Skip to main content

Aikataulut

Parkkihallien kuntotutkimukset ja korjaussuunnitelmat ovat valmiina   2020 
Helsingin Merihaka Oy:n osakasyhtiöiden tapaamiset alkavat lokakuussa   2020 
Parkkihallien korjaustöiden tavoite on alkaa keväällä   2021
Kruunusillat ja Hakaniemensillan rakennustöiden aikaisten liikenne- ja katusuunnitelmien valmistelu yhdessä Merihaan kanssa   2020-2021
Kaupunkiympäristötoimia ala toteuttaa Merihaan alueen tarkastelua alueen arvojen määrittämiseksi   2020-2021 
Helsingin kaupunki yhdessä Okulus Oy:n kanssa laatii Merihaan kaupunkirakennehistorian selvitystä edellisen tueksi   2020-2021 
Kruunusiltojen rakentamisen aikataulu varmistuu   2021 
Uuden Hakaniemensillan rakentamisen valmistelutyöt alkavat   2021 
     

Merihaan ympärillä on alkamassa seuraavat rakennushankkeet. Aikataulut ovat vielä alustavia.

Merenpohjan ruoppaus   2021-2022 
Hakaniemen rannan täyttö   2021-2022 
Näkinsillan purku, tilapäiväsen sillan rakentaminen ja uuden sillan rakentaminen   2021-2022 
Sörnäisten rantatien sis Merihaankadun muutostyöt    2021-2024 
Hakaniemensillan esirakentaminen ja rakennustyöt sekä vanhan sillan purkaminen   2021-2024 
uusien katualueiden rakentaminen    2022-2025 
Kruunusillat rakentaminen   2021-2026