Skip to main content

Merihaan kiinteistökehityshankkeen luonnossuunnitteluvaiheessa tapahtuu

Tiedote 22.12.2021

AOR, Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy on valittu Merihaan kiinteistökehityshankkeen luonnossuunnitteluvaiheen tekijäksi. Suunnittelu on tässä vaiheessa keskittynyt pysäköintiratkaisujen kehittämiseen sekä kaupunkikuvallisiin luonnoksiin. Pysäköintiratkaisuista on vahvimmin esillä pysäköintilaitokset olevien pysäköintitalojen kohdalle, sijoittuen suunnitelmissa asuinkerrostalojen kahteen alimpaan kerrokseen. Myös muita ratkaisuja on tutkittavana. Näiden ratkaisujen kustannusvaikutuksia selvitetään tammi-helmikuussa 2022.

Teetämme Merihaan alamaailman kansi-, pilari ja palkkirakenteisiin kuntotutkimuksen tavoitteena selvittää rakenteiden nykykunto ja niiden odotettavissa oleva elinkaari. Tutkimustietoa tarvitaan tukemaan pysäköintilaitosten suunnitteluratkaisuja ja niitä voidaan myös hyödyntää taloyhtiöiden omissa mahdollisissa peruskorjaushankkeissa. Kuntotutkimuksesta vastaa Contesta Oy. Tutkimuksen kenttätyövaihe toteutetaan tammikuussa 2022 ja tutkimustulokset julkaistaan huhtikuussa 2022.

Merihaan ympärillä tapahtuu paljon muutoksia, Sörnaisten rantatien uudet linjaukset ja Kruunusillat raitiotien rakentaminen. Nämä muuttavat myös ympäristöstä kantautuvan melun lähteitä ja tasoa.

Teetämme Merihakaan meluselvitykset missä huomioidaan muuttuvat melurasitukset. Meluselvitykset toteutetaan tammi- helmikuussa 2022 ja niiden raportit valmistuvat kevään 2022 kuluessa. Meluselvityksiä edellytetään kiinteistökehityshankkeen eri suunnitteluvaiheissa ja niitä voidaan hyödyntää myös taloyhtiöiden julkisivujen korjaushankkeissa. Meluselvityksestä on pyydetty ja saatu neljä tarjousta eri toimijoilta ja toteuttaja valitaan vielä joulukuun kuluessa.