Skip to main content

Kalojen liikehdintää seurataan kalaväylällä

Tiedote 15.5.

Kruunuvuorenselällä ja Vanhankaupunginlahdella tyypillisesti esiintyviä kalaryhmiä ovat särki- ja ahvenkalat. Yleisesti alueella esiintyvät myös silakka, kuore, piikkikalat sekä hauki ja made. Vaelluskaloista alueella esiintyvät uhanalaiseksi luokiteltavat meritaimen, siika (vaellussiika ja karisiika), lohi, ankerias ja nahkiainen.

Vanhankaupunginlahdelle suuntautuvan kutuvaelluksen turvaamiseksi on alueelle perustettu kalaväylä. Kalaväylällä liikkuu kaloja erityisesti keväällä kevätkutuisten kalojen vaeltaessa kutualueilleen, elo-syyskuussa meritaimenen päävaellusaikaan sekä syys-lokakuussa vaellussiikojen vaeltaessa Vanhankaupunginlahdelle.

Hankealueen läpi kulkee Vantaanjoen kalaväylä, jota käyttävät niin uhanalaiset lohikalat (mm. meritaimen ja vaellussiika) kuin kutu- ja syönnösalueiden välillä liikkuvat kevätkutuiset kalalajit. Siltahakkeen rakentamisaikataulussa on huomioitu meritaimenen päävaellusajankohta. Hankkeen vesiluvassa on asetettu rajoitus rakentamistöille meritaimenen päävaellusajankohdan ajaksi, 15.8.-30.9. Meritaimenen vaellusaikana ei saa hankkeella tehdä vedenalaisia rakentamistöitä kalaväylän alueella. Yleisesti rakentaminen ei estä kalojen vaellusta Vantaanjokeen, mutta ne saattavat ajoittain hidastaa kutuvaellusta tai muuttaa vaellusreittejä. Rakentamisesta ei saa aiheutua voimakasta melua tai samentumista kalaväylällä.

 

Veteen asennetut vastaanottimet on merkitty kohomerkein.

Kala- ja vesitutkimus Oy tarkkailee kalojen liikehdintää kalaväylällä. ”Alueelle asennetaan 9 vastaanotinta, jotka rekisteröivät kalojen liikkeet. Vastaanottimet on asennettu noin kolmen metrin syvyyteen”, kertoo Kala- ja vesitutkimuksen tutkija Petri Karppinen. ”Nyt suoritettava tarkkailu kohdistuu taimenen ja lohen liikehdintään Kruunuvuorenselällä ja Vantaanjoen suulla”, jatkaa Karppinen. Taimen ja lohi vaeltavat Vanhankaupunginlahdelle noustakseen kutemaan Vantaanjokeen. Jokisuussa kalat pyydystetään ja niiden selkäevän tyvelle kiinnitetään lähetin. Tämän jälkeen kalat siirretään Suomenlinnan edustalle, josta ne suuntavat takaisin Vanhankaupunginlahdelle. Kaloihin kiinnitettyjen ultraäänilähettimien ja mereen sijoitettujen vastaanottimien avulla seurataan kalojen vaelluskäyttäytymistä. ”Kalojen merkintä on nyt käynnissä ja kestää arviolta lokakuulle saakka”, kertoo Karppinen.

Saneeraustalo