Pysäköintitalojen korjaussuunnitelman luovutettu

Sweco Rakennustekniikka Oy on 30.9.2020 luovuttanut Helsingin Merihaka Oy:lle pysäköintitalojen korjaussuunnitelmat sekä niiden kaupalliset asiakirjat.

Hallitus käsittelee suunnitelmat 6.10.2020 ja urakan tarjouspyynnöt on tavoite toimittaa valituille urakoitsijoille 18.10.2020 mennessä niin, että urakkatarjoukset käsiteltävissä 15.11.2020 mennessä.

Korjaustyöt on tavoite aloittaa keväällä 2021 käsittäen kiireelliset korjaushankkeet.

Pysäköintitalojen kuntotutkimukset

Contesta Oy on toteuttanut kuntotutkimuksia maaliskuusta 2020 alkaen ja raportoinnit ovat valmistumassa. Molempien pysäköintitalojen betonirakenteissa on osittain pitkälle edenneitä vaurioita. Kuntotutkimusten valmistuttua käsitellään korjaustöiden vaihtoehtoja ja kustannuksia.

Pysäköintitalojen tulevaisuus

Lokakuussa 2020 alkavissa Helsingin Merihaka Oy:n osakasyhtiöiden tapaamisissa kerrotaan eri vaihtoehdoista. Vaihtoehdot ovat osittainen korjaus, peruskorjaus tai uudelleen rakentaminen.

Kaupungin kaavoituksellinen tavoite on, että alue säilyy alkuperäisen kaltaisen ja materiaalit, värimaailma ja ominaispiirteet säilyvät alkuperäiselle suunnitelmalle uskollisena kokonaisuutena.

Mahdollisen täydennysrakentamisen osalta kaavoituksellinen tavoite on kohdistaa lisärakentaminen Merihaan reuna-alueille. Ei keskellä nykyistä aluetta.

Kaavoitukselliset asiakokonaisuudet ovat:

  • Pysäköintinormin muutokset
  • Alueen kokonaisuuden suojelu kaavatasolla
  • Pysäköintitalojen ratkaisut
  • Etusivu
  • Merihaka Foorumi - Pysäköinti

Helsingin Merihaka

Hakaniemenranta 12
00530 Helsinki

Y-tunnus: 0118005-8

Tilaa Postia | Order information

Syöte ei kelpaa

Helsingin Merihaka Oy 2020