Skip to main content

Uuden Hakaniemensillan rakentaminen hidastaa keskustan suuntaan menevää moottoriajoneuvoliikennettä Kruununhaassa ajalla 20.11.-4.12.2023

Tiedote 15.11.2023

 

Ajokaistojen yhdistymisen liikennemerkki (kuvassa vasemmalla) velvoittaa autoilijat etenemään yhdistyviltä kaistoilta vuorotellen yksikaistaiselle osuudelle. (Kuvat: Väylävirasto ja Liikenneturva)

Kruunusillat-allianssi rakentaa uuden Hakaniemensillan ja siihen liittyvät uuden katujärjestelyt molemmin puolin Siltavuorensalmea. Työ aiheuttaa kaistamuutoksia moottoriajoneuvoliikenteelle Pohjoisrannassa, Hakaniemensillan eteläpäässä 20.11.2023 alkaen arviolta kahden viikon ajan. Keskustan suuntaan menevät ajokaistat yhdistyvät sillan jälkeen ja autoliikenne kulkee keskustan suuntaan yhdellä kaistalla noin 200 metrin matkalla.

Liikennekapasiteetin maksimoiseksi järjestelyssä on käytössä ajokaistojen yhdistymisen liikennemerkki, joka velvoittaa autoilijat noudattamaan kyseisessä kohdassa ns. vetoketju-periaatetta. Tällöin yhdistyvältä kaistoilta edetään vuorotellen yksikaistaiselle osuudelle.

Kumpikaan kaista ei siis ole päättyvä kaista, vaan ne yhdistyvät tasavertaisina. Kaistojen vaihteluun ei ole tarvetta, ja näin liikenteen sujuvuus on parempaa.

Järjestely saattaa hidastaa keskustan suuntaan kulkevaa liikennettä erityisesti aamuruuhkan aikaan, mutta autoilijat pystyvät oikealla ajotavalla vähentämään haittaa merkittävästi.

Järjestely on voimassa arviolta 4.12.2023 saakka.

Uusi Hakaniemensilta otetaan käyttöön tämänhetkisen arvion mukaan alkukesästä 2024.

Vaikutukset jalankululle


Ei vaikutuksia.

Vaikutukset pyöräilylle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Ei vaikutuksia.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Kaistojen yhdistyminen saattaa hidastaa kaikkea moottoriajoneuvoliikennettä erityisesti ruuhka-aikoina.

Julkinen liikenne, Liikennejärjestelyt, Merihaansilta, Katusuunnitelma, Hakaniemenranta