kokonaisuudessaan urakka on valmis Lokakuun loppuun mennessä.

Työt suoritetaan osissa, joten parkkihalli on osittain käytössä urakan aikana. Huomioitavaa että annetut aikataulut ovat arvioita ja ne tarkentuvat työn edetessä. Johtuen siitä, että rakenteiden todellinen kunto selviää tarkalleen vasta purkutöiden aikana. Työt tehdään siirrettäviltä työtasoilta ja saksilavoilta. Vesikattotyöt tehdään avotyönä, joten erillisiä telineitä ja sääsuoja rakennetta ei tehdä.

Työajat työmaalla ovat seuraavat:

 • Arkisin klo 7.00 – 18.00, melua aiheuttavat työt 8 – 16.00
 • Viikonloppuisin lauantaina ja sunnuntaina 9.00-17.00. Meluavia töitä ei tällöin kuitenkaan tehdä.

Aiheutuvat haitat

Työstä aiheutuu asukkaille haittaa. Työ aiheuttaa meluhaittaa sekä visuaalista haittaa ja alueiden käyttörajoituksia. Parkkihallit tulevat olemaan osittain käytössä ja osittain työmaa alueena, työ suoritetaan siten että hallia ei suljeta kokonaan käytöstä, haitan minimoimiseksi.

Huomioitavaa on myös, että työstä aiheutuu hionta ja piikkaus pölyä, joka tarttuu halleissa oleviin autoihin. Pöly ei kuitenkaan vahingoita autoa vaan se lähtee pesemällä pois. Pahoittelemme jo ennakkoon työstä aiheutuvia haittoja.

Tiedotus

Työmaan ilmoituskanavana tulee olemaan pääosin ilmoitustauluille laitettavat tiedotteet. Urakoitsijan ilmoitustaulu löytyy parkkihallien sisäänkäyntien luota. Lisäksi tiedotteita jaetaan merihaka.com sivustolle. Autopaikkojen haltijoille autojen tarvittavista siirroista ilmoittaa Merihaka Oy:n asiakaspalvelu. Suuntaa antavaa aikataulua saa urakoitsijan yleisaikataulusta.

Yhteistyöterveisin, Sakari Peltonen,
Työnjohtaja,
p. 0503010232
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Koostepiirrustus Hakaniemen alue

Tiedote 5.3.2021

Hakaniemen alueen 23.2.2021 on julkaistu.

Voit ladata .pdf-tiedoston tästä linkistä.


Katusuunnitelmaluonnosten verkkotilaisuus

Tiedote 5.3.2021

Ajankohta: torstai 11.3.2021, kello 17:00 - 19:00

Helsingin kaupunki laatii Kallion ja Sörnäisten kaupunginosissa, Siltasaaren, Vilhonvuoren, Hanasaaren ja Sompasaaren osa-alueilla sijaitsevien katujen katusuunnitelmia.

Verkkotilaisuudessa voi esittää asiantuntijoille kysymyksiä tai kommentteja chatin kautta. Liittymislinkki Teams live –tapahtumaan lisätään tälle sivulle.

Katso ohjeita Teams live -tapahtumaan osallistumista varten:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/tilaisuudet/nain-osallistut-teamslive

Hakaniemen alueen ja Merihaansillan katusuunnitelmaluonnoksia esillä 3.–16.3.2021 − Gatuplansutkasten för Hagnäs och Havshagsbron finns framlagda för påseende 3.–16.3.2021

Katusuunnitelmaluonnoksiin voi tutustua 3.–16.3.2021 välisenä aikana Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat).

Henkilökohtaista neuvontaa ja apua aineistoon tutustumiseen saa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta. Asiakkaita palvellaan koronapandemiasta johtuen toistaiseksi ensisijaisesti verkossa ja puhelimitse numerossa 09 310 22111. Asiakkaiden toivotaan saapuvan palvelupisteelle (käyntiosoite Työpajankatu 8, ala-aula) vain, jos he eivät voi asioida verkon tai puhelimen kautta. Aukioloajoissa tapahtuu muutoksia koronapandemian johdosta. Tarkista viimeisin aukioloaikatieto: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot

Katujen suunnittelu perustuu voimassa oleviin asemakaavoihin ja liikennesuunnitelmaan sekä Hakaniemenrannan asemakaavaluonnokseen. Katujen rakentaminen liittyy Hakaniemen katujen kunnostamiseen ja Kruunusillat-raitiotien toteuttamiseen. Tehtävillä muutoksilla parannetaan alueen katujen toimivuutta tulevina vuosikymmeninä, parannetaan viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä mahdollistetaan pikaraitiotieyhteyden rakentaminen ja kantakaupungin kehittyminen.

Suunnittelu koskee:

 • Hakaniemenrantaa välillä Siltasaarenkatu-Merihaansilta
 • Merihaankatua
 • Merihaansiltaa
 • Sörnäisten rantatietä välillä Miina Sillanpään katu-Haapaniemenkatu
 • Näkinsiltaa
 • Miina Sillanpään katua välillä Näkinkuja-Sörnäisten rantatie
 • Näkinaukiota
 • Näkinkujaa välillä Hakaniemenkatu-Miina Sillanpään katu
 • Näkinkulkua
 • Hakaniemenkatua
 • John Stenbergin rantaa.

Hakaniemensillan ja Kruunusillan rakennustyöt

Tiedote 23.2.2021

Hakaniemensillan korjaustyöt alkavat toukokuussa 2021 paineviemärin siirrolla. Korjaustyöt saattavat aiheuttavat hetkellisiä rajoituksia viemäreiden käytettävyyteen, niiden tiedottamisesta vastaa siltaurakoitsija.

Paalulaatan rakentamisaikataulu vahvistuu erikseen, samoin toimijat, jotka tulevat vastaamaan kerrostalojen rakenteiden ennakkotarkastuksesta sekä niiden seurannasta töiden aikana ja niiden valmistuttua.

Kruunusillat rakennushankkeen vaikutuksesta kiinteistöjen huolto- ja pelastusteihin on käsitelty Teams-kokouksessa 11.2.2021.

Rakennustöiden alustava aikataulu on seuraava:

 • työt alkavat vuoden 2024 alussa Hakaniemenrannan 16 ja 18 rakennusten kohdalla
 • työt valmiit vuosi 2025, töitä tehdään yhtäjaksoisesti
 • Merihaansillan rakennustyöt alkavat vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla ja valmiit kesä 2026 pintarakenteineen
 • kiskoasennukset 2025/2026
 • olevien puiden kaataminen, kun rakennustyöt alkamassa

Uudet puuistutukset tulevat raitiotiekiskojen vierelle, vihersuunnittelusta Allianssissa vastaavat Lauri Axelsson ja Iida Juurinen.

Työmaa rakennusten edessä vuosina 2024–2026 on osin varastointialueena palvellen rakentamista lähettyvillä kuten Hakaniemenrannassa

Rannan täyttö alkamassa vuonna 2025 joten rantaa ei tässä vaiheessa voitaisiin osoittaa varastointialueeksi. Merihaan hiekkakentästä varastointialueena keskusteltiin, mutta sitä vaihtoehtoa ei toistaiseksi edistetä.

Huolto- ja pelastustiet Hakaniemenrannan kiinteistöihin ja kannelle rakennetaan raitiontien ja Hakaniemenrannan rakennusten nro 16 ja 18 väliin noin kuusi metriä leveänä pihakatuna, palvellen myös jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.


Bussilinjojen 502 ja 55 muutokset arviolta kesäkuusta 2021 alkaen

Tiedote 23.2.2021

Merihaan kannen alta ei siltojen rakentamisesta johtuen tule olemaan läpiajoa ja pysäkit H2509, H2510 ja H2511 poistuvat käytöstä tämän hetken arvion mukaan kesäkuusta 2021 lähtien.

Tilapäisiä linjojen pysäkkejä on suunniteltu Sörnäisten rantatielle ja Haapaniemenkadulle Sörnäisten rantatien pohjoispuolelle. Linjan 55 pysäkit tulevat aivan Merihaan viereen ja linjan 502 osalta lopullisia ratkaisuja ei ole vielä lyöty lukkoon.

Bussireittien suunnittelusta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos. Lopputilanteessa alueella kulkee kuitenkin myös ratikka!

Helsingin kaupungin liikennelaitoksenne on esitetty palvelubussilla saatavaa yhteyttä mm. Hakaniemen torille. Liikennelaitos on vastannut, että tätä ei ole nyt lähdetty edistämään johtuen joukkoliikenteeseen tänä vuonna tehtävistä säästöistä. Aiemmin tuolla välillä kulki linja 26 lähes samaa ja kyseinen linja ei silloin kerännyt juurikaan matkustajia. Nyt tietysti voi tilanne olla erilainen, mutta huono taloustilanne ja siihen yhdistyvä epävarma kysyntä eivät nyt perustele uuden linjan perustamista.

Tilannetta voi tarkastella uudelleen, kun muuttuvat järjestelyt otetaan käyttöön ja saadaan ensimmäisiä kokemuksia ja palautteita käyttäjiltä.


Muutoksia venepaikkoihin

Tiedote 23.2.2021

Hakaniemensillan korjaustyöt, Hakaniemenrannan täyttö ja Merihaan sillan rakennustyöt aiheuttavat muutoksia venepaikkoihin.

Venepaikkavaraukset Helsinki kirjoitti 19.2.2021:

Kun vapautamme paikat (toivottavasti maaliskuun alussa) aloitamme ensimmäiseksi käsittelemään Merihaan paikkoja ja sitten vasta muita vaihtajia. Eli Merihaan laituri poistuu meiltä kokonaan ja meillä on siellä noin 30 asiakasta, joille tarjotaan ensimmäisenä paikkaa.

Puhelinkeskustelu 19.2.2021 venesatamapäällikkö Ari Maunulan kanssa:

Halkolaiturista siirretään keväällä 2021 veneet Ravintola Merikerhon taakse
ja ovat siellä vuoteen 2024 saakka kunnes voivat palata Halkolaituriin.
2024 alkaa Merihaan ja Nihdinsillan rakennustyöt, jolloin korkeimmat alukset joutuvat satamasta pois
Kaupungin suoravuokrauslaiturista keväällä 2021 pienille veneille osoitetaan paikat Eläintarhanlahdelta ja isoille veneille kuten purkkareille Tervasaarenlaiturista
Merihaan veneseuran veneet siirtyvät Hakaniemenrannan rakennustöiden alkaessa kerhon kahden muun laiturin jatkoksi.

Maunula kertoi, että aikataulut ovat alustavia ja ovat suoraan yhteydessä venepaikkojen haltijoihin.

Yhteystiedot venepaikka-asioissa Helsingin kaupungille:
Venepaikkavaraukset
puhelin 09 310 87900 (ma-to kello 9-12)
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.hel.fi/liikunta 


Pysäköintitalojen välttämättömät korjaukset

Tiedote 23.2.2021

Pysäköintitalojen välttämättömät korjaukset alkavat maaliskuussa 2021 jatkuen marraskuulle 2021 saakka. Pysäköintitaloja korjataan lohkoittain tavoitteena, että koko ajan on riittävästi autopaikkoja käytettävissä.

Korjausten tarkoituksena on jatkaa pysäköintitalojen elinkaarta 5–10 vuodella.

Vesikatot kunnostetaan vesitiiviiksi, vaurioituneita betonirakenteita korjataan ja vahvistetaan.

Töiden etenemisestä ja aikatauluista tiedotetaan erikseen.

Urakoitsijat ja valvoja ovat:
Pääurakoitsija Suomen Saneeraustalo Oy
Vesikattotyöt Katto2000 Oy
Valvoja Innocate Oy


Hakaniemen alueen ja Merihaansillan katusuunnitelmaluonnoksia esillä

Tiedote 17.2.2021 | Helsinki | kaupunkiympäristön toimi

Helsingin kaupunki laatii Kallion ja Sörnäisten kaupunginosissa, Siltasaa- ren, Vilhonvuoren, Hanasaaren ja Sompasaaren osa-alueilla sijaitsevien katujen katusuunnitelmia. Katusuunnitelmien luonnokset esitellään asukkaille verkkotilaisuudessa torstaina 11.3.2021 klo 17:00-19:00.

Verkkotilaisuudessa voi esittää asiantuntijoille kysymyksiä tai kommentteja chatin kautta. Lisä-tietoa ja liittymislinkki Teams live -tapahtumaan löytyvät tilaisuuden verkkosivulta www.hel.fi/asukastilaisuudet. Osallistujilta ei vaadita ennakkoilmoittautumista.

Katusuunnitelmaluonnoksiin voi tutustua 3.3.-16.3.2021 välisenä aikana Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat).

Henkilökohtaista neuvontaa ja apua aineistoon tutustumiseen saa Kaupunkiympäristön asiakas-palvelusta. Asiakkaita palvellaan koronapandemiasta johtuen toistaiseksi ensisijaisesti verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedoUyhteystiedot) ja puhelimitse numerossa 09 310 22111. Asiakkaiden toivotaan saapuvan palvelupisteelle (käyntiosoite Työpajankatu 8, ala-aula) vain, jos he eivät voi asioida verkon tai puhelimen kautta. Aukioloajoissa ta-pahtuu muutoksia koronapandemian johdosta. Tarkista viimeisin aukioloaikatieto: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/ajankohtaiset-muutokset-kaupunkiympariston-palveluissa.

Katujen suunnittelu perustuu voimassa oleviin asemakaavoihin ja liikennesuunnitelmaan sekä Hakaniemenrannan asemakaavaluonnokseen. Katujen rakentaminen liittyy Hakaniemen katu-jen kunnostamiseen ja Kruunusillat-raitiotien toteuttamiseen. Tehtävillä muutoksilla parannetaan alueen katujen toimivuutta tulevina vuosikymmeninä, parannetaan viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä mahdollistetaan pikaraitiotieyhteyden rakentaminen ja kantakaupungin kehittyminen. Suunnittelu koskee:

 • Hakaniemenrantaa välillä Siltasaarenkatu-Merihaansilta
 • Merihaan katua
 • Merihaansiltaa
 • Sörnäisten rantatietä välillä Miina Sillanpään katu-Haapaniemenkatu
 • Näkinsiltaa
 • Miina Sillanpään katua välillä Näkinkuja-Sörnäisten rantatie
 • Näkinaukiota
 • Näkinkujaa välillä Hakaniemenkatu-Miina Sillanpään katu
 • Näkinkulkua
 • Hakaniemenkatua
 • John Stenbergin rantaa.

Ennen katusuunnitelmaehdotusten hyväksymistä ne asetetaan vielä virallisesti nähtäville kah-den viikon ajaksi Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu pisteessä (Työpajankatu 8) ja verkkosi-vulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). Nähtävilläolo-vaihe ajoittuu vuoden 2021 keväälle, jolloin niihin on osallisten mahdollista antaa muistutus.

Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirjeitse kyseisten katujen varsien kiinteistöjen omistajille ja halti-joille. Lisäksi suunnitelmaehdotusten nähtävillä olosta tiedotetaan yleistiedoksiantona verkossa osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat.

Alueella käynnistyvät kunnallisteknisten töiden valmistelevat työt keväällä 2021. Tavoitteena on, että katusuunnitelmat hyväksyttäisiin kesällä 2021. Varsinaiset kadun rakentamistyöt alkavat alustavan aikataulun mukaan syksyllä 2021.Toivomme palautetta nyt esillä olevista kahnm suunnitelmaluonnoksista 16.3.2021 mennessä.

Katusuunnitelman päätöksentekoa voi seurata Helsingin kaupungin internetsivuilta, kohdasta kaupunki ym päristöl autaku nnan päätösasiakirjat: https ://www. hei .fi/helsi nki/fi/kaupu n ki-j a-hal-1 i nto/paatoksenteko/lautakun nat-ja-johtoku n na Ukau pun kiym paristo-poytakirjat.

Lisätiedot ja palaute:
Koskien Hakaniemenkatua ja John Stenbergin rantaa:
Heidi Piiroinen, Helsingin kaupunki, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, puh. 09 310 23137, heidi.m Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja
Mauri Myyrä, Ramboll Finland Oy, puh. 020 755 6316, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Koskien muita katuja:
Annina Lehikoinen, Kruunusillat-allianssi, Helsingin kaupunki, Rakennukset ja
yleiset alueet, puh. 09 310 23508, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja
Heikki Putkonen, Kruunusillat-allianssi, Sweco lnfra & Rail Oy, puh. 040 485 9414, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Kruunusillat-raitiotien kustannusarvio selviää kevään aikana

Kruunusillat-raitiotien kustannusarvio selviää kevään aikana

9.1.2021 19:00:00 | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kruunusillat-raitiotiehen kuuluvien Kruunuvuorensillan ja Finkensillan urakkakilpailutus on käynnissä ja tarjoushinta on tiedossa huhtikuussa. Samaan aikaan valmistuu tarkennettu kustannusarvio raitiotien rakentamisesta siltojen yli Laajasalosta Helsingin keskustaan.

Vasta tuolloin saadaan käsitys koko hankkeen kustannusarviosta ennen rakentamisvaihetta. Koko hankkeen kustannusarvio koostuu siltaurakasta, raitiotieosuudesta ja tilaajan muista kuluista.

Kruunusillat-hankkeen alustava kustannusarvio oli 260 miljoonaa euroa, kun Helsingin valtuusto teki hankkeesta enimmäishintapäätöksen vuonna 2016.


Bussilinjojen 502 ja 55 muutokset rakentamisaikana

Tiedote 19.12.2020

Merihaan kannen alta ei hankkeen aikana tule olemaan läpiajoa ja  pysäkit H2509, H2510 ja H2511 poistuvat käytöstä tämän hetken arvion mukaan kesäkuusta 2021 lähtien.

Tilapäisiä linjojen pysäkkejä on suunniteltu Sörnäisten rantatielle ja Haapaniemenkadulle Sörnäisten rantatien pohjoispuolelle.

Bussireittien suunnittelusta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos (www.hsl.fi). Lopputilanteessa alueella kulkee kuitenkin myös ratikka!


Verkkotilaisuus: Rakentamisen vaikutukset liikkumiseen Hakaniemessä ja Siltavuorenrannassa 2021

Tiedote 25.11.2020

Me Kruunusillat-raitiotien tekijät rakennamme Hakaniemen alueelle ratikkalinjan lisäksi myös uutta rantaa ja katuja sekä uuden Hakaniemensillan. Samalla korjaamme viemäreitänne, vesijohtojanne sekä sähkö- ja telekaapeleitanne.

Rakentamisvuodet tulevat olemaan rankkoja kaikille. Haittaamme varmasti arkeanne, vaikka emme haluaisi. Voitte liikkua jalan, pyörätuolilla, pyörällä ja autolla, mutta turvallisuuden takia kulkureittinne voivat muuttua ja pidentyä.

Kerromme jo nyt, millaisia tilapäisiä liikennejärjestelyitä olemme suunnittelemassa Merihaan alueelle, Hakaniemenrantaan ja Siltavuorenrantaan vuodelle 2021. Tilaisuudessa puhumme katualueista, ei vesiliikenteestä.

Ennen kaikkea haluamme kysyä mielipidettänne suunnitelmistamme.

Suunnitelmista kerrotaan verkkotilaisuudessa keskiviikkona 2.12.2020 klo 17-18.30.

Liity tilaisuuteen TÄSTÄ TEAMS-LINKISTÄ, joka toimii nettiselaimella; et siis tarvitse Teams-ohjelmaa. Tilaisuudessa voit esittää kysymyksiä chatin kautta.

Tilaisuuden ohjelmassa:

 • lyhyt hanke-esittely
 • asiaa hankkeen tiedotuskanavista
 • Hakaniemen alueen työnaikaisten liikennejärjestelyjen luonnokset
 • kysymyksiä ja vastauksia

Jos et pääse mukaan juuri tuolloin, tilaisuuden tallenne on katsottavissa tältä sivulta 4.-18.12.2020 ja palautetta voit antaa osoitteeseen kruunusillat(a)hel.fi. Verkkotilaisuuden kysymyksiin vastataan mahdollisuuksien mukaan tilaisuudessa ja kaikkiin kysymyksiin kootaan vastaukset myös erilliseen dokumenttiin nettisivuille tallenteen yhteyteen.

Tervetuloa!


Uusien ratikkalinjojen suunnittelu käynnistyy

Uusien ratikkalinjojen suunnittelu käynnistyy

Tiedote 14.10.2020

Pääkaupunkiseudun raitioliikenne muuttuu 2020-luvulla kovaa vauhtia. Uusia ratayhteyksiä rakennetaan eri puolille, ja myös pikaratikat tulevat liikenteeseen. Uusien yhteyksien myötä myös nykyiset linjat muuttuvat 2020-luvun aikana.

Lue tästä linkistä lisää aiheesta


Pysäköintitalojen korjaussuunnitelman luovutettu

Tiedote 4.10.2020

Sweco Rakennustekniikka Oy on 30.9.2020 luovuttanut Helsingin Merihaka Oy:lle pysäköintitalojen korjaussuunnitelmat sekä niiden kaupalliset asiakirjat.

Hallitus käsittelee suunnitelmat 6.10.2020 ja urakan tarjouspyynnöt on tavoite toimittaa valituille urakoitsijoille 18.10.2020 mennessä niin, että urakkatarjoukset käsiteltävissä 15.11.2020 mennessä.

Korjaustyöt on tavoite aloittaa keväällä 2021 käsittäen kiireelliset korjaushankkeet.


Huoltoliikenteen järjestelyt kun Kruunusillat rakentaminen alkaa

Tiedote 26.9.2020

Olen ollut yhteydessä Kruunu-sillat hankkeen yhteyshenkilöihin asiana huoltoreittien järjestely Merihakaan kun Kruunu-siltojen ja Hakaniemensillan rakentaminen alkaa sekä niiden valmistuttua, ja pyytänyt saada luonnosta miten tämä huoltoliikenne ollaan toteuttamassa tulevassa rakennushankkeessa.

Helsingin kaupungilta Lauri Hänninen vastasi viestiini välittömästi:

Hyvä, että otit yhteyttä! Asia on tärkeä. Suunnitelmia ei ole vielä tehty, joten niihin pystyy vaikuttamaan. Välitän viestisi suunnittelusta vastaavalle Jenni Karjalaiselle, joka palaa asiaan.

Kerron heti järjestelyistä kun suunnitelmat ovat käytettävissä.

Pekka Aalto


Hakaniemenrannan ja Siltavuorenrannan ranta- ja katualueilla otetaan kairaamalla maaperänäytteitä ja tutkitaan kunnallistekniikan kaivoja kesän aikana.

Tiedote 29.6.2020

Työt voivat aiheuttaa tilapäisesti ajokaistojen vähenemistä, kaventumista, jalankulun tai pyöräliikenteen ohjaamista kadun toiselle puolelle sekä kaupungin alueella olevien pysäköintipaikkojen sulkemista. Työalueet ovat lyhytaikaisia ja pienikokoisia, eikä katuja suljeta kokonaan.

Pyrkimyksenä on kuitenkin pitää pääpyöräreitit avoimina. Jos pysäköintipaikkoja suljetaan, niistä ilmoitetaan kadulla siirtokehotuskylteillä vähintään 48 tuntia aikaisemmin.

Tutkimuksista aiheutuu valitettavasti myös tilapäistä meluhaittaa. Kairavaunu on yleensä samassa pisteessä joitakin tunteja. Työstä syntyvä meluhaitta vaihtelee kairauksen aikanakin maaperän laadun mukaan.

Tutkimukset liittyvät Kruunusillat-raitiotien ja Hakaniemen alueen rakentamiseen.


 Helsingin maanalaisen yleiskaavan luonnos kommentoitavana verkossa

Helsingin maanalaisen yleiskaavan luonnos kommentoitavana verkossa

28.5.2020 12:16:20 | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Millaisiin tarkoituksiin Helsingin kallioperää kannattaa hyödyntää? Miten maanalaisia kävely-ympäristöjä pitäisi kehittää? Entä millaisin periaattein ohjataan maalämpökaivojen rakentamista tulevaisuudessa? Esimerkiksi tällaisiin kysymyksiin voi nyt ottaa kantaa, kun Helsingin maanalaisen yleiskaavan luonnos on kommentoitavana 26. kesäkuuta asti kaupungin verkkosivuilla osoitteessa kerrokantasi.hel.fi.


Pysäköintitalojen kuntotutkimukset valmistuneet

Tiedote 20.5.2020

Kuntotutkimuksista vastasi Contesta Oy. Raportit liitteineen on luovutettu 20.5.2020 Helsingin Merihaka Oy:n hallitukselle.

Raportit on käsitelty Contestan ja projektijohdon johdolla. Betonirakenteiden vauriot ovat paikoin pitkälle edenneitä ja tämä yhdessä rakenteiden tiukan mitoituksen kanssa aiheuttaa ongelmia pysäköintitalojen käyttöasteen nostamiselle. Pysäköintitaloihin on tulossa 3 500 kg:n painorajoitus ajoneuvoille.

Pysäköintitalojen peruskorjauskustannus nousee Contesta Oy laatiman kustannusarvion mukaan lähelle uudisrakentamisen kustannuksia.

Pysäköintitalojen korjauksissa keskitytään ensi vaiheessa välttämättömien korjausten suunnitteluun ja toteutukseen, joiden suunnittelutehtävien tarjouspyynnöt on toimitettu valituille suunnittelutoimistoille.

Suunnittelijan tulee olla perehtynyt jännitettyisiin rakenteisiin (Poikkeuksellisen vaativa-rakenne) ja suunnittelijalla tulee lisäksi olla vähintään vaativan vaativuusluokan betonirakenteiden korjaussuunnittelupätevyys. Suunnittelijan valintaa päästää käsittelemään heinäkuussa 2020.

Aikataulu suunnittelulle on tarkkaan arvioitu, tavoitteena on saada Helsingin Merihaka Oy:n osakasyhtiöille korjaustöiden investointikustannukset näiden vuoden 2021 taloussuunnitteluun.

Kuntotutkimuksesta on laadittu lyhyt tiivistelmä.


Hanasaareen asuntoja hiilivoimalan sulkeuduttua

Tiedote 7.5.2020

Arkkitehtitoimisto Alan luonnossuunnitelman mukaan alueen rakentaminen koostuisi viidestä umpikorttelista, joiden korkeus vaihtelee kahden ja 16 kerroksen välillä.

Tutustu materiaaliin


Helenin Hanasaaren voimalaitos suljetaan vuoden 2024 loppuun mennessä.

Tiedote 7.5.2020

Helenin Hanasaaren voimalaitos suljetaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Lämmöntuotanto korvataan lämmön kierrättämisellä lämpöpumpuilla, energian varastoinnilla ja Vuosaareen suunniteltavalla biolämpölaitoksella.

Tutustu suunnitelmiin


Seuraa kruunusillat rakentamisen vaiheita

Tiedote 7.5.2020

Paras tapa jatkossa seurata Kruunusillat-raitiotien kuulumisia on hankkeen Facebook, hankkeen Twitter sekä hankkeen nettisivut. Rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2021. Tämän hetken tavoite yhteyden valmistumiselle on vuonna 2026, mutta aikataulu tarkentuu vuonna 2021. Tällä hetkellä on käynnissä suunnittelutyö.

Seuraa Kruunusiltoja somessa


Kalasataman (Nihti) uusi asemakaava hyväksytty valtuustossa 27.11.2019

Tiedote 7.5.2020

Alueelle on suunniteltu mm kymmenen asuntokorttelia. Lisäksi alueelle on suunniteltu Nihdin Merihakaan ja Hanasaareen yhdistävä Merihaansilta, josta haarautuu hiilisatamansilta.

Siirry suunnitelmiin


Hakaniemenrannan uusi asemakaava hyväksytty valtuustossa 8.4.2020

Tiedote 7.5.2020

Uusi kaava mahdollistaa Kruunusillat-pikaraitiotieyhteyden Kalasatamasta Hakaniemen kautta kohti keskustaa sekä Hakaniemensillan uuden linjauksen. Lisäksi alueelle on tulossa muun muassa uutta julkista rantapuistoa, kaksi venesatamaa ja täydennysrakentamista. Asukasmäärä alueella kasvaa noin 1 250 asukkaalla.

Suunnittelun tavoitteena on luoda Hakaniemen ympäristöön uutta laadukasta ja monipuolista julkista tilaa meren äärelle.

Uusi asemakaava


Kaupunkirakenteen historiaselvitys, alueen kokonaistarkastelutyö

Tiedote 7.5.2020

Arkkitehtitoimisto Okulus Oy toteuttaa Merihaan kaupunkirakenteen historiaselvitystä osana Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimialan alueen kokonaistarkastelutyötä, missä määritellään alueen arvoja. Työn valmistumisen tavoiteaikataulu on vuodenvaihteessa 2020-2021.


Pysäköintitalojen kuntotutkimukset

Tiedote 7.5.2020

Contesta Oy on toteuttanut kuntotutkimuksia maaliskuusta 2020 alkaen ja raportoinnit ovat valmistumassa. Molempien pysäköintitalojen betonirakenteissa on osittain pitkälle edenneitä vaurioita. Kuntotutkimusten valmistuttua käsitellään korjaustöiden vaihtoehtoja ja kustannuksia.


Helsingin Merihaka Oy:n osakasyhtiöiden hallitustapaamiset

Tiedote 29.4.2020

Pekka Aalto järjestää hallitustapaamiset kun koronatilanne sen sallii. Esillä ovat pysäköintitalojen kuntotutkimusten tulokset, niiden eri toteutusvaihtoehdot, energianhankinta ja ilmastovastuut sekä Merihaan historia- ja tulevaisuusselvitykset.


Kaavallinen suojelu

Tiedote 22.4.2020

Taloyhtiöille suunnatussa kyselyssä saatiin kannanottoja Merihaan suojelun puolesta. Helsingin kaupungin kaavoituksessa on käynnistetty alueen kokonaistarkastelutyö, jossa määritellään alueen arvoja. Sen ohella on käynnistetty Merihaan historiaselvitys mitä toteuttaa konsulttiyrityksenä Arkkitehtitoimisto Okulus Oy. Kaavoituksesta on saatu viestiä että rakennuksille ei olisi tulossa suojelumerkintää vaan alueen kokonaisuus halutaan suojella eli materiaalit ja värimaailma sekä ominaispiirteet.


Pysäköintitalojen rakenteiden tutkimukset

Tiedote 3.3.2020

Hakaniemenranta 10 betonirakenteiden kuntotutkimus 1999

Molempien pysäköintitalojen kuntoarvio 2019

Molempien pysäköintitalojen betonirakenteiden ja vesikattojen kuntotutkimus 2020.

Aloituskatselmus 12.3.2020 ja näytteidenotot 17.3. – 20.3.2020. Tavoite että raportit käytettävissä kesäkuu 2020 mennessä.

Tutkimusten perusteella teetetään korjaussuunnitelma ja arvio pysäköintitalojen peruskorjauskustannuksista.


Kruunusillat – Raitiotie. Tilapäiset Liikennejärjestelyt

Tiedote 2.2020

Rakennustöiden valmistelut ovat alkamassa. Nyt on alkamassa suunnittelu Merihaan tilapäisistä liikennejärjestelyistä rakennustöiden ajaksi.

Suunnittelussa Helsingin Merihaka Oy:llä on edustus suunnitteluorganisaatiossa, suunnittelua johtaa Ramboll Oy.

Yhteinen tavoite on työstää sujuvan työmaan konseptia, joka laajuudessaan sisältää myös työnaikaiset järjestelyt – mukana on kaupungin ohjausta ja liikennesuunnittelijoita, jotka varmistavat niin toimivuutta, laatutasoa kuin turvallisuutta kaikin puolin. Yhteyksiä suunnitellaan kokonaisuuksina ja suunnittelussa tarvitaan paikallista Merihaan edustuksen asiantuntemusta, että suunnitteluratkaisut koetaan mielekkäiksi ja toimiviksi. Kyseessä on hyvin monimutkainen kokonaisuus rakentamisen aikatauluja ja vaiheistuksia myöten.

Siltasaarenkadulla tehdään melua aiheuttavia töitä 25.6. alkaen

Tiedote 20.6.2024

Siltasaarenkadun remontti etenee ja uusia alueita on otettu työn alle Hakaniemen torin ympäristössä.

25.6. alkaen torin laidalla tehdään kovaa melua aiheuttavia töitä, kuten vanhojen pintarakenteiden purkua, pontinlyöntiä ja mahdollisesti louhintaa. Näitä töitä tehdään arkisin klo 7-18.

Kovaa melua aiheuttavat työt kestävät arviolta heinäkuun puoleenväliin saakka.

Kruunusillat tarjoaa korvatulppia työmaan ympäristössä liikkuville. Niitä löytyy kahdesta muovisesta postilaatikosta, jotka on kiinnitetty sekä torin että Siltasaarenkadun puolelle työmaata reunustaviin aitoihin.


Kruununhaassa Pohjoisranta 26:n kohdalla tehdään kovaa melua aiheuttavaa porapaalutusta 12.6.2024 alkaen

Tiedote 6.6.2024

Vanhan Hakaniemensillan purku on edennyt ja sen kohdalle tehtävät pohjanvahvistustyöt voidaan aloittaa. Pohjoisranta 26:n kohdalla aloitetaan 12.6.2024 porapaalutus, joka kestää arviolta 19.7. saakka. Porapaalutusta tehdään arkipäivisin (ma-pe) klo 7-18.

Työvaiheesta aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia halukkaille: niitä on noudettavissa postilaatikosta, joka sijaitsee Välikadun ja Pohjoisrannan risteyksessä.

Pahoittelemme työn aiheuttamia häiriöitä.


Kaistansulku hidastaa keskustan suuntaan menevää autoliikennettä Sörnäisten rantatiellä torstaina 6.6. klo 9.30 jälkeen

Tiedote 5.6.2026

Kruunusillat-raitiotien sähkönsyöttöaseman rakentamiseen liittyvät nostotyöt hidastavat keskustan suuntaan menevää moottoriajoneuvoliikennettä Sörnäisten rantatiellä torstaina 6.6. klo 9.30 alkaen muutamien tuntien ajan.

Nostotöiden takia uudelta, Hakaniemensillalle johtavalta Merihaankadulta joudutaan sulkemaan yksi kaista. Merihaankatu yhdistää Sörnäisten rantatien uuteen Hakaniemensiltaan, joten vaikutus ulottuu Sörnäisten rantatielle.

Vaikutukset jalankulkuun

Ei vaikutuksia

Vaikutukset pyöräilyyn

Ei vaikutuksia

Vaikutukset joukkoliikenteeseen

Ei vaikutuksia

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteeseen

Yksi ajokaista keskustan suuntaan suljetaan tilapäisesti klo 9.30 alkaen, joten liikenne voi hidastua.


Vanhan Hakaniemensillan purku on aloitettu

Tiedote 24.5.2024

 

Vanhan Hakaniemensillan purkutyömaa 23.5.2024

Uusi Hakaniemensilta otettiin käyttöön 20.5.2024, ja vanhan sillan purku on aloitettu. Melua aiheuttavaa purkutyötä tehdään pääsääntöisesti arkisin klo 7-18.

Satunnaisesti joudutaan tekemään myös viikonlopputyötä. Lauantaina 25.5. tehdään asfaltin ja kaiteiden poistoa klo 8-16, koska maanantaina 27.5. alkavaa raskasta purkutyötä ei voida aloittaa ennen kuin kyseiset valmistelevat työt on saatu tehtyä.

Sillan purku valmistuu kokonaisuudessaan syyskuun aikana.

Purkutöiden edistyttyä riittävästi aloitetaan myös melua aiheuttavat pohjanvahvistustyöt vanhan sillan kohdalla molemmin puolin salmea. Näistä töistä tiedotetaan erikseen aikataulujen varmistuttua.


Uusi Hakaniemensilta otetaan käyttöön 20.5.2024

Tiedote 13.5.2024

 

Uusi ja vanha Hakaniemensilta rinnakkain toukokuun 2024 alussa.

Sörnäisten rantatiellä sijaitseva, Siltavuorensalmen ylittävä uusi Hakaniemensilta otetaan käyttöön maanantaina 20.5.2024.  

Käyttöönotto aloitetaan klo 12 kaikille avoimella yleisötilaisuudella, joka järjestetään sillan Hakaniemen puoleisessa päässä. Jalankulkijat pääsevät siis sillan ajoradoille kävelemään, ehkä jopa tanssahtelemaan, ennen sillan avaamista autoille. Moottoriajoneuvoille silta avataan noin klo 14. Siihen saakka vanha Hakaniemensilta on normaalisti liikenteellä.

Liikennejärjestelyt muuttuvat

Sörnäisten rantatiellä oleva väliaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä, kun uusi silta otetaan käyttöön 20.5.

Kun uusi silta avataan liikenteelle, siirtyy moottoriajoneuvoliikenne uudelle linjaukselle molemmin puolin siltaa. Hakaniemen puolella otetaan käyttöön uusi sillalle johtava Merihaankatu. Väliaikainen liikenneympyrä poistuu käytöstä.

Uuden sillan idänpuoleinen, eli meren puolella oleva, jalankulku- ja pyöräilyväylä avataan liikenteelle jo 20.5. aamupäivällä. Näin sitä pitkin on mahdollista tulla klo 12 alkavaan avajaisjuhlaan. Läntinen eli vanhan sillan puolella oleva jalankulun ja pyöräilyn väylä voidaan ottaa käyttöön vasta sitten, kun vanha silta on purettu ja sen kohdalla on tehty kaikki tarvittavat pohjanvahvistus- ja kadunrakennustyöt. Tästä syystä myös Sörnäisten rantatieltä pohjoisen suunnasta pääsee uudelle sillalle toistaiseksi vain kadun itäreunan jalankulku- ja pyöräilyväylää pitkin. Näkinkulku ja vanhan sillan alittavat jalankulku- ja pyöräilyväylät poistuvat tilapäisesti käytöstä. Näkinkulun jalankulku- ja pyöräilyreitti siirtyy Hakaniemenkadun itäreunaan.

Kaikki Sörnäisten rantatien ja Haapaniemenkadun risteyksen suojatiet ovat käytössä. Myös uudelle, sillalle johtavalle Merihaankadulle avataan suojatie. Lopulliset liikennejärjestelyt saadaan käyttöön tämän vuoden loppuun mennessä.

Pyöräily on Kruununhaassa kiertoreitillä arviolta kesä-heinäkuun 2024 vaihteeseen saakka.

Myös Kruununhaassa liikennejärjestelyt ovat tilapäisiä, sillä sielläkin tehdään vielä pohjanvahvistus- ja kadunrakennustöitä vanhan sillan kohdalla. Kruununhakaan rakennetaan esimerkiksi uusi ramppi, jota pitkin autoilijoiden on sen valmistuttua mahdollista kääntyä sillan pielestä Siltavuorenrantaan. Pohjoisranta 20-24 -kiinteistöjen kohdalla tehtävien töiden takia pyöräily ohjataan kesä-heinäkuun vaihteeseen saakka Pohjoisrannasta kiertoreitille Välikatu-Kristianinkatu-Maurinkatu-Liisankatu. Lopulliset järjestelyt saadaan Kruununhaassakin käyttöön tämän vuoden loppuun mennessä.

Miksi Hakaniemensilta uusittiin?

Alkuperäinen Hakaniemensilta on valmistunut vuonna 1961, ja se on jo huonokuntoinen. Sillan uusimistarve on ollut lähtölaukaus koko alueen kehittymiselle, ja se on tuonut mukanaan mahdollisuuksia parantaa myös kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteyksiä.

Uusi silta yhdistää vanhan tavoin Kruununhaan pohjoispuolen ja Sörnäisten rantatien, mutta se on vanhaa siltaa matalampi. Matalampi rakenne tarkoittaa vanhan sillan massiivisten ramppien poistumista ja tilaa uudisrakentamiselle. Rakenteellisesti uutta Hakaniemensiltaa voidaan pitää melko poikkeuksellisena, sillä siinä ei ole ollenkaan yläpuolista tuentaa. Yleensä jänneväliltään näin pitkässä sillassa on vinoköysi- tai riippurakenne. Tähän siltaan sellaista ei ole haluttu kaupunkikuvallisista syistä: uusi silta ei matalan linjakkaana nouse vanhan tavoin esiin ympäristöstään. Siitä suunniteltiin niin kevytrakenteinen, ettei se vaadi yläpuolista tuentaa.

Vanhan sillan purku aloitetaan 21.5.2024

Vanhan Hakaniemensillan purku aloitetaan maasiltojen eli rannan puolella olevien siltaosuuksien osalta heti uuden sillan käyttöönoton jälkeen, mutta kokonaisuudessaan purkutyö valmistuu vasta syksyn aikana. Meren päällä olevat osat puretaan siten, että vesiliikenteelle aiheutuu katkoja vasta elo-syyskuun vaihteessa. Tällainen työjärjestys on mahdollinen, koska sillan alle asennetaan väliaikaisia tukipukkeja.

Veneily Hakaniemensillan ali on täysin suljettu loppukesällä 2024 seuraavina aikoina:

ti 13.8. klo 00.01 – to 15.8. klo 23.59
ti 20.8. klo 00.01 – to 22.8. klo 23.59
ti 27.8. klo 00.01 – to 29.8. klo 23.59

Muulloin Siltavuorensalmen läpi pääsee veneilemään. Jos pystymme perumaan jonkin em. kolmesta katkosta, tiedotamme asiasta verkkosivuilla https://kruunusillat.fi/veneilijoille/ ja Facebookissa: www.facebook.com/kruunusillat  

Sillanrakennus- ja purkutyöt vaikuttavat siltojen alituskorkeuteen vielä veneilykauden 2024 ajan siten, että alikulkukorkeus on 3,5 metriä. Kaikkien töiden valmistuttua alikulkukorkeus on veneilykaudesta 2025 alkaen 4,7 metriä.


Kruunusillat kehitti infrahankkeiden hiilijalanjäljen laskentaa

Tiedote 16.5.2024

 

Kruunusillat laski raitiotiehankkeen ilmastovaikutukset. Laskennassa syntyi merkittävää infrahankkeiden päästölaskentatietoa, joka luovutettiin Suomen ympäristökeskuksen CO2-tietokantaan hyödynnettäväksi.

Laskentaan sisältyi kolme uutta siltaa, noin kahdeksan kilometriä uutta raitiotietä teknisine järjestelmineen sekä raitiotien käytöstä ja kunnossapidosta 50 vuoden* aikana syntyväksi arvioidut päästöt. Yhteensä päästöt olisivat noin 129 000 tCO2e**. Rakentamisen aikana näistä syntyy noin 97 800 tCO2e (76 %) ja käytön, huoltojen ja elinkaaren loppuvaiheen aikana noin 31 200 tCO2e (24 %).

Yhteispäästöt vastaavat noin 12 900 keskivertosuomalaisen vuotuisia päästöjä, tai vuosi sitten käytöstä poistetun Helsingin Hanasaaren hiilivoimalan noin kahden kuukauden päästöjä.

Merkittävimmät päästöt aiheutuvat rakennusaikaisten materiaalien, esimerkiksi betonin, teräksen, asfaltin ja kalliomurskeen, valmistuksesta sekä raitiotien käytönaikaisesta energiankulutuksesta.

Rakentamisen päästöjä on työmaalla vähennetty seuraavilla tavoilla: valitsemalla vähäpäästöistä betonia, kierrätettyjä kivituotteita ja muita rakennusmateriaaleja, hyötykäyttämällä työmaan massoja työmaan sisällä sekä käyttämällä uusiutuvaa dieseliä työkoneissa.

Miksi hankkeen hiilijalanjälkeä ei laskettu jo aikoja sitten?

Kruunusillat-yhteys päätettiin suunnitella siltoja pitkin kulkevana raitiotienä jo vuonna 2008. Tuohon aikaan missään liikennehankkeessa ei vielä tehty hiilijalanjäljen laskentaa.

Infra-alan hiilijalanjäljen laskenta on kehittynyt paljon viime vuosina. Helsingin kaupungilla on ollut tässä työssä merkittävä rooli yhdessä Väyläviraston ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Tulevaisuudessa laskentaa voidaan käyttää suunnittelun ja päätöksen teon tukena. Kruunusillat-hanke on pyrkinyt tukemaan kansallisen päästötietokannan kehitystä luovuttamalla luomansa hankekohtaisen päästötietokannan myös muiden käyttöön.

Onko nyt saatu laskentatulos hyvä vai huono?

Ei voida yksiselitteisesti sanoa päästölukua, jonka perusteella Kruunusillat olisi hyvä tai huono päästöjen suhteen. Ilman uutta siltayhteyttä Laajasaloon ei olisi voitu kaavoittaa lähes 20 000 asukkaalle uusia asuntoja. Näin ollen hiilijalanjäljen todellinen vertailuvaihtoehto liittyisi siihen, missä ja miten nämä 20 000 ihmistä asuisivat Laajasalon sijaan ja miten liikkuisivat. Tämä olisi hyvin vaikea laskea.

Julkisuudessa usein ilmastoystävällisenä esitetty lauttaliikenne ei olisi puolestaan täyttänyt Laajasalon uudelle joukkoliikenteelle asetettuja palvelutavoitteita.

Lisäksi Kruunusillat-raitiotie muodostaa osan kaupungin verkostomaisesta joukkoliikenteestä, eikä sitä ole mielekästä tarkastella yksinään. Se on osa toimivaa kokonaisuutta. Kruunusillat-raitiotie muun muassa ehkäisee itämetron ylikuormittumista.

*50 vuotta valittiin käytön ja kunnossapidon tarkasteluajaksi, koska se on yleinen tapa infrahankkeiden elinkaaripäästölaskennassa. On silti hyvä huomioida, että esimerkiksi Kruunuvuorensillan tekninen käyttöikä on 200 vuotta.

**CO2e = hiilidioksidiekvivalentti, joka kuvaa kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta kuin ne olisivat hiilidioksidia.

LisätiedotLaskentaraportti

https://kruunusillat.fi/content/uploads/2024/05/KS_000_VAS_Esitys-Kruunusillat-hankkeen-kokonaishiilijalanjalki-ID-47522.pdf

Kaisantunneli avautuu 4. toukokuuta – tervetuloa juhlimaan avajaisia!

Tiedote 17.4.2024

Kaisantunnelin avajaisia juhlitaan lauantaina 4. toukokuuta. Tapahtuma alkaa kello 12 Kansalaistorilta pormestari Juhana Vartiaisen juhlapuheella. Uuteen tunneliin pääsee nauhanleikkuun jälkeen noin kello 13.

Tunnelissa on rinnakkain neljä metriä leveä pyörätie ja 3,5 metriä leveä jalkakäytävä.

Uusi jalankulun ja pyöräliikenteen yhteys antaa aihetta juhlaan, sillä se helpottaa liikkumista Kaisaniemenpuiston ja Kansalaistorin välillä. Alikulku lyhentää matkaa radan puolelta toiselle noin 600 metriä, minkä lisäksi sitä käyttävä välttää liikennevalot neljässä risteyksessä rautatieaseman edessä. 

Tunnelin yhteydessä oleva Pyörätalli avautuu myöhemmin alkukesällä. Se parantaa merkittävästi pyöräliikenteen palveluita Helsingin keskustassa. Talliin tulee pyöräpaikkoja noin 900 pyörälle sekä pyörien pesu- ja huoltopiste, ja siellä tulee toimimaan myös yksityinen pyöränhuoltoyritys. Myös erilaisten pyörätyyppien kuten sähköpyörien tarpeet on huomioitu. Pyörätalli on Kaupunkiliikenne Oy:n hallinnoima.

Kestävän liikkumisen juhlaa

Avajaistapahtumassa puheensa pitävät pormestari Vartiaisen lisäksi kaupungin, Kaupunkiliikenteen sekä tunnelin urakoitsija Destian edustajat. Puheiden jälkeen avajaiskansa siirtyy uudelle tunnelille, jonka läpi päästään kulkemaan pormestarin johdattamana ensimmäistä kertaa noin kello 13.

Tapahtuman juontajana on aina reipas ja valovoimainen Mikko ”Peltsi” Peltola. Musiikkia tarjoilee trubaduuri Vihtori Maijanen, ja jännitystä tuo onnenpyörä. Samaan aikaan Kansalaistorilla on pääkaupunkiseudun Pyöräilyviikon avajaiset, jossa on mahdollisuus tutustua muun muassa kaupunkipyöräpalveluun ja saada opastusta pyörien käyttöön. Kansalaistorilta lähtee Pyöräilyviikon koko perheen Liikennerauhan Pyöräparaati klo 13. Tervetuloa mukaan juhlistamaan kestävää liikkumista ja pyöräilyn iloa!

Kaisantunnelin urakan toteutusvaihe alkoi huhtikuussa 2021. Tunneli on noin 220 metriä pitkä, noin 8 metriä leveä ja 3 metriä korkea. Pyörätie on 4 metriä leveä ja jalkakäytävä 3,5 metriä leveä. 

− Urakka on ollut pitkä ja erittäin vaativa, koska tunnelia on rakennettu käytössä olevien junaraiteiden alla vilkkaalla päärautatieasemalla. Esimerkiksi tuetut kaivannot ja kallion louhinta on pitänyt suunnitella tarkkaan ja toteuttaa junaliikenteen ehdoilla lyhyissä aikaikkunoissa. Nyt on aika juhlia onnistunutta lopputulosta, joka tulee ennusteiden mukaan palvelemaan vilkkaimpina päivinä jopa 10 000 pyöräilijää vuorokaudessa, sanoo projektinjohtaja Jukka Repo kaupunkiympäristön toimialalta. 


Hakaniemenrannassa ratatyöt vaikuttavat moottoriajoneuvoliikenteeseen 10.-11.4. välisenä yönä

Tiedote 10.4.2024

 

Vaihteen asennuksen ajan Hakaniemenrannan itään suuntautuva moottoriajoneuvoliikenne on kiertoreitillä.

Hakaniemenrannan ja Hakaniemenkadun risteysalueelle asennetaan uuden Kruunusillat-raitiotien vaihdetta keskiviikon 10.4. ja torstain 11.4. välisenä yönä klo 20-06.

Asennuksen ajaksi Hakaniemenrannan itään päin suuntautuva ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreiteille. Hakaniemenkadulla on kuitenkin mahdollista jaa molempiin suuntiin.

Vaihteen asennus ei ole varsinaista kovaa melua aiheuttavaa työtä, mutta jonkinlaisia kolahduksia varmasti syntyy. Myös ajoneuvojen vilkkuvat valot ja peruutusmerkkiäänet saattavat häiritä.


Hakaniemen ja Kruununhaan kevät ja kesä -24

Tiedote 25.3.2024

 

Vanha ja uusi Hakaniemensilta rinnakkain 20.3.2024. Kuvasta näkee hyvin, ettei uuden sillan kansi nouse vanhaa siltaa korkeammalle, vaikka jostain päin katsottuna siltä saattaa näyttää.

Poikkeuksellisen kylmä ja runsasluminen talvi alkaa olla takanapäin. Talven aikana suuri osa katutöistä on ollut tauolla, koska pintarakenteiden teko ei ole kylmällä säällä mahdollista laadullisista syistä. Kaivantoja on kuitenkin voitu kaivaa lähes normaaliin tapaan, ja tehdä niissä erilaisia kunnallisteknisiä kytkentöjä. Valaisimia ja yhteiskäyttöpylväitä, joihin tulee valojen lisäksi myös uuden raitiotien ajolangat ja erityisen vankat perustukset, on pystytetty. Myös siltatyömailla töitä on tehty läpi talven.

Maaliskuussa säät ovat jo sallineet kiveys- ja asfaltointitöitä, joita onkin tehty useissa eri paikoissa – erityisen vilkkaasti Haapaniemenkadun risteysalueella, sillä Haapaniemenkatu palautettiin viime viikolla kaksisuuntaiseksi kaduksi. On hyvä huomioida, että uusien liikennevalojen lopullinen ohjelmointi on vielä kesken, ja vaatii vielä pieniä lisäasennuksia. Niinpä esimerkiksi Haapaniemenkadulta Sörnäisten rantatielle saapuvien autoilijoiden liikennevalot eivät vielä välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla, mutta tilanne korjaantuu muutaman viikon sisään.

Uusi ja vanha Hakaniemensilta tahdistavat työtä

Katseet ovat edelleen tiukasti uuden Hakaniemensillan käyttöönotossa, joka tapahtuu alkukesästä. Tällä hetkellä siltatyömaalla keskitytään jo erilaisiin pintarakennetöihin ja varusteiden, kuten kaiteiden ja valaisimien, asennukseen.

Uuden sillan käyttöönotto tarkoittaa liikenteen siirtymistä kokonaan uudelle linjaukselle molemmin puolin siltaa. Katujärjestelyjen täytyy siis olla ennen sillan avausta sillä tolalla, että liikenteen siirto on mahdollista.

Lopullisia, katusuunnitelmien mukaisia järjestelyjä ei ole kuitenkaan mahdollista tehdä vielä joka paikkaan, koska vanhan Hakaniemensillan purku tahdistaa useita työvaiheita. Purku aloitetaan maasiltojen eli rannan puolella olevien siltaosuuksien osalta heti uuden sillan käyttöönoton jälkeen, mutta kokonaisuudessaan silta on purettu vasta syyskuussa. Meren päällä olevat osat puretaan siten, että vesiliikenteelle aiheutuu katkoja vasta elo-syyskuun vaihteessa. Tällainen työjärjestys on mahdollinen, koska sillan alle asennetaan väliaikaisia tukipukkeja.

Heti, kun maasiltojen purku on tehty, voidaan aloittaa molemmin puolin vanhaa siltalinjausta ne katutyöt, joita ei ole ennen purkua päästy tekemään. Kruununhaan puolelle rakennetaan esimerkiksi uusi ramppi, jota pitkin autoilijoiden on sen valmistuttua mahdollista kääntyä sillan pielestä Siltavuorenrantaan. Hakaniemen puolella vanhan sillan kohdalle tehdään vielä kunnallistekniikkaa, katua ja jalankulku- ja pyöräilyväyliä liittymineen.

Sörnäisten rantatietä aamu-usvassa 21.3.2024

Lopputilanteen mukaiset katujärjestelyt saadaan pääosin käyttöön jo vuoden 2024 loppuun mennessä linjoilla Sörnäisten rantatie – Merihaankatu – Hakaniemen silta – Pohjoisranta, Sörnäisten rantatie – Miina Sillanpään katu, ja Näkinkuja – Hakaniemenkatu.

Vanhan sillan purku mahdollistaa viimeiset pohjanvahvistustyöt molemmin puolin siltaa, joten melua aiheuttavia töitä on luvassa kesäkuusta elokuulle. Myös ponttikaivantoja joudutaan vielä valitettavasti tekemään Hakaniemen puolella, esimerkiksi torin ympäristössä. Lisäksi on hyvä huomioida, että vanhan sillan purkutyöstä aiheutuu koko alueella melua ja pölyä pitkin kesää. Pölyn leviämistä pyritään ehkäisemään erilaisilla toimenpiteillä, kuten kastelulla.

Kruununhaan työt

Kruunusillat-allianssin työt Kruununhaassa valmistuvat lähes kokonaan tämän vuoden aikana, ja ensi vuodelle jää korkeintaan jotain pieniä viimeistelytöitä, kuten istutuksia. Ennen kuin allianssi pääsee keräämään kaikki työkoneensa pois alueelta, on jäljellä vielä kovaäänisiä työvaiheita: joudumme aloittamaan pohjanvahvistustyöt vanhan sillan kohdalla heti, kun uusi on käytössä ja vanhaa siltaa purettu riittävästi pois.

Rakennamme vanhan sillan kohdalle vielä puuttuvan 1500 m2 paalulaatan, ja poraamme maahan yhteensä 4,5 km porapaalua uutta ajoramppia varten. Kovaa melua aiheuttavat työt valmistuvat tämänhetkisen arvion mukaan elokuun loppupuolella.

Aloitamme näiden töiden valmistelun jo tällä viikolla purkamalla pois vanhan, Pohjoisranta-kadun Välikadun kohdalla ylittävän kevyen liikenteen sillan. Silta korvataan tilapäisellä louhepenkereellä, joka on jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käytössä uuden sillan käyttöönottoon saakka. Sen jälkeen sitä ei enää tarvita, koska samanlaisia korkeuseroja ei uusissa katujärjestelyissä enää ole.

Sivuhuomiona mainittakoon tässä kohti, että kaupunki on kertonut kaatavansa Siltavuorenrannasta kolme huonokuntoista jalavaa maaliskuun viimeisellä viikolla. Puihin on tarttunut pakuri, joka on näivettänyt ne.

Siltavuorenrantaa 20.3.2024

Merihaan edusta ja Merihaansilta

Hakaniemenrannassa odotellaan jo kovasti meren sulamista, jotta Merihaan edustan ruoppaus- ja täyttötyöt voidaan aloittaa. Ne valmistuvat kokonaisuudessaan tämän vuoden loppuun mennessä. Luvassa on jonkin verran melua ja häiriötä erityisesti louheen ajosta. Täyttötyöstä aiheutuu myös pölyä, jota yritetään hallita mahdollisimman hyvin esimerkiksi kastelun ja katujen säännöllisen pesun avulla.

Hakaniemenrannassa Merihaan edustalla aloitetaan ruoppaus- ja täyttötyöt heti jäiden lähdettyä. Kuva otettu 20.3.2024

Merihaansillan rakentaminen etenee tämän vuoden loppuun mennessä siihen pisteeseen, että siellä päästään tekemään jo kiskoasennuksia. Sillan käyttöönotto tapahtuu tämänhetkisen tiedon mukaan koko Kruunusillat-raitiotiehankkeen valmistuessa. Emme vielä osaa sanoa, onko jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden mahdollista päästä Merihaansillalle tai muille raitiotiesilloille jo ennen raitiotien liikennöinnin aloittamista.

Merihaansilta 20.3.2024

Ratatyöt

Kruunusillat-raitiotien kiskoasennuksia päästiin jo viime vuonna tekemään Hakaniemenrantaan muutamaan kohtaan. Seuraavaksi asennetaan raitiotien vaihde Hakaniemenrannan ja Hakaniemenkadun risteysalueelle. Asennus tehdään viikolla 15 yötyönä, ja siitä parin viikon sisään tehdään vielä tarvittavat betonivalut myöskin yötyönä. Nämä öiset asennukset ja valut eivät ole erityisen kovaa melua aiheuttavaa työtä, mutta jonkinlaisia kolahduksia, piippauksia ja vilkkuvia valoja on varmasti luvassa. Liikenne ohjataan työn ajaksi kiertoreiteille.

On mahdollista, että muitakin kiskoasennuksia tehdään Hakaniemenrannassa jo tänä vuonna, lähinnä purettavan sillan kohdalla sekä Hakaniemenrannan itäpäässä. Kiskoasennukset riippuvat kuitenkin täysin muiden töiden edistymisestä, ja joka tapauksessa viimeiset kiskot asennetaan vasta vuonna 2025.

Hakaniemenkadun ja Hakaniemenrannan risteysalueelle asennetaan huhtikuussa raitiotien vaihde.

Siltasaarenkadun remontti etenee

Siltasaarenkadun alle asennettavien uusien putkien ja kaapeleiden asennukset saadaan pääpiirteissään valmiiksi jo tämän vuoden aikana. Tällä hetkellä ollaan töissä kadun itäreunassa, ja kesän aikana siirrytään länsireunalle. Metallitaloa reunustava tukimuuri puretaan, ja tilalle rakennetaan uusi.

Vuoden 2025 keväällä Siltasaarenkadulle tulee raitiovaunuliikenteen katko, jonka aikana remontoidaan radan osuus. Remontin aikana raitiovaunut kääntyvät Ympyrätalon luokse rakennettavassa väliaikaisessa kääntöpaikassa. HSL tiedottaa katkon ajankohdasta ja vaikutuksista oman aikataulunsa mukaan.

Valmistakin saadaan

Tämä kesä ja loppuvuosi näyttävät asukkaille sen, että valtavan suuren kaupunkikehitys- ja perusparannushankkeen valmistumiseen aikataulussaan voi todellakin uskoa. Pala palalta alueella päästään nauttimaan viimeistellyistä pinnoista ja uusista, toimivista reiteistä. Hakaniemensilta, Sörnäisten rantatie, Näkinaukio ympäristöineen, Näkinkuja ja Hakaniemenrannan länsiosa ovat tänä vuonna valmistuvia kohteita. Tosin allianssi ei rakenna Näkinaukiota lopputilanteen kaltaiseksi puistomaiseksi aukioksi, vaan se jää vielä asfalttipintaiseksi kentäksi odottamaan kaupungin jatkotoimia. Moniin muihin paikkoihin, kuten Sörnäisten rantatielle, istutamme uusia puita ja pensaita jo tänä vuonna, joten vehreyttäkin on alueen asukkaille luvassa.

Näkinsiltaa ja Näkiaukiota 20.3.2024.

Kruunusillat-raitiotien rakentaminen etenee myös aikataulussaan, ja matkustajaliikenteen on määrä alkaa reitillä vuonna 2027. Kalasatamasta Pasilaan -raitiolinjalla 13 aloitetaan koeliikenne jo ensi kuussa, ja mikäli kaikki sujuu suunnitellusti, Nihdin asukkaat pääsevät uusille raiteille jo kesän aikana.


Haapaniemenkadun liikenne palautuu kaksisuuntaiseksi välillä Sörnäisten rantatie – Hämeentie 21.3.2024 alkaen

Tiedote 19.3.20204

 

Sörnäisten rantatie ja Haapaniemenkadun risteysalue 19.3.2024

Kruunusillat-raitiotien, siihen liittyvien katujärjestelyjen sekä uuden kunnallistekniikan rakentaminen Hakaniemessä ja Sörnäisten rantatiellä on edennyt suunnitellusti, ja Haapaniemenkatu voidaan palauttaa moottoriajoneuvoliikenteelle kaksisuuntaiseksi kaduksi myös välillä Sörnäisten rantatie – Hämeentie.

Järjestely astuu voimaan torstain 21.3. aikana.

Vaikutukset jalankululle

Vaikutukset pyöräilylle

Ei vaikutusta.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutusta.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Sörnäisten rantatieltä voi jälleen kääntyä Haapaniemenkadulle kohti Kalliota.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi

Jaa:


Pohjoisrannassa puretaan pois vanha kevyen liikenteen silta maaliskuun viimeisellä viikolla

Tiedote 21.3.2024

 

Kuvassa näkyvä kevyen liikenteen silta puretaan pois ja korvataan louhepenkereellä. Työn ajan jalankulku ja pyöräily opastetaan kiertämään sillan takana näkyvää reittiä pitkin.

Kruununhaassa Välikadulta Hakaniemensillalle kulkeva metallirakenteinen, jalankulkua ja pyöräilyä palveleva silta puretaan pois viikolla 13. Sillan tilalle rakennetaan väliaikainen louhepenger, jota pitkin jalankulku ja pyöräily tapahtuu uuden Hakaniemensillan käyttöönottoon saakka.

Purkutyön sekä penkereen kasaustyön ajan jalankulku ja pyöräily ohjataan lyhyelle kiertoreitille.

Lopullisessa tilanteessa ei siltaa eikä pengertä enää tarvita, sillä tasoerot poistuvat ja kulku sillalle tapahtuu suojatietä pitkin.


Metallitalon (Hakaniemenranta 1) edustalla muutoksia jalankulun reitteihin 20.3. alkaen

Nykyinen Metallitalon esteetön luiska poistuu käytöstä ja se korvataan väliaikaisella luiskalla.

Siltasaarenkadun remontissa uusitaan Metallitaloa reunustava tukimuuri. Vanhan tukimuurin purku on käynnissä.

Keskiviikkona 20.3. Metallitalon vanha kulkuluiska Hakaniemenrannan ja Siltasaarenkadun risteyksen luona suljetaan. Jalankulkijat voivat silti kulkea Metallitalon ylätasanteella, ja pääsevät toisesta päästä portaita pitkin katutasoon John Stenbergin rantaan. Metallitalon edustalle on rakennettu myös väliaikainen kulkuluiska, jota pitkin reitti on esteetön.

Väliaikainen kulkuluiska on käytössä noin kolme kuukautta.


Sörnäisten rantatiellä suljetaan tilapäisesti suojatie perjantai-aamuna 15.3.

Tiedote 14.3.2024

Asfaltointityö aiheuttaa muutoksia jalankulun reitteihin Sörnäisten rantatiellä, Haapaniemenkadun risteyksen luona perjantaina 15.3.

Työn ajan Sörnäisten rantatien Haapaniemenkadun kohdalla ylittävä suojatie on suljettu, ja jalankulku ja pyöräily ohjataan ylittämään katu joko Näkinsiltaa tai Kaikukadun siltaa pitkin.

Työ aloitetaan aamulla klo 6, jolloin suojatie suljetaan. Suojatie palautuu käyttöön arviolta klo 9 mennessä. Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä.


Tuulen vaikutus Kruunuvuorensiltaan

Tiedote 6.3.2024

 

Kruunuvuorensillan pituus on 1191 m. Sillassa on kaksi maatukea ja 11 välitukea. Sillan vinoköysiosuuden pituus on 260 m ja tällä vinoköysiosuudella ei ole kiinteitä välitukia vaan silta ns. roikkuu vinoköysien varassa pyloniin eli sillan keskitukeen tukeutuen.

Sillan suunnittelussa on huomioitu tarkasti tuulen vaikutus valmiiseen rakenteeseen.

Sillankannen kokonaisliike avomereltä puhaltavissa myrskyissä on suurimmillaan suuruusluokaltaan 90 mm pystysuunnassa ja 30 mm vaakasuunnassa. Pylonin huipussa vaakasuuntaan (tuulen suunnassa) noin 0,8 m.

Suunnittelussa varaudutaan hirmumyrskyihin, ja 200 v. toistumisvälin myrskyssä vastaavat arvot kannessa 220 mm ja 60 mm sekä pylonin huipussa jopa 1.7 m.

”Kokonaisliike” tarkoittaa, että tuulen vaikutus koostuu hitaasti vaihtuvasta osasta (jota on vaikea aistia/nähdä) ja nopeammin vaihtelevasta värähtelystä. Sillan suuresta koosta johtuen, tuo värähtelykin on hidasta (jaksonaika n. 4 sekuntia kannen pystyvärähtelyssä). Kannen värähtelyyn liittyvät kiihtyvyydet ovatkin pienempiä kuin monessa tavanomaisessa kevyen liikenteen sillassa.


Köysikoteloiden valmistus on aloitettu

Tiedote 29.2.2024

 

Kruunuvuorensillan pyloniin asennettavien köysikoteloiden valmistus on aloitettu. Köysikotelot valmistetaan Nordecin konepajalla Ylivieskassa, niin kuin muutkin kruunuvuorensillan teräsrakenteet. Köysikotelot ovat kooltaan noin 5 m pitkiä, noin 3 m korkeita ja noin 2 m leveitä teräslaatikoita. Ne asennetaan pyloniin päällekkäin, 101-122 m korkeudelle.

Köysikoteloita tulee yhteensä seitsemän ja jokaiseen koteloon kiinnittyy 8–12 köyttä. Köysien toinen pää kiinnitetään sillan vinoköysiosuuden ankkuriputkiin. Köysi koostuu yksittäisistä vaijereista ja vaijereiden määrä köysissä vaihtelee 19-61 kpl välillä. Köydet ovat pituudeltaan noin 90-260 m ja köyttä tulee yhteensä noin 500 km.

Nyt terästehtaalla on valmistuksessa kolme ensimmäistä köysikoteloa. Ensimmäinen kotelo on miltei valmis ja seuraavat valmistuvat hyvällä tahdilla. Kun hitsaustyöt ja tarvittavat tarkastukset on suoritettu, kotelot siirtyvät pintakäsittelyyn ja siitä eteenpäin kohti Kruunuvuorensiltaa.


Jalankulun reitteihin muutoksia Metallitalon (Hakaniemenranta 1) ympäristössä 19.2. alkaen

Tiedote 15.2.2024

Siltasaarenkadun katuremontti etenee ja aiheuttaa muutoksia jalankulun reitteihin Metallitalon välittömässä läheisyydessä.

Siltasaarenkadun ja Hakaniemenrannan risteyksessä, Metallitalon kulmalla sijaitsevat rappuset poistetaan käytöstä maanantaista 19.2. alkaen. Viereinen luiska jää toistaiseksi käyttöön, ja jalankulku tapahtuu sitä pitkin.

Myöhemmin keväällä jalankulku siirtyy väliaikaiseen kävelyputkeen, jonka käyttöönotosta tiedotetaan myöhemmin.


Jalankulun reitteihin muutoksia Metallitalon (Hakaniemenranta 1) ympäristössä 19.2. alkaen

Tiedote 15.2.2024

Siltasaarenkadun katuremontti etenee ja aiheuttaa muutoksia jalankulun reitteihin Metallitalon välittömässä läheisyydessä.

Siltasaarenkadun ja Hakaniemenrannan risteyksessä, Metallitalon kulmalla sijaitsevat rappuset poistetaan käytöstä maanantaista 19.2. alkaen. Viereinen luiska jää toistaiseksi käyttöön, ja jalankulku tapahtuu sitä pitkin.

Myöhemmin keväällä jalankulku siirtyy väliaikaiseen kävelyputkeen, jonka käyttöönotosta tiedotetaan myöhemmin.


Portaat Maurinkadulta Pohjoisrantaan ovat pois käytöstä toistaiseksi

Tiedote 23.1.2024

Sähköverkon liitostöiden vuoksi Maurinkadulta Pohjoisrantaan laskeutuvat portaat poistuvat käytöstä 24.1.2024 arvion mukaan ainakin muutamiksi viikoiksi.

Korvaava reitti kulkee Välikadun kautta.


Hakaniemenrannassa tehdään kovaa melua aiheuttavaa pontinlyöntiä 24.1. alkaen

Tiedote 18.1.2024

Kunnallistekniikan uusimisen vaatimia kaivantoja tuetaan Hakaniemenrannassa ponttiseinin, ja pontinlyönnistä aiheutuu ajoittaista melua 24.1.2024 alkaen. Tämän työvaiheen arvioitu kesto on maaliskuun loppuun.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin kello 7–18, mutta toisinaan ympäristöviranomaisen antaman luvan mukaisesti klo 22 asti tai viikonloppuisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt yleensä arkena klo 7–18. On silti tosiasia, että myös muut työmme voivat häiritä.

 

Kruunuvuorensillan alle yli 40 km suojaputkea

Tiedote 11.1.2024

 

Kruunuvuorensillan alle asennetaan massiivinen suojaputkipatteristo. Asennettavia suojaputkia tulee yli 40 km ja sillan valmistuttua operaattorit asentavat niihin omat kaapelinsa. Kaapeleissa tulee aikanaan liikkumaan mm. valaistuksen sähkö ja siltaan asennettavien valvontakameroiden lähettämää kuvaa.

Suojaputkien asennuksen yhteydessä putkiin laitetaan valmiiksi vetonarut helpottamaan myöhemmin tehtäviä kaapelivetoja. Sillan pituuden takia sillan alle tehdään myös erillisiä vetotasoja, jotta kaapeleiden veto onnistuisi helposti.

Suojaputket asennetaan erilliselle kannakehyllylle, jotka roikkuvat paikoillaan kiinnikkeiden varassa. Kiinnikkeet on asennettu kannen muottityön yhteydessä kannen alapinnan muottina toimivaan raakaponttilautaan. Näistä kiinnityselementeistä roikotetaan poikittaiset kannakkeet, joihin varausputket asennetaan. Kannakehyllyt sijaitsevat kahden metrin välein, jotta putket eivät roiku hyllyllä. Putket myös sidotaan kannakkeisiin kiinni, etteivät ne pääse liikkumaan kaapelivetojen aikana. Kiinnisidonta myös estää putkien liitoksia irtoamasta toisistaan.

Käytettävien suojaputkien väri on musta. Suuren putkimäärän takia suojaputket asennetaan paikoin jopa viiteen kerrokseen. Varausputkien koko vaihtelee 50 mm ja 160 mm välillä ja yhden putkielementin pituus on 6 m.


Siltasaarenkadun tammikuussa alkava katuremontti aiheuttaa isoja muutoksia Hakaniemen liikenteeseen 4.1. ja 8.1. alkaen

Tiedote 21.12.2023

 

Siltasaarenkatu 14.12.2023.

Suurimmat muutokset ovat Hakaniemen torikadun yksisuuntaistaminen alkaen 4. tammikuuta ja Siltasaarenkadun Hakaniementorin ja Pitkänsillan välisen osuuden yksisuuntaistaminen alkaen 8. tammikuuta.

Hakaniemen torikatu muuttuu yksisuuntaiseksi joukkoliikennekaduksi 4.1.2024

Hakaniemen torikatu muuttuu Kallion suuntaan yksisuuntaiseksi välillä Hakaniemenranta-Miina Sillanpään katu, ja katu varataan ainoastaan bussiliikenteelle ja bussien taukopaikoille. Muu moottoriajoneuvoliikenne ohjataan Hakaniemenkadulle.

Hakaniemen torikatu muuttuu yksisuuntaiseksi joukkoliikennekaduksi 4.1. alkaen.

Vaikutukset jalankululle

Viherniemen puiston läpi kulkeva jalankulkuyhteys siirtyy kulkemaan Hakaniemenrannan kautta.

Vaikutukset pyöräilylle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Linjojen 623, 633, 643, 643K taukopaikat ja lähtöpysäkit siirtyvät Hakaniemen torikadulle 7.1. alkaen. Linjojen 711, 721 ja 731 lähtöpysäkit säilyvät Hakaniemen torikadulla. Linjojen 73 ja 74 pysäkki siirtyy Siltasaarenkadulta Hakaniemen torikadulle 7.1. yhden päivän ajaksi, jonka jälkeen se siirtyy Karhupuistoon (8.1. alkaen).

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Hakaniemen torikatu muutetaan yksisuuntaiseksi joukkoliikennekaduksi. Muu moottoriajoneuvoliikenne ohjataan Hakaniemenkadulle.

Siltasaarenkadun pohjoisen suuntaan kulkeva liikenne ohjataan John Stenbergin rannan kautta kulkevalle kiertoreitille 8.1. alkaen

Siltasaarenkadun ajoneuvoliikenne keskustan suunnasta ohjataan 8.1. alkaen John Stenbergin rantaan. Tällä hetkellä John Stenbergin ranta on yksisuuntainen keskustan suuntaan, mutta ajosuunta kääntyy 8.1. toisin päin.

Keskustan suunnasta tuleva liikenne ohjataan Pitkänsillan jälkeen John Stenbergin rantaan.

Vaikutukset jalankululle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset pyöräilylle

Pitkänsillan itäreuna on jo aiemmin muutettu kaksisuuntaiseksi jalankulun ja pyöräilyn väyläksi. Pyöräliikenne on siirretty pois John Stenbergin rannan ajoradalta.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Bussit 23, 61, 61N, 64, 65, 66, 67, 67N, 71, 73N, 74N, 75, 77, 77N, 78, 78N, 79N, 600, 611, 611B, 614, 617, 633N, 717, 717K, 717N, 718, 718A, 721N, 731N, 739, 785, 785K, 787, 787A, 787K, 788, 788K pohjoisen suuntaan ajavat 8.1.2024 lähtien Siltasaarenkadun pysäkeille H2401 ja H2403 John Stenbergin rannan kautta.

Pysäkki H2063 (Siltasaarenkatu) poistuu käytöstä 7.1.2024. Linjojen 623, 633, 643, 643K lähtöpysäkit siirtyvät Hakaniemen torikadulle.

Linjojen 73 ja 74 päätepysäkki siirtyy Karhupuistoon: pysäkki H2424 Fleminginkadulla. Väliaikainen pysäkki H2151 on Sörnäisten metroaseman luona Hämeentiellä.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Toinen moottoriajoneuvoliikenteen kaista pohjoisen suuntaan suljetaan Unioninkadulla Liisankadun jälkeen. Tällä varmistetaan raitiotieliikenteen sujuvuus. Siltasaarenkatu pohjoisen suuntaan suljetaan kokonaan moottoriajoneuvoliikenteeltä välillä John Stenbergin ranta – Hakaniemenranta.

Kiertoreitti kulkee John Stenbergin rantaa pitkin Hakaniemenrantaan ja takaisin Siltasaarenkadulle. Hakaniemenrannan ja Siltasaarenkadun risteyksessä vasemmanpuoleinen kaista on vain keskustan suuntaan kääntyville ja oikeanpuoleinen kaista Kallion suuntaan kääntyville. Liittymäalueen väistämisvelvollisuudet muuttuvat.   

Kääntyminen Pitkänsillanrantaan keskustan suunnasta tultaessa kielletään myös yöaikaan.

Yllä mainitut järjestelyt ovat tämänhetkisen arvion mukaan voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi

Siltasaaren katuremontin vaiheet

Kruunusillat-allianssi on jo syksyn ajan valmistellut Siltasaarenkadun katuremonttia Pitkänsillan pohjoispuolella, John Stenbergin rannan risteyksen tuntumassa. Varsinainen katuremontti käynnistyy tammikuussa uusin liikennejärjestelyin, jotka muuttuvat työn edetessä.

Remontti on suunniteltu tehtäväksi seuraavissa vaiheissa:

 • 1. vaihe eli kadun itäreuna talven ja kesän 2024 aikana
 • 2. vaihe eli kadun länsireuna syksyn ja alkutalven 2024 aikana
 • 3. vaihe eli raitiotien osuus keväästä 2025 eteenpäin. Remontti valmistuu tämänhetkisen arvion mukaan viimeistään alkuvuonna 2026.

Siltavuorenrannasta poistuu kadunvarren pysäköintipaikkoja 18.12. alkaen

Tiedote 14.12.2023 

Uuden Hakaniemensillan rakentaminen on edennyt niin pitkälle, että keväällä 2021 molemmille puolille salmea perustetut työmaakoppikylät joudutaan nyt siirtämään kauemmaksi siltatyömaasta.

Kruununhaassa koppikylä siirtyy vuodenvaihteessa Siltavuorenrantaan kadun pohjoisreunaan. Siirtoa on jo valmisteltu esimerkiksi viemäröinnin rakentamisella. 18.12.2023 alkaen Siltavuorenrannasta poistuu koppikylän takia 20 kadunvarren pysäköintipaikkaa.

Pysäköintipaikat ovat pois käytöstä tämän hetkisen tiedon mukaan vuoden 2025 loppuun saakka.

Hakaniemen puolella koppikylä siirtyy torin viereen hiekkakentälle vuodenvaihteen jälkeen.


Hakaniemenkatu avataan moottoriajoneuvoliikenteelle 14.12.2023

Tiedote 8.12.2023

 

Hakaniemenkatu avataan läpikulkuliikenteelle 14.12. Bussipysäkit siirtyvät Miina Sillanpään kadulta Hakaniemenkadulle ja Hakaniemenrantaan.

Toukokuussa 2023 aloitettu Hakaniemenkadun remontti on valmistunut, ja katu avataan jälleen läpikulkuliikenteelle torstaina 14.12.2023. Samalla Miina Sillanpään kadulla olevat väliaikaiset bussipysäkit poistuvat käytöstä, ja bussit siirtyvät käyttämään Hakaniemenkadulla ja Hakaniemenrannassa olevia pysäkkejä.

Hakaniemenkadun avaaminen mahdollistaa alueella muita uusia liikennejärjestelyjä, joita toteutetaan vaiheittain vuodenvaihteen molemmin puolin. Järjestelyjen tarkoituksena on mahdollistaa Siltasaarenkadun katuremontin aloittaminen heti vuodenvaihteen jälkeen. Seuraava askel on Hakaniemen torikadun muuttuminen yksisuuntaiseksi joukkoliikennekaduksi tammikuun alkupuolella. 

Kaikista uusista järjestelyistä tiedotetaan erikseen lähempänä niiden toteutumisajankohtaa.

Vaikutukset jalankululle

Ei vaikutuksia. Jalkakäytävät molemmin puolin Hakaniemenkatua ovat normaalisti käytössä, kuten ovat olleet jo jonkin aikaa.

Vaikutukset pyöräilylle


Hakaniemenkadulla pyöräily tapahtuu lopputilanteen mukaisesti ajoradalla. Pyöräliikenne opastetaan edelleen Sörnäisten rantatieltä Hakaniemensillan vieressä kulkevaa reittiä pitkin Hakaniemenrantaan, eikä Hakaniemenkadulle.

Vaikutukset joukkoliikenteelle


Linjat 55, 85N, 86N, 87N, 90A, 90N, 92N, 94N, 95N, 96N ja 97N ajavat jatkossa Hakaniemenkadun kautta. Pysäkki H2522 keskustan suuntaan sijaitsee Hakaniemenkadun ja Hakaniemenrannan risteyksessä. Pysäkki H2521 idän suuntaan sijaitsee Hakaniemenkadulla.

Miina Sillanpään kadulta poistuvat pysäkit H2509 sekä H2501.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Hakaniemenkadun moottoriajoneuvoliikenne on kaksisuuntainen. Kadunvarsipysäköintiä ei vielä tässä vaiheessa oteta käyttöön bussiliikenteen takia, vaan tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2024 lopulla.

Myös Hakaniemenkujan yksisuuntaisuus käännetään alkuperäisen tilanteen mukaiseksi: kulku Hakaniemenkadulta Miina Sillanpään kadun suuntaan.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi


Hakaniemenkadun ja Hakaniemenrannan risteysalueella muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin 29.11.2023 alkaen

Tiedote 28.11.2023

Viherniemenkadulta jalankulku ja pyöräily ohjataan ensin Hakaniemenkadun yli ja sitten Hakaniemenrannan eteläreunaan.

Asfaltointi- ja muut pintarakennetyöt ovat käynnissä Hakaniemenrannassa ja Hakaniemenkadulla, ja jalankulun ja pyöräilyn reitit muuttuvat töiden edetessä.

Keskiviikon 29.11. aikana nykyinen suojatie Hakaniemenranta 6:n (Opetushallitus) vierestä poistuu käytöstä, ja jalankulku ja pyöräily ohjataan kulkemaan Viherniemenkadulta Hakaniemenkadun yli ja siitä Hakaniemenrantaan.

Järjestelyn kesto on joitakin viikkoja.

Pahoittelemme häiriöitä.


Sörnäisten rantatiellä ja Haapaniemenkadulla muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin viikolla 47

Tiedote 16.11.2023

Haapaniemenkatu 6 -kiinteistö ohitetaan siirtymällä suojatietä pitkin kadun toiselle puolelle. Sörnäisten rantatie 13 -kiinteistöön on kulku kiinteistön keskeltä ja molemmista päistä.

Kruunusillat-allianssi uusii kunnallistekniikkaa Sörnäisten rantatiellä ja Haapaniemenkadulla. Maanantaista 20.11.2023 alkaen työt aiheuttavat muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin kiinteistöjen Haapaniemenkatu 6 ja Sörnäisten rantatie 13 kohdalla.

Haapaniemenkatu 6 -kiinteistö ohitetaan siirtymällä suojatietä pitkin toiselle puolelle katua.

Sörnäisten rantatie 13 -kiinteistöön kulku tapahtuu rakennuksen keskeltä sekä molemmista päistä.

Järjestelyjen kesto on tämänhetkisen arvion mukaan jouluun saakka.

Pahoittelemme häiriöitä.


Uuden Hakaniemensillan rakentaminen hidastaa keskustan suuntaan menevää moottoriajoneuvoliikennettä Kruununhaassa ajalla 20.11.-4.12.2023

Tiedote 15.11.2023

 

Ajokaistojen yhdistymisen liikennemerkki (kuvassa vasemmalla) velvoittaa autoilijat etenemään yhdistyviltä kaistoilta vuorotellen yksikaistaiselle osuudelle. (Kuvat: Väylävirasto ja Liikenneturva)

Kruunusillat-allianssi rakentaa uuden Hakaniemensillan ja siihen liittyvät uuden katujärjestelyt molemmin puolin Siltavuorensalmea. Työ aiheuttaa kaistamuutoksia moottoriajoneuvoliikenteelle Pohjoisrannassa, Hakaniemensillan eteläpäässä 20.11.2023 alkaen arviolta kahden viikon ajan. Keskustan suuntaan menevät ajokaistat yhdistyvät sillan jälkeen ja autoliikenne kulkee keskustan suuntaan yhdellä kaistalla noin 200 metrin matkalla.

Liikennekapasiteetin maksimoiseksi järjestelyssä on käytössä ajokaistojen yhdistymisen liikennemerkki, joka velvoittaa autoilijat noudattamaan kyseisessä kohdassa ns. vetoketju-periaatetta. Tällöin yhdistyvältä kaistoilta edetään vuorotellen yksikaistaiselle osuudelle.

Kumpikaan kaista ei siis ole päättyvä kaista, vaan ne yhdistyvät tasavertaisina. Kaistojen vaihteluun ei ole tarvetta, ja näin liikenteen sujuvuus on parempaa.

Järjestely saattaa hidastaa keskustan suuntaan kulkevaa liikennettä erityisesti aamuruuhkan aikaan, mutta autoilijat pystyvät oikealla ajotavalla vähentämään haittaa merkittävästi.

Järjestely on voimassa arviolta 4.12.2023 saakka.

Uusi Hakaniemensilta otetaan käyttöön tämänhetkisen arvion mukaan alkukesästä 2024.

Vaikutukset jalankululle


Ei vaikutuksia.

Vaikutukset pyöräilylle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Kaistojen yhdistyminen saattaa hidastaa kaikkea moottoriajoneuvoliikennettä erityisesti ruuhka-aikoina.


Siltasaarenkadun kunnallistekniset työt hidastavat pohjoisen suuntaan menevää moottoriajoneuvoliikennettä ajalla 25.10.-28.11.2023

Tiedote 23.10.2023

 

Moottoriajoneuvot käyttävät raitiovaunujen kanssa samaa kaistaa noin 50 metrin matkalla.

Kruunusillat-allianssi uusii kunnallistekniikkaa Siltasaarenkadulla valmistellen vuoden 2024 alussa alkavaa isompaa katuremonttia. Työ aiheuttaa tässä vaiheessa kaistamuutoksia Siltasaarenkadulla Pitkänsillan jälkeen, John Stenbergin rannan risteyksen kohdalla noin 50 metrin matkalla. Kadun itäreunan ajokaista suljetaan tilapäisesti ja autoliikenne kulkee pohjoisen suuntaan vain yhtä kaistaa pitkin, joka on samalla raitiovaunukaista. 

Järjestely saattaa hidastaa pohjoisen suuntaan kulkevaa liikennettä erityisesti iltapäiväruuhkan aikaan. Vaihtoehtoinen reitti pohjoisen suuntaan kulkee Liisankadun ja Pohjoisrannan kautta.

Jalankulun ja pyöräilyn reitti Pitkänsillan itäreunassa muuttuu samalla pyöräilylle kaksisuuntaiseksi. John Stenbergin rannan risteyksessä reitti ohittaa työmaan uutta luiskaa pitkin. Risteyksessä oleva suojatie siirtyy noin 15 metriä idemmäksi.

John Stenbergin ranta on jo aiemmin muutettu yksisuuntaiseksi kaduksi Pitkänsillan suuntaan, ja liikenne kulkee yhdellä kaistalla. Risteyksestä pääsee edelleen kääntymään molempiin suuntiin Siltasaarenkadulle.

Järjestely on voimassa arviolta 28.11.2023 saakka.

Vaikutukset jalankululle


Jalankulku on mahdollista molemmilla puolilla sekä Siltasaarenkatua että John Stenbergin rantaa, mutta kyseisten katujen risteysalueella kuljetaan uutta luiskaa pitkin ja suojatie siirtyy noin 15 metriä idemmäksi.

Vaikutukset pyöräilylle


Pyöräilyn reitti Pitkänsillan itäreunassa muuttuu kaksisuuntaiseksi. John Stenbergin rannan risteyksessä reitti ohittaa työmaan uutta luiskaa pitkin.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Kaistan sulku saattaa hidastaa kaikkea moottoriajoneuvoliikennettä erityisesti ruuhka-aikoina.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Kaistan sulku saattaa hidastaa kaikkea moottoriajoneuvoliikennettä erityisesti ruuhka-aikoina.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi


Sörnäisten rantatiellä liikennejärjestelymuutokset hidastavat moottoriajoneuvoliikennettä torstaina 19.10. klo 18 alkaen

Tiedote 19.10.2023

Sörnäisten rantatiellä tehdään ajokaistojen siirtoja ja liikennevalomuutoksia torstaina 19.10. klo 18 alkaen. Osa ajokaistoista joudutaan sulkemaan työn ajaksi, mutta liikenne kulkee koko ajan molempiin suuntiin vähintään yhtä kaistaa pitkin.

Haapaniemenkadun ja Sörnäisten rantatien risteyksen liikennevalot ovat pois käytöstä työn ajan. Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä.

Työllä ei ole vaikutusta jalankulun tai pyöräilyn reitteihin.


Extrasilta

Tiedote 17.10.2023

 

Kruunuvuorensillan Korkeasaaren puoleiseen päähän, tarkemmin sanottuna Palosaareen, on rakenteilla alikulkusilta. Tämä silta on Palosaaren alikulkusilta ja se mahdollistaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisen kulun tulevan raitiotien ali.

Palosaaren alikulkusillalla ja Krunuvuorensillalla on yhteinen maatuki eli alikulkusilta on suoraan yhteydessä Kruunuvuorensiltaan, mutta se on kuitenkin oma itsenäinen silta.

Rakennettava silta on betonirakenteinen kehäsilta. Kesäsillassa kansirakenne ja välituet on kiinnitetty toisiinsa jäykästi. Alikulkusillan kokonaispituus on noin 23 m. Sillan Kruunuvuorenpuoleiselle sivulle tehdään betonireliefi eli taideteos. Reliefi kuvaa Kruunuvuorensillan välitukien muotoa.


Hakaniemenrannassa muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin 17.10.2023 alkaen

Tiedote 16.10.2023

 

Hakaniemenrannassa, Hakaniemensillan itäpuolella jalankulun ja pyöräilyn reitit siirtyvät 17.10. väliaikaisesti lähemmäksi rantaa.

Uuden Merihaankadun asfaltointi- ja kiveystöiden takia Hakaniemenrannan jalankulun ja pyöräilyn reitti Hakaniemensillan itäpuolella siirtyy väliaikaisesti lähemmäksi rantaa, tukimuurin toiselle puolelle.

Merihaankadulla jalankulun ja pyöräilyn reittien linjausta muutetaan töiden edistyessä, mutta ne pysyvät koko ajan käytössä.

Järjestelyn kesto on useita viikkoja.


John Stenbergin rannassa liikennejärjestelyt muuttuvat 16.10.2023

Tiedote 12.10.2023

 

Jalankulkureitti kulkee kiinteistön vieressä ajalla 16.-23.10.

John Stenbergin rannassa aloitetaan maanantaina 16.10. kaapelin siirtotyö, jonka kesto on noin viikko. Työn arvioidaan valmistuvan 23.10. mennessä

Vaikutukset jalankululle

Jalankulku ohjataan kiinteistön eteen Hakaniemenrannan ja Siltasaarenkadun suojateiltä.

Vaikutukset pyöräilylle

Pyöräilijät ohjataan Pitkäsillalta John Stenbergin rantaan ajoradan kautta.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Ajorataa joudutaan hieman kaventamaan Siltasaarenkadun risteysalueella, jotta pyöräilyn reitille saadaan tilaa.


Tiesitkö tämän pysäköinnistä?

Vähäpäästöisten autojen pysäköintimaksujen alennus

Annamme vähäpäästöisille ajoneuvoille 50 prosentin alennuksen pysäköintimaksuista kadunvarsipaikoilla.

Jotta voit hyödyntää alennusta, pysäköinti pitää maksaa mobiilisovelluksella. Voit saada alennuksen, vaikka et asuisi Helsingissä.

Saat alennusta myös asukas- ja yrityspysäköintitunnuksista. Jos pysäköintitunnukseen on merkitty useampi ajoneuvo, on niiden kaikkien täytettävä vähäpäästöisten ajoneuvojen kriteerit.

Lue koko artikkeli tästä


Miina Sillanpään kadulla tehdään katukivien asennusta lauantaina 7.10.2023

Tiedote 6.10.2023

 

Miina Sillanpään kadulla tehdään katukivien asennusta lauantaina 7.10. Työstä ei pitäisi syntyä kovaa melua. Joka tapauksessa meluisampia työvaiheita vältetään aikaisin aamulla.


TIEDOKSI: KUTSU Laajasalolaisille: Tule kuuntelemaan ja kysymään Kruunusillat-työmaista

Tiedote 25.9.2023

 

Tervetuloa kuuntelemaan ja kysymään Kruunusillat-raitiotien rakentamisesta Laajasalossa. Keskustelemme sekä siltatyömaasta että Koirasaarentien ja Laajasalon tien rata- ja katutyömaista. Eikä siinä vielä kaikki: paikalla on myös Helsingin kaupungin edustaja, joka vastaa kysymyksiin siitä, millaisia liikenteeseen liittyviä hankkeita Laajasalossa on suunnitteilla Kruunusillat-raitiotien valmistumisen jälkeen.

Aika: Keskiviikko 11. lokakuuta klo 17-18.30

Paikka: Kruunuvuorenranta, Kruunuvuorensillan työmaa. Tapaaminen Saaristolaivastonkadun ja Koirasaarentien kulmassa klo 17.00. HUOM: Paikalle ei voi tulla myöhässä, koska kuljemme työmaa-alueen läpi.

Pukeudu sään mukaan. Rannassa tuulee aina, ja sataakin usein.

Pakollinen ilmoittautuminen, koska kyseessä työmaa-alue: Ilmoittaudu tällä lomakkeella viimeistään 3.10.


Liikennejärjestelyt muuttuvat Pohjoisranta-kaduilla ja Siltavuorenrannassa vaiheittain syys-lokakuussa

Tiedote 25.9.2023

 

Liikennejärjestelyt muuttuvat vaiheittain 26.9.-11.10.

Kruununhaassa valmistaututaan aloittamaan lopullisten katulinjausten pintarakennetyöt, mikä vaatii liikenteen siirtoja ja uusia tilapäisiä järjestelyjä. Järjestelyt toteutetaan vaiheittain ajalla 26.9.-11.10., ja ne ovat tämänhetkisen arvion mukaan voimassa kesään 2024 saakka.

Ensimmäisessä vaiheessa (26.9. alkaen) muutoksia skuuttien ja moottoriajoneuvojen pysäköintipaikkoihin

Siltavuorenrannassa skuuttien pysäköintipaikka siirtyy kadun toiselle puolelle pysäköintipaikkarivistön päähän. Kolme autopysäköintipaikkaa poistuu käytöstä skuuttiparkin tieltä.

Pohjoisranta-tonttikadulla sijaitseva skuuttien pysäköintipaikka siirretään Pohjoisrannan itäreunaan Tervasaarenkannaksen risteykseen. Neljä kadunvarren pysäköintipaikkaa tonttikadun länsireunasta poistuu ja niiden tilalle toteutetaan väistötasku helpottamaan pyörä- ja autoliikenteen kohtaamista kadulla. Kaksi pysäköintipaikkaa tonttikadun itäreunasta poistuu muuttuvien pyörätiejärjestelyjen johdosta.

Toisessa vaiheessa (4.10. alkaen) muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin

Väliaikainen liikennevalo-ohjattu suojatie Pohjoisrannassa poistuu käytöstä. Suojatien saarekkeet poistetaan kaivuutyönä, joka suoritetaan yöaikaan. Tiedotamme yötyöstä erikseen aikataulun varmistuttua.

Jalankulun ja pyöräilyn reitit siirretään Pohjoisranta-pääkadulta (Merisataman puolelta) Pohjoisranta-tonttikadulle.

Kolmannessa vaiheessa (11.10. alkaen) muutoksia moottoriajoneuvojen reitteihin

Moottoriajoneuvojen ajokaistat siirtyvät uudelle sijainnille lähemmäksi asuinkiinteistöjä. Tämäkin työvaihe tehdään yötyönä, koska päivällä se aiheuttaisi merkittäviä liikennehaittoja. Tiedotamme yötyöstä erikseen aikataulun varmistuttua.


Kulkureitit muuttuvat Näkinaukion ympäristössä 18.9.2023

Tiedote 14.9.2023

Jalankulun ja pyöräilyn reittien muutokset Näkinaukion ympäristössä 18.9. alkaen

Miina Sillanpään kadun katuremontti on valmistumassa lokakuun aikana. Päällystystöiden takia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin tulee muutoksia maanantaista 18.9. alkaen.

Järjestelyn kesto on arviolta kaksi viikkoa. Uudet reitit opastetaan maastossa.

Vaikutukset jalankululle

Miina Sillanpään kadulta ei pääse suoraan Vetehisenkujalle. Kulku Vetehisenkujalle tapahtuu Näkinsillan tai tai Näkinkujan kautta. Kulku Miina Sillanpään katu 9-11 -kiinteistöön tapahtuu seinän viertä pitkin.

Vaikutukset pyöräilylle

Miina Sillanpään kadulta ei pääse suoraan Vetehisenkujalle. Pyöräily Vetehisenkujalle tapahtuu Näkinkujan kautta.


Finkensillan työsillan purkutyöt on aloitettu

Tiedote 14.9.2023

 

Kalasataman Nihdin ja Korkeasaaren välille rakennettavan 293 metriä pitkän Finkensillan rakentamistyöt ovat jo pitkällä. Työmaaliikenne on siirretty kulkemaan Finkensillalle ja työsillan purkutyöt on aloitettu.

Nyt purettava työsilta on mahdollistanut sillan välitukien ja -kannen rakentamisen. Työsilta koostuu teräsputkista, teräspalkeista ja puisista pelkkalavoista.

Finkensillan rakennustyöt ovat rajoittaneet Korkeasaaren ja Kalasataman välistä kulkevan veneväylän käyttöä. Työsillalla on ainoastaan kulkuaukko, joka on vain metrin korkuinen ja kolme metriä leveä.

Korvaava yhteys kulkee Mustikkamaan ja Korkeasaaren välisen salmen kautta. Koska se ei ole varsinainen väylä, liikkuminen tapahtuu veneilijän omalla vastuulla. Korkeasaarensillan alikulkukorkeus on 4,7 metriä.

Kulkeminen Finkensillan ali on turvallisuussyistä kielletty vielä työsillan purkutöiden aikana. Sillan ali kulkeva väylä otetaan käyttöön seuraavaan veneilykauteen mennessä.


Liikennejärjestelymuutoksia Näkinkujan ja Miina Sillanpään kadun risteyksessä

Tiedote 16.8.2023

Vesihuoltotyöt Näkinaukion ympäristössä jatkuvat ja aiheuttavat muutoksia kulkureitteihin. Torstaina 17.8. uuden Näkinsillan luona liikenne siirtyy uudelle linjaukselle, ja samalla suojatie Näkinkujan ja Miina Sillanpään risteyksessä suljetaan tilapäisesti.

Korvaava suojatie kulkee 30 metriä lännempänä, Arena Centerin ajoluiskan kohdalla.

Järjestelyn kesto on joitakin viikkoja.


Pohjoisranta-kadulla tehdään liikennejärjestelyjä ja melua aiheuttavia töitä

Tiedote 14.6.2023

 

Moottoriajoneuvoliikenteen läpiajo on suljettu Pohjoisranta-asuntokadulla 20.6.-30.9.2023.

Hakaniemen uudistuksen rakennustyöt muuttavat liikennejärjestelyjä Kruununhaassa 20.6. alkaen. Yksisuuntainen Pohjoisranta-asuntokatu suljetaan moottoriajoneuvoliikenteen läpiajolta Pohjoisranta 24-26 -kiinteistöjen kohdalta. Kiinteistöille Pohjoisranta 22 ja 24 rakennetaan oma väliaikainen liittymä Pohjoisranta-pääkadulta. Järjestely on tämänhetkisen tiedon mukaan voimassa syyskuun 2023 loppuun.

Samanaikaisesti koko Pohjoisranta-pääkadun moottoriajoneuvoliikenne (4 kaistaa) siirtyy väliaikaiselle kiertoreitille lähemmäs rantaa ja uutta Hakaniemensiltaa.

Järjestely mahdollistaa katurakenteiden ja kunnallistekniikan uusimisen alueella. Kovempaa melua aiheuttavat työt, kuten pontinlyönti ja paalujen poraus aloitetaan heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Meluavia töitä tehdään heinä-elokuussa arkisin klo 8-18, mutta ei välttämättä yhtäjaksoisesti.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Moottoriajoneuvojen läpiajo Pohjoisranta-asuntokatua pitkin päättyy. Ajoneuvoliikenne kiinteistöille Pohjoisranta 24-26 järjestetään tilapäisen liittymän kautta. Pohjoisranta-pääkadun ajokaistat siirtyvät väliaikaiselle kiertoreitille.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset pyöräilylle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset jalankululle

Ei vaikutuksia.


Sörnäisten rantatiellä lyhyitä liikennekatkoja viikolla 21

Tiedote 19.5.2023

Sörnäisten rantatiellä Merihaan kohdalla tehdään 22.-26.5.2023 louhinta- eli räjäytystöitä, jotka aiheuttavat lyhyitä, noin viiden minuutin mittaisia liikennekatkoja kaikille liikennemuodoille.

Liikennekatkoja on maanantaista perjantaihin kello 10-15. Pysäytykset ajoitetaan liikennevalojen päävaiheen punaisten valojen mukaan siten, että pysäytyksestä aiheutuisi mahdollisimman vähän ruuhkautumista.

Myös jalankulkua ja pyöräilyä palveleva, Sörnäisten rantatien ylittävä väliaikainen Näkinsilta tyhjennetään räjäytysten ajaksi.

Lisäksi maanantai-iltana 22.5. klo 18 alkaen Sörnäisten rantatiellä suljetaan yksi pohjoisen suuntaan menevä ajokaista Helenin suorittamien sähköasennusten takia.


Louhinta jatkuu Hakaniemenkadulla viikolla 21

Tiesotw 19.5.2023

Louhinnat eli kallion poraus- ja räjäytystyöt jatkuvat Hakaniemenkadulla 22.5.2023 ja kestävät arviolta heinäkuun loppuun.

Louhintaa joudutaan tekemään, koska kallio estää muuten kunnallistekniikan asennukset. Räjäytyksiä on enintään 3-4 kertaa päivässä, arkipäivisin klo 9-18 välillä. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkein. Kaikki liikenne kadulla pysäytetään muutamiksi minuuteiksi.

Työvaiheesta aiheutuvan melun voimakkuuden vuoksi ovet ja ikkunat kannattaa pitää suljettuina. Kruunusillat tarjoaa kuulosuojaimia halukkaille. Niitä voi noutaa laatikosta, joka sijaitsee Hakaniemenkadun ja Näkinkujan risteyksessä.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan klo 22 asti tai viikonloppuisin ja pyhäpäivisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt arkena 7-18. On kuitenkin tosiasia, että myös muut työt aiheuttavat ääntä ja voivat häiritä.


Iso muutos veneilyyn Kruunuvuorenselälle heinäkuussa

Tiedote 10.5.2023

Kruunuvuorenselälle tulee 18 metrin alikulkukorkeus 25. heinäkuuta 2023 uuden Kruunuvuorensillan takia. Lisäksi kulku on kokonaan suljettu kaikilta veneiltä kahtena yönä heinäkuun lopussa nostotöiden vuoksi.

Rakennustyöt aiheuttavat kulkurajoituksia veneille myös muilla alueen uusilla silloilla.

KRUUNUVUORENSILTA

Laajasalon ja Korkeasaaren välillä Kruunuvuorenselällä on 25.7.2023 alkaen sillassa 18 metrin tilapäinen alikulkukorkeus yli kahden vuoden ajan. Valmiin sillan alikulkukorkeus on syksystä 2025 lähtien 20 metriä

Muutosten takia korvaavia laituripaikkoja tarvitsevien tulee olla yhteydessä Helsingin kaupunkiin: venepaikkavaraukset(at)hel.fi

Sillan kulkuaukko on nostotöiden vuoksi kokonaan suljettu 25.7.2023 klo 00.00-06.00 ja 26.7.2023 klo 00.00-06.00. Jos tuulta on yli 10 m/s nostotyöt siirtyvät seuraaviin öihin. Merinosturi työskentelee alueella 1-2 viikkoa. Nosturin lähelle ei pidä ajaa.

FINKENSILTA

Korkeasaaren ja Kalasataman Sompasaaren välisen Finkensillan väylä aukeaa noin lokakuussa 2023, minkä jälkeen sillan alikulkukorkeus on 6,9 metriä.

MERIHAANSILTA

Merihaan ja Kalasataman Sompasaaren välinen laivaväylä lakkautetaan 1.8.2023, mutta korkeusrajoitus salmeen tulee vasta aikaisintaan 1.10.2023. Tällöin väliaikaiseen työsiltaan jätetään Nihdin puoleiseen kulkuaukko, joka on noin 7 metriä leveä ja vähintään 2,3 metriä korkea. Kulkuaukon sijainti muuttuu työn edetessä.

Valmiissa sillassa, arviolta vuodesta 2026 alkaen, on 2,5 metrin alikulkukorkeus. Sillassa on myös erikoistapauksissa ajoneuvonosturien avulla avattava osuus.

HAKANIEMENSILTA

Siltavuorensalmessa Hakaniemensillan alikulkukorkeus on 3,5 metriä vuosina 2023-2024, minkä jälkeen se on valmiissa sillassa 4,7 metriä.

PÄIVITTYVÄT LISÄTIEDOT

Työmaan aiheuttamista veneilymuutoksista on ajantasainen tieto osoitteessa kruunusillat.fi/veneilijoille

KARTTA UUSISTA VESISTÖSILLOISTA:

https://kruunusillat.fi/content/uploads/2023/05/veneilytiedote_sillat_netti.jpg


Hakaniemenkatu suljetaan moottoriajoneuvoliikenteen läpikululta 8.5.2023 alkaen

Tiedote 27.4.2023

 

Uuden Hakaniemensillan, siihen liittyvien katujärjestelyjen sekä uuden kunnallistekniikan rakentamisen takia Hakaniemenkatu suljetaan moottoriajoneuvoliikenteen läpikululta 8.5.2023. Järjestely on voimassa vuoden 2023 loppuun.

Kulku kiinteistöihin järjestetään koko työn ajan.

Sulkeminen vaikuttaa liikennejärjestelyihin myös muilla kaduilla. Hakaniemen torikadun välityskykyä on parannettu jo aiemmin poistamalla kadunvarren pysäköintipaikat ja siirtämällä pyöräilyn väylä kulkemaan Viherniemenkatua pitkin.

Tämän järjestelyn myötä sekä Hakaniemenkadun että John Stenbergin rannan kadunvarren pysäköintipaikat poistuvat käytöstä.

Vaikutukset jalankululle

Jalankulun reitit järjestetään Hakaniemenkadulla myös työn aikana, mutta suojateiden paikat muuttuvat työn edetessä

Vaikutukset pyöräilylle

Pyöräliikenteen pääreittejä on jo aiemmin siirretty tätä muutosta ennakoiden Hakaniemenkadulta Näkinkululle ja Hakaniemen torikadulta Viherniemenkadulle.

Vaikutukset joukkoliikenteelle


Joukkoliikenteen pysäkkejä siirretään seuraavasti: Linjojen 55, 85N ,86N, 87N, 90N, 92N, 94N, 96N ja 97N pysäkit siirtyvät Miina Sillanpään kadulle. Linjojen 73 ja 74 lähtöpysäkki siirtyy Siltasaarenkadulle laiturille 13. Linjojen 623, 633, 643 ja 643K lähtöpysäkki siirtyy Siltasaarenkadulle Metallitalon viereen. John Stenbergin rantaan tulee ajantasauspaikat linjoille, 73, 74, 623, 633, 643 ja 643K.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Hakaniemenkatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä. Ajoneuvoliikenne ohjataan Hakaniemen torikadun ja Miina Sillanpään kadun kautta Sörnäisten rantatielle. Hakaniemenkadulle järjestetään kiinteistöille ajo yhtä ajokaistaa pitkin lännestä itään. Sörnäisten rantatieltä ajoneuvot ohjataan ajamaan Miina Sillanpään kadun kautta Hakaniemeen.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi


Haapaniemenkatu muuttuu yksisuuntaiseksi kaduksi välillä Sörnäisten rantatie – Hämeentie 5.5.2023 alkaen

Tiedote 26.4.2023

Sörnäisten rantatieltä ei voi 5.5.2023 jälkeen kääntyä Haapaniemenkadulle, mutta Haapaniemenkadulta pääsee kääntymään Sörnäisten rantatielle molempiin suuntiin.

Kruunusillat-raitiotien, siihen liittyvien katujärjestelyjen sekä uuden kunnallistekniikan rakentamisen takia Haapaniemenkatu muuttuu tilapäisesti moottoriajoneuvoliikenteelle yksisuuntaiseksi kaduksi välillä Sörnäisten rantatie – Hämeentie.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei Sörnäisten rantatieltä enää pääse autolla kääntymään Haapaniemenkadulle ylös Kallion suuntaan, vaan on kierrettävä Ympyrätalon ohi Porthaninkadulle ja sieltä Haapaniemenkadulle.

Kaupunkiin saapuessaan kannattaakin Sörnäisten rantatien sijasta suunnata suoraan Sturenkadulle, jos on menossa Haapaniemenkadulle.

Järjestely astuu voimaan perjantaina 5.5. aamuyön aikana, ja on tämänhetkisen arvion mukaan voimassa vuoden 2023 loppuun saakka.

Kartassa opastetaan kiertoreitti kahdessa vaiheessa, sillä järjestelyt muuttuvat Hakaniemenkadulla ja Näkinkujalla jo 8.5.2023 siten, että 2. vaiheen kiertoreitti otetaan käyttöön.

Vaikutukset jalankululle

Ei vaikutusta.

Vaikutukset pyöräilylle

Ei vaikutusta.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutusta.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Sörnäisten rantatieltä ei voi kääntyä Haapaniemenkadulle kohti Kalliota. Katu on yksisuuntainen Hämeentieltä Sörnäisten rantatien suuntaan.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi


Pyöräilyn ja jalankulun reitit muuttuvat Hakaniemessä viikolla 16

Tiedote 20.4.2023

Pyöräilyn reitti siirtyy Hakaniemen torikadulta Viherniemenkadulle ja sillalle nousevat portaat poistuvat käytöstä Hakaniemenrannassa.

Kruunusillat-raitiotien laajenevien työalueiden takia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin tulee joitakin muutoksia tämän viikon aikana.

Hakaniemenrannassa Hakaniemensillalle nousevat portaat poistuvat käytöstä ja jalankulku sillalle ohjataan kulkemaan Näkinkulkua pitkin.

Hakaniemen torikadulla pyöräilyn väylä poistuu käytöstä ja siirtyy kulkemaan Viherniemenkatua pitkin.


Siltasaarenkadun johtosiirtotyö hidastaa pohjoisen suuntaan menevää moottoriajoneuvoliikennettä ajalla 11.-21.4.2023

Tiedote 6.4.2023

Kruunusillat-allianssin johtosiirtotyö Siltasaarenkadulla ja John Stenbergin rannassa aiheuttaa kaistamuutoksia Siltasaarenkadulla Pitkänsillan ja John Stenbergin rannan välisellä noin 60 metrin matkalla. Kadun itäreunan ajokaista suljetaan tilapäisesti ja autoliikenne kulkee pohjoisen suuntaan vain yhtä kaistaa pitkin, joka on samalla raitiovaunukaista. 

Myös John Stenbergin rannassa kadun pohjoisreunan kaista risteykseen saavuttaessa suljetaan. John Stenbergin ranta on jo aiemmin muutettu yksisuuntaiseksi kaduksi Pitkänsillan suuntaan, ja liikenne kulkee sulun ajan yhdellä kaistalla. Risteyksestä pääsee edelleen kääntymään molempiin suuntiin Siltasaarenkadulle.

Huoltoajo ja kulku kiinteistöille järjestetään.

Järjestely on voimassa arviolta 21.4.2023 saakka.

Vaikutukset jalankululle


Jalankulun reitit järjestetään työmaan ohi ja kiinteistöille.  

Vaikutukset pyöräilylle

Pyöräliikenteen reitit järjestetään työmaan ohi ja kiinteistöille.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Kaistan sulku saattaa hidastaa kaikkea moottoriajoneuvoliikennettä erityisesti ruuhka-aikoina.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Kaistan sulku saattaa hidastaa kaikkea moottoriajoneuvoliikennettä erityisesti ruuhka-aikoina.


Siltasaarenkadun johtosiirtotyö hidastaa pohjoisen suuntaan menevää moottoriajoneuvoliikennettä ajalla 11.-21.4.2023

Tiedote 3.4.2023

Kruunusillat-allianssin johtosiirtotyö Siltasaarenkadulla ja John Stenbergin rannassa aiheuttaa kaistamuutoksia Siltasaarenkadulla Pitkänsillan ja John Stenbergin rannan välisellä noin 60 metrin matkalla. Kadun itäreunan ajokaista suljetaan tilapäisesti ja autoliikenne kulkee pohjoisen suuntaan vain yhtä kaistaa pitkin, joka on samalla raitiovaunukaista. 

Myös John Stenbergin rannassa kadun pohjoisreunan kaista risteykseen saavuttaessa suljetaan. John Stenbergin ranta on jo aiemmin muutettu yksisuuntaiseksi kaduksi Pitkänsillan suuntaan, ja liikenne kulkee sulun ajan yhdellä kaistalla. Risteyksestä pääsee edelleen kääntymään molempiin suuntiin Siltasaarenkadulle.

Huoltoajo ja kulku kiinteistöille järjestetään.

Järjestely on voimassa arviolta 21.4.2023 saakka.

Vaikutukset jalankululle


Jalankulun reitit järjestetään työmaan ohi ja kiinteistöille.  

Vaikutukset pyöräilylle

Pyöräliikenteen reitit järjestetään työmaan ohi ja kiinteistöille.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Kaistan sulku saattaa hidastaa kaikkea moottoriajoneuvoliikennettä erityisesti ruuhka-aikoina.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Kaistan sulku saattaa hidastaa kaikkea moottoriajoneuvoliikennettä erityisesti ruuhka-aikoina.


Kaasuputkityö aiheuttaa liikennejärjestelyjä Hakaniemenkujalla 4.4.2023 klo 7-16

Tiedxote 3.4.2023

Tiistaina 4.4.2023 Hakaniemenkujan ja Hakaniemenkadun risteysalueella tehdään kaasuputken asennustyötä, joka aiheuttaa kadulle tilapäisiä liikennejärjestelyjä.

Työn aikana moottoriajoneuvojen läpikulku Hakaniemenkadulta Hakaniemenkujalle on suljettu. Moottoriajoneuvoliikenteelle yksisuuntaista Hakaniemenkujaa saa poikkeuksellisesti ajaa molempiin suuntiin. Raskaat ajoneuvot kierrätetään Hakaniemenkujalle Miina Sillanpään kadun kautta. Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä.

Jalankulun ja pyöräilyn reitit järjestetään kiinteistöille koko työn ajan.

Asennustyö aloitetaan klo 7 ja sen arvioitu kesto on nelisen tuntia, mutta on mahdollista, että työ kestää koko päivän.

Pahoittelemme suuresti aiheuttamaamme häiriötä.


Räjäytystyö vaikuttaa liikenteeseen Hakaniemessä Sörnäisten rantatiellä 5.-21.4.2023

Tiedote 3.4.2023

Kruunusillat-allianssin Hakaniemen uudistumiseen liittyvät rakennustyöt ovat käynnissä Sörnäisten rantatiellä. 5.4. alkaen työmaalla tehdään louhinta- eli räjäytystöitä, joilla on vaikutuksia moottoriajoneuvoliikenteeseen. Louhinnat tehdään kunnallistekniikan uusimisen takia, ja ne kestävät arviolta 21.4. saakka.

Kruunusillat-allianssin Hakaniemen uudistumiseen liittyvät rakennustyöt ovat käynnissä Sörnäisten rantatiellä. 5.4. alkaen työmaalla tehdään louhinta- eli räjäytystöitä, joilla on vaikutuksia moottoriajoneuvoliikenteeseen. Louhinnat tehdään kunnallistekniikan uusimisen takia, ja ne kestävät arviolta 21.4. saakka.

Räjäytyksiä tehdään arkipäivisin ruuhka-aikojen ulkopuolella (klo 10 – 15) maksimissaan kahdeksan kertaa päivässä.  Liikenne pysäytetään tällöin muutamiksi minuuteiksi kerrallaan. Pysäytykset pyritään ajoittamaan siten, että ne tapahtuvat liikennevalojen päävaiheen ollessa punaisella.

Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Lyhyitä, muutaman minuutin liikennekatkoja on arkisin klo 10-15 välillä.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Lyhyitä, muutaman minuutin liikennekatkoja on arkisin klo 10-15 välillä.

Vaikutukset pyöräliikenteelle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset jalankululle

Ei vaikutuksia.

Hakaniemessä Kruunusillat-raitiotien rakennustyöt sekä liittyvät työt, kuten Hakaniemensillan ja Näkinsillan uusiminen, jatkuvat vaiheissa vuoteen 2026 asti.


Korkeasaaren ja Mustikkamaan välisen väylän liikenne katkeaa

Tiedote 27.3.2023

Vesiliikenne joudutaan katkaisemaan Korkeasaaren ja Mustikkamaan välisestä salmesta kolmena-neljänä päivänä 3.-6.4. välisenä aikana. Veneliikenne väylällä katkaistaan klo 7-18 välisenä aikana. Alueella tehdään silloin vesijohdon ja paineviemärin upotustöitä.

Vesiliikenteen katko tarkoittaa, että Korkeasaaren ja Mustikkamaan välistä ei pääse kulkemaan, väylä on kokonaan suljettu.

Vesijohdon ja paineviemärin upotus liittyy Korkeasaaren esirakentamiseen. Tämän työn yhteydessä uusitaan Korkeasaaren vanha vesi- ja viemärilinja, linjaston uusiminen on Korkeasaarelle erittäin tärkeää.

Pahoittelemme häiriöitä.

Lisätietoja:

Jari Humalajoki, projektipäällikkö, Työyhteenliittymä Kruunusillat, puh. 0400 437 884, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Pyöräilyn pääväylä siirtyy Hakaniemessä kiertoreitille välillä Sörnäisten rantatie – Hakaniemenranta

Tiedpote 22.3.2023

Hakaniemen alueen uudistumisessa varaudutaan työalueiden laajenemiseen kevään 2023 aikana. 24.3.2023 alkaen Sörnäisten rantatien ja Hakaniemenrannan yhdistävä pyöräilyn väylä siirtyy Hakaniemenkadulta kiertoreitille. Myös jalankulun reitteihin tulee muutoksia. Järjestely on voimassa arviolta vuoden 2023 loppuun.

Vaikutukset pyöräilylle

Pyöräily opastetaan Sörnäisten rantatieltä Näkinkulkua pitkin Hakaniemenrantaan. Pyöräilyn kiertoreitti on päällystetty, aidattu ja opastettu.

Vaikutukset jalankululle

Hakaniemenkadun eteläreunan jalankulun väylä suljetaan osittain. Näkinkujan kohdalla oleva suojatie poistuu käytöstä ja jalankulkijat ohjataan Sörnäisten rantatien ja Hakaniemenkadun risteyksessä olevan suojatien kautta. Kulku kiinteistöihin järjestetään koko työn ajan.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Ei vaikutuksia tässä vaiheessa. Myöhemmistä vaikutuksista tiedotetaan erikseen.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa:

https://kruunusillat.fi/category/hakaniemi/


Viimeistelytöitä Haakoninlahdessa keväällä ja kesällä 2023

Tiedote 14.3.2023

Betonikiveystöitä Haakoninlahdenkadulla marraskuussa

Me Kruunusillat-raitiotien rakentajat olemme saaneet jo suurimmat rakennustyöt tehtyä Haakoninlahdenkadulla sekä tulevilla Mirandankadulla ja Stansvikin rantakadulla.

Maaliskuusta 2023 alkaen teemme kuitenkin alueella vielä viimeistelytöitä. Niihin kuuluu mm. asfaltointeja ja kiveystöitä. Arviomme mukaan saamme nämä työt valmiiksi alkusyksystä.

Lisäksi arviolta vuonna 2025 Haakoninlahdessa on luvassa mm. ajolankojen asennusta ja raitiotien järjestelmiin liittyviä töitä joidenkin kuukausien ajan.

Työskentelemme pääsääntöisesti arkisin klo 7-18, mutta toisinaan ympäristöviranomaisen antaman luvan mukaisesti klo 22 asti tai viikonloppuisin sekä pakottavista syistä öisin. Teemme kaikkein meluisimmat työt yleensä arkena klo 7-18. On silti tosiasia, että myös muut työmme voivat häiritä.

Pahoittelemme häiriöitä ja kiitämme kärsivällisyydestä.


Kruunusillat-allianssi aloittaa johtosiirtotyön Siltasaarenkadulla 6.3.2023

Tiedote 3.3.2023

 

Siltasaarenkatua 3.3.2023

Hakaniemen alueen uusien katu- ja raitiotiejärjestelyjen mahdollistamiseksi maalis-huhtikuun 2023 aikana tehdään johtosiirtotöitä Siltasaarenkadulla sekä John Stenbergin rannassa. Työ tehdään, jotta alueella oleva 10kV sähkökaapeli saadaan siirrettyä uudelle linjaukselle.

Työ aloitetaan maanantaina 6.3. aamuyöllä rajaamalla työalue kadun itäreunaan, Siltasaarenkadun 1-3 -kiinteistön kohdalle. Kiinteistön edestä poistetaan tilapäisesti kaikki pysäköintipaikat. Ne saadaan uudestaan käyttöön maaliskuun aikana. Kulku kiinteistöille järjestetään koko työn ajan.

Johtosiirtotyö on pääasiassa tavanomaista kaivinkoneella tehtävää kaivutyötä, josta ei aiheudu erityisen kovaa melua. Työtä joudutaan tekemään satunnaisesti myös yöaikaan, jottei liikenteelle aiheutuisi kohtuutonta haittaa.

Työ etenee Siltasaarenkadulta John Stenbergin rantaan maalis-huhtikuun vaihteessa ja valmistuu kokonaisuudessaan toukokuun alkupuolella.

Tämä on yksittäinen työvaihe, joka tehdään tässä vaiheessa töiden mahdollistamiseksi muilla työalueilla. Siltasaarenkadun varsinainen katuremontti alkaa tämänhetkisen tiedon mukaan vuonna 2024.


Hakaniemensillan teräsrungon asennus alkaa Kruununhaan puolella

Tiedote 1.3.2023

 

Hakaniemensillan työmaa 27.2.2023.

Siltavuorensalmen ylittävän uuden Hakaniemensillan teräsrunkoa on asennettu alkuvuoden aikana Hakaniemen puolelta, ja maaliskuun aikana asennus jatkuu Kruununhaassa.

Perjantaina 3.3.2023 aamuyöllä Siltavuorenrantaan saapuu iso nosturi, jolla teräsrungon osia nostetaan paikoilleen. Osia saapuu seuraavan kolmen viikon ajan lavettikuljetuksina työmaalle yöaikaan. Lavettien saapuminen ja poistuminen työmaalta aiheuttaa lyhyitä muutamien minuuttien liikennekatkoja Sörnäisten rantatiellä.

Kuljetuksista ei aiheudu alueelle normaaleja liikenteen ääniä kovempaa melua. Varsinaisista nostoista, joita tehdään päiväsaikaan, ei aiheudu myöskään liikennekatkoja.


Hakaniemensillan kulkuaukkoon korkeusrajoitus veneilykausille -23 ja -24

Tiedote 23.2.2023

Hakaniemensillan työmaa tammikuussa 2023

Uuden Hakaniemensillan rakennustyöt vaikuttavat siltojen alikulkukorkeuteen Siltavuorensalmessa vanhan Hakaniemensillan purkamiseen saakka. Vuosina 2023 ja 2024 alikulkukorkeus on 3,5 metriä.

Rakennustöiden valmistuttua uuden Hakaniemensillan lopullinen alikulkukorkeus on 4,7 metriä.

Lisäksi helmikuussa 2023 salmeen rakennetaan työteline uuden sillan hitsaus- ja maalaustöitä varten. Teline puretaan pois maaliskuun loppuun mennessä. Telineen ollessa paikoillaan (helmi-maaliskuu) sen alikulkukorkeus on 1,5 metriä.

Noudatathan varovaisuutta lähestyessäsi työmaata.

Pahoittelemme töistä aiheutuvia häiriöitä.


Hakaniemenrannassa torin laidalla kulkureitit muuttuvat 22.2.2023

Tiedote 20.2.2023

Kuvaan on punaisella katkoviivalla merkitty 22.2.2023 käytöstä poistuvat suojatiet.

Kruunusillat-allianssin työalueet laajenevat Hakaniemenrannassa torin kohdalla siten, että kaksi Hakaniemenranta-kadun ylittävää suojatietä poistuu käytöstä 22.2.2023 alkaen.

Myös Siltasaarenkadulla ja Hakaniemen torikadulla suojatiet siirtyvät hiukan eri kohtaan. Muutoksesta johtuen Siltasaarenkadulla siirtyvän suojatien ääniohjaus on pois käytöstä arviolta kahden viikon ajan.

Järjestelyn arvioitu kesto on vuoden 2023 loppuun.

Pahoittelemme rakentamisen aiheuttamia häiriöitä.


Hyvät häviäjät

Tiedote 9.2.2023

 Tällä hetkellä Suomen suurimman sillan paikkaa pitää Raippaluodon silta, joka yhdistää Raippaluodon saaren mantereeseen Mustasaaressa. Raippaluodon silta on vinoköysisilta ja sen pituus on 1045 m ja alikulkukorkeus 26 m. Raippaluodon sillassa on kaksi pylonia ja niiden korkeus on 82,5 m. Raippaluodon silta vihittiin käyttöön vuonna 1997.

Raippaluodon silta. Kuva: Anniina Peni-Nyman.
Suomen toiseksi suurin silta on Tähtiniemen silta Heinolassa. Tähtiniemen silta on liittorakenteinen vinoköysisilta. Sillan pituus on 924 m ja sen H-kirjaimen muotoinen kannatinpylväs eli pyloni on 105 m korkea. Sillan pisin jänneväli on 165 m. Tähtiniemen silta vihitiin käyttöön 1993.

Tähtiniemen silta.
Tilanne tulee muuttumaan, kun Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan yhdistävästä Kruunuvuorensillasta tulee Suomen pisin ja korkein silta. Se on maailmanluokassakin poikkeuksellinen, sillä näin isoja siltoja ei ole maailmallakaan rakennettu pelkästään joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn käyttöön. Silta tulee valmistuttuaan olemaan kiinnostava nähtävyys paitsi kokonsa, myös sen suunnittelun takana olevan edistyksellisen liikenneajattelun ansiosta.

Kruunuvuorensilta on liittopalkein tuettu vinoköysisilta ja sillan rakentaminen aloitettiin syksyllä 2021 työsillan rakentamisella. Valmistuttuaan Kruunuvuorensillan pituus on 1191 m, pylonin korkeus 135 m ja sillan alikulkukorkeus 20 m. Sillan pisin jänneväli on 260 m. Tästä pidempi jänneväli tulee Kirjalansalmen siltaan Paraisille. Siinä jänneväli tulee olemaan 265 m.


Hakaniemenrannassa ja Sörnäisten rantatiellä kaadetaan katupuita viikolla 6

Tiedote 7.2.2023

Kaadettavat puut ovat pääosin Hakaniemenrannassa.

Hakaniemenrannasta joudutaan kaatamaan kunnallisteknisten töiden sekä tulevien ruoppausten takia 16 katupuuta viikolla 6. Lisäksi Sörnäisten rantatieltä Haapaniemenkadun risteyksen luota kaadetaan yksi puu.

Kaikki kaadettavat puut ovat puistolehmuksia.

Kruunusillat-raitiotien ja uuden Hakaniemensillan valmistuttua sekä alueen muun rakentamisen edistyessä alueelle istutetaan uusia katupuita ja rakennetaan uusia puisto- ja virkistysalueita.

Kaikki alueen uudet puistot eivät valmistu Kruunusillat-raitiotien rakentamisen yhteydessä, mutta silti Kruunusillat-allianssi istuttaa Hakaniemen-Kruununhaan alueelle 170 kpl uusia puita ja 2800 kpl uusia pensaita vuoteen 2027 mennessä.

Koko Kruunusillat-työalueelle tulee uusia puita noin 1300 kpl ja pensaita yli 10 000 kpl.

Pahoittelemme rakentamisen aiheuttamia häiriöitä.

Lue lisää alueelle suunnitelluista uusista istutuksista täällä.


John Stenbergin ranta muuttuu yksisuuntaiseksi kaduksi 8.2.2023 alkaen

Tiedote 6.2.2023

 

John Stenbergin ranta muuttuu yksisuuntaiseksi kaduksi Hakaniemenrannasta keskustan suuntaan 8.2.2023

Kruunusillat-raitiotien, siihen liittyvien katujärjestelyjen sekä uuden kunnallistekniikan rakentamisen takia Hakaniemessä sijaitseva John Stenbergin ranta -katu muuttuu moottoriajoneuvoliikenteelle yksisuuntaiseksi kaduksi Hakaniemenrannasta keskustan suuntaan 8.2.2023 alkaen.

Järjestely on voimassa tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2023 loppuun saakka.

Vaikutukset jalankululle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset pyöräilylle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Katu muuttuu yksisuuntaiseksi Hakaniemenrannasta keskustan ja Pitkänsillan suuntaan.

 

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi


Uuden Hakaniemensillan teräsrungon asennus vaikuttaa ajoittain liikenteeseen Sörnäisten rantatiellä tammi-helmikuussa

Tiedote 5.1.2023

Uuden Hakaniemensillan rakennustyöt ovat käynnissä Kruununhaassa ja Hakaniemessä. Tammikuussa 2023 aloitetaan sillan teräsrungon asennus, joka vaikuttaa ajoittain liikenteeseen Sörnäisten rantatiellä.

Hakaniemenrantaan pystytetään loppiaisen jälkeen suuri autonosturi, jolla teräsrungon jopa 100 000 kg:n painoisia osia nostetaan paikoilleen. Nostot kestävät ensimmäisessä vaiheessaan noin kaksi viikkoa. Liikenteeseen vaikuttavia nostoja tehdään päiväsaikaan ruuhka-aikojen ulkopuolella (klo 10-15 välillä) ja niiden ajaksi liikenne Sörnäisten rantatiellä katkaistaan muutamiksi minuuteiksi kerrallaan. Katkoja on maksimissaan kaksi per päivä.

Heti viikolla 2 (10.-13.1.) tehdään kahtena päivänä klo 10-15 välillä yhteensä neljä erityisen vaativaa nostoa, joiden ajaksi Sörnäisten rantatien liikenne katkaistaan kokonaan noin 10 minuutin ajaksi. Nostoilla on säävaraus, joten tarkkoja päivämääriä ei pystytä kertomaan etukäteen. On myös mahdollista, että osa nostoista siirtyy sääolosuhteiden takia viikolle 3.

On hyvä huomioida, että Sörnäisten rantatien kaltaisella vilkkaalla pääväylällä kymmenenkin minuutin lyhyehkö liikennekatko saattaa aiheuttaa kerrannaisvaikutuksia, jolloin katkon todellinen vaikutus liikenteen sujumiseen on huomattavasti suurempi. Onkin hyvä harkita vaihtoehtoisia reittejä kyseisellä ajanjaksolla (viikot 2 ja 3).

Turvallisuus on yhteinen asia

Hakaniemensilta tyhjennetään nostojen ajaksi kokonaan: edes jalankulkijat eivät saa olla sillalla nostojen aikana. Nostojen tarkkailu ei siis ole mahdollista sillalta käsin. Parhaita paikkoja katseluun ovat esimerkiksi Merihaan kansi tai korkeat näköalapaikat Kruununhaan puolella.

Kaikkien yhteisen turvallisuuden, töiden häiriöttömän etenemisen sekä turhien liikennehäiriöiden välttämisen vuoksi on erittäin tärkeää noudattaa liikenteenohjaajien käskyjä sekä kunnioittaa työmaa-aidoin aidattuja työskentelyalueita.

Päiväsaikaan tapahtuvien liikennekatkojen lisäksi on luvassa yöllisiä katkoja, koska sillan isoja teräsosia tuodaan yöaikaan työmaalle. Lavettikuljetukset vaativat muun liikenteen pysäyttämistä, jotta lavetit saadaan ohjattua turvallisesti niiden vaatimalle poikkeusreitille. Näiden katkojen kesto on muutamia minuutteja kerrallaan.

Kruununhaan puolella tehtävät asennukset

Kun nostot on Hakaniemenrannassa suoritettu, nosturi siirtyy Kruununhaan puolelle. On myös mahdollista, että työhön tulee tässä vaiheessa jonkin verran taukoa, ja nosturi viedään joksikin aikaa muualle.

Joka tapauksessa runkoasennusta tehdään alkukevään aikana myös Kruununhaan puolella, ja tällöin liikennekatkot jatkuvat. Niistä tiedotetaan erikseen aikataulun täsmennyttyä.

Vaikutukset jalankululle

Nostojen aikana Hakaniemensillalla on jalankulku kielletty.

Vaikutukset pyöräilylle

Nostojen aikana Hakaniemensillalla on pyöräily kielletty.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Liikennekatkot vaikuttavat kaikkeen liikenteeseen Sörnäisten rantatiellä.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Liikennekatkot vaikuttavat kaikkeen liikenteeseen Sörnäisten rantatiellä. Nostojen aikana Hakaniemensillalle ei päästetä myöskään autoja.


Näkinsillan rakennustyöt vaikuttavat liikenteeseen Sörnäisten rantatiellä viikoilla 50-51, myös yötöitä luvassa

Tiedote 9.12.2022

Uuden, jalankulkua ja pyöräilyä palvelevan Näkinsillan rakennustyöt ovat käynnissä Sörnäisten rantatiellä. Sillan betonikansi valettiin marraskuun puolessavälissä. Viikolla 50 aloitetaan valumuotin purkutyö, joka kestää arviolta parisen viikkoa.

Purku saattaa ajoittain hidastaa liikennettä Sörnäisten rantatiellä. Jalankulun ja pyöräilyn reittejä on tilapäisesti yhdistetty.

Isompien liikennehäiriöiden välttämiseksi työtä tehdään myös kahtena yönä viikolla 50: tiistain ja keskiviikon 13.-14.12. sekä keskiviikon ja torstain 14.-15.12. välisinä öinä klo 20.30-07.

Kyseisinä öinä moottoriajoneuvoliikenteellä on käytössään yksi kaista suuntaansa. Lyhytkestoisia pysähdyksiä voi tulla.

Yötyö ei ole erityisen kovaa melua aiheuttavaa, mutta nostureilla tehtävistä nostoista ja isoista työkoneista voi kuulua normaalia rakennustyön ääntä. Myös vilkkuvat valot ja raskaiden ajoneuvojen peruutusmerkkiäänet voivat häiritä yöllä enemmän kuin päivällä.

Töitä tehdään myös viikonloppuna 16.-18.12., mutta silloin ei tehdä yötöitä.


Hakaniemenranta 1:n taksiasema siirtyy 12.12.2022 John Stenbergin rantaan

Tiedote 8.12.2022

Hakaniemenranta 1:n taksiasema siirtyy 12.12.2022 John Stenbergin rantaan, nuolen osoittamaan paikkaan.

Hakaniemenranta 1:ssä, Metallitalon edessä sijaitseva taksiasema siirtyy maanantaina 12.12.2022 viereiselle kadulle, John Stenbergin rantaan.

Samalla John Stenbergin ranta muuttuu moottoriajoneuvoille kokonaan yksisuuntaiseksi kaduksi Pitkänsillan suuntaan.

Taksiasema siirretään, jotta alueen kadunrakennustöille saadaan lisää tilaa.


Kruunusillat-allianssin talven työt Hakaniemessä ja Kruununhaassa

Tiedote 29.11.2022

 

Helsingissäkin syksy on ainakin kalenterin mukaan kääntynyt talveksi. Moni saattaa kaivata jo kunnon lumisia talvikelejä ja hohtavia hankia, mutta rakennustyömailla lumen tuloa ei koskaan odoteta innolla. Lumi hidastaa ja vaikeuttaa työvaiheita, ja lumenkasauspaikat vievät tilaa muutenkin ahtailla alueilla. Myös kovat pakkaset hidastavat töitä.

Töiden sujuvan etenemisen varmistamiseksi toivomme siis tälle talvelle vain vähäisiä lumisateita ja maltillisia pakkaslukemia.

Kruununhaka

Siltavuorenrannan / Pohjoisrannan uuden rantamuurin porapaalutustyö jatkuu tammi-helmikuulle, minkä jälkeen muurin rakentamisessa on vielä muita työvaiheita, kuten ankkurointia. Muuri valmistuu tämänhetkisen arvion mukaan maaliskuun lopulla.

Lisäksi rannan tuntumaan rakennettavia pohjanvahvistusrakenteita eli paalulaattoja valetaan, ja kaivantoja täytetään talven mittaan.

Hakaniemi

Hakaniemenrannan itäpää eli Merihaan edusta alkaa olla katutöiden osalta tältä erää valmis. Kulkuväylät kunnostetaan vielä ja huolehditaan siitä, että niiden talvikunnossapito on sujuvaa.

Katutöitä jatketaan alueella myöhemmin, kun rannan ruoppaus- ja täyttötyöt ovat valmistuneet arviolta loppuvuodesta 2023. Uusia putkia ja kaapeleita ei voida vetää rannan läheisyyteen ennen sitä.

Sen sijaan Merihaansillan rakennustyöt paalutuksineen ovat käynnissä rannan itäpäässä koko talven. Niistä enemmän otsikon ”Merihaansilta” alla.

Myös vanhan Hakaniemensillan alla tehdään talven aikana paalutuksia. Työ kestää noin kuukauden verran ja alkaa marras-joulukuun vaihteessa.

Hakaniemensillan länsipuolella kaivannot etenevät kohti Siltasaarenkatua. Talven aikana myös Hakaniementorin reunasta puretaan pois kiveystä, jonka tilalle tulee asfalttia. Näin valmistellaan tulevia liikennejärjestelyjä.

Myös Hakaniemen torikadulla tehdään talven aikana töitä, jotka parantavat sen liikenteenvälityskykyä. Tähtäimessä ovat ensi kesän liikenteelliset muutokset alueella. Niistä kerromme lisää keväämmällä.

Vuodenvaihteen tietämillä John Stenbergin rannassa alkaa tapahtua, sillä sinne siirretään tekniikkaa, joka kulkee tällä hetkellä Siltasaarenkadun alla.

Sörnäisten rantatiellä ajokaistat siirtyvät helmikuun aikana jälleen hiukan eri linjaukselle, mutta ajamaan pääsee kuten ennenkin.

Näkinkujan tällä hetkellä käynnissä olevat louhinnat jatkuvat joulukuun alkuun. Näkinkujalla työt valmistuvat tämänhetkisen aikataulun mukaan kevään 2023 aikana.

Uudella Miina Sillanpään kadulla, Virastotalon vieressä aloitetaan talven aikana iso ja monimutkainen kunnallistekniikan uusimistyö. Sitä varten joudutaan kaivamaan iso kaivanto, joka on mahdollisesti auki yli puoli vuotta siitä syystä, että juuri tässä kohdassa suuri määrä erilaisia putkia ja kaapeleita risteää tai yhdistyy toisiinsa. Pitää purkaa ja rakentaa samaan aikaan, jotta alueen kiinteistöissä kaikki toimisi normaalisti työnkin aikana.

On mahdollista, että kaivanto peitetään välillä ja avataan myöhemmin uudestaan. Toisinaan niin päädytään tekemään turvallisuussyistä, jos töitä ei päästä jostain syystä sujuvasti jatkamaan – esimerkiksi jossain muualla täytyy ensin tehdä aikaa vieviä liitostöitä, jotta niitä seuraavaksi voitaisiin tehdä tässä kohdassa.

Näkinsilta

Näkinsillan kannen valu marraskuun puolessavälissä sujui ongelmitta.

Seuraava isompi työvaihe Näkinsillan työmaalla on kannen jänteiden jännittäminen. Sillan jänteet ovat tukirakenteita, jotka yhdessä raudoituksen kanssa jäykistävät siltarakenteen.

Kun jänteet saadaan lopulliseen jännelujuuteen, voidaan purkaa betonivalua varten rakennettu puinen siltamuotti. Tämä työ kestää kahdesta kolmeen viikkoa (tämänhetkisen arvion mukaan viikot 49-51) ja se vaikuttaa ajoittain liikenteeseen Sörnäisten rantatiellä. Isompien liikennehäiriöiden välttämiseksi purkutyötä tehdään jonkin verran myös yöaikaan. Muuttuvista liikennejärjestelyistä, liikennehäiriöistä ja yötöistä tiedotetaan aina erikseen.

Lisäksi jatketaan sillan maatukeen sijoittuvan jätevesipumppaamon betonointitöitä.

Tämänhetkisen aikataulun mukaan uusi Näkinsilta saadaan käyttöön kesän 2023 aikana.

Hakaniemensilta

Uuden Hakaniemensillan työmaalla on tammikuusta alkaen luvassa varsin näyttäviä työvaiheita, kun sillan isoja, teräksestä valmistettuja lohkoja eli rungon osia aletaan nostaa paikoilleen.

Tätä työvaihetta varten Hakaniemenrantaan pystytetään iso nosturi heti loppiaisen jälkeen.

Teräsrungon valtavia, jopa 100 000 kg painavia osia alkaa saapua isoilla erikoiskuljetusautoilla Oulussa sijaitsevalta tehtaalta. Nosturilla ne nostetaan suoraan lavetin kyydistä paikoilleen uuteen siltaan.

Hakaniemenrannassa työ kestää ensimmäisessä vaiheessa parisen viikkoa. Sen jälkeen nosturi siirretään Kruununhaan puolelle, ja sama työ jatku