Skip to main content

Merihaka 50

Merihaka täytti 50 vuotta!

Tiedote 8.9.2023

Helsingin Merihaka täytti 50 vuotta. Juhlallisuuksia vietettiin useampana päivänä monilla eri tapahtumilla. Tilaisuus hyödynsi omia tilojamme laajalti ja kulttuuritarjonta oli sen mukaista. On ollut hienoa nähdä, miten merihakalaisuus yhdistää alueella asuvia ihmisiä.

Kiitos esiintyjilöle ja ennen kaikkea kiios osallistujille. Oli hienoa jakaa yhteinen juhla.

Helsingin uusi maamerkki nousee tänään merenpinnan yläpuolelle

Tiedote 5.9.2023

 

Tänään on Helsingin Kruunuvuorensillan työmaalla merkittävä hetki, kun vuorossa on sillan keskituen eli pylonin jalustan ensimmäisen osan valu. Tämän valun jälkeen on pylonin rakentamisessa päästy merenpinnan yläpuolelle.

Pyloni toimii Kruunuvuorensillan keskitukena ja siihen tukeutuvat vinoköysiosuuden teräspalkistot. Vinoköysiä tulee yhteensä 17 paria pylonin molemmin puolin.

Vuonna 2025 pyloni on valmis, ja tällöin sen huippu on 135 metrin korkeudella. Stadionin torni on 72 metriä korkea, Kalasataman tornitalojen korkein talo 134 metriä ja Hanasaaren voimalaitoksen piipun korkeus on 149 metriä. Kruunuvuorensillan pylonista tulee osa Helsingin siluettia.

Pyloni on perustettu kalliovaraisena ja alemman peruslaatan perustamistaso on 9,5 metriä merenpinnan alapuolella. Pylonin alempi peruslaatta on kooltaan 18 m x 18 m x 4,5 m ja sen muottina toimi kallioon louhittu potero. Tämän kalliovaraisen peruslaatan päälle valettiin toinen, kooltaan hiukan pienempi peruslaatta. Tämän laatan koko on 12 m x 12 m x 3,5 m. Alempi peruslaatta tehtiin vedenalaisena työnä, mutta tämän päälle tulevat rakenteet tehdään kuivatyönä. Näiden peruslaattojen päälle alkaa rakentumaan pylonin jalka.

Pylonin jalusta on umpinainen teräsbetonirakenne sillan kansirakenteen tasoon saakka. Kansitason yläpuolinen rakenne on onttoa. Toisessa jalassa on huoltoportaat ja toisessa jalassa huoltohissi 78 metrin korkeudelle asti. Huipulle pääsee huoltoportaita pitkin. Pylonin huipulla on ”parveke” muun muassa lentoestevalojen huoltamiseen.

Pyloni rakennetaan kansitason yläpuolisilta osiltaan kiipeävän muotin tekniikalla. Valuosan betonoinnin jälkeen annetaan massan kovettua tiettyyn prosenttimäärään loppulujuudesta. Tämän jälkeen muotit irrotetaan valupinnasta. Muottipinnat tarkastetaan ja muotti ”kiipeää” kiskojen avulla ylöspäin seuraavan valujakson rakentamista varten. 

Raitiotieliikenteen on tavoite alkaa vuonna 2027.

KATSAUS MERIHAKA‐PROJEKTIIN

Tiedote 14.7.2023

Merihaka‐projekti on Helsingin Merihaka Oy:n johtama hanke, joka toteutuessaan käsittäisi vanhojen pysäköintilaitosten purkamisen ja niiden tilalle asuinkerrostaloja sekä uudet pysäköintiratkaisut.

Pysäköintitaloihin vuonna 2020 Contesta Oy:llä teetetyt kuntotutkimukset osoittivat merkittäviä vaurioita niiden kantavissa rakenteissa. Pysäköintitaloihin teetettiin vuonna 2021 välttämättömiä korjauksia, joilla annettiin lisäaikaa 5–10 vuotta tehdä päätöksiä tulevista ratkaisuista.

Helsingin Merihaka teetti kustannusarvioita vuosina 2020–2022 pysäköintitalojen peruskorjauksesta ja toisaalta vastaavien uusien pysäköintitalojen rakennuttamisesta. Contesta Oy arvio nykyisten parkkitalojen peruskorjauksesta oli 27.000.000 € = 40.229 €/ autopaikka ja Sweco Oy:n arvio nykyisten parkkitalojen korvaamisesta uusilla vastaavilla oli 32.000.000 € = 48.000 €/ autopaikka.

Merihaan pysäköintitaloissa on 670 autopaikkaa, joita ovat vuokranneet pääasiassa Merihaan ulkopuoliset tahot. Pysäköintitaloihin kohdistuu rasitesopimuksia, joilla on osoitettu sieltä autopaikat eräille Merihaan asunto‐ ja kiinteistöyhtiöille.

Helsingin kaupungin asemakaavoitukselle on tullut kyselyitä yksittäisiltä kiinteistönomistajilta, joiden toiveena on kehittää omia kiinteistöjään. Näiden myötä koko Merihaan alueen kehittämisestä on tullut ajankohtainen. Koska Merihaka on omaleimainen kokonaisuus, on kaupungin tavoitteena tarkastella aluetta kokonaisuutena, yksittäisten hankkeiden sijaan. Merihaan kehittäminen, sen yhdistäminen ympäristössä tapahtuvaan muutokseen, täydennysrakentaminen sekä palvelujen parantaminen, on kaupungin tavoitteiden mukaista.

Asemakaavoitus on keväästä 2022 alkaen valmistellut Merihaan suunnitteluperiaatteita, jotka lopulta tulevat ohjaamaan ja vaikuttamaan kiinteistönomistajien hankkeiden suunnitteluun. Asemakaavoituksen mukaan ensimmäisiä suunnitteluperiaatteiden luonnoksia olisi esillä syksyllä 2023.

Helsingin Merihaka on teettänyt luonnossuunnitelmia pysäköintitalotonteille rakennettavista asuinkerrostaloista ja uusista pysäköintiratkaisuista. Näitä esiteltiin syyskuussa 2022 Paasitornissa pidetyssä asukastilaisuudessa. Suunnitelmien toteuttamisen edellytyksenä on saada pienennettyä koko Merihaan alueen asemakaavan mukaista autopaikkanormia ja vähennettyä rasitepaikkojen määrää. Tähän mennessä teetettyjä suunnitelmia tullaan vertaamaan kaupungin suunnitteluperiaatteisiin niiden valmistuttua. Suunnitelmien tarkastelun ja niihin ehkä tarvittavien muutosten jälkeen asukkaille järjestetään keskustelutilaisuus. Tilaisuuden aikataulu riippuu suunnitteluperiaatteiden valmistumisesta ja mahdollisten suunnitelmamuutosten tekemiseen tarvittavasta ajasta.

Merihaka‐projektin tavoitteena on luoda riittävä määrä asuntorakentamisen sallivaa rakennusoikeutta, jotta hankkeesta saadaan taloudellisesti kannattava kokonaisuus sekä Helsingin Merihaka Oy:n osakasyhtiöille että hankkeen toteuttajalle. Tavoite on etsiä vakavarainen sopimuskumppani edistämään hankkeen toteutusta yhdessä Helsingin Merihaan kanssa.

Merihaka‐projekti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää Merihaasta entistäkin viihtyisämpi asuinalue ja elinvoimainen kaupunkiympäristö. Onnistuessaan hanke tuo nykyisten paikoitustalojen tilalle Merihakaan uusia asukkaita, palveluja ja pysäköintipaikkoja ilman kustannuksia nykyisille osakkaille. Hyvällä yhteistyöllä hanke voi tuottaa Helsingin Merihaka Oy:lle voittoa ja sitä kautta taloudellista turvaa osakasyhtiöille.

Helsingin Merihaka Oy
Hallitus
Helena Salminen, toimitusjohtaja  

Viikonlopputöitä Finkensillalla 9.-10.9.

Tiedote 7.9.2023

Hitsaamme raitiotiekiskoja viikonlopputyönä Finkensillalla Sompasaaren päädyssä. Työskentelyaika on noin klo 7-16.

Työstä aiheutuu jonkin verran melua, mutta pyrimme tekemään kaikista meluisimmat työvaiheet loppupäivästä.

Pahoittelemme häiriöitä ja kiitämme kärsivällisyydestä.

Asemakaava nähtävillä: Sörnäinen, Sörnäistenranta

Tiedote 7.6.2023

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 7.6.6.7.2023:

Sörnäinen, Hanasaari, osa kortteleista 10402–10404 ja 10755 sekä puisto-, vesi- ja katualueet, SörnäinenVilhonvuoriHanasaari, kortteli 10574 sekä puisto-, vesi- ja katualueet ja venesatama, (muodostuvat uudet korttelit 10400–10404 ja 10755), piirustus nro 12835, Sörnäistenranta. Dnro HEL 2018-009468.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12835

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12835

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2018-009468. Sähköpostiosoite on Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 7.6.2023