Skip to main content

Siltasaarenkadun kunnallistekniset työt hidastavat pohjoisen suuntaan menevää moottoriajoneuvoliikennettä ajalla 25.10.-28.11.2023

Tiedote 23.10.2023

 

Moottoriajoneuvot käyttävät raitiovaunujen kanssa samaa kaistaa noin 50 metrin matkalla.

Kruunusillat-allianssi uusii kunnallistekniikkaa Siltasaarenkadulla valmistellen vuoden 2024 alussa alkavaa isompaa katuremonttia. Työ aiheuttaa tässä vaiheessa kaistamuutoksia Siltasaarenkadulla Pitkänsillan jälkeen, John Stenbergin rannan risteyksen kohdalla noin 50 metrin matkalla. Kadun itäreunan ajokaista suljetaan tilapäisesti ja autoliikenne kulkee pohjoisen suuntaan vain yhtä kaistaa pitkin, joka on samalla raitiovaunukaista. 

Järjestely saattaa hidastaa pohjoisen suuntaan kulkevaa liikennettä erityisesti iltapäiväruuhkan aikaan. Vaihtoehtoinen reitti pohjoisen suuntaan kulkee Liisankadun ja Pohjoisrannan kautta.

Jalankulun ja pyöräilyn reitti Pitkänsillan itäreunassa muuttuu samalla pyöräilylle kaksisuuntaiseksi. John Stenbergin rannan risteyksessä reitti ohittaa työmaan uutta luiskaa pitkin. Risteyksessä oleva suojatie siirtyy noin 15 metriä idemmäksi.

John Stenbergin ranta on jo aiemmin muutettu yksisuuntaiseksi kaduksi Pitkänsillan suuntaan, ja liikenne kulkee yhdellä kaistalla. Risteyksestä pääsee edelleen kääntymään molempiin suuntiin Siltasaarenkadulle.

Järjestely on voimassa arviolta 28.11.2023 saakka.

Vaikutukset jalankululle


Jalankulku on mahdollista molemmilla puolilla sekä Siltasaarenkatua että John Stenbergin rantaa, mutta kyseisten katujen risteysalueella kuljetaan uutta luiskaa pitkin ja suojatie siirtyy noin 15 metriä idemmäksi.

Vaikutukset pyöräilylle


Pyöräilyn reitti Pitkänsillan itäreunassa muuttuu kaksisuuntaiseksi. John Stenbergin rannan risteyksessä reitti ohittaa työmaan uutta luiskaa pitkin.

Vaikutukset joukkoliikenteelle

Kaistan sulku saattaa hidastaa kaikkea moottoriajoneuvoliikennettä erityisesti ruuhka-aikoina.

Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle

Kaistan sulku saattaa hidastaa kaikkea moottoriajoneuvoliikennettä erityisesti ruuhka-aikoina.

Uudet liikennejärjestelyt opastetaan maastossa liikennemerkein ja verkossa karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi

Julkinen liikenne, Liikennejärjestelyt, Merihaansilta, Katusuunnitelma, Hakaniemenranta