Skip to main content

KATSAUS MERIHAKA‐PROJEKTIIN

Tiedote 14.7.2023

Merihaka‐projekti on Helsingin Merihaka Oy:n johtama hanke, joka toteutuessaan käsittäisi vanhojen pysäköintilaitosten purkamisen ja niiden tilalle asuinkerrostaloja sekä uudet pysäköintiratkaisut.

Pysäköintitaloihin vuonna 2020 Contesta Oy:llä teetetyt kuntotutkimukset osoittivat merkittäviä vaurioita niiden kantavissa rakenteissa. Pysäköintitaloihin teetettiin vuonna 2021 välttämättömiä korjauksia, joilla annettiin lisäaikaa 5–10 vuotta tehdä päätöksiä tulevista ratkaisuista.

Helsingin Merihaka teetti kustannusarvioita vuosina 2020–2022 pysäköintitalojen peruskorjauksesta ja toisaalta vastaavien uusien pysäköintitalojen rakennuttamisesta. Contesta Oy arvio nykyisten parkkitalojen peruskorjauksesta oli 27.000.000 € = 40.229 €/ autopaikka ja Sweco Oy:n arvio nykyisten parkkitalojen korvaamisesta uusilla vastaavilla oli 32.000.000 € = 48.000 €/ autopaikka.

Merihaan pysäköintitaloissa on 670 autopaikkaa, joita ovat vuokranneet pääasiassa Merihaan ulkopuoliset tahot. Pysäköintitaloihin kohdistuu rasitesopimuksia, joilla on osoitettu sieltä autopaikat eräille Merihaan asunto‐ ja kiinteistöyhtiöille.

Helsingin kaupungin asemakaavoitukselle on tullut kyselyitä yksittäisiltä kiinteistönomistajilta, joiden toiveena on kehittää omia kiinteistöjään. Näiden myötä koko Merihaan alueen kehittämisestä on tullut ajankohtainen. Koska Merihaka on omaleimainen kokonaisuus, on kaupungin tavoitteena tarkastella aluetta kokonaisuutena, yksittäisten hankkeiden sijaan. Merihaan kehittäminen, sen yhdistäminen ympäristössä tapahtuvaan muutokseen, täydennysrakentaminen sekä palvelujen parantaminen, on kaupungin tavoitteiden mukaista.

Asemakaavoitus on keväästä 2022 alkaen valmistellut Merihaan suunnitteluperiaatteita, jotka lopulta tulevat ohjaamaan ja vaikuttamaan kiinteistönomistajien hankkeiden suunnitteluun. Asemakaavoituksen mukaan ensimmäisiä suunnitteluperiaatteiden luonnoksia olisi esillä syksyllä 2023.

Helsingin Merihaka on teettänyt luonnossuunnitelmia pysäköintitalotonteille rakennettavista asuinkerrostaloista ja uusista pysäköintiratkaisuista. Näitä esiteltiin syyskuussa 2022 Paasitornissa pidetyssä asukastilaisuudessa. Suunnitelmien toteuttamisen edellytyksenä on saada pienennettyä koko Merihaan alueen asemakaavan mukaista autopaikkanormia ja vähennettyä rasitepaikkojen määrää. Tähän mennessä teetettyjä suunnitelmia tullaan vertaamaan kaupungin suunnitteluperiaatteisiin niiden valmistuttua. Suunnitelmien tarkastelun ja niihin ehkä tarvittavien muutosten jälkeen asukkaille järjestetään keskustelutilaisuus. Tilaisuuden aikataulu riippuu suunnitteluperiaatteiden valmistumisesta ja mahdollisten suunnitelmamuutosten tekemiseen tarvittavasta ajasta.

Merihaka‐projektin tavoitteena on luoda riittävä määrä asuntorakentamisen sallivaa rakennusoikeutta, jotta hankkeesta saadaan taloudellisesti kannattava kokonaisuus sekä Helsingin Merihaka Oy:n osakasyhtiöille että hankkeen toteuttajalle. Tavoite on etsiä vakavarainen sopimuskumppani edistämään hankkeen toteutusta yhdessä Helsingin Merihaan kanssa.

Merihaka‐projekti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää Merihaasta entistäkin viihtyisämpi asuinalue ja elinvoimainen kaupunkiympäristö. Onnistuessaan hanke tuo nykyisten paikoitustalojen tilalle Merihakaan uusia asukkaita, palveluja ja pysäköintipaikkoja ilman kustannuksia nykyisille osakkaille. Hyvällä yhteistyöllä hanke voi tuottaa Helsingin Merihaka Oy:lle voittoa ja sitä kautta taloudellista turvaa osakasyhtiöille.

Helsingin Merihaka Oy
Hallitus
Helena Salminen, toimitusjohtaja