Pysäköintitalojen Korjaussuunnittelu

Suunnittelijaksi on valittu Sweco Rakennetekniikka Oy. Suunnittelun on tavoite valmistua 30.9.2020 mennessä. Urakkatarjouspyynnöt jätetään lokakuu 2020 kuluessa ja tarjousten jättöaika päättyy 15.11.2020.

Haapaniemenkatu 10 pysäköintitalossa on tehty väliaikainen tuenta kahdelle palkille, rakenteen osittaisen murtumisen johdosta.

Pysäköintitalojen rakenteiden tutkimukset

Hakaniemenranta 10 betonirakenteiden kuntotutkimus 1999

Molempien pysäköintitalojen kuntoarvio 2019

Molempien pysäköintitalojen betonirakenteiden ja vesikattojen kuntotutkimus 2020.

Aloituskatselmus 12.3.2020 ja näytteidenotot 17.3. – 20.3.2020. Tavoite että raportit käytettävissä kesäkuu 2020 mennessä.

Tutkimusten perusteella teetetään korjaussuunnitelma ja arvio pysäköintitalojen peruskorjauskustannuksista.

Pysäköintitalojen Kuntotutkimukset Valmistuneet

Kuntotutkimuksista vastasi Contesta Oy. Raportit liitteineen on luovutettu 20.5.2020 Helsingin Merihaka Oy:n hallitukselle.

Raportit on käsitelty Contestan ja projektijohdon johdolla. Betonirakenteiden vauriot ovat paikoin pitkälle edenneitä ja tämä yhdessä rakenteiden tiukan mitoituksen kanssa aiheuttaa ongelmia pysäköintitalojen käyttöasteen nostamiselle. Pysäköintitaloihin on tulossa 3 500 kg:n painorajoitus ajoneuvoille.

Pysäköintitalojen peruskorjauskustannus nousee Contesta Oy laatiman kustannusarvion mukaan lähelle uudisrakentamisen kustannuksia.

Pysäköintitalojen korjauksissa keskitytään ensi vaiheessa välttämättömien korjausten suunnitteluun ja toteutukseen, joiden suunnittelutehtävien tarjouspyynnöt on toimitettu valituille suunnittelutoimistoille.

Suunnittelijan tulee olla perehtynyt jännitettyisiin rakenteisiin (Poikkeuksellisen vaativa-rakenne) ja suunnittelijalla tulee lisäksi olla vähintään vaativan vaativuusluokan betonirakenteiden korjaussuunnittelupätevyys. Suunnittelijan valintaa päästää käsittelemään heinäkuussa 2020.

Aikataulu suunnittelulle on tarkkaan arvioitu, tavoitteena on saada Helsingin Merihaka Oy:n osakasyhtiöille korjaustöiden investointikustannukset näiden vuoden 2021 taloussuunnitteluun.

Kuntotutkimuksesta on laadittu lyhyt tiivistelmä.

Pysäköintinormit


Asemakaavassa (9.4.1981) on määritelty alueen autopaikkanormit, vähimmäisvaatimus/k-m2:

 • Asunnot :

  1 autopaikka / 120 m2

 • Liikkeet ja vähittäismyymälät:

  1 autopaikka / 150 m2

 • Asuntolat:

  1 autopaikka / 300 m2

 • Toimistot :

  1 autopaikka / 350 m2

 • Opetustoiminta:

  1 autopaikka / 500 m2


Hakaniemenrannan 8.4.2020 vahvistetussa kaavassa on käytetty autopaikkanormia:

 • Asunnot :

  1 autopaikka / 150 m2

 • Liikkeet ja vähittäismyymälät:

  1 autopaikka / 150 m2

 • Ravintolat:

  1 autopaikka / 350 m2

 • Toimistot :

  1 autopaikka / 250 m2

Pysäköintipaikat


  Käytössä  
Pysäköintitalo P1 430 paikkaa  
Pysäköintitalo P2 223 paikkaa  
Kannen alla 651 paikkaa  


 
Yhteensä 1304 paikkaa  

Pysäköintitalojen kuntotutkimuksien tiivistelmä

 • Etusivu
 • Asiat
 • Merihaka
 • Pysäköinti

Helsingin Merihaka

Hakaniemenranta 12
00530 Helsinki

Y-tunnus: 0118005-8

Tilaa Postia | Order information

Syöte ei kelpaa

Helsingin Merihaka Oy 2020